De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raspberry Pi Les 3: Zaterdag 15 maart 2014 Wim Peeters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raspberry Pi Les 3: Zaterdag 15 maart 2014 Wim Peeters"— Transcript van de presentatie:

1 Raspberry Pi Les 3: Zaterdag 15 maart 2014 Wim Peeters (Wim.Peeters@acm.org)

2 Raspberry-Pi

3 3 Programma Installatie Basis Linux en de commando's Pi als eenvoudig Linux servertje Raspberry PI als mediaspeler Aansturen en uitlezen motoren en LEDs Raspberry PI als fm zender

4 Raspberry-Pi4 Vorige les Pi als eenvoudig Unix servertje  Mailserver  Webserver

5 Raspberry-Pi5 Programma Installatie Basis Linux en de commando's Pi als eenvoudig Linux servertje Raspberry PI als mediaspeler Aansturen en uitlezen motoren en LEDs Raspberry PI als fm zender

6 Raspberry-Pi6 Vandaag  Shell scriptjes en webserver  Aansturen en uitlezen van LEDs en motoren – Basis elektronica Stroom, spanning, weerstand LEDs Analoog naar Digitaal – Eenvoudig schakelingen – Programeren in python

7 Raspberry-Pi7 Man man  Manual pages (handleiding)  Raadplegen met commando: man  man man  Toont de manual voor man man bash  Geeft de manual van bash

8 Raspberry-Pi8 Apropos what?

9 Raspberry-Pi9 Software installeren: APT  sudo apt-get update  “app store connection update”  sudo apt-get upgrade  Upgraden naar de laatste versies  sudo apt-get install  Installeren van “Packet”  apt-cache search

10 Raspberry-Pi10 Webserver: Apache sudo apt-get install apache2 – /var/www

11 Raspberry-Pi11 /var/www/index.html Basic HTML taal

12 Raspberry-Pi12 resultaat

13 Raspberry-Pi13 Shell scripts  Is een text file die begint met ‘hash bang’  #!/bin/bash  En waarvan de execute bit gezet is in het filesystem  chmod uog+rx myscript  ls –l myscript  -rwxr-xr-x 1 wim users 31 2006-09-15 22:57 myscript

14 Raspberry-Pi14 Voorbeeld: “hello world”  E.g: vi myscript

15 Raspberry-Pi15 Voorbeeld 2: shell variabelen  En variable begint met ‘$’

16 Raspberry-Pi16 Oefening: variabelen  Maak een script dat:  De tekst: “It is our job to efficiently provide access to progressive meta- services for 100% customer satisfaction”  In een variabele: MISSION steekt  En die afdrukt op het scherm, 10 seconden wacht, het scherm cleared en opnieuw afdrukt.  Commandos: echo, clear, sleep wim: http://www.dilbert.com/comics/dilbert/games/career/bin/ms.cgi wim: http://www.dilbert.com/comics/dilbert/games/career/bin/ms.cgi

17 Raspberry-Pi17

18 Raspberry-Pi18 Flow controle: for loop  for i in lijst do iets done  Merk op:  Blok: do … done  Lijst is een lijst van woorden gescheiden door spaties

19 Raspberry-Pi19

20 Raspberry-Pi20 Oefening: for loop  Schrijf een shell script dat:  Telt tot 10  Gebruik een ‘for’ loop.  Commandos: echo, for

21 Raspberry-Pi21

22 Raspberry-Pi22 Maak onze website dynamisch #!/bin/bash # Verander de website # Wim Peeters # echo " " echo " Raspberry PI van Wim " echo " " echo " Raspberry Pi webserver van Wim " echo " Dit is de aangemaakte pagina van de webserver op de Pi " echo " het is nu:`/bin/date` " echo " "

23 Raspberry-Pi23 Cron: crontab -e SS

24 Raspberry-Pi24 Resultaat SS

25 Raspberry-Pi25 Programma Installatie Basis Linux en de commando's Pi als eenvoudig Linux servertje Raspberry PI als mediaspeler Aansturen en uitlezen motoren en LEDs Raspberry PI als fm zender

26 Raspberry-Pi26 Basis elektronica Spanning: Eenheid: Volt (V) Spanning “staat over” een component Stroom Eenheid: Ampere (A) Stroom “stroomt door” een component Weerstand Eenheid: Ohm (Ω) Weerstand tegen stroom

27 Raspberry-Pi27 Wetten van Kirchhoff Som spanning in een lus = 0V Som v/d Stroom in – Som v/d Stroom uit een knoop = 0A

28 Raspberry-Pi28 Wet van Ohm Verband :Spanning, stroom en weerstand U= I x R Gegeven: U=10V, R=1000Ω Gevraagf: I? I=U/R 10V/1000 Ω =0,01A=10mA

29 Raspberry-Pi29 Stroom en spanningspijlen Stroom pijl: Bron: Stroom en Spanningspijl zelfde richting Verbruiker Stroom en Spanningspijl tegen gestelde richting

30 Raspberry-Pi30 Oefening Bron: 10V Gevraag: stromen en spanningen

31 Raspberry-Pi31 Oefening parallel Bron: 10V Gevraagd: Stromen spaningen

32 Raspberry-Pi32 Oefening gemengd Bron: 10V Gevraagd: Stromen spaningen

33 Raspberry-Pi33 Oefening Spanningsdeler Gegeven: U=10V R1=100Ω, R2=1000Ω Gevraagd: Ontbrekende stromen en Spanningen

34 Raspberry-Pi34 Kleurcode weerstanden Waarde?

35 Raspberry-Pi35 Truuk Zin: zij → zwart → 0 bracht → bruin → 1 rozen → rood → 2 op → oranje → 3 Gerrits → geel → 4 graf → groen → 5 bij → blauw → 6 vies → violet → 7 grijs → grijs → 8 weer → wit → 9

36 Raspberry-Pi36 Oefening Zin:


Download ppt "Raspberry Pi Les 3: Zaterdag 15 maart 2014 Wim Peeters"

Verwante presentaties


Ads door Google