De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze informatie- …over groep 8 en het voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze informatie- …over groep 8 en het voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze informatie- …over groep 8 en het voortgezet onderwijs
avond… …over groep 8 en het voortgezet onderwijs Welkom

2 PROGRAMMA VAN DE AVOND Algemene informatie over groep 8
Overzicht voortgezet onderwijs in Nederland Cito Eindtoets Basisonderwijs Onderwijskundig rapport Overzicht scholen v.o. in de regio Tijd voor vragen Nogmaals welkom op deze voorlichtingsavond. De presentatie bestaat uit de volgende vijf onderdelen: -1- Informatie over de wijze waarop wij omgaan met groep 8 op onze school, -2- Een overzicht van het totale voortgezet onderwijs in Nederland, zoals dat er nu (vanaf 2003) uitziet. Tevens laten wij u hierbij de mogelijkheden na het voortgezet onderwijs zien, voor het geval uw zoon / dochter verder wilt leren. -3- In het derde blok informeren wij u over de onafhankelijke toets (cito eindtoets) -4- Wij leggen u uit hoe het onderwijskundig rapport eruit ziet en hoe wij dit digitaal uitwisselen met het VO -5- Vervolgens geven wij u alvast een overzicht van de scholen voor het voortgezet onderwijs in deze regio. We beperken ons nu, vanavond, nog echt tot een kort overzicht. Nadat de testgegevens van uw kind bekend zijn, gaat uw, eventueel met onze hulp, gericht op zoek naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs. -6- Tot slot krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. © Netwerk warme koude overdracht

3 Informatie over groep 8 van onze school
Door de school zelf in te vullen !

4 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten-
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO basis- beroeps- gericht kader- HAVO Onderbouw gemengde leerweg theore-tische leerweg VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Gym- nasium Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: dus minstens niveau 2 mbo-, havo- of vwo-diploma. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

5 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten-
MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht kader- HAVO Onderbouw gemengde leerweg theore-tische leerweg VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Gym- nasium We bekijken eerst het praktijkonderwijs.

6 MBO niveau 1 4 Bovenbouw 3 2 Onderbouw 1
Praktisch gerichte opleiding, waarna de meeste leerlingen gaan werken. 30 % stroomt door naar niveau 1 van het MBO. Nederlands, wiskunde met een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4). Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 Praktijk onderwijs is bedoeld voor kinderen die veel moeite hebben met leren en zeer praktisch zijn ingesteld. Vanuit het reguliere basisonderwijs komt plaatsing in het Praktijk onderwijs zelden voor. Vanuit het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) is de kans op ververwijzing groter. Er zijn echter ook veel leerlingen uit het SBO, die naar het VMBO doorstromen. Uw zoon / dochter komt voor het Praktijk Onderwijs in aanmerking wanneer: zijn / haar IQ ligt tussen de 60 en 80 en wanneer uw kind op 2 van de volgende 4 vakgebieden (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen) een leerachterstand heeft van 3 jaar of meer.

7 Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs
De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende vier richtingen: Landbouw Techniek en Textiel Zorg en welzijn Economie Dit zijn de vier sectoren waaruit de leerling een keuze kan maken na de basisvorming. De basisvorming is op alle VMBO-scholen nagenoeg gelijk, waardoor leerlingen na 2 jaar zonder grote problemen kunnen overstappen naar een andere sector (en dus eventueel naar een andere school). Het is verstandig om vooral te kijken waar de interesse van uw kind naar uitgaat, want dan is de kans groter dat ze meteen op de juiste school beginnen. Gebruik dus ook de open dagen goed, om de verschillende sectoren bij de verschillende scholen te vergelijken.

8 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten-
MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Gericht kader- beroeps- gericht HAVO Onderbouw gemengde leerweg theore-tische leerweg VWO Athe- neum Praktijk onderwijs basis- Gym- nasium We gaan nu het VMBO bekijken. Het VMBO is zoals u ziet, onderverdeeld in vier leerwegen: we starten met de basisberoepsgerichte leerweg.

