De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum De collecte is bestemd voor de Diaconie.

4 Nieuwe locatie voor de catechisatie LET OP!!! Vanaf deze week zijn alle catechisaties in de uitbouw van de Lidwinakerk Groep 4 start om 19.45 Tijden van andere groepen zijn niet veranderd Zie ook Kruispunt van 1 februari 2015

5 Agenda 1 februari 19:30 Best Life 4 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe, schets 5, deel 2 Inl: Petra Plaats: aanbouw 5 februari 20:30 B.V. “Ichtus” Ond: Namaakgoden, H1 Bij: Theo en Petra Sytsma

6 Deze week zijn jarig: 1 februari:br R.P.G. van de Riet 2 februari:br Willem Sonneveld 3 februari:zr Andjo Bruijn-van Hijum 5 februari:br Henk van Middelkoop 6 februari:Maureen van Harten br René van Kleef zr T.S. Oggel-van Keulen Florianne Verschelling 7 februari:br Arnold van den Berg br Leo Parren Daan van Wolfswinkel

7 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

11 Psalm 43: 3, 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

12 Psalm 43: 3, 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

13 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

16 Psalm 36: 2, 3 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

17 Psalm 36: 2, 3 3 Bij U, HEER, is de levensbron, uw licht doet, klaarder dan de zon, ons ’t ware licht aanschouwen. Bestendig uw gerechtigheid, uw gunst en goedertierenheid, voor wie op U vertrouwen. Bewaar mij voor de trotse voet, verhinder dat ik vluchten moet voor goddeloze handen. Maar zie, de bozen storten neer en opstaan kunnen zij niet meer: zij sterven in hun schande.

18 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

20 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

21 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

22

23 Dorst…?!

24 Bij Jezus vindt je Levend water

25

26 Dorst…?! Bij Jezus vindt je levend water

27 Dorst…?! Bij Jezus vindt je levend water Want door de Geest gaat het stromen

28 Dorst…?! Bij Jezus vindt je levend water Want door de Geest gaat het stromen Rivieren stromen dan uit jouw binnenste

29 Dorst…?! Bij Jezus vindt je levend water Want door de Geest gaat het stromen Rivieren stromen dan uit jouw binnenste Kom daarom drinken uit de Bron!

30 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

31 E&R 376 1 Uw Woord is een fontein De bron van eeuwig leven Het water fris en rein Wilt U ons zomaar geven En wie het levend water drinkt Die mag het gaan beleven Dat in zijn eigen hart ontspringt Een bron van eeuwig leven.

32 E&R 376 2 Geef dat ik elke dag Mij aan uw bron zal laven Uw woorden drinken mag Geniet van al uw gaven. Zend zo uw Heil'ge Geest in mij En wil mijn kwaad vergeven Verlos mij Heer en maak mij vrij Beheers geheel mijn leven.

33 E&R 376 3 In 't nieuw Jeruzalem Stroomt ook die Levensader. Al wie gelooft in Hem Komt eenmaal thuis bij Vader. Daar is geen rouw, verdriet of pijn, Een eind aan al het klagen. En eeuwig bruist er de Fontein! 't is vreugde alle dagen.

34 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

35 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

36 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

37 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

38 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

39 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

40 Gezang 103, Gz 27: 1, 6, 9 1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid.

41 Gezang 103, Gz 27: 1, 6, 9 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn.

42 Gezang 103, Gz 27: 1, 6, 9 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

43 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

44 Gezang 182E 4-stemmig

45 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen

46

47 Nieuwe locatie voor de catechisatie LET OP!!! Vanaf deze week zijn alle catechisaties in de uitbouw van de Lidwinakerk Groep 4 start om 19.45 Tijden van andere groepen zijn niet veranderd Zie ook Kruispunt van 1 februari 2015

48 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! Er zijn tot nu toe 22 usb-sticks ingeleverd. Dat betekent: 22 bijbels voor Noord-Korea! Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Inleveren kan tot zondag 15 februari. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

49 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.

50 www.naast.nu Het januari / februari nummer van Naast/ is uit! In dit nummer o.a.: Boos en verontwaardigd om Russische broeder die leugens gelooft Over heerlijk, helder Heineken en samenwerken in Indonesië Ik leerde Jezus kennen: mijn familie dacht dat het me naar het hoofd was gestegen!

51 Aanmelden kan via: Website van Present Eindhoven zie Kruispunt of de Flyer van vorige week Aanmelden kan als: Individu Groep Aanmelden kan voor: Sociale activiteit Praktisch project


Download ppt "Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Diaconie Psalm43:3, 4 Johannes7:1 - 20, 37 - 53 Psalm36:2, 3 Gezang 158: E&R376: Gezang179b: Gezang103:1, 6, 9 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google