De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd

2

3 Leiding en secretariaat /3 BPZ/7 BJ/2BIZ/4BPM/4 BPZ: Bureau Politionele Zorg BJ: Bureau Jeugd BIZ: Bureau Integratiezorg BPM: Bureau Politionele Misdrijfpreventie BTP: Bureau Training en Projecten

4 BPZ - algemeen Beschikbaarheid 24/24, 7 op 7 Normale werkdag: 8u30 – 17u00 Na de werkuren -> permanentiesysteem. Tussenkomst slachtofferbejegening n.a.v melding/aangifte, of 101 interventie. Politiemensen vragen BPZ in bijstand BPZ => eerstelijns hulpverlening, verdere hulpverlening via externe partners Beroepsgeheim/meldingsplicht

5 BPZ - bijstand Bijstand aan politie bij opvang van slachtoffers – N.a.v. crisisinterventie: hold-up, gijzeling, ernstig partnergeweld, slechtnieuwsmelding … – Bijstand aan slachtoffer in brede zin van het woord, al dan niet gelinkt aan een misdrijf vb. opvang van daklozen, persoon met psychische problemen … – Psychosociale bijstand, bemiddeling, gepaste doorverwijzing, juridische info en het geven van advies. – Hercontactname, na een eerste tussenkomst.

6 Slachtofferbejegening: de eerste opvang door de politie (opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en doorverwijzing) Slachtofferhulp (CAW): voor psychologische of sociale problemen veroorzaakt door het misdrijf (blijvende angsten, niet kunnen slapen, …) Slachtofferonthaal (justitiehuis): kan u, op afspraak, specifieke informatie geven over uw dossier. bv inzage in dossier Slachtofferzorg: Slachtofferbejegening + slachtofferhulp + slachtofferonthaal

7 BPZ - Spijbelen Toekomst ???????? Hervormingen spijbelaanpak op Vlaams niveau Rol integrale jeugdhulp

8 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Problee m gebonde n hulp Problee m gebonde n hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie

9 BJ – Aanspreekpunt Jeugd Binnen de Gentse politie aanspreekpunt jeugdcriminaliteit voor de Gentse scholen (PLP 41 /2006) – Doelstelling: veiligere schoolomgeving Essentiële scharnierfunctie tussen de scholen en verschillende politiediensten binnen PZ Gent Aansturing vanuit Bureau Jeugd binnen politie Schooljaar 2013-2014: – 155 meldingen – Voornaamste: bedreigingen/agressie en drugs – Aanpak: bespreking, doorverwijzing naar andere diensten of aangifte bij de politie

10 Dienst Maatschappelijke Zorg Bureau Politionele Zorg Slachtofferbejegening - jeugd Antonius Triestlaan 12 9000 Gent Tel: 09 266 67 56/ 41 Fax: 09 266 60 57 e-mail: dmz@politie.gent.bedmz@politie.gent.be


Download ppt "Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google