De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BE/Hasselt/17-05-'051 Arbeidsperspectief „Empowering the elements“

Verwante presentaties


Presentatie over: "BE/Hasselt/17-05-'051 Arbeidsperspectief „Empowering the elements“"— Transcript van de presentatie:

1

2 BE/Hasselt/17-05-'051 Arbeidsperspectief „Empowering the elements“

3 BE/Hasselt/17-05-'052 Inhoud Achtergrondinformatie Transitie, de overgang van school naar arbeid middels een geïntegreerde aanpak Coaching, “empowering the elements”

4 BE/Hasselt/17-05-'053 Stichting revalidatie Limburg HRC medische revalidatie HCA arbeids- perspectief ion FMS speciaal onderwijs HAC audiologie

5 BE/Hasselt/17-05-'054 HCA centrum voor arbeidsperspectief “de Brug” Unit scholing Unit assessment Unit persoonsgerichte trainingen Unit I.B.B.

6 BE/Hasselt/17-05-'055

7 6

8 7

9 8 “De Brug” Arbeidstoeleiding (i.s.m. mytylschool) - transitie Arbeidsgerelateerde basisvaardigheden Persoonsgerichte trainingen Functiegerichte trainingen “Tele-centrum” - data entry - web-onderhoud - call- centrum (uitbellen) - CAD tekenen

10 BE/Hasselt/17-05-'059 “Uitgangspunten (visie) * holistische visie * vraaggestuurde interventies * vroegtijdige oriëntatie * multidisciplinaire benadering * betrokkenheid van het netwerk * planning op lange termijn * planning op korte termijn * kracht van de omgeving

11 BE/Hasselt/17-05-'0510 “Specifieke behoeften Vraaggericht i.p.v. aanbod gestuurd ondersteuningsvraag per definitie divers aard (fysiek, cognitie, gedrag) omvang evolutief karakter verwerkingsproces (psycho-sociaal) geindividualiseerd ondersteuningsaanbod gebaseerd op transition to society en empowerment

12 BE/Hasselt/17-05-'0511 “De Brug” Zelfbeschikking zelfstandig keuzes kunnen maken omtrent je eigen leven, controle hebben over de situatie Betekenis wat je doet dient aan te sluiten bij eigen waarden en normen Positieve identiteit je staat positief ten opzichte van jezelf

13 BE/Hasselt/17-05-'0512 International Classification of Impairments and Handicaps (WHO ‘80) impairmentorgaanniveau impairment (stoornis): orgaanniveau disabilityniveau van het persoonlijk disability (beperking): niveau van het persoonlijk functioneren functioneren handicapmaatschappelijk niveau handicap: maatschappelijk niveau

14 BE/Hasselt/17-05-'0513 Interaction between the dimensions of ICIDH-2 Health condition body functions activity participation & structure personal environmental factors

15 BE/Hasselt/17-05-'0514 Ontwikkelingen Aanbodgerichtvraaggestuurd aanbodvraag objectvertrekpunt voorstellenvragen stellen productproces leidenontdekken belerenleren monoloogdialoog verzorgenemanciperen

16 BE/Hasselt/17-05-'0515 definitie: Transitie is een methodiek waarbij een interdisciplinair team zorg draagt voor de samenstelling en implementatie van een plan dat invulling geeft aan de toekomst van studenten met een (lichamelijke) beperking die binnen 3 tot 5 jaar school verlaten Transitie

17 BE/Hasselt/17-05-'0516 Het ITP individueel transitie plan Planning geschiedt op basis van: - ideeën van leerling en ouder - onafhankelijk assessment - oordeel van de school en beschrijft: - einddoelen wonen dagbesteding vrijetijdsbesteding - gewenste scholing - benodigde instanties

18 Transitie Model SCHOOLSCHOOL ASSESSMENTASSESSMENT wonen dagbesteding vrijetijdsbesteding Beroeps- training Sport Vaardig- heden RESULTAATRESULTAAT doelen korte termijn/lange termijn

19 BE/Hasselt/17-05-'0518 FASEWATWAAROM Oriëntatie informatie verstrekken aan jongeren/ouders over transitie bevorderen samen-/medewerking Intake verzamelen van persoonsgegevenssamenstelling ITP-team Assessment objectief meetinstrumentactueel totaalbeeld, vertrekpunt ITP beschrijving lange en korte termijn doelen via meetbare doelen komen tot een succesvolle transitie Implementatie individueel handelingsplanaanreiken benodigde vaardigheden Evaluatie reflexie op de vorderingeneventuele aanpassing doelstellingen

