De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsgeografie 2e bijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsgeografie 2e bijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsgeografie 2e bijeenkomst

2 Opdrachten 1. Op welke wijze wordt op Wikipedia het begrip stad gedefinieerd? In hoeverre is dit volgens jou een correcte omschrijving? Beargumenteer je antwoord.

3 Opdrachten 2. Gebruik de verschillende definities van het begrip stad van Hoekveld. Op welke wijze bakenen Knox & Marston het begrip stad af? (zie p. 389 – 391) Welke definitie hanteren Halbertsma en van Ulzen ? (zie H.1)

4 Opdrachten 3. Geef een omschrijving van de volgende stadsgeografische begrippen: agglomeratie stadsgewest metropool megastad verstedelijking (urbanisatie) verstedelijkingsgraad

5 Opdracht 4. Verklaar, met behulp van omgevingsfactoren, de locatie van je woonplaats. Maak daarbij gebruik van site en situation-kenmerken

6 De ontwikkeling van de eerste steden
Knox & Marston, p. 392 – 400 Halbertsma, H 3, 5, 7, 8 en 9 Stadsmodel van Whitehand

7 Een morfologisch stadsmodel
Stadsmodel Whitehand Een morfologisch stadsmodel

8 Stadsmodel Whitehand Ruimtelijke opbouw van de stad
Artefactieel-morfologisch patroon type bebouwing architectuur bebouwingsdichtheid stratenpatroon openbare ruimte, groenvoorzieningen Genius Loci

9 Stadsmodel Whitehand

10 Stadsmodel Whitehand Bouwperiode en bouwactiviteit

11 Stadsmodel Whitehand Bouwperiode en bouwactiviteit

12 Stadsmodel Whitehand

13 Stadsmodel Whitehand

14 Stadsmodel Whitehand

15 Stadsmodel Whitehand

16 Stadsmodel Whitehand Model van de Nederlandse stad

17

18

19

20

21

22

23

24 Stadsmodel Whitehand - Voormalige stadswallen als voorbeeld
van een ‘fringebelt’

25 Stadsmodel Whitehand Elementen grondgebruik, bouwstijlen en
stratenpatroon werken gebiedsspecifiek uit  ‘Genius Loci’ van een stad: - de 'eigenheid' van een locatie - Het unieke, plaatsgebonden atmosfeer

26 Stadsmodel Whitehand Bruikbaarheid Whitehandmodel voor het
aardrijkskundeonderwijs: veldwerk  waarneembare kenmerken proberen de genius loci van een stad te beschrijven

27 Stadsmodel Whitehand als uitgangspunt
Middeleeuwen + 16e en 17e eeuw, pre-industrieel, tot (H. 3 en 5) 19e eeuw; de industriële stad (H.7) Planmatige ontwikkeling 1920 – 1940 (H.8) Planmatige ontwikkeling na 1950 (H 8 en 9) Rood: Steden vroeger en nu, 2008

28 Waarom verstedelijking?
Economische groei en taakverdeling Religieuze en culturele uitingen Bestuur en administratie Bescherming Gunstige natuurlijke omgeving

29 Steden in de (klassieke) oudheid

30 Steden in de (klassieke) oudheid
Culturele kerngebieden

31 Steden in de (klassieke) oudheid
Mondiaal spreidingspatroon eerste steden Pacione (2001) Urban Geography

32 Steden in de (klassieke) oudheid
Pacione (2001) Urban Geography

33 Steden in de (klassieke) oudheid
Hoe oud is de stad? Ur, Mesopetamië(Irak): 4000 jaar Damascus: 4300 jaar El-Fayyum: 4000 jaar Mohenjodaro:4000 jaar

34 3 The Origins and Growth of Cities
Ur (Irak)

35 Machu Picchu, Peru

36 Steden in de (klassieke) oudheid

37 Steden in de (klassieke) oudheid
Diffusie van de stedelijke cultuur in Europa

38 Steden in de (klassieke) oudheid
Timgad, Algerije

39 Timgad, Algerije

40 Priëne, Turkije

41 Priëne, Turkije Bron: Halbertsma (2008)

42 Steden in de (klassieke) oudheid
beperkt spreidingsgebied planmatige ruimtelijke ontwikkeling Centraal bestuur Hoge organisatiegraad

43 De Middeleeuwse stad

44 De Middeleeuwse stad ‘krimp’ voormalige Romeinse steden
Ontstaan nieuwe steden Parijs  Romeinse stad

45 De Middeleeuwse stad London 4e - 10e eeuw: achteruitgang
In 200 : inwoners In 1100: inwoners

46 De Middeleeuwse stad De ruimtelijke opbouw van de Middeleeuwse stad: ruimtelijke segregatie van bevolkingsgroepen

47 De Middeleeuwse stad Saint-Denis Clustering ambachten & beroepen

48 Grote markt in Antwerpen als voorbeeld van een Middeleeuws stadscentrum

49 San Gimignano, Italië. Een voorbeeld van niet planmatige stadsontwikkeling. De torens hebben geen functie, maar zijn een statussymbool

50 Ruimtelijke segregatie, Ghetto Nuovo, Venetië

51 De Middeleeuwse stad Ghetto Nuovo, Venetië

52 Getto van Warschau, als voorbeeld van ruimtelijke en sociale segregatie

53 York Ruimtegebrek in relatie tot bouwwijze.

54 De Middeleeuwse stad ruimtelijke segregatie bevolkingsgroepen
Geen planmatige ontwikkeling Omvang steden beperkt Ruimtegebrek ‘stuurt’ ruimtelijke ontwikkeling  artefactieel morfologisch patroon: stratenpatroon bebouwingsdichtheid bouwwijze ruimtelijke segregatie bevolkingsgroepen

55 Steden in de 16e en 17e eeuw

56 Steden in de 16e en 17e eeuw ‘fringebelt’

57 Steden in de (klassieke) oudheid
Wenen

58 Steden in de 16e en 17e eeuw

59 Steden in de 16e en 17e eeuw Planmatige ontwikkeling Beperkte ruimte
Omvang steden beperkt Ruimtelijke segregatie

60 Opdracht 3e bijeenkomst
1. Bestuderen Knox & Marston (2009) p Halbertsma (2006) H. 3 en 5 2. Gebruik de kaarten van het regionaal archief Tilburg, zie: Vergelijk de ruimtelijke opbouw van Tilburg met het stadsmodel van Whitehand. In hoeverre zijn er overeenkomsten/verschillen? Geef hiervoor een verklaring


Download ppt "Stadsgeografie 2e bijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google