De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetreding van de OCMW’s tot het netwerk van de sociale zekerheid Stand van zaken KSZ-BCSS OCMW’s - KSZ – 31/03/2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetreding van de OCMW’s tot het netwerk van de sociale zekerheid Stand van zaken KSZ-BCSS OCMW’s - KSZ – 31/03/2003."— Transcript van de presentatie:

1 Toetreding van de OCMW’s tot het netwerk van de sociale zekerheid Stand van zaken KSZ-BCSS OCMW’s - KSZ – 31/03/2003

2 - 2 - KSZ-BCSS 31/03/2003 De verplichting tot toetreding tot het netwerk van de sociale zekerheid OCMW’s zijn instellingen van sociale zekerheid volgens de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. OCMW’s zijn instellingen van sociale zekerheid volgens de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. OCMW’s moeten toetreden tot netwerk van de sociale zekerheid gecoördineerd door de Kruispuntbank. OCMW’s moeten toetreden tot netwerk van de sociale zekerheid gecoördineerd door de Kruispuntbank. Pilootwerkgroep OCMW’s actief sedert 1998. Pilootwerkgroep OCMW’s actief sedert 1998. Elektronische aangifte i.f.v. terugbetaling leefloon aan de FOD Sociale Zekerheid via het netwerk vanaf 2004. Elektronische aangifte i.f.v. terugbetaling leefloon aan de FOD Sociale Zekerheid via het netwerk vanaf 2004. Geen terugbetaling indien geen elektronische aangifte via netwerk. Geen terugbetaling indien geen elektronische aangifte via netwerk.

3 - 3 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Voordelen van de toetreding tot het netwerk OCMW’s nemen deel aan een proces van modernisering, automatisering en informatisering van de sociale zekerheid. OCMW’s nemen deel aan een proces van modernisering, automatisering en informatisering van de sociale zekerheid. OCMW’s krijgen toegang tot gegevens die elders werden gecontroleerd. OCMW’s krijgen toegang tot gegevens die elders werden gecontroleerd. OCMW’s kunnen zelf gegevens ter beschikking stellen van het netwerk. OCMW’s kunnen zelf gegevens ter beschikking stellen van het netwerk. De sociaal verzekerde moet minder lastig gevallen worden. De sociaal verzekerde moet minder lastig gevallen worden. Betere dienstverlening aan sociaal verzekerde wordt mogelijk. Betere dienstverlening aan sociaal verzekerde wordt mogelijk. Het elektronisch gegevensverkeer via de Kruispuntbank is gratis. Het elektronisch gegevensverkeer via de Kruispuntbank is gratis.

4 - 4 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Wat moet een ocmw doen om toe te treden? Beslissen welke toepassingen men gaat implementeren in appc/webbrowser. Beslissen welke toepassingen men gaat implementeren in appc/webbrowser. Aansluiten op PubliLink- of VERA-netwerk. Andere netwerken zijn mogelijk in de toekomst. Aansluiten op PubliLink- of VERA-netwerk. Andere netwerken zijn mogelijk in de toekomst.  Contactpersoon PubliLink: de heer Hayen, tel.: 02 222 53 29  Contactpunt VERA: tel.: 016 30 85 10 Contact opnemen met de Administratieve cel van de FOD Sociale Zekerheid (SmalS-MvM). Contact opnemen met de Administratieve cel van de FOD Sociale Zekerheid (SmalS-MvM). Koninklijke Prinsstraat 102 Koninklijke Prinsstraat 102 1050 Brussel Tel.: 02 509 58 27 E-mail: OCMW-CPAS@SmalS-MvM.be Implementeren van toepassingen of testen webbrowser. Implementeren van toepassingen of testen webbrowser. Een OCMW moet een veiligheidsconsulent aanstellen. Een OCMW moet een veiligheidsconsulent aanstellen.

5 - 5 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Veiligheidsaspecten Wie mag veiligheidsconsulent zijn? Wie mag veiligheidsconsulent zijn?  Personeelslid van het OCMW  Erkende gespecialiseerde veiligheidsdienst (SmalS-MvM)  Vereniging van OCMW’s  Samenwerken met veiligheidsconsulent van de gemeente onder bepaalde voorwaarden

6 - 6 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Er zijn reeds +/- 45 elektronische berichten operationeel waaronder: Er zijn reeds +/- 45 elektronische berichten operationeel waaronder:  Consultatie van het Rijks- en Kruispuntbankregister  Mutaties van het Rijks- en Kruispuntbankregister  Integratie van een dossier in de repertoria van de Kruispuntbank en de FOD Sociale Zekerheid (SmalS-MvM)  Wijziging van een integratielijn in de repertoria  Consultatie van het secundair repertorium van de FOD Sociale Zekerheid (SmalS-MvM)  Consultatie van het personenrepertorium van de Kruispuntbank

