De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Particulier internaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Particulier internaat"— Transcript van de presentatie:

1 Particulier internaat
Columbus

2 Particulier internaat
Doel wie wat waar waarmee wanneer Welke wijze

3 Doel Arbeid - Arbeidstoeleiding = voorbereiden op de arbeidsmarkt - Arbeidsre-integratie = terugleiden naar de arbeidsmarkt Studie - Particuliere rebound = terug naar school van herkomst - Vervolgstudie = door naar een andere school

4 Wie ? Deelnemers met diploma
Deelnemers zonder diploma Deze “Opstappers” keren het onderwijs de rug toe jongeren vanaf 16 jaar vastgelopen in hun schoolloopbaan en soms in de thuissituatie voor wie geen passende voorzieningen beschikbaar zijn. hebben voldoende capaciteiten geen probleemachtergrond Het onderwijs past niet (mismatch) of een alternatief (werk) is aantrekkelijker. Redenen die deze jongeren daarnaast vaak geven voor het schoolverlaten is : een verkeerde studiekeuze, de kwaliteit van de opleiding, middelengebruik en spijbelen.

5 Wat (in theorie) Oriëntatie en leren ondernemen het ontwikkelen van en het (in)zicht verkrijgen in aanwezige motivatie (interesses) en competenties, die van belang zijn voor de vervolgstudie of het toekomstige beroep. Ondernemend leren in Duitsland Oriëntatie door het uitvoeren van tal van taken, opdrachten of werkzaamheden die in het teken staan van ondernemen. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om ondernemen in de praktijk uit te voeren en daarmee te oefenen. Door in een dergelijk arbeidsproces mee te draaien ervaart men wat er van iemand verwacht wordt bij de organisatie, uitvoering en ontwikkeling van een bedrijf. Door te reflecteren krijgt men zicht op wat men leuk (motivatie) vindt en wat men goed kan (competentie). Bevorderen Duitse taalvaardigheid De deelnemers bezoeken scholen en bedrijven.

6 Wat (in de praktijk 1) Ondernemen Projecten: Workshops Netwerken
Als team een camping runnen Projecten: 1 x Als leidinggevende een project leiden 1 x Als stuurgroep leiding geven aan een project 14 x Als teamlid uitvoering geven aan een project. Workshops 1 x Organiseren van workshops in het kader van duurzaam ondernemen Deelnemen aan 15 workshops Netwerken Schrijven van Nieuwsbrieven voor het netwerk Organiseren in teamverband van netwerkdagen (1x per ½ jaar)

7 Wat : Operatiemodel Ontwikkelen plan Voorbereidingsvaardigheden
Ontwikkelen professionaliteit Ontwikkelen plan Communiceren plan Reflecteren en evalueren Evaluatieve vaardigheden Bewaken, uitvoeren plan Uitvoeringsvaardigheden Voorbereidingsvaardigheden

8 Wat (de voorbereidingsfase )
Het alleen en samen schrijven en ontwikkelen van een ondernemings- of projectplan Het bedenken van het thema van het project / aanbod voor de klant. Het maken van een marktanalyse Het schrijven van een marketingplan Het bepalen van het presentatie en promotiebeleid Het opstellen van een financieel plan Het organiseren van een workshop in het kader van duurzaam ondernemen

9 Wat (de uitvoeringsfase)
Camping runnen Receptie Horeca Animatie Onderhoud Schoonmaak Projectweken uitvoeren op de camping Een projectweek is een door de projectgroep georganiseerde week, waarbij een groep mensen op de camping verblijven. Deelnemen aan workshops Profileren en promoten van het project Zet marketing en pr-instrumenten in Bouwen websites Inzet social media Acquisitie en relatiebeheer Inkoop en voorraadbeheer Onderhandelt met leveranciers over inkoopprijzen, kwaliteit, leveringsvoorwaarden en leveringstijden. Bestelt tijdig de voorraad. ‰ Controleert de voorraad kwalitatief en kwantitatief. Administratieve werkzaamheden Houdt de (financiële) administratie bij en archiveert (financiële) gegevens. Stelt nota’s op voor geleverde producten of diensten. Ontwikkelen van procedures en werkinstructies

10 Wat (evaluatiefase) Innoveren van de onderneming
Blikt regelmatig en systematisch terug op de resultaten van de onderneming. Blikt regelmatig terug op de manier waarop het beleid en de plannen zijn uitgevoerd. Signaleert ontwikkelingen en verbetermogelijkheden voor de onderneming. ‰ Bepaalt en onderneemt verbeteracties   Persoonlijke reflectie Ga bij jezelf na wat je gevoel was bij deze opdracht (zelfreflectie) Vergelijk jouw beschrijvingen met de opdracht en het plan Beoordeel en verantwoord op grond van deze vergelijking de uitvoering van je opdracht. Vraag aan je mensen wat hun gevoel bij deze opdracht was. (reflecteren) Stel, samen met je mensen, vast wat goed ging en wat beter had gekund. Benadruk positieve zaken. (product- en procesevaluatie) Maak afspraken in verband met toekomstige opdrachten.