9 MBO niveau 1 + 2 4 Bovenbouw 3 2 Onderbouw 1
Opleiding voor niveau 2 van het MBO. Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door te doen (16 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4). Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De basisberoepsgerichte leerweg is vooral bedoeld voor “doe-kinderen”. Leerlingen die graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken en 1 praktijkvak (voorbeelden hiervan zijn: bouwkunde, consumptieve technieken, dierenhouderij etc.), dit te kiezen praktijkvak hangt af van welke sector uw kind na het tweede jaar kiest. (U kunt het niveau vergelijken, met het B-niveau van het oude VBO of nog vroeger de LTS / LHNO/ LEAO / LAS). LWOO is LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Veel kinderen uit deze leerweg hebben hier recht op. Wat het verder precies inhoudt, wordt later bij deze voorlichting uitgelegd. Leerwerktraject is nog praktischer dan de reguliere basisberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt dan alleen examen gedaan in het theorievak Nederlands, aangevuld met praktijkvakken. De leerlingen gaan hierbij enkele dagen per week naar hun stage adres en volgen de andere dagen les op school. Per school kan deze verdeling van dagen verschillend zijn.

10 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten-
MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht Kader Gericht HAVO Onderbouw gemengde leerweg theore-tische leerweg Gym- nasium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs kader- Wat houdt de kaderberoepsgerichte leerweg in? Dat zullen we nu gaan bekijken.

11 MBO niveau 3 en 4 4 Bovenbouw 3 2 Onderbouw 1
Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 uur beroepsgericht in zowel leerjaar 3 als 4). Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De kaderberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor kinderen, die wat meer willen leren, maar ook graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken en 1 praktijkvak. Die praktijkvakken zijn hetzelfde als bij de basisberoepsgerichte leerweg, alleen is dit een niveau moeilijker. Welk praktijkvak dit wordt, is mede afhankelijk van de sector die u kiest. (Wil het kind bijvoorbeeld in de Horeca gaan werken, dan zal hij / zij een school kiezen die deze richting aanbiedt.) (U kunt het niveau vergelijken, met het oude C-niveau van bijvoorbeeld een vroegere LTS / LHNO/ LEAO / LAS of MAVO). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk.

12 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten- schappelijk
MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht kader- HAVO gemengde leerweg Theore-tische leerweg VWO Athe- neum Praktijk onderwijs theore- tische Gym- nasium We slaan de gemengde leerweg bewust even over, omdat deze feitelijk is afgeleid van de theoretische leerweg. Wij willen voorkomen dat u de indruk krijgt dat de theoretische leerweg een moeilijker leerweg zou zijn dan de gemengde, dit is namelijk beslist niet het geval! De theoretische leerweg dus:

13 MBO niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3
Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO. Doorstroming naar Havo mogelijk. Voor leerlingen die willen leren door te studeren. De theoretische leerweg is bedoeld voor kinderen, die vooral willen leren. Zij doen examen in 6 (bij sommige scholen 7) theorievakken. Verplichte vakken zijn Nederlands en Engels de andere vakken hangen samen met de gekozen sector. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). De doorstroming naar HAVO is afhankelijk van de behaalde resultaten in het eindexamenpakket. (Het pakket moet dan aansluiten op de profielen van de HAVO. In het verleden ging men vaak na de Mavo via de Havo naar het HBO. Voor de huidige VMBO leerling is de meest logische leerroute naar het HBO via het MBO). (U, leerkracht, kunt dit op de volgende dia verduidelijken). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Dit komt echter maar zelden voor.

14 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten- schappelijk
MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht kader- HAVO Gemengde Leerweg theore-tische leerweg Gym- nasium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs gemengde leerweg We gaan nu de gemengde leerweg bekijken.

15 MBO niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3
Opleiding voor niveau 3 en 4 van het MBO. Identiek aan theoretische leerweg waarbij één algemeen vak vervangen is door een beroepsgericht programma. Voor leerlingen die willen leren door te studeren. Deze leerweg is ook bedoeld voor kinderen die theoretisch ingesteld zijn. Het verschil is dan echter dat zij examen doen in 5 of 6 theorievakken (afhankelijk van de school) en 1 praktijkvak. Verplichte vakken zijn ook nu weer Nederlands en Engels. De andere vakken hangen samen met de gekozen sector. Het beroepsgerichte programma is afhankelijk van de sector keuze en omvat ongeveer 4 uur praktijk met een hoog ICT gehalte. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). Mogelijke doorstroming naar het HBO geschiedt op dezelfde wijze als bij de theoretische leerweg. Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Alleen komt dit maar heel zelden voor.

16 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 sectoren:
Het VMBO na leerjaar 2 of 3 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 sectoren: Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw Dit zijn de vier sectoren waaruit de leerling een keuze kan maken na de basisvorming. De basisvorming is op alle VMBO-scholen nagenoeg gelijk, waardoor leerlingen na 2 jaar zonder grote problemen kunnen overstappen naar een andere sector (en dus eventueel naar een andere school). Het is verstandig om vooral te kijken waar de interesse van uw kind naar uitgaat, want dan is de kans groter dat ze meteen op de juiste school beginnen. Gebruik dus ook de open dagen goed, om de verschillende sectoren bij de verschillende scholen te vergelijken.