7 - 7 - KSZ-BCSS 31/03/2003  Multifunctioneel attest afkomstig van de OCMW’s bestemd voor de verzekeringsinstellingen en de kinderbijslagsector  Loopbaanattest zelfstandigensector  Consultatie van de verzekerbaarheidssituatie bij de verzekeringsinstellingen

8 - 8 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Projecten die worden voorbereid: Projecten die worden voorbereid:  Consultatie van het Wachtbestand voor vreemdelingen  Consultatie van het werkloosheidsdossier bij de werkloosheidssector  Automatische terugbetaling van voorschotten op kinderbijslag en toekenning van het recht op gewaarborgde gezinsbijslag  Automatische toekenning van een bisregisternummer  Consultatie personeelsbestand van DIMONA-databank  Aangifte van de OCMW’s aan de FOD Sociale Zekerheid met het oog op de terugbetaling van het leefloon (A053, A054, L053, L054)

9 - 9 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Formaat van de berichten Drie mogelijke scenario’s. Drie mogelijke scenario’s.  Prefix A1 + gegevensgedeelte in IHFN  Prefix A1 + gegevensgedeelte in XML  Specifieke header + gegevensgedeelte in XML

10 - 10 - KSZ-BCSS 31/03/2003 De meerwaarde van XML t.o.v. IHFN grotere flexibiliteit voor definiëren en onderhouden van een bericht grotere flexibiliteit voor definiëren en onderhouden van een bericht  bij evolutie van een IHFN-bericht - ofwel moet iedereen tegelijkertijd omschakelen bij een nieuwe versie van een IHFN-bericht - ofwel moet een nieuw IHFN bericht gedefinieerd worden  gemakkelijker groeperen of transformeren van een bericht  gemakkelijker te filteren (varianten) meer mogelijkheden qua toegankelijkheid nl. via het Web (Internet) meer mogelijkheden qua toegankelijkheid nl. via het Web (Internet) XML en OO-ontwikkelingen zijn op elkaar afgestemd XML en OO-ontwikkelingen zijn op elkaar afgestemd

11 - 11 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Evolutie binnen het KSZ- netwerk (1/4) alle uitwisselingen evolueren naar XML-berichten cfr. websites, e- government, portalen,…internet… door en voor iedereen d.m.v. open standaarden. alle uitwisselingen evolueren naar XML-berichten cfr. websites, e- government, portalen,…internet… door en voor iedereen d.m.v. open standaarden. investeren in IHFN heeft nog weinig zin voor nieuwe diensten investeren in IHFN heeft nog weinig zin voor nieuwe diensten  beperktere evolutiemogelijkheden  direct ontwikkelen naar de toekomst toe i.p.v. binnenkort over te schakelen naar XML  KSZ en een aantal sectoren zijn nu al actief bezig met de omschakeling naar XML

12 - 12 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Evolutie binnen het KSZ- netwerk (2/4) voorstel : uitwisseling van de nieuwe berichten en diensten in XML binnen KSZ-netwerk voorstel : uitwisseling van de nieuwe berichten en diensten in XML binnen KSZ-netwerk  zowel on-line als batch  XML-berichten tot 27,9 K i.p.v. 3 K  verbindingen : - bestaande verbindingen : huidige prefix A1 en datagedeelte in XML - nieuwe verbindingen met Application Servers en met HTTP(S) als protocol : header bilateraal af te spreken maar volledig bericht in XML.  beheersinstellingen zorgen voor eventuele omzettingen binnen de sector

13 - 13 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Evolutie binnen het KSZ- netwerk (3/4) bestaande diensten in IHFN / plat formaat blijven bestaan in parallel bestaande diensten in IHFN / plat formaat blijven bestaan in parallel  beperking van 3K blijft concrete afspraken omtrent gebruik XML concrete afspraken omtrent gebruik XML  vanaf 1/1/2004 : alle nieuwe berichten of wijzigingen aan bestaande berichten worden enkel nog in XML gedefinieerd. M.a.w. vanaf 1/1/2004 wordt geen IHFN-documentatie meer gewijzigd of aangemaakt  in geval van functionele aanpassingen aan bestaande stromen voor 1/1/2004 - concrete afspraken omtrent evolutie van het formaat worden gemaakt in de werkgroep

