De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mechelen – 23 september 2008 Integraal waterbeleid in de praktijk: Winge – Molenbeek (Lubbeek-Holsbeek-Rotselaar)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mechelen – 23 september 2008 Integraal waterbeleid in de praktijk: Winge – Molenbeek (Lubbeek-Holsbeek-Rotselaar)"— Transcript van de presentatie:

1 Mechelen – 23 september 2008 Integraal waterbeleid in de praktijk: Winge – Molenbeek (Lubbeek-Holsbeek-Rotselaar)

2 Mechelen – 23 september 2008 Winge - Molenbeek 1.Situering – Actoren 2.Knelpunten Winge 3.Algemene aanpak 4.Vóór de acties op het terrein

3 Mechelen – 23 september 2008 Situering – “Opp.wateractoren”

4 Mechelen – 23 september 2008 Actoren verschillende betrokken beheerders: VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer (S, U) Provincie Vlaams-Brabant (S, U) gemeenten Watering “De Molenbeek” (U) Regionaal Landschap Noord-Hageland overleg met evt betrokken eigenaars en belangengroepen

5 Mechelen – 23 september 2008 Winge - Molenbeek 1.Situering – Actoren 2.Knelpunten Winge 3.Algemene aanpak 4.Vóór de acties op het terrein

6 Mechelen – 23 september 2008 Knelpunten Winge 1. overstromingsgevoeligheid

7 Mechelen – 23 september 2008 Knelpunten Winge 2. Vismigratieknelpunten op prioritaire waterloop (Beneluxbeschikking): 6 molens molen Kasteel van Horst Uytemmolen

8 Mechelen – 23 september 2008 Knelpunten Winge 3. Rechttrekking en uitdieping van de waterloop (1973)

9 Mechelen – 23 september 2008 Knelpunten Winge 4. Slechte waterkwaliteit ongunstig voor overstroomde gebieden oorzaken: -nog geen zuivering rioolwater -afspoeling landbouw-huishoudens- straten 5. Te weinig plaats voor een goede ontwikkeling van de waterloop

10 Mechelen – 23 september 2008 Winge - Molenbeek 1.Situering – Actoren 2.Knelpunten Winge 3.Algemene aanpak 4.Vóór de acties op het terrein

11 Mechelen – 23 september 2008 Aanpak overstromingen Sponswerking afvoeren 4 bergen 3 vertragen 2 vasthouden 1 bovenstrooms middenstrooms benedenstrooms

12 Mechelen – 23 september 2008 Aanpak overstromingen: bergen in het volledige stroomgebied 1/2. Vasthouden-vertragen beperking van verhardingen aanleg van wateropvang van verhardingen en daken met vertraagde afvoer naar de waterloop gebruik van regenwater aanleg van groendaken stimuleren van een goed bodemgebruik en juiste bodembewerking: andere teelten, anders/minder ploegen...

13 Mechelen – 23 september 2008 Aanpak overstromingen: bergen in het volledige stroomgebied 1/2. Vasthouden-vertragen aanleg van bufferstroken of andere remmende maatregelen langs grote percelen vertragen van het water in de waterloop: niet onnodig uitdiepen niet rechttrekken maar eerder laten meanderen oevers natuurlijk laten ontwikkelen

14 Mechelen – 23 september 2008 Aanpak overstromingen 3. bergen (her)inrichten van natuurlijke overstromingsgebieden (bv door weggraven van vroegere ruimingswallen) aanspreken van nieuwe overstromingsgebieden (bouwen van een kunstmatig wachtbekken)

15 Mechelen – 23 september 2008 Aanpak overstromingen 4. afvoeren op plaatsen waar het water niet mag overstromen bv in bebouwde gebieden moet het water snel doorgevoerd worden water traag afvoeren water snel afvoeren

16 Mechelen – 23 september 2008 Winge - Molenbeek 1.Situering – Actoren 2.Knelpunten Winge 3.Algemene aanpak 4.Vóór de acties op het terrein

17 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein Modellering van het oppervlaktewater/grondwater =wiskundig computermodel obv oa terreinmetingen en debietsmetingen =probeert voor een aantal scenario's te voorspellen wat de gunstige en ongunstige effecten zijn Scenario: bv. het gecontroleerd onder water zetten van een bepaald gebied bij bepaalde voorwaarde(n)

18 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein voorbeeld owkm: Debiet bovenstrooms in de Grote Losting bij scenario 3b (blauwe lijn) en scenario 3c (rode lijn)

19 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein Model oppervlakte water Winge: i.o.v. Afdeling Water, 1999 door Libost Model grondwater deel stroomgebied: i.o.v. Afdeling Natuur, 2000 door Haskoning

20 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein Ecologische inventarisatie en visie =weegt de maatregelen die voorgesteld worden vanuit het model af aan de ecologische randvoorwaarden van het betreffende gebied =stelt een globale visie op voor uitvoering (i.o.v. Afdeling Water, 2005 door Haskoning )

21 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein Resultaat van de studies:

22 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein

23 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein

24 Mechelen – 23 september 2008 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein evt Milieu Effecten Rapportage (of ontheffing) =wettelijke verplichting voor werken in kwetsbare gebieden Ontwerpstudie =opmaak van de concrete uitvoeringsplannen =uitvoeren van de nodige grondonderzoeken =aanvraag van de nodige vergunningen =voeren van openbaar onderzoek Uitvoering op terrein

25 Mechelen – 23 september 2008 With a little help of our friends... ik ben wel geïmporteerd, maar zeer goedkoop!!

26 Mechelen – 23 september 2008

27

28


Download ppt "Mechelen – 23 september 2008 Integraal waterbeleid in de praktijk: Winge – Molenbeek (Lubbeek-Holsbeek-Rotselaar)"

Verwante presentaties


Ads door Google