17 Techniek bouw installatie vliegtuigindustrie procestechniek elektro
elektronica metaal weg- en waterbouw robotica autotechniek schilderen

18 Zorg en Welzijn haarverzorging apothekersassistent zorg grootkeuken
agogisch werk klassenassistent uiterlijke verzorging doktersassistent tandartsassistent

19 Economie hotelschool ICT en logistiek kunst en cultuur toerisme
mode en commercie tentoonstelling beeld geluid secretaresse recreatie verkoop

20 Groen bloemist plantenteelt land en tuinbouw dierverzorging
paardenhouderij milieu hovenier

21 Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Zorg en Welzijn
Nieuwe profielen VMBO vanaf schooljaar 2014-’15: Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Zorg en Welzijn Bouwen, wonen en interieur Produceren, installeren en energie Mobiliteit en transport Groen (v.a. schooljaar ?) Intersectoraal (v.a. schooljaar ?) Leerlingen die in het schooljaar in het vmbo starten krijgen te maken met deze nieuwe profielen. De profielen ‘Intersectoraal’ en ‘Groen’ gaan naar alle waarschijnlijkheid pas v.a. het schooljaar in.

22 Extra begeleiding in het VMBO
Scholen voor v.o. kunnen extra geld aanvragen voor leerlingen met een IQ t/m 90. Beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie. Samenwerkende scholen voor v.o. hebben gekozen voor een zorglocatie (Pomonalaan in Bergen op Zoom). De locatie begeleidt leerlingen die meer begeleiding nodig hebben om een diploma te behalen. Vmbo-diploma halen op deze locatie of na twee jaar overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs. De Permanente Commissie Leerlingenzorg besluit of een leerling op de zorglocatie geplaatst kan worden. Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO mag gaan volgen, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

23 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten-
MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht kader- HAVO Onderbouw gemengde leerweg theore-tische leerweg Gym- nasium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Nu volgt de HAVO.

24 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Opleidend voor HBO.
5 4 2e fase 3 2 1 Onderbouw Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Opleidend voor HBO. Mogelijkheid om naar MBO te gaan. Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk. Vooral veel theorievakken. Natuurlijk ook wel andere vakken in de basisvorming zoals muziek, techniek e.d. Studiehuis: Naast klassikale lessen, krijgen de leerlingen begeleidingslessen en zelfstudie onder toezicht. De leerstof wordt ook toegepast in praktische situaties. De leerlingen moeten uitgebreide opdrachten uitvoeren met behulp van internet e.d. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 tellen ook mee voor het examen in klas 5. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, profiel afhankelijk. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. Welke profielen er te kiezen zijn, komt na de uitleg over het VWO.

25 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten-
MBO niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten- schappelijk onderwijs niveau Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO basis- beroeps- gericht kader- HAVO Onderbouw gemengde leerweg theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs We bekijken nu het VWO, dat onder te verdelen is in Atheneum en Gymnasium.

26 Weten schappelijk onderwijs
3 2 Onderbouw 6 5 2e Fase 1 4 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of weten-schappelijk (universitair) onderwijs. Gymnasium en Atheneum zelfde niveau. Bij keuze gymnasium ook de vakken Latijn en/of Grieks. Ook weer veel theorievakken, maar dan op een nog hoger niveau. Natuurlijk ook zoals bij de HAVO wel andere vakken in de basisvorming zoals tekenen, informatiekunde, verzorging e.d. Studiehuis: De opbouw is hetzelfde als bij de HAVO. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 en 5 tellen ook mee voor het examen in klas 6. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, afhankelijk van het profiel. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. De leerlingen die op het Gymnasium zitten, krijgen ook lessen Latijn of Grieks. Zij moeten hierin ook examen doen. De profielen die de leerlingen kunnen kiezen zijn hetzelfde als van de HAVO. Uitleg bij de volgende dia.

27 De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen:
HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Natuur en gezondheid Natuur en techniek Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Dit zijn de vier profielen waarvoor leerlingen kunnen kiezen na de basisvorming. Het is belangrijk om tijdens de basisvorming goed in beeld te krijgen waar de interesse van uw zoon / dochter naar uit gaat. Zodoende kan hij / zij voor het studiehuis een geschikt profiel kiezen, dat goed aansluit op het vervolgonderwijs. Gebruik ook voor deze scholen de open dagen goed, om verschillende scholen met elkaar te kunnen vergelijken.

