De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsbeleid H4 Arbeidsovereenkomst Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsbeleid H4 Arbeidsovereenkomst Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsbeleid H4 Arbeidsovereenkomst Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

2 Arbeidsovereenkomst 2 Personeelsbeleid | CEO

3 salaris aantal te werken uren en op welke dagen werktijden (eventueel lunchtijden) vakantie- en verlofdagen overwerkvergoeding toeslagen (vakantie-) tijdsduur en de ingangsdatum van het contract (bepaalde/onbepaalde tijd) proeftijd opzegtermijn 3 Personeelsbeleid | CEO Primaire arbeidsvoorwaarden

4 opleidingsmogelijkheden kinderopvang (of bijdrage in kosten ervan) bijzondere vergoedingen (reiskosten, bonussen, dertiende maand) collectieve ziektekostenverzekering pensioen lease-auto 4 Personeelsbeleid | CEO Secundaire arbeidsvoorwaarden

5 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Geen einddatum Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wel een einddatum Maximaal 3 contracten Proeftijd 5 Personeelsbeleid | CEO Soort aanstelling

6 Bedrijfseconomische redenen Ziekte Conflict Gewetensbezwaren medewerker Onbehoorlijk gedrag Diefstal, werkweigering en dronkenschap Onderneming en medewerker stemmen in met ontslag. 6 Redenen voor ontslag Personeelsbeleid | CEO

7 Beëindigen arbeidsovereenkomst 7 Personeelsbeleid | CEO

8 Flexibele arbeidskrachten in dienst nemen Meer zekerheid voor flexwerkers en betere rechtspositie 8 Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) Personeelsbeleid | CEO

9 Oproepkracht Minimaal 3 uur betalen Loondoorbetalingsplicht Proeftijd Nieuwe proeftijd mag alleen als het werk anders is Van bepaalde naar onbepaalde tijd Bij 4 e contract of na drie jaar Uitzendovereenkomst Eerste 26 weken vrijheid aangaan en verbreken arbeidsrelatie Ontslag 1 maand opzegtermijn. Bij elke 5 jaar in dienst, een maand langer (maximaal 4 maanden) 9 Flexwet Personeelsbeleid | CEO

10 Cao Afspraken over loon, arbeidstijden en verlofregelingen 2 jarig Vakbonden en werkgeversorganisaties 10 Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Personeelsbeleid | CEO

11 Ziekmelden bij bedrijfsarts of arbo. Na 42 dagen bij UWV Loon 2 jaar doorbetalen Ziektewet in sommige gevallen 11 Verzuim Personeelsbeleid | CEO

12 Regels rondom ziekteverzuim moet je melden aan werknemers Regels staan in het verzuimreglement (of protocol) 12 Verzuimprotocol Personeelsbeleid | CEO

13 Moet er wel of geen loonheffing worden ingehouden? Aanvragen bij Belastingdienst 4 soorten afhankelijk van arbeidsrelatie: VAR-loon VAR-row VAR-wuo VAR-dga 13 Verklaring arbeidsrelatie Personeelsbeleid | CEO


Download ppt "Personeelsbeleid H4 Arbeidsovereenkomst Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap."

Verwante presentaties


Ads door Google