De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activiteitenbesluit;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activiteitenbesluit;"— Transcript van de presentatie:

1 Activiteitenbesluit;
het boerenerf Bert van den Bosch Waterschap Zuiderzeeland

2 Vanaf 2001 Team Watertoezicht Agrarische sector

3 Opbouw Taken waterschap Activiteitenbesluit Agrarische activiteiten
Boerenerf Instrumenten

4 Taken waterschap Waterkering Waterkwantiteit Waterkwaliteit

5 Activiteitenbesluit Van bedrijven naar activiteiten
Sinds 1 januari 2008 van kracht Algemene milieuregels voor bedrijven Lozingen in riolering, bodem en oppervlaktewater

6 Waterschap en gemeente bevoegd gezag
Activiteitenbesluit Waterschap en gemeente bevoegd gezag

7 Agrarische activiteiten
Per opgenomen in Activiteitenbesluit Regels binnen én buiten inrichting Voorbeelden activiteiten:  opslaan agrarische bedrijfsstoffen  wassen voertuigen en machines  telen gewassen in kas  telen gewassen in open lucht  behandelen gewassen

8 Agrarische activiteiten
Nulemissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar oppervlaktewater in 2027

9 Boerenerf Veehouderijbedrijf  milieugevaar: afspoeling nutriënten
 opslag voer en vaste mest  mestvocht, perssap en percolaat  gemiddeld 85 VE’s per jaar

10 Boerenerf Veehouderijbedrijf
 lozingsverbod in oppervlaktewater en riolering  opvangplicht mestvocht, perssap en percolaat  gelijkmatig verspreiden over onverharde bodem

11 Boerenerf Akkerbouwbedrijf
 milieugevaar: lozing gewasbeschermingsmiddelen  reinigen veldspuitapparatuur  (zeer) hoge normoverschrijdingen

12 Boerenerf  lozingsverbod in oppervlaktewater Akkerbouwbedrijf
 opvang- en zuiveringsplicht  gelijkmatig verspreiden over onverharde bodem

13 Instrumenten Naleving verbeteren Diverse instrumenten:  communiceren
 adviseren  faciliteren en ontmoedigen  surveilleren  toezicht houden  handhaven

14 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Activiteitenbesluit;"

Verwante presentaties


Ads door Google