De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CGG De Pont Hanswijkstraat 48 Col. Silvertopstraat 10Lispersteenweg 17 2800 Mechelen2850 Boom2500 Lier 015-42 08 3203-844 05 4303-480 18 01 www.cggdepont.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CGG De Pont Hanswijkstraat 48 Col. Silvertopstraat 10Lispersteenweg 17 2800 Mechelen2850 Boom2500 Lier 015-42 08 3203-844 05 4303-480 18 01 www.cggdepont.be."— Transcript van de presentatie:

1 1 CGG De Pont Hanswijkstraat 48 Col. Silvertopstraat 10Lispersteenweg 17 2800 Mechelen2850 Boom2500 Lier 015-42 08 3203-844 05 4303-480 18 01 www.cggdepont.be Focus op LOP – werking Regio Mechelen Tussen draagkracht en draaideur: scholen en jongeren staan niet alleen… Tom van Waterschoot 15 mei 2009

2 2 Project PrOS  Samenwerking stad Mechelen – CGG De Pont  Historiek OOM: Onderwijs Overleg Mechelen Begeleidingscel “drop-out” (2000) Preventiewerker “probleemgedrag op school” (2002) ORBECO: ORiënterings- en BEmiddelings COmmissie Time-out project!? (2002-2003) Kleinschalig project met stadssubsidie! Schrijfgroep en CGG (2004)

3 3 Project PrOS  Historiek 2004: Stad Mechelen subsidieert!  Individuele begeleiding mét context 2006: Departement Onderwijs (flankerend onderwijs beleid)  Groepsbegeleiding  Basisonderwijs 2007: Departement Onderwijs  Korte Time Out 2008: Departement Welzijn  Lange Time Out

4 4 Project PrOS  Partners binnen Mechelen: Stad Mechelen Scholen (secundair onderwijs) CLB’s Onderwijsondersteuning PRISMA Jeugdinstellingen CGG De Pont  2008 – 2009: Stad Mechelen Departement Onderwijs Departement Onderwijs (flankerend onderwijs beleid)

5 5 Doelstellingen  Begeleiden van jongeren met een problematische schoolloopbaan.  Verduidelijken en in kaart brengen van de psychosociale problematiek van schoolgaande jeugd in Mechelen.  Bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening.  Onderwijs sensibiliseren en ondersteunen in het afstemmen van het schoolbeleid op preventie en curatie van problemen op school.

6 6 Werkingsjaar 2007 – 2008  Data basis en secundair  Tevredenheidsonderzoek basis en secundair

7 7 PrOS: evolutie aanmelding/begeleiding

8 8 Basis: problematiek begeleide jongeren

9 9 Secundair: problematiek begeleide jongeren

10 10 Secundair: begeleidingen en modules

11 11 Basis en secundair: algemene beoordeling

12 Aanmelding PrOS  Vaak “acting-out”. Moeilijkste groep voor scholen!  Vaak probleem in de interactie: agressie, brutaliteit, beledigingen, beschadigingen…  Gezien interactie, daar rond werken.  Keuze “groep” 12

13 PrOS - begeleidingen  Basis: Individuele begeleiding  Secundair: Individuele begeleiding Groepsbegeleiding Korte Time Out Lange Time Out  Steeds veel aandacht voor context (school, ouders, CLB, peers, jongere, externe hulpverleners).  Aanmelding via CLB 13

14 PrOS – begeleiding  Vaststelling: ook in PrOS loopt het moeilijk!  Interactie ernstig verstoord, negatieve aandacht,…  Begeleiding in groep werkt niet! Ernstige psychopathologie Anti-sociale ontwikkelingen  Dus: individuele begeleiding!! Korte één-één gesprekjes Gezin opzoeken Pedagogische opvolging bevragen Overleg met de school, CLB 14

15 Waarom loopt het mis?  Onveilige hechting: Verwijst naar gezin van oorsprong Kunnen zich niet veilig binden  Belang van hechting van de jongere Binding aan personen Via die personen, aan instellingen Van daaruit engagement voor die instelling.  Niet enkel de jongere, ook de school! Er is vaak verwerping (herhaling scene). Negatief gedrag bemoeilijkt ontwikkeling van goede interactie. Teleurstelling bij school lokt verwerping uit. 15

