De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. S. de Bruine voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 146: 1, 4 Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9 1 Tim. 4: 1 – 10 Tekst: 1 Tim. 4: 7 B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. S. de Bruine voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 146: 1, 4 Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9 1 Tim. 4: 1 – 10 Tekst: 1 Tim. 4: 7 B."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. S. de Bruine voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 146: 1, 4 Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9 1 Tim. 4: 1 – 10 Tekst: 1 Tim. 4: 7 B

2 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

3 Hij komt! (Lucas 1) Graag willen we je uitnodigen voor een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze wordt gehouden op zondag 8 december 2013 om 16.30 uur in het Morgenlicht in Hardenberg. Ds. Prins zal deze dienst voorgaan Je bent welkom! Kom je ook?

4 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

5 In deze dienst zal Ds. S. de Bruine voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 146: 1, 4 Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9 1 Tim. 4: 1 – 10 Tekst: 1 Tim. 4: 7 B

6 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.146: 1, 4  Gebed  Lezen:Jozua 1: 1 – 9 en 1 Tim. 4: 1 – 10  Tekst:1 Tim. 4: 7 B  Preek  Gebed

7

8  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.146: 1, 4  Gebed  Lezen:Jozua 1: 1 – 9 en 1 Tim. 4: 1 – 10  Tekst:1 Tim. 4: 7 B  Preek  Gebed

9  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.146: 1, 4  Gebed  Lezen:Jozua 1: 1 – 9 en 1 Tim. 4: 1 – 10  Tekst:1 Tim. 4: 7 B  Preek  Gebed

10 Psalm 146 Vers 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

11 Psalm 146 Vers 4 't Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.146: 1, 4  Gebed  Lezen:Jozua 1: 1 – 9 en 1 Tim. 4: 1 – 10  Tekst:1 Tim. 4: 7 B  Preek  Gebed

13  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.146: 1, 4  Gebed  Lezen:Jozua 1: 1 – 9 en 1 Tim. 4: 1 – 10  Tekst:1 Tim. 4: 7 B  Preek  Gebed

14  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.146: 1, 4  Gebed  Lezen:Jozua 1: 1 – 9 en 1 Tim. 4: 1 – 10  Tekst:1 Tim. 4: 7 B  Preek  Gebed

15

16 Kerkenraad Catechisatie Bijbelstudie Kerkdiensten – preekvoorziening –evangelisatie –liturgie – kringen – Financiën – koster – zending – kind en kerk - jongeren -

17 Trainingsschema noodzakelijk

18 Oefenen en blijven trainen en vooral een lange adem hebben: *Intensief *Zwaar *Kost kracht *Uithoudingsvermogen

19 Timotheűs: 1.Veelbelovende jongeman 2.Singulier (= bijzondere gaven) 3.Gelovig 4.Geestelijk leider 5.Pastor

20 En zijn opdracht? Bijbellezen preken Onderwijzen Bidden Houden aan de waarheid En vooral: vroom en toegewijd zijn

21 advies van Paulus aan Timotheűs: Begin bij jezelf Trouw Onbesproken Tegengaan van dwalingen Zorgen voor goede organisatie structuur Bestrijden van verdeeldheid

22 Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. (1:5)

23 Oefenen = Gym in een vroom leven vraagt Discipline – kracht – uithoudingsvermogen – keuzes maken

24 Discipline: doen wat moet ook al heb je geen zin! Discipline: oefenen waardoor je gecorrigeerd, gevormd wordt en zelfs verbetering optreedt!

25 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2Tim.3:16)

26 Inspirator – begeleider – moedigt aan – aanwijzingen – zorgt voor discipline

27 www.driemaalvijf.wordpress.com Jouw trainingsschema ligt klaar met vaste patronen /automatismen

28 Leg dat wetboek geen moment terzijde En: verdiep je er dag en nacht in, overpeinzen, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

29 1.wat wil dit gedeelte mij leren om heilig en vroom te leven? 2. In hoeverre beantwoord ik aan de maatstaf die de Bijbel mij hier voorhoudt? 3. In het bijzonder, waar en hoe schiet ik tekort? 4.Welke stappen moet ik nemen om het Woord van God mij toe te eigenen?

30 Een heilig en vroom leven is een voor ieder oprecht en serieus christen

31 Een rechtvaardige komt 7 x ten val maar telkens staat hij op Hij geeft niet op, iedere keer weer opnieuw de strijd aangaan, zwoegen en strijden Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val (spr.24:16

32 Oefenen in een vroom leven = Groeien in geloof Groeien in heiliging

33 doorgegevenGehoordgelezen Trainingsschema: Betrouwbaar goed geestelijke conditie met sprongen vooruit!

34  Preek  Gebed  Geloofsbelijdenis melodie Lb. 429  Collecte  Gz.167  Zegen

35  Preek  Gebed  Geloofsbelijdenis melodie Lb. 429  Collecte  Gz.167  Zegen

36

37

38

39

40  Vandaag  1 e V.S.E  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz. 167

41  Preek  Gebed  Geloofsbelijdenis melodie Lb. 429  Collecte  Gz.167  Zegen

42 Vers 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Gezang 167

43 Vers 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Gezang 167

44 Vers 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Gezang 167

45  Preek  Gebed  Geloofsbelijdenis melodie Lb. 429  Collecte  Gz.167  Zegen

46


Download ppt "In deze dienst zal Ds. S. de Bruine voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 146: 1, 4 Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9 1 Tim. 4: 1 – 10 Tekst: 1 Tim. 4: 7 B."

Verwante presentaties


Ads door Google