De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H4 Arbeidsovereenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "H4 Arbeidsovereenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 H4 Arbeidsovereenkomst
Personeelsbeleid H4 Arbeidsovereenkomst Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

2 Arbeidsovereenkomst Personeelsbeleid | CEO

3 Primaire arbeidsvoorwaarden
salaris aantal te werken uren en op welke dagen werktijden (eventueel lunchtijden) vakantie- en verlofdagen overwerkvergoeding toeslagen (vakantie-) tijdsduur en de ingangsdatum van het contract (bepaalde/onbepaalde tijd) proeftijd opzegtermijn Personeelsbeleid | CEO

4 Secundaire arbeidsvoorwaarden
opleidingsmogelijkheden kinderopvang (of bijdrage in kosten ervan) bijzondere vergoedingen (reiskosten, bonussen, dertiende maand) collectieve ziektekostenverzekering pensioen lease-auto Personeelsbeleid | CEO

5 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Soort aanstelling Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Geen einddatum Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wel een einddatum Maximaal 3 contracten Proeftijd Personeelsbeleid | CEO

6 Redenen voor ontslag Bedrijfseconomische redenen Ziekte Conflict
Gewetensbezwaren medewerker Onbehoorlijk gedrag Diefstal, werkweigering en dronkenschap Onderneming en medewerker stemmen in met ontslag. Personeelsbeleid | CEO

7 Beëindigen arbeidsovereenkomst
Personeelsbeleid | CEO

8 Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)
Flexibele arbeidskrachten in dienst nemen Meer zekerheid voor flexwerkers en betere rechtspositie Personeelsbeleid | CEO

9 Flexwet Oproepkracht Loondoorbetalingsplicht Proeftijd
Minimaal 3 uur betalen Loondoorbetalingsplicht Proeftijd Nieuwe proeftijd mag alleen als het werk anders is Van bepaalde naar onbepaalde tijd Bij 4e contract of na drie jaar Uitzendovereenkomst Eerste 26 weken vrijheid aangaan en verbreken arbeidsrelatie Ontslag 1 maand opzegtermijn. Bij elke 5 jaar in dienst, een maand langer (maximaal 4 maanden) Personeelsbeleid | CEO

10 Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Afspraken over loon, arbeidstijden en verlofregelingen 2 jarig Vakbonden en werkgeversorganisaties Personeelsbeleid | CEO

11 Verzuim Ziekmelden bij bedrijfsarts of arbo. Na 42 dagen bij UWV
Loon 2 jaar doorbetalen Ziektewet in sommige gevallen Personeelsbeleid | CEO

12 Verzuimprotocol Regels rondom ziekteverzuim moet je melden aan werknemers Regels staan in het verzuimreglement (of protocol) Personeelsbeleid | CEO

13 Verklaring arbeidsrelatie
Moet er wel of geen loonheffing worden ingehouden? Aanvragen bij Belastingdienst 4 soorten afhankelijk van arbeidsrelatie: VAR-loon VAR-row VAR-wuo VAR-dga Personeelsbeleid | CEO


Download ppt "H4 Arbeidsovereenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google