De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus op LOP – werking Regio Mechelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus op LOP – werking Regio Mechelen"— Transcript van de presentatie:

1 Focus op LOP – werking Regio Mechelen
Tussen draagkracht en draaideur: scholen en jongeren staan niet alleen… Tom van Waterschoot 15 mei 2009 CGG De Pont Hanswijkstraat 48 Col. Silvertopstraat 10 Lispersteenweg 17 2800 Mechelen Boom Lier

2 Project PrOS Samenwerking stad Mechelen – CGG De Pont Historiek
OOM: Onderwijs Overleg Mechelen Begeleidingscel “drop-out” (2000) Preventiewerker “probleemgedrag op school” (2002) ORBECO: ORiënterings- en BEmiddelings COmmissie Time-out project!? ( ) K leinschalig project met stadssubsidie! Schrijfgroep en CGG (2004)

3 Project PrOS Historiek 2004: Stad Mechelen subsidieert!
Individuele begeleiding mét context 2006: Departement Onderwijs (flankerend onderwijs beleid) Groepsbegeleiding Basisonderwijs 2007: Departement Onderwijs Korte Time Out 2008: Departement Welzijn Lange Time Out

4 Project PrOS Partners binnen Mechelen: 2008 – 2009: Stad Mechelen
Scholen (secundair onderwijs) CLB’s Onderwijsondersteuning PRISMA Jeugdinstellingen CGG De Pont 2008 – 2009: Departement Onderwijs Departement Onderwijs (flankerend onderwijs beleid)

5 Doelstellingen Begeleiden van jongeren met een problematische schoolloopbaan. Verduidelijken en in kaart brengen van de psychosociale problematiek van schoolgaande jeugd in Mechelen. Bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening. Onderwijs sensibiliseren en ondersteunen in het afstemmen van het schoolbeleid op preventie en curatie van problemen op school.

6 Werkingsjaar 2007 – 2008 Data basis en secundair
Tevredenheidsonderzoek basis en secundair

7 PrOS: evolutie aanmelding/begeleiding

8 Basis: problematiek begeleide jongeren

9 Secundair: problematiek begeleide jongeren

10 Secundair: begeleidingen en modules

11 Basis en secundair: algemene beoordeling

12 Aanmelding PrOS Vaak “acting-out”. Moeilijkste groep voor scholen!
Vaak probleem in de interactie: agressie, brutaliteit, beledigingen, beschadigingen… Gezien interactie, daar rond werken. Keuze “groep”

13 PrOS - begeleidingen Basis: Individuele begeleiding Secundair:
Groepsbegeleiding Korte Time Out Lange Time Out Steeds veel aandacht voor context (school, ouders, CLB, peers, jongere, externe hulpverleners). Aanmelding via CLB

14 PrOS – begeleiding Vaststelling: ook in PrOS loopt het moeilijk!
Interactie ernstig verstoord, negatieve aandacht,… Begeleiding in groep werkt niet! Ernstige psychopathologie Anti-sociale ontwikkelingen Dus: individuele begeleiding!! Korte één-één gesprekjes Gezin opzoeken Pedagogische opvolging bevragen Overleg met de school, CLB

15 Waarom loopt het mis? Onveilige hechting:
Verwijst naar gezin van oorsprong Kunnen zich niet veilig binden Belang van hechting van de jongere Binding aan personen Via die personen, aan instellingen Van daaruit engagement voor die instelling. Niet enkel de jongere, ook de school! Er is vaak verwerping (herhaling scene). Negatief gedrag bemoeilijkt ontwikkeling van goede interactie. Teleurstelling bij school lokt verwerping uit.

16 Waarom loopt het mis? Idee van maatschappelijke kwetsbaarheid.
Jongeren lopen niet enkel moeilijk op school: POS MOF Straat Politie JRB Jeugdhuis “niet – schoolbaren” of “niet – maatschappijbaren” ? Is school verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem? Nee, overstijgt bevoegdheid van de school Ja, school wordt er mee geconfronteerd Probleem van velen, oplossing door velen?