11 Wat (samengevat) Voorbereidingsfase:
Het alleen en samen schrijven en ontwikkelen van een ondernemings- of projectplan Het organiseren van een workshop in het kader van duurzaam ondernemen Uitvoeringsfase: Camping runnen Projectweken uitvoeren op de camping Deelnemen aan workshops Profileren en promoten van het project Inkoop en voorraadbeheer Administratieve werkzaamheden Ontwikkelen van procedures en werkinstructies Evaluatieve fase: Innoveren van de onderneming Persoonlijke reflectie

12 Columbus Waar Nederland: Duitsland Camping / Onderneming
Woonhuis / Internaat 2 slaapzalen meerdere vergaderruimten Duitsland Camping / Onderneming 200 staplaatsen Horeca animatie receptie onderhoud

13 Duurzame ontwikkeling
Welke wijze Duurzame ontwikkeling Teamleren Eigen Kracht

14 Eigen kracht Met netwerkdagen en het schrijven van nieuwsbrieven wordt het netwerk actief gehouden. Het lidmaatschap van “Columbus” is een exclusief recht voor de deelnemers en hun gezinsleden Door het op- uitbouwen en onderhouden van bestaande relaties worden waardevolle en bestaande netwerken ingezet Het lidmaatschap bevordert de verbondenheid en het (groeps)gevoel ergens bij te horen.

15 Teamleren (1) Bij het teamleren wordt het team ingezet als middel om jezelf te ontwikkelen. Het team geeft in evaluatie feedback over gedragscompetenties van de deelnemers. Daarnaast hebben de deelnemers wisselende rollen (teamleider-teamlid), waarbij dus ook andere gedragscompetenties belicht zullen worden. De deelnemers kunnen aan de hand van gedragscompetenties persoonlijke leerdoelen opstellen.

16 Teamleren en gedragscompetenties
Zich inzetten Ambitie Leervermogen Durf EnergieIntegriteit Onafhankelijkheid(Autonomie) Vasthoudendheid Ondernemen Besluiten Creativiteit Visie Probleemanalyse Omgevingsbewustzijn Organisatiesensitiviteit Oordeelsvorming Besluitvaardigheid: Leidinggeven Groepsgericht leidinggeven Individugericht leidinggeven Coachen Plannen en organiseren Delegeren Overtuigingskracht Voortgangscontrole Inpassen Organisatieloyaliteit Aanpassingsvermogen Flexibel gedrag Initiatief Klantgerichtheid Discipline Inzet Stressbestendigheid: Communiceren Luisteren Sensitiviteit Mondeling communiceren Schriftelijk communiceren Presentatie Sociabiliteit Samenwerken Onderhandelen

17 Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling heeft betrekking op ecologische, economische en sociale aspecten van ontwikkeling in onderlinge samenhang: Duurzame ontwikkeling is een vorm van ontwikkeling waarbij aan de behoeften van de nu levende generatie tegemoet wordt gekomen, zonder dat daarvoor de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in gevaar worden gebracht’ Columbus en duurzame ontwikkeling : Elegant faciliteren, fair trade of voluntary toerism: Het wederzijdse afhankelijkheidsprincipe zorgt ervoor dat de gasten die gratis op de camping mogen verblijven, zelf ook iets meenemen aan kennis en ervaring die ze overdragen aan de jongeren op de camping. Een soort van vrijwilligerswerk. Deze gasten zullen workshops verzorgen aan de deelnemers van het internaat; Vakmensen ambachtslieden Elektricien kok ober boer specialisten fotograaf Filmmaker Webdesigners Communicatiespecialisten bekende Nederlanders sporters

18 begroting jaar 1 jaar 2 jaar 3 deelnemers, huurprijs 15,1500 uitgaven
materialen duitsland 20000 huisvesting duitsland bedrijfskosten, pc, printer 15000 5000 2500 inrichting 1000 500 huisvesting nederland 18000 gas water electra 10000 telefoon/internet verzorging logistiek onvoorzien fte 80000 totaal 205500 151500 148500 inkomsten Collegegeld 8000 pjr 120000 Projecten 20 x Exploitatie horeca Verhuur 20 staplaatsen 180000 winst kosten baten winst per jaar -25500 28500 31500

19 Tijdsplanning September 2011 ; start Columbus


Download ppt "Particulier internaat"

Verwante presentaties


Ads door Google