De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij ds. Lawr uit Rengkai (India). De collecte is bestemd voor de Zending. De Zending heeft als doel het wereldwijd verspreiden van het Evangelie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad
In de middagdienst vieren we DV het Heilig Avondmaal Maandag avond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. De dienst van woensdag a.s op biddag begint om uur en daarin gaat ook ds. K. Harmannij voor. De kinderbiddag wordt in Eindhoven gehouden en begint om uur

5 Agenda 8 maart 16:30 speciale zendingskerkdienst met aansluitend maaltijd in de kerk 12 maart B.V. “Ichtus”, Ond: Namaakgoden, h3: Geld verandert alles 13 maart 20:00 Trinity concert 14 maart 19:30 Lidwina in concert 15 maart 19:30 Best Life - plug and play

6 Deze week zijn jarig: 8 maart: zr D.B. Vreman-Daems er ligt een kaart klaar achterin de kerk 9 maart: br Hans Meeske 10 maart: zr Rita Barelds-de Vries Kim de Boer 11 maart: zr Elisabeth Schaaij br Gijsbertus Schaaij Joost van Wolfswinkel 12 maart: zr Karine Braakman-Sies 13 maart: zr Judith de Groot-Petrusma br Dries de Ruiter 14 maart: zr Marieke de Groot

7 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

8 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

9 Gezang 175C

10 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

11 Psalm 119: 34, 35 34 In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. Hoog in de hemel is uw naam verheven. Uw trouw is van geslachte tot geslacht, al wat er leeft, ontvangt van U het leven. Gij hebt de hele wereld voortgebracht en voor altijd een vaste plaats gegeven.

12 Psalm 119: 34, 35 35 Zij blijven naar uw ordinantie staan, hemel en aarde, want zij zijn uw knechten! Ik was allang in al mijn druk vergaan als ik mijn hart niet aan uw wetten hechtte. o HEER, uw woord, uw woord, daar denk ik aan, ik leef slechts door uw wetten en uw rechten.

13 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

14 een verstandig mens spreekt wijze woorden een dwaas verdient de stok
Spreuken 10: 13 een verstandig mens spreekt wijze woorden een dwaas verdient de stok

15 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

16 Psalm 119: 39, 40 39 Hoe aangenaam is ‘t woord van uw verbond, hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren. Ja, zij is mij als honing in de mond, inzicht ontvang ik door naar haar te horen. Ik zoek uw recht, en haat uit ‘s harten grond het pad van hen die zich in ‘t kwaad verloren

17 Psalm 119: 39, 40 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

18 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

19 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

20 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

21 Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, in Uw tegenwoordigheid; kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, met al mijn tranen en mijn strijd. Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

22 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

23 Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, omgeven door Uw majesteit; leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, in zwakheid en gebrokenheid. Geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

24 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

25 Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.
Opwekking 753 Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

26 Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn;

27 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

28 Dia 1: Wat zou jij doen met 30000 euro?
Dia 2: Weet je wat Maria deed? Zij kocht een flesje met hele dure olie. Dat kostte wel euro. Alles wat ze had heeft ze ervoor uitgegeven.

29 Een geur van liefde Johannes 12:1-11
Dia 2: Weet je wat Maria deed? Zij kocht een flesje met hele dure olie. Dat kostte wel euro. Alles wat ze had heeft ze ervoor uitgegeven. Dia 3: En weet je wat ze doet met die olie. Ze zalft Jezus voeten ermee. Zo laat ze zien hoe ontzettend veel ze van Jezus houdt. Ze geeft hem alles wat ze heeft om haar liefde te laten zien. Judas vond dat maar dom van Maria. Hij zegt: je had dat geld beter aan de armen kunnen geven, maar eigenlijk wilde hij liever zelf een gedeelte van dat geld hebben. Judas dacht alleen maar aan zichzelf.

30 Dia 3: En weet je wat ze doet met die olie. Ze zalft Jezus voeten ermee. Zo laat ze zien hoe ontzettend veel ze van Jezus houdt. Ze geeft hem alles wat ze heeft om haar liefde te laten zien. Judas vond dat maar dom van Maria. Hij zegt: je had dat geld beter aan de armen kunnen geven, maar eigenlijk wilde hij liever zelf een gedeelte van dat geld hebben. Judas dacht alleen maar aan zichzelf. Dia 4: We zijn samen op weg naar Pasen. Bij kerst heet de tijd waarin we toeleven naar kerst advent en de tijd dat we naar Pasen toeleven heet 40 dagentijd.

