De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 tewerkstellingslandschap Beleidsmakers (Fed., Vlaams, Regionaal en lokaal, sociale partners)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 tewerkstellingslandschap Beleidsmakers (Fed., Vlaams, Regionaal en lokaal, sociale partners)"— Transcript van de presentatie:

1 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 tewerkstellingslandschap Beleidsmakers (Fed., Vlaams, Regionaal en lokaal, sociale partners) en hun bevoegdheden Administraties, agentschappen en loketten Tewerkstellingsmaatregelen inpassen in structuren Parate kennis versus bewandelen van de informatiesnelweg

2 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 Welke Minister is bezig met tewerkstelling WIE? F.M. van Maatschappelijke integratie: C.D. V.M. voor soc.economie: EVW F.M. van Tewerkstelling & arbeid: FVDB F.M. Sociale zaken: RD V.M. van Werkgelegenheid:FVDB DOET WAT? MI en OCMW – bevorderen van sociale economie Werkloosheidsregl.en arbeidsrecht Sociale zekerheidsbijdragen Arbeidsbemiddeling/beroepso pleiding/tewerkstellingsprogra mma’s en financ.tegemoetk.

3 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 De Minister en zijn administratie WIE? F.M. van Maatschappelijke integratie VM soc.economie F.M. van Tewerkstelling en arbeid:. F.M. Sociale zaken: van Werkgelegenheid VM van werkgelegenheid DE UITVOERDERS? Fed Ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu – OCMW Cel sociale economie in Min. van sociale zaken volksgezondheid en leefmilieu Fed. Ministerie van tewerkstelling en arbeid - RVA Fed. Ministerie voor sociale zaken- RSZPPO/ RSZ Vlaams administratie werkgelegenheid - VDAB

4 vorming KN - ESFproject- maart 2004- geactualiseerd sept 2004 Vanwaar komen we ? Naarwaar gaan we?

5 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 Fed.Minister van Maatschappelijke integratie Vanwaar komen we? uitkeringssysteem Iedereen heeft recht op een bestaansminimum Art. 60 §7 als instrument om rechten op te bouwen Integratiecontracten voor jongeren Waar gaan we naartoe? Actieve welvaartsstaat: druk op participatie Iedereen heeft recht op Maatschappelijke integratie Jongeren hebben recht op tewerkstelling Activering van Leefloon: vast activa, wep+, ibo, invoeginterim, sine… Trajectbegeleiding en deelname aan lokale werkwinkel Inschakelingsparcours met derdenorganisaties

6 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 Fed. Minister van tewerkstelling & arbeid Vanwaar komen we? Passief uitkeringsstelsel Pwa als verlengstuk van uitkering Naarwaar gaan we? Actieve welvaartsstaat Activering van bepaalde doelgroepen: smetbaan; banenplan, iBO; WEP+… Veralgemeende activeringen: vast activaplan druk op participatie (sluitende aanpak)

7 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 Fed. Minister van sociale zaken Vanwaar komen we? Elke job levert soc. zekerheidsbijdragen op Bijdrage voor tewerkstelling van risicogroepen Naarwaar gaan we? Actieve welvaartsstaat Tewerkstellingsmaatregelen bevorderen door vrijstelling van patronale bijdragen: geco’s, banenplan, art. 60 §7, wep, activa, sociale maribel.. Groot opleidingsaanbod vanuit de sectorfondsen

8 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 Vlaams Min. van Werkgelegenheid Vanwaar komen we? Zware loonsubsidies (geco’s/ DAC’s) Sociale werkplaatsen naast vrije markt Niet gereglementeerde arbeidszorg ESF- projecten en andere projecten (VESOC- actieplannnen) Vdab-plaatsingskantoren: basisdienstverlening Naarwaar gaan we? Actieve welvaartsstaat: financiering : naast premie ook activering uitkeringen – WEP +/SINE Marktmechanisme versus doelgroepenbeleid; incl. arbeidszorg Diensteneconomie/ dienstencheques Positieve actieplannen Een leven lang leren Lokale werkwinkels: geïntegreerde dienstverlening

9 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 Lokale en regionale structuren? OCMW : dienstverl. Vanuit OCMW-Raad Pwa : gemeente en RVA Vdab – lokale werkwinkels – Forum / dagelijks bestuur – Basisdienstverlening en geïntegreerde dienstverlening: autonomie en regie VDAB Gemeenten: regie diensteneconomie Vakbonden (uitkering werkloosheidsuitkeringen) Subregionale tewerkstellingscomité’s (13): regionale arbeidsmarktsturing

10 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 De informatiesnelweg: altijd raak Fed min. van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu/ Bestuur Maatsch. Integratie Zwarte Lievevrouwstraat 3c 1000 Brussel www.minsoc.fgov.be 02. 509.81.11 Fed. Ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu/ Bestuur van de sociale zekerheid RSZPPO RSZ Zwarte Lievevrouwstraat 3c 1000 Brussel Jozef II Straat 47 1000 Brussel Waterloolaan 76 1000 Brussel 02.509.81.98 02.238.33.32 02. 509.31.11 Fed. Min. van tewerkstelling en arbeid RVA Beliardstraat 51 1040 Brussel Keizerslaan 7, 1000 Brussel www.rva.fgov.be 02.233.46.58 02.515.41.11

11 vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 De informatiesnelweg: altijd raak- vervolg Vl. Adm. Werkgelegenheid en economie Markiesstraat nr. 1 1000 Brussel 02.553.43.33 STC Gent –Eeklo Geneviève Potvliege Vlaamse Kaai nr 10, 9000 Gent 09.235.76.76 Voor de wegwijs op de regionale arbeidsmarkt Bestellen van bijkomende exemplaren kan bij Els Baele VZW Stirk, vlaamse kaai 10, 9000 Gent 09.235.76.75


Download ppt "Vorming KN - ESFproject- maart 2004-geactualiseerd sept 2004 tewerkstellingslandschap Beleidsmakers (Fed., Vlaams, Regionaal en lokaal, sociale partners)"

Verwante presentaties


Ads door Google