De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatie- avond… …over groep 8 en het voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatie- avond… …over groep 8 en het voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatie- avond… …over groep 8 en het voortgezet onderwijs

2 PROGRAMMA VAN DE AVOND Algemene informatie over groep 8 Overzicht voortgezet onderwijs in Nederland Cito Eindtoets Basisonderwijs Onderwijskundig rapport Overzicht scholen v.o. in de regio Tijd voor vragen © Netwerk warme koude overdracht

3 Informatie over groep 8 van onze school Door de school zelf in te vullen !

4 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht VMBO kader- beroeps- gericht HAVO Onderbouw VMBO gemengde leerweg VMBO theore- tische leerweg VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Gym- nasium

5 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht VMBO kader- beroeps- gericht HAVO Onderbouw VMBO gemengde leerweg VMBO theore- tische leerweg VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs Gym- nasium

6 Praktisch gerichte opleiding, waarna de meeste leerlingen gaan werken. 30 % stroomt door naar niveau 1 van het MBO. Nederlands, wiskunde met een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4). MBO niveau 1 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

7 Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende vier richtingen: EconomieZorg en welzijn Techniek en Textiel Landbouw

8 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO kader- beroeps- gericht HAVO Onderbouw VMBO gemengde leerweg VMBO theore- tische leerweg VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO basis- beroeps- gericht Gym- nasium

9 Opleiding voor niveau 2 van het MBO. Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door te doen (16 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4). MBO niveau 1 + 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

10 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO gemengde leerweg VMBO theore- tische leerweg Gym- nasium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO kader- beroeps- gericht

11 Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 uur beroepsgericht in zowel leerjaar 3 als 4). MBO niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

12 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht VMBO kader- beroeps- gericht HAVO VMBO gemengde leerweg VMBO Theore- tische leerweg VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO theore- tische leerweg Gym- nasium

13 Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO. Doorstroming naar Havo mogelijk. Voor leerlingen die willen leren door te studeren. MBO niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

14 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht VMBO kader- beroeps- gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO theore- tische leerweg Gym- nasium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VMBO gemengde leerweg

15 Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO. Identiek aan theoretische leerweg waarbij één algemeen vak vervangen is door een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door te studeren. MBO niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

16 Het VMBO na leerjaar 2 of 3 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 sectoren: LandbouwEconomieZorg en welzijn Techniek

17 vliegtuigindustrie bouw elektro elektronica metaal procestechniek autotechniek schilderen robotica installatie weg- en waterbouw

18 Zorg en Welzijn apothekersassistent haarverzorging zorg agogisch werk klassenassistent uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent grootkeuken

19 Economie hotelschool mode en commercie recreatie secretaresse toerisme I C T en logistiek kunst en cultuur tentoonstelling beeld geluid verkoop

20 Groen bloemist land en tuinbouw paardenhouderij milieu hovenier dierverzorging plantenteelt

21 Nieuwe profielen VMBO vanaf schooljaar 2014-’15: –Economie en ondernemen –Horeca, bakkerij en recreatie –Zorg en Welzijn –Bouwen, wonen en interieur –Produceren, installeren en energie –Mobiliteit en transport –Groen (v.a. schooljaar 2016-2017?) –Intersectoraal (v.a. schooljaar 2016-2017?)

22 Extra begeleiding in het VMBO RVCScholen voor v.o. kunnen extra geld aanvragen voor leerlingen met een IQ t/m 90. Beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie. Samenwerkende scholen voor v.o. hebben gekozen voor een zorglocatie (Pomonalaan in Bergen op Zoom). De locatie begeleidt leerlingen die meer begeleiding nodig hebben om een diploma te behalen. Vmbo-diploma halen op deze locatie of na twee jaar overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs. PCLDe Permanente Commissie Leerlingenzorg besluit of een leerling op de zorglocatie geplaatst kan worden.

23 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht VMBO kader- beroeps- gericht HAVO Onderbouw VMBO gemengde leerweg VMBO theore- tische leerweg Gym- nasium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs HAVO

24 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Opleidend voor HBO. Mogelijkheid om naar MBO te gaan. Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk. H B O 5 4 2 e fase 3 2 1 Onderbouw

25 MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs MBO niveau 1 + 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht VMBO kader- beroeps- gericht HAVO Onderbouw VMBO gemengde leerweg VMBO theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs VWO

26 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of weten- schappelijk (universitair) onderwijs. Gymnasium en Atheneum zelfde niveau. Bij keuze gymnasium ook de vakken Latijn en/of Grieks. Weten schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2 e Fase 1 4

27 HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en techniek Natuur en gezondheid

28 Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar..... PraktijkonderwijsVMBOHAVO/VWO UitstroomrichtingenSectorenProfielen Landbouw (t/m schooljaar 2014-2015) Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek en textielTechniekNatuur en techniek Economie Economie en maatschappij

29 Welke school is voor de leerling geschikt? Afhankelijk van: –Capaciteiten –Schoolvorderingen: taal, rekenen en wereldoriëntatie –Algemeen functioneren

30 Het komen tot een schooladvies Cito Eindtoets basisonderwijs 2014 Eindtoets t.o.v. schooladvies Doorgeven schoolvorderingen aan het voortgezet onderwijs Onderwijskundig rapport

31 Hoe komen we tot een schooladvies? In een multidisciplinair overleg worden de school- adviezen samengesteld. Daarbij kijken we naar: - Rapporten bovenbouw - Werkhouding, motivatie, concentratie, e.d. - Cito leerlingvolgsysteem Ouders en leerlingen ontvangen het rapport schoolkeuzeadvies.