31 Pa Dia 4: We zijn samen op weg naar Pasen. Bij kerst heet de tijd waarin we toeleven naar kerst advent en de tijd dat we naar Pasen toeleven heet 40 dagentijd. In de 40 dagentijd zijn heel veel mensen bezig om iets van zichzelf aan Jezus te geven. Dat heet vasten, iets opgeven eigenlijk om te laten zien hoeveel je van Jezus houdt. Voorbeelden daarvan laten noemen. Dia 5: Weet je als je er goed over nadenkt, dan is het zo bijzonder wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij stierf voor mijn zonden. Hij lag in het graf voor mij. Zoveel houdt Hij van mij. Hij gaf alles aan ons. Hij gaf zichzelf.

32 Dia 5: Weet je als je er goed over nadenkt, dan is het zo bijzonder wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij stierf voor mijn zonden. Hij lag in het graf voor mij. Zoveel houdt Hij van mij. Hij gaf alles aan ons. Hij gaf zichzelf. Dia 6: En jij? Hou jij ook van Hem? Net zoveel als Maria? Zou je het mooiste wat je hebt aan Hem willen geven? Lijk jij op Maria? Hou jij ook zoveel van Hem. Hij houdt nl zoveel van jou.

33 Dia 6: En jij. Hou jij ook van Hem. Net zoveel als Maria
Dia 6: En jij? Hou jij ook van Hem? Net zoveel als Maria? Zou je het mooiste wat je hebt aan Hem willen geven? Lijk jij op Maria? Hou jij ook zoveel van Hem. Hij houdt nl zoveel van jou. Dia 7: Maar wat kan je dan aan Jezus geven? Jezus is in de hemel en wij zijn hier op aarde. Wij kunnen geen kruikje met dure olie kopen of iets anders aan Hem geven. We hebben net al een paar dingen genoemd hoe sommige mensen in de 40 dagentijd iets doen of iets laten uit liefde voor Jezus. Maar hoe kan je nu in heel je leven laten zien hoeveel je van Jezus houdt?

34 Dia 7: Maar wat kan je dan aan Jezus geven
Dia 7: Maar wat kan je dan aan Jezus geven? Jezus is in de hemel en wij zijn hier op aarde. Wij kunnen geen kruikje met dure olie kopen of iets anders aan Hem geven. We hebben net al een paar dingen genoemd hoe sommige mensen in de 40 dagentijd iets doen of iets laten uit liefde voor Jezus. Maar hoe kan je nu in heel je leven laten zien hoeveel je van Jezus houdt? Dia 8: Voorbeelden van wat je voor Jezus kan doen.

35 Dia 8: Voorbeelden van wat je voor Jezus kan doen.
Dia 9: Mattheüs 25: lezen.

36 Elke keer dat jullie iets goeds doen voor een ander,
Matheüs 34: 40 Elke keer dat jullie iets goeds doen voor een ander, Doen jullie iets goeds voor mij. Dia 9: Mattheüs 25: lezen. Naar het graf lopen en kijken wat er in het graf ligt. Samen zingen: als je veel van iemand houdt……

37 Als je veel van iemand houdt
Als je veel van iemand houdt Geef je 't mooiste wat je hebt Da's heel gewoon Omdat God van mensen houdt Gaf Hij 't mooiste wat Hij had Zijn eigen Zoon Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet

38 Als je veel van iemand houdt
Als je veel van iemand houdt Geef je 't mooiste wat je hebt Da's heel gewoon En als jij de Heer vertrouwt Leg je leven in Zijn hand Hij is Gods Zoon Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet

39 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

40 Judas

41 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

42 Gezang 46, NG27: 1 1 Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Zij heeft haar liefde Hem getoond, met stromend goud zijn hoofd gekroond, de weelde van haar hart heeft zij zo overvloedig uitgestort, dat van haar werk gesproken wordt voor altijd.

43 Maria

44 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

45 Gezang 46, NG27: 2 2 Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Die zij met nardus overgoot, geen dood is rijker dan zijn dood. Die zij met balsem heeft gezalfd gaat op naar zijn begrafenis, omdat het bijna Pasen is en hoog tijd.

46 Jezus

47 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

48 Gezang 46, NG27: 3 3 Gij hebt aan mij, Heer Jezus, uw goede dood gedaan. Gezegend naar wie ik tast, aanzie het kruikje van albast, mijn hart, dat tot U openbreekt en neem dan alle lof en dank als mirre aan, als een geschenk voor altijd.

