De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periode 5 LTO32.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periode 5 LTO32."— Transcript van de presentatie:

1 Periode 5 LTO32

2 Lesstof Theorie achter de Praktijkproeven Waterzuivering,
bacterieel wateronderzoek, H16 Ecosysteem en milieu Blz Blz Blz Lesstof

3 Waterzuivering Wat zijn de stappen van een RWZI?
Grofvuilverwijdering – scheiden van grof vuil van het water Voorbezinktank – grove deeltjes zakken naar de bodem, olie en vetten drijven en worden verwijderd (afromen) Biologische tank – reiniging van het afvalwater door actief slib (vol met bacteriën) Nabezinktank – schoonwater stroomt over de tank, overige vuil naar de bodem Slibverwerking - slib wordt geperst, water onttrokken, slib wordt verbrand, gedroogd slib kan gebruikt worden voor energieopwekking. Waterzuivering

4 Waterzuivering Welke metingen worden op de zuivering gedaan?
Biologisch onderzoek slib: PH meting influent-effluent COD- chemisch zuurstof verbruik BOD-biologisch zuurstof verbruik Stikstofgehalte Microscopisch onderzoek- slibvlok morfologie Waterzuivering

5 Bacterieel wateronderzoek
Coliformen test indicator voor pathogenenen bacterien in auatische milieu’s (zwemwater, drinkwater, slootwater, etc.) Aanwezige fecale colibacteriën betekent: het water is verontreinigd met de uitwerpselen (of: mest) van dieren of mensen. waarschijnlijk ook verontreinigd met pathogene bacteriën en virussen of andere ziekteverwekkers, die in uitwerpselen voorkomen. Bacterieel wateronderzoek De criteria voor zwemwater liggen beneden 200 kve fecale colibacteriën/ 100 ml.

6 H16 ecosysteem en milieu Boek: biologie voor het mlo
Kringlopen H16 ecosysteem en milieu Boek: biologie voor het mlo

7 Basisbegrippen biologie en ecologie
Wat is milieu? Wat is ecologie? Begrippen Ecosysteem Milieufactoren Energiestroom Basisbegrippen biologie en ecologie

8 Ecosysteem

9 Milieufactoren -Invloeden op een ecosysteem
Biotische (milieu)factoren Organismen van een andere soort Abiotische (milieu) factoren Temperatuur Licht en lucht Water bodem Milieufactoren -Invloeden op een ecosysteem

10 Energiestroom/ voedselketen
Producenten Consumenten Reducenten voedselketen Energiestroom/ voedselketen

11 Voedselweb

12 Kringlopen Water kringloop Koolstof kringloop Stikstofkringloop
Fosfor kringloop Kringlopen

13 waterkringloop

14 Koolstofkringloop

15 stikstofkringloop stikstofkringloop

16 Milieuproblemen- oorzaken
Het openbreken of veranderen van kringlopen Het intensiever verbruiken van energie Verwaarlozen van kwaliteitsaspecten in productieprocessen en bij producten Milieuproblemen- oorzaken

17 Milieuproblemen- thema’s
Verandering van klimaat Verzuring Vermesting Verspreiding (toxische stoffen) Verdroging Verwijdering (van afval) verstoring Milieuproblemen- thema’s


Download ppt "Periode 5 LTO32."

Verwante presentaties


Ads door Google