De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het integraal kindcentrum (IKC) 22 april 2014 Bente Hal (beleid, Lucas Onderwijs, O&K)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het integraal kindcentrum (IKC) 22 april 2014 Bente Hal (beleid, Lucas Onderwijs, O&K)"— Transcript van de presentatie:

1 Het integraal kindcentrum (IKC) 22 april 2014 Bente Hal (beleid, Lucas Onderwijs, O&K)

2 Het IKC, volgens Lucas & partners, PO-Raad, etc. 0-12 jaar 1 Visie 1 Leiding 1 aanspreekpunt 1 Portemonnee 1 Bestuur 1 CAO Dagarrangement O’s

3 Het IKC doet er toe… In de mode: SBP Lucas Onderwijs Denktank Pettelaar, Sardes, etc. Onderzoek CAOP, hZC PO-Raad D’66 Markt voor OBD’s Kopgroep wethouders Interesse ministeries Motie 8 april 2014 Thema Landelijk Steunpunt BS Subsidie Gemeente Den Haag

4 Welk probleem moeten we oplossen ? Gescheiden systemen opvang – onderwijs – zorg – welzijn: Gedoe & gezeul Pedagogiek Inhoud-programma Financiën We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

5 Is het IKC dan de oplossing ? Wij verwachten dat de sector kinderopvang en onderwijs binnen enkele jaren niet meer bestaat als zelfstandige sector. (Jos Nauts, Spring Kinderopvang, 2011)

6 (Hackman & Masterov, 2007) Terugverdienen …., maar eerst investeren.

7 Education (V.S./G.B.) or care (Ned.) Vanuit education: Voorschools aanbod cruciaal voor levenssucces (Perry Pre-school, 1962) En voor schoolsucces (Melhuish, reflectie Paul Leseman, 2013)

8 De (geschatte) omvang van de receptieve Nederlandse woordenschat van Nederlandse en anderstalige kinderen in het basisonderwijs. (Vermeer 2005, Basisschool Management, maart 2014) LeeftijdEentalig NederlandsTweetalig Mediterraan Vierjarig3.0001.000 Zesjarig4.5002.600 Achtjarig6.0004.200 Tienjarig11.0006.000 Twaalfjarig17.00010.000 Om een tekst globaal te kunnen begrijpen, moet een lezer minimaal 95% van de woorden kennen (Laufer, 1989) Vermeer:”Snoei fors op klassengesprekken en kringgesprekken, want die hebben een heel laag rendement”. Streefaantal receptieve woorden eind groep 8: 15.000 (Kuiken & Droge, 2010).

9 Medewerkers Wens: Opgeleid !!! Taal Taal Taal !!! Expertise delen, PLG Realiteit: MBO-HBO Taalniveau en didactiek Continuïteit, overlegtijden

10 Opleiden Taalcommunicatie en didactiek Sustained shared thinking Van gebeurtenis naar ervaring Curriculum, leerlijnen en methoden PLG

11 Lucas Onderwijs (SBP 2009-2013) Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

12 Lucas Onderwijs… we kunnen het niet alleen… SBP leerling school thuis omgeving

13 Dagarrangement: 07.00-19.00 Te lange dag ? Wat zielig ? De hele dag leren ? Education or care ? De wakkere tijd ?

14 Wat er al op tafel ligt… Onderwijs Krullevaar VVE MOOI Dagopvang DAK Info/voorl./opv.onderst. MOOI LKP Krullevaar BSO-VSO DAK Kinderactiviteiten MOOI Weekend- en vakantieschool Krullevaar Verhuur bewoners, etc. En vergaande samenwerking

15 Nieuwbouw Bamboe: Dak MOOI! Krullevaar CJG SBO Gebruikers: bewoners, wijkverenging, sportclub, etc.

16 Wat vooraf ging aan IKC Bamboe Samenwerking Kinderopvang-Onderwijs Waarden oriëntatie partners: veiligheid, respect/acceptatie, communicatie, leren/kennis, autonomie; vertaald naar gedrag Overleg en advies: partners + lokale ambtenaren + ministerie, Pettelaar, begeleiding Lucas, PO-raad, juristen, Sardes, IKC Subsidie Gemeente (Jan van Nassau/Krul) Voorjaar 2014: directie Bamboe is benoemd Voor augustus 2014: stichtingsakte passeert

17 Organisatievorm Bamboe Voor ouders, kinderen, etc. 1 organisatie Zelfstandige stichting + bestuur Een directie School met brin-nummer, registratie GGD voor VVE/dagopvang/BSO/psz Lijn naar moederorganisaties via RvT/bestuur Gebruik van eigen back offices Gescheiden financiën (wet) Meerdere IKC’s ? Holding (in studie)

18 Medewerkers Vooralsnog 3 CAO’s Combifunctie PM en ondersteuner/assistent BAO: twee aanstellingen Zodra het kan alle IKC medewerkers in de stichting: keuzemoment voor de medewerkers CAOP

19 Ten slotte Alle scholen IKC ? Afwachten: WPO Nu doen net alsof Nu bezinnen op spelen en leren (basisonderwijs), visie op care & education Nu opleiden

20 Met dank voor de aandacht.


Download ppt "Het integraal kindcentrum (IKC) 22 april 2014 Bente Hal (beleid, Lucas Onderwijs, O&K)"

Verwante presentaties


Ads door Google