28 Praktijkonderwijs VMBO HAVO/VWO
Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar..... Praktijkonderwijs VMBO HAVO/VWO Uitstroomrichtingen Sectoren Profielen Landbouw (t/m schooljaar ) Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek en textiel Techniek Natuur en techniek Economie Economie en maatschappij Bij deze dia zetten we de verschillende mogelijkheden voor elk type onderwijs naast elkaar. Als u goed kijkt, zijn er hier en daar overeenkomsten te herkennen. Bijvoorbeeld: De vakrichting tuinbeheer naast de sector landbouw De sector zorg en welzijn naast het profiel natuur en gezondheid Wat we in het praktijkonderwijs vakrichtingen noemen, noemen we in het VMBO sectoren en bij HAVO / VWO profielen.

29 Welke school is voor de leerling geschikt?
Afhankelijk van: Capaciteiten Schoolvorderingen: taal, rekenen en wereldoriëntatie Algemeen functioneren Bij ‘taal’ hoort ook ‘technisch/begrijpend lezen’. Onder ‘algemeen functioneren’ hoort o.a. inzet, concentratie, motivatie, huiswerkhouding.

30 Het komen tot een schooladvies
Cito Eindtoets basisonderwijs 2014 Eindtoets t.o.v. schooladvies Doorgeven schoolvorderingen aan het voortgezet onderwijs Onderwijskundig rapport

31 Hoe komen we tot een schooladvies?
In een multidisciplinair overleg worden de school-adviezen samengesteld. Daarbij kijken we naar: - Rapporten bovenbouw - Werkhouding, motivatie, concentratie, e.d. - Cito leerlingvolgsysteem Ouders en leerlingen ontvangen het rapport schoolkeuzeadvies. Let op: multidisciplinair overleg: leg uit welke collega’s op school zijn betrokken bij het samenstellen van het schooladvies.

32 Het rapport schoolkeuzeadvies basisschool

33 Cito Eindtoets basisonderwijs 2014
Waarom de Cito Eindtoets? Wettelijk is bepaald dat het v.o. naast het schooladvies een school-onafhankelijk advies dient te hebben. Waarom niet de NIO-test? Afname Cito Eindtoets Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari 2014 (ochtenden). Versies Cito Eindtoets Vrijwel alle leerlingen maken de ‘gewone’ versie. De eindtoets ‘niveau’ is voornamelijk voor leerlingen met een eigen leerlijn/ ontwikkelingsperspectief (advies praktijkonderwijs/bb). Toetsonderdelen Taal (100 opgaven), Rekenen – Wiskunde (60 opgaven), Studievaardigheden (40 opgaven) en Wereldoriëntatie (totaal 90 opgaven). Waarom nemen we de NIO-test niet af? Wij waren in onze regio zeker zeer tevreden over een capaciteitenonderzoek (NIO) naast het schooladvies (waarin ook uitslagen van CITO-toetsen zijn verwerkt). De doelstelling van de overheid was om in dit schooljaar 2013 – 2014 de verplichte eindtoets basisonderwijs in te voeren. De wetgeving is nu in een afrondende fase, maar zal effectief ingaan in schooljaar 2014 – Afgelopen schooljaar gingen we (LPS) er nog vanuit dat de wetgeving dit schooljaar al wel rond zou zijn. Daarom besloten we om in groep 7, om andere reden dan schooladvisering, de NIO-toets af te nemen. De NIO-toets mag niet twee jaar achter elkaar bij dezelfde leerling worden afgenomen. (Mocht de vraag komen: een NIO-toets afgenomen in groep 7 is niet bruikbaar als schooladvies). Let op: bij onderdelen toets: Wereldoriëntatie is facultatief dus weghalen als je ervoor kiest deze niet af te nemen.

34 Voorbeelden opgaven Taal

35 Voorbeelden opgaven rekenen-wiskunde

36 Voorbeeld opgave studievaardigheden
We laten geen voorbeelden zien van opgaven wereldoriëntatie daar deze opgaven meerdere jaren hetzelfde zijn en dit dus niet mag van de uitgever.

