De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsgeografie 2 e bijeenkomst. Opdrachten 1.Op welke wijze wordt op Wikipedia het begrip stad gedefinieerd? In hoeverre is dit volgens jou een correcte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsgeografie 2 e bijeenkomst. Opdrachten 1.Op welke wijze wordt op Wikipedia het begrip stad gedefinieerd? In hoeverre is dit volgens jou een correcte."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsgeografie 2 e bijeenkomst

2 Opdrachten 1.Op welke wijze wordt op Wikipedia het begrip stad gedefinieerd? In hoeverre is dit volgens jou een correcte omschrijving? Beargumenteer je antwoord.

3 Opdrachten 2.Gebruik de verschillende definities van het begrip stad van Hoekveld. a)Op welke wijze bakenen Knox & Marston het begrip stad af? (zie p. 389 – 391) b)Welke definitie hanteren Halbertsma en van Ulzen ? (zie H.1)

4 Opdrachten 3. Geef een omschrijving van de volgende stadsgeografische begrippen: –agglomeratie –stadsgewest –metropool –megastad –verstedelijking (urbanisatie) –verstedelijkingsgraad

5 Opdracht 4. Verklaar, met behulp van omgevingsfactoren, de locatie van je woonplaats. Maak daarbij gebruik van site en situation-kenmerken

6 De ontwikkeling van de eerste steden Knox & Marston, p. 392 – 400 Halbertsma, H 3, 5, 7, 8 en 9 Stadsmodel van Whitehand

7 Stadsmodel Whitehand Een morfologisch stadsmodel

8 Stadsmodel Whitehand Ruimtelijke opbouw van de stad Artefactieel-morfologisch patroon –type bebouwing –architectuur –bebouwingsdichtheid –stratenpatroon –openbare ruimte, groenvoorzieningen Genius Loci

9 Stadsmodel Whitehand

10 Bouwperiode en bouwactiviteit

11 Stadsmodel Whitehand Bouwperiode en bouwactiviteit

12 Stadsmodel Whitehand

13

14

15

16 Model van de Nederlandse stad

17

18

19

20

21

22

23

24 Stadsmodel Whitehand - Voormalige stadswallen als voorbeeld van een ‘fringebelt’

25 Stadsmodel Whitehand Elementen grondgebruik, bouwstijlen en stratenpatroon werken gebiedsspecifiek uit  ‘Genius Loci’ van een stad: - de 'eigenheid' van een locatie - Het unieke, plaatsgebonden atmosfeer

26 Stadsmodel Whitehand Bruikbaarheid Whitehandmodel voor het aardrijkskundeonderwijs: veldwerk  waarneembare kenmerken  proberen de genius loci van een stad te beschrijven

27 Stadsmodel Whitehand als uitgangspunt Middeleeuwen + 16 e en 17 e eeuw, pre-industrieel, tot 1870. (H. 3 en 5) 19 e eeuw; de industriële stad (H.7) Planmatige ontwikkeling 1920 – 1940 (H.8) Planmatige ontwikkeling na 1950 (H 8 en 9) Rood: Steden vroeger en nu, 2008

28 Waarom verstedelijking? 1.Economische groei en taakverdeling 2.Religieuze en culturele uitingen 3.Bestuur en administratie 4.Bescherming 5.Gunstige natuurlijke omgeving

29 Steden in de (klassieke) oudheid

30 Culturele kerngebieden

31 Steden in de (klassieke) oudheid Mondiaal spreidingspatroon eerste steden Pacione (2001) Urban Geography

32 Steden in de (klassieke) oudheid Pacione (2001) Urban Geography

33 Steden in de (klassieke) oudheid Hoe oud is de stad? Ur, Mesopetamië(Irak): 4000 jaar Damascus: 4300 jaar El-Fayyum: 4000 jaar Mohenjodaro:4000 jaar

34 3The Origins and Growth of Cities Ur (Irak)

35 Machu Picchu, Peru

36 Steden in de (klassieke) oudheid

37 Diffusie van de stedelijke cultuur in Europa

38 Steden in de (klassieke) oudheid Timgad, Algerije http://img244.imageshack.us/img244/200 2/timgad2lk2.jpg

39 Timgad, Algerije http://www.cliohist.net/antique/auxil/ti mgad.jpg

40 Priëne, Turkije

41 Bron: Halbertsma (2008)

42 Steden in de (klassieke) oudheid beperkt spreidingsgebied planmatige ruimtelijke ontwikkeling –Centraal bestuur –Hoge organisatiegraad

43 De Middeleeuwse stad

44 ‘krimp’ voormalige Romeinse steden Ontstaan nieuwe steden Parijs  Romeinse stad

45 De Middeleeuwse stad London 4 e - 10 e eeuw: achteruitgang In 200 : 60.000 inwoners In 1100: 15.000 inwoners

46 De Middeleeuwse stad De ruimtelijke opbouw van de Middeleeuwse stad: ruimtelijke segregatie van bevolkingsgroepen

47 De Middeleeuwse stad Saint-Denis Clustering ambachten & beroepen

48 Grote markt in Antwerpen als voorbeeld van een Middeleeuws stadscentrum

49 San Gimignano, Italië. Een voorbeeld van niet planmatige stadsontwikkeling. De torens hebben geen functie, maar zijn een statussymbool

50 Ruimtelijke segregatie, Ghetto Nuovo, Venetië

51 De Middeleeuwse stad Ghetto Nuovo, Venetië

52 Getto van Warschau, als voorbeeld van ruimtelijke en sociale segregatie

53 Ruimtegebrek in relatie tot bouwwijze. York

54 De Middeleeuwse stad Geen planmatige ontwikkeling Omvang steden beperkt Ruimtegebrek ‘stuurt’ ruimtelijke ontwikkeling  artefactieel morfologisch patroon: –stratenpatroon –bebouwingsdichtheid –bouwwijze ruimtelijke segregatie bevolkingsgroepen

55 Steden in de 16 e en 17 e eeuw

56 ‘fringebelt’

57 Steden in de (klassieke) oudheid Wenen

58 Steden in de 16 e en 17 e eeuw

59 Planmatige ontwikkeling Beperkte ruimte Omvang steden beperkt Ruimtelijke segregatie

60 Opdracht 3 e bijeenkomst 1. Bestuderen –Knox & Marston (2009) p. 392 - 400 –Halbertsma (2006) H. 3 en 5 2. Gebruik de kaarten van het regionaal archief Tilburg, zie: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?Itemid=569&id=959&option=com_con tent&task=view http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?Itemid=569&id=959&option=com_con tent&task=view Vergelijk de ruimtelijke opbouw van Tilburg met het stadsmodel van Whitehand. In hoeverre zijn er overeenkomsten/verschillen? Geef hiervoor een verklaring


Download ppt "Stadsgeografie 2 e bijeenkomst. Opdrachten 1.Op welke wijze wordt op Wikipedia het begrip stad gedefinieerd? In hoeverre is dit volgens jou een correcte."

Verwante presentaties


Ads door Google