De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheid en beleid SBG 2 HC 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheid en beleid SBG 2 HC 6"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheid en beleid SBG 2 HC 6
Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

2 Hoe krijg je NL gezond(er)??
Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

3 Levensverwachting in NL
Bij de geboorte: voor mannen 79,2 jaar voor vrouwen 82,9 jaar Op 65-jarige leeftijd: 18,3 jaar voor mannen 21,3 jaar voor vrouwen Bron: CBS, 2011 Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

4 Levensverwachting

5 Organisatie gezondheidszorg
Eerste lijn: huisarts, psycholoog, tandarts, fysiotherapeut Tweede lijn: na verwijzing: ziekenhuis Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

6 Kosten van de zorg in NL In 2012 werd bijna € 93 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijnszorg Ziekenhuiszorg: 25,8% Tandartsen en paramedici: 5,2% GGZ: 6,1% Gehandicaptenzorg: 9,9% Geneesmiddelen: 6,4% 15,4% van het BNP!! +7,9% tov 2011 € 5.535,- per inwoner Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

7 Wie betaalt dat? 1) AWBZ: Algemene wet bijzondere ziektekosten
ziekenhuis vanaf de 366e dag verpleeghuis verzorgingshuis psychiatrische inrichting instelling voor zintuiglijk gehandicapten; instelling voor verstandelijk gehandicapten; gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten; beschermde woonvorm voor ex-psychiatrische patiënten en sociaal kwetsbaren; dagverblijf voor gehandicapten thuiszorg inentingen Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

8 Wie betaalt dat? 2) Zorgverzekeraars (de burgers zelf via ziektekostenverzekering Basispakket (dekt 94% vd zorgkosten) Geneeskundige zorg, zoals zorg door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten Mondzorg tot 18 jaar Geneesmiddelen Hulpmiddelen (hoortoestellen, gebitsprothesen, etc.) Opname ziekenhuis (365 dagen) Verloskundige en kraamzorg Verblijf i.v.m. geneeskundige hulp (zorghotel) Vervoer Aanvullende pakket: tandarts, fysiotherapie, alternative geneeswijze, brillen, etc, etc

9 Model van Lalonde Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

10 Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

11 Toekomstverkenning Van Gezond naar Beter

12 Meer ziekte maar niet minder gezond
Gezondheid is…. je gezond voelen of je nou ziek bent of niet Definitie Gezondheid: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken (WHO, 1948)

13 Top 10 meest voorkomende ziekten

14 Opleidingsniveau

15 Beleid Overheid 2010: Van gezond naar beter
Van preventie van ziekten naar preventie van beperkingen Aandacht voor leefstijl en gezondheidsbevordering Wettelijke maatregelen + accijnzen + omgevingsinterventies + leefstijlinterventies

16 Integrale aanpak overheid
Inrichting van de fysieke en sociale omgeving Regelgeving en handhaving Voorlichting en educatie Signalering/screening en advies Ondersteuning voor specifieke doelgroepen Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

17 Inrichting fysieke ruimte
piano Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

18 Regelgeving en handhaving
Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

19 Voorlichting en educatie
nixx18- filmpje roken – filmpje Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

20 Kabinetsbeleid 2011 Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

21 Extra aandachtspunten
Gezondheidsrisico’s in de omgeving. Ziekte van Lymn Perinatale sterfte Is hoger in NL Toename chronische ziekten Diabetes, comorbiditeit Psychische aandoeningen depressie Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

22 Van gezond naar beter Voorkomen is beter dan genezen maar niet goedkoper Gezonde mensen gebruiken langduriger minder zorg Ongezonde mensen gebruiken korter meer zorg

23 Gezondheidsbevordering omdat:
Deelname aan de samenleving!!!! Arbeidsparticipatie Arbeidsverzuim Arbeidsproductiviteit Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

24 Preventie Ziekte gerelateerd Doelgroep gerelateerd

25 Effecten van preventie
Prijsmaatregelen en wetgeving zijn effectief Geïndiceerde preventie kan veel gezondheidswinst opleveren Kortdurende leefstijlinterventies hebben vaak geen blijvende effecten De fysieke en sociale omgeving zijn belangrijke aangrijpingspunten Doelmatig beleid vraagt om doelgroepgerichte benadering Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

