De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. Plantinga Ouderling:Egge Groenewold Organist: Dhr. Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. Plantinga Ouderling:Egge Groenewold Organist: Dhr. Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. Plantinga Ouderling:Egge Groenewold Organist: Dhr. Brunsveld

2 Opw 451 Psalm 63 Psalm 119 Gezang 427 Ev.liedb 185 Psalm 89 Fil 4: 10-13

3 Geboren bij Judith en Ruben 17 januari

4 Welkom Welkom en mededelingen

5 1. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. Opwekking 451: 1-2

6 2. Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij Uw leven weer. Opwekking 451: 1-2

7 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, - schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. Psalm 63: 1, 2

8 2 Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven, wiens gunst mij meer is dan het leven, mijn lippen stamelden uw lof. Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. O Heer, ik wil U dank bewijzen. Psalm 63: 1, 2

9 17.Leer mij, o H EER, den weg, door U bepaald; dan zal ik dien ten einde toe bewaren; geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; dan zal zich 't hart met mijne daden paren. Psalm 119:17

10 We lezen uit de Bijbel Filippenzen 4: 10-13

11 10 De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.

12 Filippenzen 4: 10-13 12 Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13 Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

13 Gezang 427: 1, 5 1 Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

14 Gezang 427: 1, 5 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

15 De kinderen mogen naar de Bijbelklas

16 Preek Thema en verdeling (voor zover van toepassing) …In evenwicht? (fil. 4:11)

17 In evenwicht ?

18 Thermometermensen

19 Fil.4:11 “ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen” (NBV) “ Want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn.” (Bijbel in gewone taal) “ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen” (NBG 1951)

20 Evang. Liedbundel 185: 1-4 1. Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg. Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg. Houd mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht wandel in 't volle licht, leer mij Uw weg.

21 Evang. Liedbundel 185: 1-4 2. Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij Uw weg. Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij Uw weg. Help mij in vreugd' en pijn, noodweer of zonneschijn steeds blij in U te zijn. leer mij Uw weg.

22 Evang. Liedbundel 185: 1-4 3. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij Uw weg. 't Leven zij lang of kort, leer mij Uw weg. Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, daar mijn ziel U verwacht. leer mij Uw weg.

23 Evang. Liedbundel 185: 1-4 4. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

24 Collecte voor 1)Theologische Universiteit 2)Kerk

25 Psalm 89: 7, 8 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. …

26 Psalm 89: 7, 8 … Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

27 Psalm 89: 7, 8 8 Gij, H ERE, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen …

28 Psalm 89: 7, 8 … en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

29 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. Plantinga Ouderling:Egge Groenewold Organist: Dhr. Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google