14 - 14 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Evolutie binnen het KSZ- netwerk (4/4)  bestaande IHFN-stromen die geen wijzigingen ondergaan, kunnen blijvend uitgewisseld worden, ook na 1/1/2004  XML-bericht bevat alle nodige informatie voor de toepassingen  de prefix dient om het bericht over een netwerk te routeren : huidige A1-prefix om een IHFN- of XML-bericht uit te wisselen op het bestaande netwerk  voor uitwisselingen tussen Application Servers : prefix A1 vervalt, alles wordt gedefinieerd in XML en met een http(s)-header

15 - 15 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Van datastroom naar geïntegreerde diensten huidige werkwijze : huidige werkwijze : - kleine, geïsoleerde formulieren - rol van KSZ beperkt tot controles op het niveau van het verwijzingsrepertorium - KSZ geeft formulier door zonder inhoudelijke bewerking van de informatie - instelling voorziet zelf de logica in zijn toepassing tussen de verschillende formulieren geïntegreerde diensten : geïntegreerde diensten : - instelling vraagt aan de KSZ een welbepaalde dienst - de KSZ vraagt informatie op bij één of meerdere bronnen en aggregeert de resultaten tot 1 globaal bericht als antwoord op de gevraagde dienst - blijft conform de regels van het verwijzingsrepertorium

16 - 16 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Introductie XML in project OCMW’s (1/4) OCMW’s die reeds gebruik maken van de bestaande berichten in IHFN-formaat mogen deze blijven gebruiken of verder blijven ontwikkelen. OCMW’s die reeds gebruik maken van de bestaande berichten in IHFN-formaat mogen deze blijven gebruiken of verder blijven ontwikkelen.  De KSZ garandeert nog verschillende jaren deze uitwisselingswijze.  Met behulp van prefix A1 (plat formaat). Voor OCMW’s die nog geen gebruik maken van de bestaande berichten, kunnen nieuwe diensten worden geïmplementeerd in XML met nieuwe, geïntegreerde functionaliteiten. Voor OCMW’s die nog geen gebruik maken van de bestaande berichten, kunnen nieuwe diensten worden geïmplementeerd in XML met nieuwe, geïntegreerde functionaliteiten.

17 - 17 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Introductie XML in project OCMW’s (2/4) Behoeftenanalyse geïntegreerde diensten in overleg met de FOD Sociale Zekerheid (SmalS-MvM) en met vertegenwoordigers van de OCMW’s: Behoeftenanalyse geïntegreerde diensten in overleg met de FOD Sociale Zekerheid (SmalS-MvM) en met vertegenwoordigers van de OCMW’s:  betreft het herzien van de volgende diensten: - de identificatie van een persoon - de integratieprocedures - de wijziging van de integraties - de consultatie van de repertoria - de wijziging van de identificatiegegevens (incl. vervangingsvoorstellen)

18 - 18 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Introductie XML in project OCMW’s (3/4) voordelen: voordelen:  Diensten aangepast aan de behoeften van de OCMW’s  Minder te ontwikkelen berichten  Vereenvoudiging van de verwerking bij de toepassing van de gebruikers implementatie van deze diensten op de KSZ tegen 30/09/2003 implementatie van deze diensten op de KSZ tegen 30/09/2003 op 30/09/2003 definitieve schema’s van XML-berichten op 30/09/2003 definitieve schema’s van XML-berichten testen berichten vanaf oktober 2003; operationeel helft 2004 testen berichten vanaf oktober 2003; operationeel helft 2004

19 - 19 - KSZ-BCSS 31/03/2003 Introductie XML in project OCMW’s (4/4) Bestaande berichten zoals: Bestaande berichten zoals:  Multifunctioneel attest (A036, L036)  Loopbaanattest zelfstandigen (A301, L301)  Consultatie verzekerbaarheidsbestand (L891) zullen op vraag ter beschikking worden gesteld in XML De KSZ doet eventueel de conversie naar instellingen zodat deze de programmatie niet moeten aanpassen. De KSZ doet eventueel de conversie naar instellingen zodat deze de programmatie niet moeten aanpassen. Technische informatie beschikbaar op de website van de Kruispuntbank: http://www.ksz.fgov.be Technische informatie beschikbaar op de website van de Kruispuntbank: http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be


Download ppt "Toetreding van de OCMW’s tot het netwerk van de sociale zekerheid Stand van zaken KSZ-BCSS OCMW’s - KSZ – 31/03/2003."

Verwante presentaties


Ads door Google