26 ROKEN en preventie Het percentage rokers verminderde in Nederland van 60% in 1958 tot 28% in 2008. Rookverboden en accijnsverhogingen zijn erg effectief Kortdurende schoolprogramma’s leiden tot uitstel, maar niet tot afstel. Individuele stop-roken-ondersteuning verhoogt de stopkans. Vergoeding van deze ondersteuning en gebruik van internet verhogen het bereik. Rookpreventie levert op de lange termijn gezondheidswinst op. Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

27 ALCOHOL en preventie Alcoholconsumptie en overmatig alcoholgebruik zijn in Nederland al jaren stabiel. Accijnzen, leeftijdsgrenzen en reclameverboden dringen het alcoholgebruik terug. Het betrekken van ouders bij schoolprogramma’s verhoogt de effectiviteit. Individuele preventie gericht op probleemdrinkers is effectief. Slechts een fractie van de probleemdrinkers wordt bereikt met deze interventies. Meer bekendheid over de mogelijkheden tot vergoeding kan het bereik verhogen. Alcoholpreventie leidt tot gezondheidswinst én tot afname van maatschappelijke gevolgen. Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

28 DIABETES en preventie Het aantal mensen met diabetes in Nederland verdubbelt tussen 2005 en 2025. In theorie zou de helft van deze groei kunnen worden voorkomen met overgewichtpreventie. In de praktijk wordt slechts een fractie van deze groei daadwerkelijk voorkomen. Gecombineerde leefstijlinterventies bij pre diabetes verminderen het risico op diabetes. Preventie in de zorg kan een deel van de diabetescomplicaties voorkomen. Diabetespreventie leidt tot gezondheidswinst, maar het bereik en effectiviteit van leefstijlinterventies moet omhoog. Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

29 OVERGEWICHT en preventie
De stijging van het aantal mensen met overgewicht lijkt in Nederland voorbij. Wetgeving en prijsmaatregelen leiden tot een gezonder voeding- en beweegpatroon. Collectieve preventie leidt tot kortdurende verbeteringen in voedings- en beweegpatroon. Effecten van collectieve preventie op overgewicht zijn nauwelijks aangetoond. Individuele preventie voor mensen met overgewicht heeft op de korte termijn effect. Langetermijneffecten van individuele preventie zijn nog vrijwel niet bekend. Integrale, lokale aanpak lijkt aangewezen; hard bewijs ontbreekt vooralsnog. Meer bewegen en gezonder eten leveren uiteindelijk forse gezondheidswinst Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

30 Beleidscysclus Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

31 Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

32 Taken gemeente m.b.t. Gezondheid vlg. de Wet Publieke Gezondheid (WPG)
Het bestrijden van infectieziekten Het bevorderen van gezondheid De gezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0-19 jaar De regie over de gezondheidszorg voor ouderen Het afstemmen van preventieve en curatieve zorg Epidemiologie: bevolking enquête eens per 4 jaar Medische milieukunde Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

33 Gemeente Groningen Gezonde Stad – Structureel investeren in een gezonde stad door het scheppen van ruimtelijke en sociale voorwaarden die onze inwoners stimuleren tot gezonde keuzes en een gezonde en actieve leefstijl Gezonde Wijk - Extra investeren in wijken waar relatief veel mensen wonen met een substantiële gezondheidsachterstand; Gezonde Jeugd - Extra investeren in de Groninger jeugd omdat een gezonde jeugd zichzelf en de samenleving de beste toekomstperspectieven biedt. Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

34 Voorbeeldproject scoren voor gezondheid
Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

35 Voorbeeldprojecten JOGG – Jongeren op Gezond Gewicht
op basis van Frans model EPODE bewezen effectief samenwerking overheid en bedrijfsleven volgende week centraal: gastspreker GGD Drenthe Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

36 Gezondheidsinterventies
Opdracht Werkcollege Gezondheidsinterventies


Download ppt "Gezondheid en beleid SBG 2 HC 6"

Verwante presentaties


Ads door Google