De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het complexe België. Deel 1: Overstromingsproblematiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het complexe België. Deel 1: Overstromingsproblematiek."— Transcript van de presentatie:

1 Het complexe België

2 Deel 1: Overstromingsproblematiek

3 Inleiding Artikel ‘Gevaar voor overstroming dreigt’ (2010) – 11-14 nov. 2010: 40-50, zelfs 60 mm neerslag Ter info: gemiddelde voor hele maand november: 76,4 mm (Bron: KMI) – Grote overstromingen dreigen: Denderbekken Bovenscheldebekken Zennebekken Pajottenland Vlaamse Ardennen

4 1. Lokalisatie overstromingsgebied?

5 Aantal schadeclaims na de overstromingen

6 Oorzaken van de overstroming? Reportage Panorama: ‘Verdronken land’, http://deredactie.be/permalink/1.1161607 http://deredactie.be/permalink/1.1161607 – Verouderde sluizen in Vlaanderen ; te weinig investeringen – Water kan niet in de grond dringen door betonering, erosie, bebouwing – Slecht ruimtelijk beleid: veel huizen in overstromingsgebied – ‘Watertoets’ wordt niet gevolgd – Veel instanties zijn bevoegd

7 2. Wat zijn de oorzaken voor dit probleem? Samenvatting – Slecht ruimtelijk beleid  toelating te bouwen in overstromingsgebied (tot 1997) – Goed waterbeleid: vasthouden, bergen, afvoeren – Vasthouden: probleem betonering, verharding, erosie akkers – Bergen (opvangen): geen ruimte, oude sluizen, ‘watertoets’ wordt nauwelijks gevolgd… – Afvoeren: verschillend beleid: te veel instanties

8 2. Wat zijn de oorzaken voor dit probleem? Vele oorzaken Wat vaak terugkomt: verschillende overheden, verschillend beleid Waarom?  Complexiteit van de Belgische staat  Probleem van ruimtelijke ordening in Vlaanderen

9 Het complexe België Deel 2 Oorzaak: complexe staatsstructuur (pp. 5-7)

10 Historisch overzicht WO I: ‘Hier ons bloed, wanneer ons recht?’ – Radicalisering binnen Vlaamse Beweging vanaf WO I De communautaire breuklijn na WO II (zie bron 1) – Vlaamse Beweging eist culturele autonomie – Waalse Beweging eist economische autonomie 2 de helft 20 ste eeuw: naar een federaal België – 1962: vastlegging taalgrens (p. 5) – Opkomst communautaire partijen: FDF, Rassemblement Wallon (RW), Volksunie (VU)

11 Het federale België: staatshervormingen 1970: basis federale België Staatshervormingen (vanaf jaren ’70) – Einde unitaire staat (Eyskens, 18/02/1970: bronnen 2 en 3) – Gewesten: ‘plaatsgebonden’ (vooral economie) Vlaamse Gewest, Waalse Gewest, Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – Gemeenschappen: ‘persoonsgebonden’ (vooral taal / cultuur) Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles), Duitstalige Gemeenschap

12 Gemeenschappen in België

13 Gewesten in België

14 “O, dierbaar België…”: de federale staat (p.7) FEDERALE STAAT – Uitvoerende macht: Koning + federale ministers (max. 15) en staatssecretarissen – Wetgevende macht: Kamer (150 leden) + Senaat (hervormd in 2014, 60 leden) – Bevoegdheden: Defensie, justitie, buitenlands beleid, deel van het monetair beleid (Nationale Bank van België), binnenlandse zaken (o.a. federale politie), sociale zekerheid, Grondwet

15 De federale uitvoerende macht: de Koning, de ministers en de staatssecretarissen

16 De gefedereerde entiteiten (1) GEMEENSCHAPPEN – Uitvoerende macht: Vlaamse Regering (11), Franse Gemeenschapsregering (8), Duitstalige Gemeenschapsregering (4) – Wetgevende macht: Vlaams Parlement (124), Parlement van de Franse Gemeenschap (84), Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (25) – Bevoegdheden: Persoonsgebonden (gezondheidszorg, persoonsbijstand), cultuur (in brede zin), onderwijs / wetenschappelijk onderzoek, taal

17 De gefedereerde entiteiten (2) GEWESTEN – Uitvoerende macht: Vlaamse Regering (11), Waalse Regering (9), Brusselse Hoofdstedelijke Regering (8) – Wetgevende macht: Vlaams Parlement (124), Waals Parlement (75), Brussels (Hoofdstedelijk) Parlement (89) – Bevoegdheden: Ruimtelijke ordening / huisvesting, milieu, landbouw, energie, economie, buitenlandse handel, openbare werken / vervoer, provincies / gemeenten, wetenschappelijk onderzoek

18 Belangrijke opmerkingen – Federale staat: Koning: weinig echte macht, wel ‘levend symbool’ van Belgische natie + rol bij regeringsvorming Senaat: minieme rol  vooral ‘ontmoetingsplaats’ van deelstaten (‘bemiddelen’, ‘adviseren’,…) – Gewesten en gemeenschappen: Eén Vlaamse Regering en één Vlaams Parlement voor Gewest en Gemeenschap De Franse Gemeenschap noemt zich sinds 21/05/2011 ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ (Grondwettelijk?)

19 Belangrijke opmerkingen (2) – Federale regelgeving = wetten – Regelgeving van deelstaten = decreten – MAAR: regelgeving van Brusselse Hoofdstedelijke Gewest = ordonnanties

20 Belangrijke opmerkingen (3) – Rechterlijke macht: Hoven en rechtbanken  niet geregionaliseerd: geen aparte rechtbanken voor federale / regionale niveaus

21 NiveauUitvoerende machtWetgevende macht FEDERALE STAAT Koning + Federale Regering Kamer + Senaat VLAAMS GEWEST Vlaamse RegeringVlaams Parlement WAALS GEWEST Waalse RegeringWaals Parlement BRUSSELS- HOOFDSTEDELIJK GEWEST Brusselse Hoofdstedelijke Regering Brussels Hoofdstedelijk Parlement VLAAMSE GEMEENSCHAP Vlaamse RegeringVlaams Parlement FRANSE GEMEENSCHAP (Fédération Wallonie- Bruxelles) Franse Gemeenschapsregering Parlement van de Franse Gemeenschap DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Duitstalige Gemeenschapsregering Parlement van de Duitstalige Gemeenschap


Download ppt "Het complexe België. Deel 1: Overstromingsproblematiek."

Verwante presentaties


Ads door Google