De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraalplannen Voorstel ‘gezamenlijke aanpak’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraalplannen Voorstel ‘gezamenlijke aanpak’."— Transcript van de presentatie:

1 Integraalplannen Voorstel ‘gezamenlijke aanpak’

2 Agenda Situering Aanpak en resultaten Integraal plan Antigon
Implementatie van een integraal plan Voordelen gezamenlijke aanpak Voorstel voor volgende integraal plannen Meerwaarde van een integraalplan De ppt-demo is opgedeeld in 7 hoofdstukken. Op die manier komen alle aspecten van ontstaan tot uitvoering aan bod.

3 Situering Wat is een integraalplan? Een integraalplan verbindt een lange termijn visie op het onderwijsaanbod met een strategisch bouwbeleid voor een duidelijke afgebakende regio, stad of scholengroep. Naast een strategie voor het onderwijs van de toekomst worden prioriteiten gesteld en de bijhorende budgetten en projecten voor de betrokken onderwijsinstellingen en schooldomeinen opgelijst .

4 Situering 3 pilootprojecten
2 plannen uitgevoerd door externe partners: SGR 11: Möbius + Vectris + Procos + IMOB SGR 5: BURO II + Van Aarle De Laat 1 plan in eigen beheer uitgevoerd: SGR 1: Scholengroep in samenwerking met GO!Centraal Hoe? Projectmatig: projectteam en stuurgroep Samenwerkingsovereenkomst Kostendeling Stappenplan ( 1 schooljaar)

5 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Schema Oktober 2011 September 2012

6 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Actoren

7 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Deel 1: Visie Samenwerking Partners versterken de leeromgeving Personeel Elke leerkracht wordt een nieuwe leerkracht Infrastructuur Duurzaamheid stuurt ons infrastructuurbeleid

8 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Deel 2: Onderwijskundige omgevingsanalyse

9 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Deel 3: Analyse van de domeinen en de gebouwen -algemeen overzicht van het patrimonium

10 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
-screening van de gebouwen en domeinen -het gebruik van de gebouwen en domeinen (waar is de speelplaats, parking, bij meerdere scholen op 1 campus: wie gebruikt welke gebouw) -algemene gegevens van de gebouwen: bouwjaar, leeftijd van de verwarmingsketel,.. -bouwfysische staat van de gebouwen -duurzaamheidswaarde van de gebouwen -het energieverbruik werd opgevraagd en vergeleken met andere domeinen -berekening van de fysische norm van de scholen -pluspunten, knelpunten, kansen en bedreigingen per domein -…

11 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
-overzicht per schooldomein

12 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
- Het ‘DNA’ van de infrastructuur van de scholengroep

13 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Deel 4: Ruimtelijke mogelijkheden per domein

14 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Deel 5: Bouwstenen 3 bouwstenen, actuele en/of plaatsgebonden thema’s, vanuit de bovenliggende studie en visievorming Prioritair inspelen op de capaciteitsproblematiek Prioriteit geven aan het profileren van het secundair onderwijs Maximaal inzetten op levenslang leren Brainstorm, bespreking, verwerking in 3 werkgroepen bestaande uit leden van de scholengroep, directeurs, leden van de raad van bestuur en GO! Centraal

15 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Deel 6: Scenario’s Voorbereiding: 4 scenario’s Synthesemoment met het volledig college van Directeurs en raad van bestuur van de SGR  Maken van definitieve keuzes

16 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Objectief bepalen prioriteitenlijst voor bouwprojecten

17 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Objectief bepalen prioriteitenlijst voor bouwprojecten

18 Aanpak en resultaten Integraalplan Antigon
Ruimtelijke voorstellen

19 Implementatie in Scholengroep
Beleid over aanbod en scholenbouw op lange termijn Opvolging van uitvoering beleidsdocument door RvB Vertalen naar meerjarenactieplan Vertaling naar jaarlijks actieplan (prioriteitenlijst) Vertaling naar financiële planning  afstemming KIW/GIW  eigen investeringen Actualisering/bijsturing bouwdossiers

20 Voordelen gezamenlijke aanpak
Complexe uitdagingen aangaan in multidisciplinair teamverband Taakverdeling rekening houdend met bevoegdheidsverdeling tussen de niveaus Kostendeling Kennisuitwisseling De overstap naar een geïntegreerde bouwplanning : nieuwbouw, verbouwingen, onderhoud en beheer Anticiperen op demografische ontwikkelingen Professionalisering

21 Volgende scholengroepen?
Aanpak SGR 1: Participatief proces 7 stappenplan Projectmatige benadering Kostendeling Samenwerkingsovereenkomst Verbetervoorstellen: Centraal begeleidingsteam Versterken projectcoördinatie Communicatieplan (meerdere doelgroepen, ook leerkrachten, ouders, schoolraden, leerlingen…) Digitale beheersomgeving (FMIS) Conditiemeting gebouwen meerjarenonderhoudsplan Proces van nazorg

22 Digitale beheersomgeving
Facilitair Management Informatie Systeem ( link patrimonium databank) Registratie en opvolging stand van zaken bouwdossiers Koppeling met andere gegevens: leerlingen, personeel, … Ondersteuning in dagelijks beheer: agenda, documenten, plannen,… Conditiestaat gebouwen  meerjarenonderhoudsplan

23

24 Meerwaarde integraalplan
Beleid gericht op optimalisering onderwijsaanbod en bijhorende scholenbouw op lange termijn Inspelen proactief op externe ontwikkelingen vb. demografische evolutie Visie wordt breed geformuleerd  ook doelstellingen op vlak van personeel, kwaliteitszorg, …; Prioriteiten in bouwdossiers Afstemming met GIW en KIW Doorlopen van een professionaliseringstraject voor alle betrokkenen Concrete resultaten worden opgeleverd: visiedocument, omgevingsanalyse, de analyse as-is schoolgebouwen, ….


Download ppt "Integraalplannen Voorstel ‘gezamenlijke aanpak’."

Verwante presentaties


Ads door Google