De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

2 Welkom in deze dienst Thema: Gerechtigheid zit hem in de kleine dingen.

3

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west) 16:30 voorganger: br. J. van den Dool (preeklezen) De collecte is vandaag bestemd voor het Diaconaal Centrum Eindhoven, een stichting die aan dak- en thuisloze mensen een ontmoetingsplek en hulp wil bieden.

5 Agenda 29 oktober 20:00 Gemeentevergadering 2 november 19:30 Best Life 8 november 19:30 Lidwina in Concert

6 Deze week zijn jarig: 19 oktober: Annemarij van de Kuilen Joëlle Oosterhuis zr Dian Postema zr José van Zandwijk-Volkerink 20 oktober: br Bert Agterberg Er ligt een verjaardagskaart voor Bert klaar achter in de kerk waar u uw naam op kunt zetten. 21 oktober: br Jeroen Anholts Marthe van Driel br Jesse van Leur Martijn Oosterhuis 22 oktober: Joost Smith 23 oktober: Nathan van den Dool

7 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

8 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

9 Opwekking 488 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

10 Opwekking 488 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

11 Opwekking 488 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

12 Opwekking 488 (Refrein 2x) Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

13 Opwekking 488 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde

14 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

15 Opwekking 569 Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, als de zon opkomt elke morgen weer. Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: neem ook mijn leven in uw hand. Refrein: Regeer in mij met al uw kracht in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik U vraag: o Heer, regeer in mij vandaag.

16 Opwekking 569 Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn van wie U in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: Heer, neem mijn leven in uw hand. Refrein: Regeer in mij met al uw kracht in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik U vraag: o Heer, regeer in mij vandaag.

17 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

18 Gezang 171: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

19 Gezang 171: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

20 Gezang 171: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

21 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

22 Gezang 175C

23 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

24 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

25 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

26 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

27 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

28 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

29 Micha 6: 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

30 Kerk en de Samenleving Armoede Recht Eenzaam heid

31 Micha 6: 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

32 Vraag: Hoe kunnen we God eren?

33 God klaagt Israel aan: 1 Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. 2 Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan:

34 Micha 7: 2 en 3 2 Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. 3 Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand.

35 Als een Vader spreekt Hij Israel aan
‘Wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!’

36 Israel vraagt: Heer, wat moeten we doen om het goed te maken? Hoe kunnen we U weer eren?’

37 Micha 6: 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

38 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

39 D iaconaal C entrum E indhoven Inloophuis 't Hemeltje Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven 39

40 Wat zijn wij? Een huiskamer in de stad, waar je mag zijn wie je bent.
Een gastvrije ontmoetingsplaats, waarbij wederkerigheid een belangrijk uitgangspunt is. Waar ieder de moeite waard is, een gezicht en een naam mag hebben. 40

41 Wat zijn wij? Een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Mensen onderweg, die elkaar tegenkomen. Een plaats waar ruimte is, om zo een plaats te zijn waar je met je verhaal, je zorgen en vragen, een luisterend oor kunt vinden. 41

42 Wij bieden: huiskamer Het inloophuis is behalve op zaterdag elke dag open van – Je kunt er tegen een kleine vergoeding koffie, thee en brood krijgen. Ook kun je er douchen en je kleren laten wassen tegen een vergoeding. Bovenal kun je er gezelschap vinden, een praatje maken of een spelletje doen. 42

43 Wij bieden: Atelier Op dinsdagochtend is er een open atelier waar je o.l.v. een kunstenaar creatief bezig kunt zijn met schilderen, kleien en/of met steen werken. 43

44 Maaltijden Twee keer per week wordt er in de avond door vrijwilligers een maaltijd gekookt en wordt er samen gegeten. Het doel is gezelligheid te bieden en eenzaamheid te doorbreken. 44

45 Warme maaltijden op zondagen Op zondagen van november tot en met maart worden
verzorgd … …door u, en door uw broers/zussen uit de CGK, NGK en GKV uit Eindhoven. 45

46 Soepfonds In de wintermaanden op
doordeweekse dagen een kop soep voor gasten die de huiskamer bezoeken. 46

47 D iaconaal C entrum E indhoven Inloophuis 't Hemeltje Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven 47

48 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

49 Micha 6: 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

50 Er zijn 3 dingen belangrijk: Recht Doen Trouw liefhebben
Micha 6: 8 Er zijn 3 dingen belangrijk: Recht Doen Trouw liefhebben Nederig wandelen met God

51 Jacobus 1: 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

52 Matteüs 7: 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

53 Marcus 10: Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

54 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

55 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

56 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard'.

57 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

58 Opwekking 436 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

59 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

60 En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.
Opwekking 436 En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

61 Opwekking 436 Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen, amen

62 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

63 Opwekking 747 Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid; een dag van diep ontzag en spijt. In de victorie van het kruis, in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet!

64 Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

65 Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

66 Opwekking 747 Wij geloven, In een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit; een kerk die leeft en Hem belijdt. In de victorie van Gods rijk, overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!

67 Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

68 Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

69 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

70 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

71 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

72 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

73 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

74 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

75 Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)
Opwekking 488: Opwekking 569: Gezang 171: 1, 2, 3 Opwekking 640: Micha 6: Opwekking 436: Opwekking 747: Opwekking 710: Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

76

77 usb-sticks te verzamelen.
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! Gevluchte Noord-Koreaanse broeders en zusters hebben nu een nieuwe manier gevonden om het Evangelie naar Noord-Korea te brengen: via usb-sticks. Daarom zamelt de SDOK (stichting de ondergrondse kerk) zoveel mogelijk usb’s in om die te vullen met de Bijbel, bijbelstudies en christelijke liederen. De usb’s gaan vervolgens naar Zuid-Korea, van waaruit ze via luchtballonnen boven Noord-Korea verspreid worden. Heeft u gebruikte (of nieuwe) usb-sticks die u wilt afstaan voor dit bijzondere project? Achterin de kerk staat een doos klaar om zoveel mogelijk usb-sticks te verzamelen. Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op


Download ppt "Liturgie br. J. van den Dool (preeklezen)"

Verwante presentaties


Ads door Google