32 Het rapport schoolkeuzeadvies basisschool

33 Cito Eindtoets basisonderwijs 2014 Waarom de Cito Eindtoets? Wettelijk is bepaald dat het v.o. naast het schooladvies een school- onafhankelijk advies dient te hebben. Waarom niet de NIO-test? Afname Cito Eindtoets Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari 2014 (ochtenden). Versies Cito Eindtoets Vrijwel alle leerlingen maken de ‘gewone’ versie. De eindtoets ‘niveau’ is voornamelijk voor leerlingen met een eigen leerlijn/ ontwikkelingsperspectief (advies praktijkonderwijs/bb). Toetsonderdelen Taal (100 opgaven), Rekenen – Wiskunde (60 opgaven), Studievaardigheden (40 opgaven) en Wereldoriëntatie (totaal 90 opgaven).

34 Voorbeelden opgaven Taal

35 Voorbeelden opgaven rekenen-wiskunde

36 Voorbeeld opgave studievaardigheden

37 Hoe ziet het rapport eruit?

38 Verhouding schooladvies t.o.v. Eindtoets 7 Februari: schooladviezen mee naar huis. Uitslag Cito Eindtoets volgt later (maart). Het volgende is met het voortgezet onderwijs in onze regio afgesproken: - De open dagen vinden plaats na 7 februari; - Ouders/leerlingen kiezen een school; - De gekozen school neemt de leerling voorlopig aan; - Bij een significant verschil tussen schooladvies en Cito-uitslag, vindt overleg plaats tussen beide scholen; - Schooladvies weegt zwaarder dan uitslag Cito Eindtoets; - Mogelijkheid van hertest, bijstellen schooladvies, drempelonderzoek.

39 Het Digitaal Overdracht Dossier Bevat: Naw-gegevens leerling Toetsgegevens Cito-lvs en seol Schoolloopbaan Extra begeleiding/handelingsplannen Leerontwikkeling Werkhouding/aanpak Fysieke ontwikkeling Regelgeving: De basisschool is verplicht een overdrachtsdossier te overhandigen aan de ontvangende school De basisschool is verplicht een kopie van het overdrachtsdossier te overhandigen aan de ouders/verzorgers van de leerling Door ondertekening en het invullen van het BSN nummer van de leerling geven ouders/verzorgers toestemming voor het (digitaal) uitwisselen van de benodigde gegevens

40 De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Wel of geen extra begeleiding Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Ouders en kind kiezen, de school geeft advies! De schoolkeuze

41 Datum: (zelf in te vullen)info-avond groepen 8 November:drie informatieavonden voor ouders (scholenmarkt) Januari:formuleren van het schooladvies door betrokkenen 7 februari 2014:het schooladvies mee naar huis Vanaf 10 februari 2014:oudergesprekken 11-12-13 februari 2014:Cito Eindtoets basisonderwijs 2014 Vanaf 17 februari 2014:start voorlichtingsavonden scholen VO 14 maart 2014:Uitslag Cito Eindtoets naar v.o. en mee naar huis

42 Aanmelden op het voortgezet onderwijs 25, 26 en 27 maart:Er zijn aanmeldavonden op de V0-scholen. Ouders gaan naar de VO-school om hun zoon of dochter aan te melden; 31 maart 2014:Basisscholen plaatsen rapportage over de leerlingen op LDOS (digitale Webunit); 8 mei 2014:Ouders ontvangen bericht van voorlopige inschrijving (Basisschool ziet dat digitaal); 13 mei 2014:Berichtgeving of het kind wordt toegelaten op de betreffende school aan ouders en de basisschool; 21 of 28 mei:Drempelonderzoek op VMBO-scholen en IQ; 4 juni 2014:Kennismakingsmiddag leerlingen groep 8.

43 Overzicht van scholen voor voortgezet onderwijs in B.o.Z. e.o. SteenspilVMBO (alle leerwegen) Juvenaat H. HartVWO (gymnasium) Het KwadrantPraktijkonderwijs ZuidWestHoekcollegeVMBO (alle leerwegen) ‘t R@velijn SteenbergenVMBO (alle leerwegen) Mollerlyceum BoZVMBO HAVO / VWO ZoommavoVMBO (theoretische leerweg) Roncalli scholengemeenschapVMBO (theor. leerweg) / HAVO/VWO (atheneum) RSG “’t Rijks”VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO VMBO zorglocatieDoorstroom naar regulier of opleiding BBL/KBL/GTL

44 Internetsite: www.van8naar1.nl Voorbereiding leerlingen en ouders door de werkmap “Van 8 naar 1” Leerlingen maken op basis van deze map een Kwaliteitenkaart, die meegaat naar het voortgezet onderwijs Voor ouders is er op de site een informatieboekje “Antwoorden op vragen”

45 Zo, wij weten nu wel voldoende. Maar misschien hebben onze ouders nog wel wat vragen? Kijk ook op www.van8naar1.nl


Download ppt "Welkom op deze informatie- avond… …over groep 8 en het voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google