17 Methode en visie Gedragsprobleem in de school zien we als een verontrustend signaal voor de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling. Cfr. Walgrave, achterliggende oorzaken Breed kijken: aandacht voor welzijn van de jongere! Het delen van de visie van elke betrokkene, is een belangrijke hefboom in de verbetering van de wederzijdse communicatie. Cfr. Artikel netwerkdenken: jongere én zijn context! Draagt bij tot algemene tevredenheid! Het kan soms belangrijk zijn een herstelplan op te stellen, dat het contact verbetert en de effecten van het incident herstelt. Cfr. Hergo Algemeen belang van het hersteldenken!

18 Aanmeldingsformulier Dienst Onderwijsondersteuning
Detecteren van probleem Introductie PrOS met jongere/ouders Aanmeldingsformulier Aanmelding Werking Aanmeldingsformulier Dienst Onderwijsondersteuning Intake-cel Oriëntatiecel evalueert PrOS-criteria Verdeling scholen/leeftijd Positief advies PrOS Intakegesprek Kennismaking Intake met alle betrokkenen Definitieve keuze begeleidingsmodule Begeleiding

19 Organigram Stuurgroep Oriëntatiecel Centrale figuur
CLB: Govert Merckx (Carroussel) Annemie Bieseman (vrij SO) Tineke Deckmyn (prov) Annelies Van Dyck (vrij BO) Christel Bleeckx (gem BO en SO) Organigram PrOS-team: Iris Barberien Maria Beerten Marijke Cauwenbergh Hans Swinnen Eva Verelst OOM: Herbert Crol Onderwijs: Alain Noëz Oriëntatiecel Onderwijs: Willy Opdebeeck (gem SO/ BO) Chris Van de Vorst (vrij SO) Rik Booms (vrij BO) Onderwijsopbouwwerk: Mohamed Srifi CGG: Tom van Waterschoot Centrale figuur Dienst Onderwijsondersteuning Stad Mechelen: Ly Dang Kim Els Keyen

20 Jongere heeft nood aan:
Intensieve individuele zorg Intensief netwerkoverleg (school/CLB/jongere…) Maximum 3 maand Intensieve individuele zorg Intensief netwerkoverleg (school/CLB/jongere…) Maximum 3 maand Faciliteren ouderparticipatie Sec individueel Basis individueel Intensieve zorg in sociale context Sociale vaardigheden Maximum 3 maand Positieve groepservaring Sec Groep CLB School PrOS Sec Lange TO Schoolvervangende begeleiding Intensief netwerkoverleg (school/CLB/jongere…) 4 weken en follow-up Kortdurende begeleiding Hergo/buitenschoolse TO Probleemverkenning Maximum 10 dagen Sec Korte TO

21 Medewerkers Secundair onderwijs Basisonderwijs
-Individuele begeleiding (18) -Groepswerking (12) -Korte Time Out (40) -Lange Time Out (15) -85 jongeren/jaar Basisonderwijs -Individuele begeleiding -18 jongeren/jaar Iris Barberien Bachelor orthopedagogie 38 uur Marijke Cauwen- bergh Psychologe 38 uur Maria Beerten Gedetacheerd onderwijs 38 uur Hans Swinnen Psycholoog 19 uur Eva Verelst Bachelor Mtsch. werk 19 uur Coördinatie Tom van Waterschoot Psycholoog, 19 uur Hulpverleners Kinderteam CGG Twee wekelijks team

22 Project PrOS Website Artikel netwerkdenken Artikel protocollering
Artikel netwerkdenken Tijdschrift klinische psychologie Artikel protocollering Tijdschrift Alert


Download ppt "Focus op LOP – werking Regio Mechelen"

Verwante presentaties


Ads door Google