37 Hoe ziet het rapport eruit?

38 Verhouding schooladvies t.o.v. Eindtoets
7 Februari: schooladviezen mee naar huis. Uitslag Cito Eindtoets volgt later (maart). Het volgende is met het voortgezet onderwijs in onze regio afgesproken: - De open dagen vinden plaats na 7 februari; - Ouders/leerlingen kiezen een school; - De gekozen school neemt de leerling voorlopig aan; - Bij een significant verschil tussen schooladvies en Cito-uitslag, vindt overleg plaats tussen beide scholen; - Schooladvies weegt zwaarder dan uitslag Cito Eindtoets; - Mogelijkheid van hertest, bijstellen schooladvies, drempelonderzoek.

39 Het Digitaal Overdracht Dossier
Bevat: Naw-gegevens leerling Toetsgegevens Cito-lvs en seol Schoolloopbaan Extra begeleiding/handelingsplannen Leerontwikkeling Werkhouding/aanpak Fysieke ontwikkeling Regelgeving: De basisschool is verplicht een overdrachtsdossier te overhandigen aan de ontvangende school De basisschool is verplicht een kopie van het overdrachtsdossier te overhandigen aan de ouders/verzorgers van de leerling Door ondertekening en het invullen van het BSN nummer van de leerling geven ouders/verzorgers toestemming voor het (digitaal) uitwisselen van de benodigde gegevens

40 Ouders en kind kiezen, de school geeft advies!
De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Wel of geen extra begeleiding Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Ouders en kind kiezen, de school geeft advies! De schoolkeuze Geen notities van onze kant uit.

41 Tijdlijn Datum: (zelf in te vullen) info-avond groepen 8
November: drie informatieavonden voor ouders (scholenmarkt) Januari: formuleren van het schooladvies door betrokkenen 7 februari 2014: het schooladvies mee naar huis Vanaf 10 februari 2014: oudergesprekken februari 2014: Cito Eindtoets basisonderwijs 2014 Vanaf 17 februari 2014: start voorlichtingsavonden scholen VO 14 maart 2014: Uitslag Cito Eindtoets naar v.o. en mee naar huis Vult u a.u.b. zelf de data in die van toepassing zijn voor uw school.

42 Aanmelden op het voortgezet onderwijs
Vervolg Tijdlijn Aanmelden op het voortgezet onderwijs 25, 26 en 27 maart: Er zijn aanmeldavonden op de V0-scholen. Ouders gaan naar de VO-school om hun zoon of dochter aan te melden; 31 maart 2014: Basisscholen plaatsen rapportage over de leerlingen op LDOS (digitale Webunit); 8 mei 2014: Ouders ontvangen bericht van voorlopige inschrijving (Basisschool ziet dat digitaal); 13 mei 2014: Berichtgeving of het kind wordt toegelaten op de betreffende school aan ouders en de basisschool; 21 of 28 mei: Drempelonderzoek op VMBO-scholen en IQ; 4 juni 2014: Kennismakingsmiddag leerlingen groep 8. Vult u a.u.b. zelf de data in die van toepassing zijn voor uw school.

43 Overzicht van scholen voor voortgezet onderwijs in B.o.Z. e.o.
Steenspil VMBO (alle leerwegen) Juvenaat H. Hart VWO (gymnasium) Het Kwadrant Praktijkonderwijs ZuidWestHoekcollege VMBO (alle leerwegen) ‘t Steenbergen VMBO (alle leerwegen) Mollerlyceum BoZ VMBO HAVO / VWO Zoommavo VMBO (theoretische leerweg) Roncalli scholengemeenschap VMBO (theor. leerweg) / HAVO/VWO (atheneum) RSG “’t Rijks” VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO VMBO zorglocatie Doorstroom naar regulier of opleiding BBL/KBL/GTL We laten hierbij kort alle scholen van het voortgezet onderwijs in deze regio zien. (Als er geen opmerking bij VMBO staat, worden alle leerwegen op deze school aangeboden. Als er bij het VWO geen opmerking staat, kan een leerling hier zowel terecht voor atheneum als gymnasium) Prinsentuin, ‘t Bergse vmbo en Westerpoort gaan vanaf augustus 2014 verder in een gebouw, onder een nieuwe naam ( Steenspil) in Halsteren.

44 Internetsite: www.van8naar1.nl
Voorbereiding leerlingen en ouders door de werkmap “Van 8 naar 1” Leerlingen maken op basis van deze map een Kwaliteitenkaart, die meegaat naar het voortgezet onderwijs Voor ouders is er op de site een informatieboekje “Antwoorden op vragen”

45 Zo, wij weten nu wel voldoende.
Maar misschien hebben onze ouders nog wel wat vragen? Tijd voor een vragenronde en afsluiting van de bijeenkomst. Kijk ook op


Download ppt "Welkom op deze informatie- …over groep 8 en het voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google