De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een virtuele excursie. De Kleine Nete Beschrijving van de Kleine Nete  Lengte: ongeveer 50 km  Diepte: 3-5 m  15 km bevaarbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een virtuele excursie. De Kleine Nete Beschrijving van de Kleine Nete  Lengte: ongeveer 50 km  Diepte: 3-5 m  15 km bevaarbaar."— Transcript van de presentatie:

1 Een virtuele excursie

2 De Kleine Nete

3 Beschrijving van de Kleine Nete  Lengte: ongeveer 50 km  Diepte: 3-5 m  15 km bevaarbaar

4 Bron en monding  Bron: waaier van kleinere beekjes  Monding: vormt samen met de Grote Nete in Lier de Nete

5 De loop van de Kleine Nete  De Wamp, de Looiendse Nete, de Zwarte en de Witte Nete vormen bij hun samenvloeiing de kleine Nete  Gedurende de voorbije honderd jaren werden opeenvolgende rechttrekkingen van de rivier uitgevoerd, die o.a. het Olens Broek drooglegden  In de zomer ontwikkelt zich langsheen de rivieroevers een mooie lintvegetatie van pijlkruid, kleine egelskop en fonteinkruidsoorten  Het gebied komt elke winter onder water te staan, wordt jaarlijks gemaaid waardoor een boomloze vlakte ontstaan is met een zeer rijke fauna en flora

6 Menselijke activiteiten aan de Kleine Nete  Landbouw zorgt voor lichte vervuiling door bemesting.  De afvoer van bij gezinnen zorgt voor vervuiling van de Nete  De afvoeren die vanuit de industrie gebieden komen die in de Nete uitkomen kan een verzuring en vervuiling van het water veroorzaken

7 De Kleine Nete & zijn natuurgebieden  Er zijn 5 belangrijke natuurgebieden  De Hoge Mouw, De Zegge, Het Olens Broek, De Hellekens en Het Prinsenpark  De Hoge Mouw  De Hoge Mouw is een 35m hoge zand duin  Er groeide eerst heide maar de heide werd verdrongen door Grove den  Het wordt gebruikt als recreatiedomein voornamelijk Sporters maar er is ook een uitgebreidt Fauna & Flora  Het Prinsenpark  Het Prinsenpark was en is ook nog een beetje een heide  De vijvers in het prinsenpark met kalkrijk water bieden plaats aan veel Dieren onder andere ook de zeldzame zilverreiger

8 Het Prinsenpark is niet alleen een natuurgebied maar ook een recreatie domein voor alle wandel en sport (lopen & paardrijden) liefhebbers

9 Recreatiemogelijkheden op de Kleine Nete  Vissen  Waterskien  Wandelen  Fietsen  Kanovaren natuureducatie begeleide kanotochten op een van de laatste natuurlijke rivieren vrijblijvende kanotochten

10 Fauna & Flora  Frequent voorkomend  pijlkruid en kleine egelskop  Zeldzaam  fonteinkruid, pijlkruid, kikkerbeet, slangewortel, duizendknoopfonteinkruid  Concurrentiekrachtige soorten  grote brandnetel, gestreepte witbol, Engels raaigras, glanshaver,... overheersen.  oorzaken: nutriëntenbelasting vanuit aanliggende gronden, niet-ecologisch maaibeheer en dijkophoging  Eutrofiëring in de Kleine Nete  Vermesting

11 Fauna Dieren aan de Kleine Nete Vissen 29 vissoorten aangetroffen. zeldzame soorten als de rivierdonderpad, de bittervoorn en de kleine modderkruiper (Rode Lijst-soorten Vlaanderen) Op verschillende plaatsen zijn vistrappen geplaatst Vogels de ijsvogel, de oeverzwaluw en de grote gele kwikstaart. Komen voorlopig niet voor wegens te weinig biotoop oppervlakte, de sprinkhaanrietzanger, de rietgors en de blauwborst Zoogdieren (natuurbeheer) Schapen die grazen langsheen de Kleine Nete

12 Biologische waterkwaliteit De biologische waterkwaliteit (of zogenaamde biotische index) ligt op verschillende plaatsen hoog wat duidt op een goede conditie Enkele zijlopen van de Kleine Nete hebben een matige tot slechte beoordeling.

13 Chemische waterkwaliteit De chemische waterkwaliteit van de Kleine Nete is veel verbeterd sinds de meting in 2001. Toen was de chemische waterkwaliteit nog matig verontreinigd, terwijl het water nu overwegend aanvaardbaar tot zuiver verklaard is.

14 Nete 31% 14% 6% 8% 15% 13% 14% 13% 10% 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007- 200020012002200320042005200620072008 Percentage overschrijding van de nitraatnormen.


Download ppt "Een virtuele excursie. De Kleine Nete Beschrijving van de Kleine Nete  Lengte: ongeveer 50 km  Diepte: 3-5 m  15 km bevaarbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google