16 Waarom loopt het mis?  Idee van maatschappelijke kwetsbaarheid.  Jongeren lopen niet enkel moeilijk op school: POS MOF Straat Politie JRB Jeugdhuis  “niet – schoolbaren” of “niet – maatschappijbaren” ?  Is school verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem? Nee, overstijgt bevoegdheid van de school Ja, school wordt er mee geconfronteerd  Probleem van velen, oplossing door velen? 16

17 17 Methode en visie  Gedragsprobleem in de school zien we als een verontrustend signaal voor de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling. Cfr. Walgrave, achterliggende oorzaken Breed kijken: aandacht voor welzijn van de jongere!  Het delen van de visie van elke betrokkene, is een belangrijke hefboom in de verbetering van de wederzijdse communicatie. Cfr. Artikel netwerkdenken: jongere én zijn context! Draagt bij tot algemene tevredenheid!  Het kan soms belangrijk zijn een herstelplan op te stellen, dat het contact verbetert en de effecten van het incident herstelt. Cfr. Hergo Algemeen belang van het hersteldenken!

18 18 Werking Aanmelding PrOS Intakegesprek Intake-cel - Detecteren van probleem - Introductie PrOS met jongere/ouders - Aanmeldingsformulier - Kennismaking - Intake met alle betrokkenen - Definitieve keuze begeleidingsmodule Aanmeldingsformulier Dienst Onderwijsondersteuning Begeleiding Oriëntatiecel evalueert - PrOS-criteria - Verdeling scholen/leeftijd Positief advies

19 19 Organigram Stuurgroep PrOS-team: Iris Barberien Maria Beerten Marijke Cauwenbergh Hans Swinnen Eva Verelst CLB: Govert Merckx (Carroussel) Annemie Bieseman (vrij SO) Tineke Deckmyn (prov) Annelies Van Dyck (vrij BO) Christel Bleeckx (gem BO en SO) Oriëntatiecel CGG: Tom van Waterschoot Onderwijsopbouwwerk: Mohamed Srifi Onderwijs: Willy Opdebeeck (gem SO/ BO) Chris Van de Vorst (vrij SO) Rik Booms (vrij BO) Centrale figuur Dienst Onderwijsondersteuning Stad Mechelen: Ly Dang Kim Els Keyen OOM: Herbert Crol Onderwijs: Alain Noëz

20 20 Jongere heeft nood aan: CLB School PrOS - Intensieve individuele zorg - Intensief netwerkoverleg (school/CLB/jongere…) - Maximum 3 maand - Faciliteren ouderparticipatie - Intensieve individuele zorg - Intensief netwerkoverleg (school/CLB/jongere…) - Maximum 3 maand - Intensieve zorg in sociale context - Sociale vaardigheden - Maximum 3 maand - Positieve groepservaring - Kortdurende begeleiding - Hergo/buitenschoolse TO Probleemverkenning - Maximum 10 dagen - Schoolvervangende begeleiding - Intensief netwerkoverleg (school/CLB/jongere…) - 4 weken en follow-up Basis individueel Sec individueel Sec Groep Sec Korte TO Sec Lange TO

21 21 Medewerkers Coördinatie Tom van Waterschoot Psycholoog, 19 uur Secundair onderwijs -Individuele begeleiding (18) -Groepswerking (12) -Korte Time Out (40) -Lange Time Out (15) -85 jongeren/jaar Basisonderwijs -Individuele begeleiding -18 jongeren/jaar Iris Barberien Bachelor orthopedagogie 38 uur Hans Swinnen Psycholoog 19 uur Hulpverleners Kinderteam CGG Twee wekelijks team Marijke Cauwen- bergh Psychologe 38 uur Maria Beerten Gedetacheerd onderwijs 38 uur Eva Verelst Bachelor Mtsch. werk 19 uur

22 22 Project PrOS  Website www.cggdepont.be/werking/PrOS/  Artikel netwerkdenken Tijdschrift klinische psychologie  Artikel protocollering Tijdschrift Alert


Download ppt "1 CGG De Pont Hanswijkstraat 48 Col. Silvertopstraat 10Lispersteenweg 17 2800 Mechelen2850 Boom2500 Lier 015-42 08 3203-844 05 4303-480 18 01 www.cggdepont.be."

Verwante presentaties


Ads door Google