49 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

50 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

51 Meer inkomen en voedsel voor boerenfamilies in India!

52 Veel armoede in Noordoost-India
Noordoost-India: bergachtige, arme regio en slecht bereikbaar. Klimaat: te veel of te weinig regen. Oogsten mislukken vaak, daardoor veel armoede. Door onvoldoende kennis veel akkers onbruikbaar, daardoor: erosie en ontbossing.

53 Geloof delen: de kerk helpt!
De kerk in Noordoost-India wil ter plekke, in woorden én daden, Jezus’ liefde delen. In 44 dorpen wil de kerk de levens-omstandigheden verbeteren door: Meer voedselzekerheid en inkomen Investeren in gezondheid Meer bewustwording over natuur en milieu.

54 Landbouw- en inkomensprogramma
Boerengezinnen leren om zelf op een ‘gezonde’ manier voedsel te verbouwen of in hun eigen inkomen te voorzien door: Trainingen Praktische materialen Microkredieten

55 Meer inkomen en voedsel
Trainingen Slimme bemesting / compost Keukentuinen (groentetuinen) Praktische materialen Zaadpakketten (Bouw)materialen voor eenvoudige toiletten en schone watervoorzieningen

56 Een weg omhoog uit armoedespiraal
Meer kennis = betere oogsten Betere oogsten = gezond voedsel en meer inkomen Gezond voedsel = betere gezondheid Meer inkomsten = geld om kinderen naar school te laten gaan Meer onderwijs = minder armoede!

57 Ook ondersteunen we: Versterken capaciteit van kerkelijk leiders en voorgangers. Hieronder valt ook de studie van ds. Lawr. Meer aandacht voor kinder- en jeugdwerk (via opleiden en trainen van leiders) en speciale aandacht voor de vrouwengroepen.

58

59 Lawr studeert aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven voor zijn Mth.

60 Geef voor het landbouw- en inkomensprogramma in Noordoost-India en bid voor het werk van de RPCNEI. Dank!

61 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

62 Psalm 116: 1-5 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 2 Ik werd omkneld door banden van de dood, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood.

63 Psalm 116: 1-5 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid. 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan. Maar God verloste mij uit bitter lijden. Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden, omdat de HERE u heeft welgedaan.

64 Psalm 116: 1-5 5 Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed, mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen. Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen, zet in het land der levenden mijn voet.

65 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

66 Gezang 182E 4-stemmig

67 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 119: 34, 35 Psalm 119: 39, 40 Johannes 12: Opwekking 753: Johannes 12: 7 Gezang 46: 1 Gezang 46: 2 Gezang 46: 3 Psalm 116: Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

68 Zendingszondag 8 maart (vanaf 16:30)
Gastpredikant uit Rengkai, Noordoost India Ds. Lawr Elkaar ontmoeten Samen avondmaal vieren Informatie over onze broeders en zusters in Rengkai Collecte voor zendingswerk India Samen eten na de dienst Leuke activiteit voor de kinderen

69 13 maart 2015 om 20.00 Lidwinakerk - Best
Feestconcert om de nieuwbouw te vieren! Kaartverkoop (9,- p.p.) is gestart. Meer info:

70 Koperensemble Hilvarenbeek
Zaterdag 14 maart Koperensemble Hilvarenbeek

71

72

73 Super bedankt allemaal!
50 boodschappen-pakketten voor het DCE. Een record! Super bedankt allemaal!

74 Highway 2 Heaven Najoth 2015 Jeugd van 12 tot 17 jaar
maandag 27 april tm vrijdag 1 mei Kampeerboerderij w’tjewel in Eersel Verkeerde afslag genomen op Highway 2 Heaven? Volg JEZUS om terug te gaan! Gods Koninkrijk Zonde(n)

75 De organisatie gaat uit van een aantal GKV gemeentes uit de regio
Highway 2 Heaven Najoth 2015 Al vele jaren wordt er een christelijk kamp georganiseerd voor jongeren in Zuid Nederland De organisatie gaat uit van een aantal GKV gemeentes uit de regio Dit jaar zal dat ook weer het geval zijn van maandag 27 april tm vrijdag 1 mei

76 Het kampthema van dit jaar is ‘Highway 2 Heaven’
Highway 2 Heaven Najoth 2015 Het kampthema van dit jaar is ‘Highway 2 Heaven’ We zullen daarom serieus nadenken over vragen als ´Als jij in de hemel zou willen komen, welke invloed heeft dat op jouw keuzes?’ Maarrr…

77 Highway 2 Heaven Najoth 2015 …we hebben uiteraard ook veel lol met elkaar tijdens deze mooie week! Dus meld je snel aan via de website


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google