De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007
De rechten, de plichten en het functioneren van een godsdienstleerkracht in relatie tot de eigen levensbeschouwing en de school Lezing Maurice van Stiphout Stafjurist vzw IDKG Pedagogische studiedagen mei 2007 Leerkrachten Islamitische godsdienst Provinciehuis ANTWERPEN Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007 Copyright Maurice van Stiphout / IDKG vzw 4 mei 2005

2 Het onderwijslandschap in Vlaanderen
Vrij gesubsidieerd onderwijs (vooral rooms-katholiek) Gemeenschaps-onderwijs Officieel gesubsidieerd onderwijs (steden, gemeenten, provincies) Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

3 Verhouding Kerk en Staat in modellen
15de – 18de eeuw de – begin 20ste eeuw eind 20ste – begin 21ste eeuw KERK STAAT KERK STAAT STAAT KERK Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

4 Verhouding Kerk en Staat
3 Principes: Scheiding van Kerk en Staat Godsdienstvrijheid Neutraliteit van de overheid Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

5 Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007
Inleiding Kader van de functie-erkenning is dubbel: Als lid van de geloofsgemeenschap (eigen richtlijnen Islam) Als lid van de ‘schoolgemeenschap’ (Vlaamse decreten rechtspositie) Opbouw van het betoog: Eigen systeem van selectie / engagement / aanvaarding van het engagement door de EMB Profaanrechtelijk juridisch kader Beschrijving van het functioneren in de praktijk Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

6 1ste beweging: engagement en aanvaarding van het engagement
Opmerkingen van algemeen organisatorische aard Bevoegde religieuze overheid geeft toestemming tot het geven van godsdienst Dit is een uiting van vertrouwen Godsdienstleerkracht onderwijst in naam van de eigen religie die daarom de geschiktheid van de kandidaat moet nagaan Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

7 Engagementsverklaring
Manier om kenbaar te maken godsdienstonderwijs te willen geven. Manier om kenbaar te maken te voldoen aan minimumvoorwaarden. Behoren tot de Islam In bezit van de nodige diploma’s Bereid tot het volgen van het van kracht zijnde leerplan Vrije, persoonlijke keuze WILLEN - KUNNEN - MOGEN Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

8 Werkwijze in de praktijk
Aanvaarding van engagementsverklaring door bevoegde religieuze overheid als ‘toestemming in abstracto’ = u wordt inzetbaar beschouwd Dit is geen ‘mandaat’ waardoor opdracht kan worden afgedwongen! Volledige toestemming om het geëngageerde vak te geven is er pas na voordracht door de religieuze overheid en aanstelling door de inrichtende macht van de school in een concrete opdracht en voor de duur van de opdracht. Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

9 na advies van de inspecteur-adviseur
Schema 1 ENGAGEMENT kandidaat godsdienstleerkracht TOESTEMMING AANVAARDING ENGAGEMENT door de EMB specifieke opdracht in een school voordracht door EMB na advies van de inspecteur-adviseur aanstelling door IM + Toestemming - concrete opdracht - concrete duur Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

10 godsdienstleerkracht
Schema 2 toestemming in abstracto arbeidsovereenkomst godsdienstleerkracht EMB IM school voordracht voorafgaand aan de aanstelling Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

11 2de beweging: profaanrechtelijk juridisch kader
‘Voordracht’ conform Vlaamse DRP Parallel met andere leerkrachten met als verschil de noodzaak van voordracht op scharniermomenten: voorafgaand aan tijdelijke aanstelling voorafgaand aan tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) voorafgaand aan vaste benoeming voorafgaand aan mutatie of nieuwe affectatie Voordracht betreft de relatie EMB – inrichtende macht Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

12 Wettelijke toelatingsvoorwaarden om in het onderwijs te werken
Onderdaan EU zijn Burgerlijke en politieke rechten genieten Houder van een bekwaamheidsbewijs zijn Voldoen aan taalwetten Onberispelijk gedrag [Voldoen aan dienstplichtwetten] Verplichting tot kandideren Medisch geschikt zijn Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

13 Profaanrechtelijk juridisch kader
Waarom is een voordracht vereist? Wijziging in opdracht Vraagt geen nieuw toestemming van EMB (is er ‘in abstracto’). Wel een nieuwe voordracht door EMB Aanstelling is nooit afdwingbaar door de EMB Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

14 Profaanrechtelijk juridisch kader
Werkwijze in de praktijk m.b.t. de voordracht Alle kandidaten worden rechtstreeks voorgedragen door de EMB, die de bevoegde religieuze overheid is. Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

15 Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007
3de beweging: aanstelling en functioneren in de praktijk Pas nà de voordracht kan de aanstelling gebeuren door de Inrichtende Macht van de school. Pas nà de aanstelling heeft de godsdienstleerkracht de volledige toestemming om godsdienstles te geven voor specifieke opdracht en duur. Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

16 Functioneren in de praktijk
Godsdienstleerkracht geen éénling maar deelgenoot van: de eigen geloofsgemeenschap de school als gemeenschap Bevoegdheden directie/inrichtende macht godsdienstleerkracht is allereerst leerkracht met hieraan verbonden rechten en plichten (DRP) Beoordelen van het functioneren als lid van het schoolteam. Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

17 Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007
Functioneren in de praktijk Bevoegdheden van bevoegde religieuze overheid vakinhoudelijk en vakpedagogisch functioneren van de geschiktheid als persoon voor het onderwijzen van Islam als een geëngageerde levensbeschouwing Beoordelen door bevoegde kerkelijke overheid door de inspecteur-adviseur (via verslaggeving) Via schriftelijke reacties in beide gevallen. Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

18 Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007
De beoordeling van de godsdienstleraar als godsdienstleraar en als personeelslid Door de inspecteur-adviseur  op het functioneren als godsdienstleraar Door de bevoegde religieuze overheid  op de “geschiktheid als mens om op een geloofwaardige wijze godsdienst te geven” Door de directeur van de school  op het functioneren als lid van het schoolteam Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

19 Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007
Conclusie Godsdienstleerkracht heeft specifieke opdracht binnen de eigen religieuze gemeenschap binnen de ruimere gemeenschap (als lid van de school) Soms complexe materie… of te weinig gekende materie Is zelden aanleiding tot problemen Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007

20 Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007
Interessant http//www.embnet.be Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007


Download ppt "Copyright Maurice van Stiphout IDKG vzw mei 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google