20 BE/Hasselt/17-05-'0519 FASEHOEWIE/WANNEER Oriëntatie info-materiaal, overleg, bezoeken e.d. doorITP-coördinator bij start transitie Intake multidisciplinaire dataverzamelingdoor coördinator na goedkeuring jongere/ouders Assessment testafname doorHCA-medewerkers gedurende intake week ITP consensus team/jongere/oudersdoor ITP-team tijdens eerste ITP- bespreking Implementatie transitie mogelijkheden creëren (b.v. Brugklas) doorITP-team i.s.m. netwerk na formulering eerste doelen Evaluatie procesevaluatiedoor hetITP-team minimaal 2x per jaar

21 BE/Hasselt/17-05-'0520 Cultuuromslag van zorg naar ondersteuning De cliënt: wensen en behoeften formuleren uitgaan van eigen capaciteiten en (on)mogelijkheden medeverantwoordelijk zijn voor eigen leer- en werktraject De coach: uitgaan van vraaggestuurd handelen arbeid inzetten als discipline de coach is procesbegeleider van individuele (leer)trajecten

22 BE/Hasselt/17-05-'0521 Samenwerking teams Multidisciplinair eigen vakterrein onderling contact oppervlakkig Interdisciplinair gezamenlijk behandelplan onderling contact diepgaander Transdisciplinair teamleden kunnen elkaars taken bij uitvoering van het handelingsplan overnemen (verantwoording ?)

23 BE/Hasselt/17-05-'0522 Implementatie De cliënt (leerling) * uitvoerige informatie ouders/leerling * bereidheid (motivatie) om medewerking te verlenen * checken voorwaarden (empowerment) om te veranderen

24 BE/Hasselt/17-05-'0523 Rol van de ouders * zijn de experts betreffende hun dochter/zoon * dienen op de hoogte te zijn van de plannen * moeten zich kunnen voorbereiden op het nemen van beslissingen maar zij * hebben vaak behoefte aan een eigen sensibilisering * dienen aangemoedigd te worden hun dochter/zoon zelfverantwoordelijkheid en onafhankelijkheid te geven

25 BE/Hasselt/17-05-'0524 Rol van de werkgever aanreiken functie analyse samenstellen competentieprofiel laat werkgevers deel uit maken van het team ervaring leert: werkgevers zijn vaak zeer creatief betrokkenheid schept verplichtingen succesfactoren- pre- en aftercare - U.S.P. samenwerken is ook tegemoetkomen succes bouwt op (positieve)ervaringen

26 BE/Hasselt/17-05-'0525 Coaching, “empowering the elements”

27 BE/Hasselt/17-05-'0526 Empowerment Zelfsturend vermogen - eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn - je eigen weg te kunnen bepalen - weten wat je waard bent - vertrouwen in eigen mogelijkheden - acceptatie van eigen beperkingen - mate van afhankelijkheid of onafhankelijkheid

28 BE/Hasselt/17-05-'0527 6 componenten empowerment Competenties vertrouwen op eigen vaardigheden om dat wat je wilt tot een goed einde te brengen Impact gevoel en ervaring dat keuzes die je maakt invloed hebben op eigen leven Groepsoriëntatie gevoel dat je deel uit maakt van een groep

29 BE/Hasselt/17-05-'0528 6 componenten empowerment (vervolg) Zelfbeschikking zelfstandig keuzes maken omtrent je eigen leven, controle hebben over situatie Betekenis wat je doet aansluit bij eigen waarden en normen Positieve identiteit je staat positief ten opzichte van jezelf

30 BE/Hasselt/17-05-'0529 Conclusie: Tijdens het coachingsproces staat de interactie centraal

31 BE/Hasselt/17-05-'0530 Cliënt coach

32 BE/Hasselt/17-05-'0531 Cliënt coach

33 BE/Hasselt/17-05-'0532 Cliënt coach ouders werkgever Professionals Maatschappelijk werker Collega’s vrienden wetgeving

34 BE/Hasselt/17-05-'0533 Cliënt coach interactie

35 BE/Hasselt/17-05-'0534 Cliënt coach

36 BE/Hasselt/17-05-'0535 Cliënt coach

37 BE/Hasselt/17-05-'0536 Cliënt coach

38 BE/Hasselt/17-05-'0537 Cliënt coach

39 BE/Hasselt/17-05-'0538 Conclusie: Tijdens het coachingsproces staat de interactie centraal Probleem: Hoe die interactie te managen Oplossing: De interactie begrijpen en de gevraagde “tools” aanreiken

40 BE/Hasselt/17-05-'0539 De interactie begrijpen - de coach en de ouders - de coach en de vrienden - de coach en de professionals - de coach en de werkgever Voorzie ze van het juiste gereedschap “make them feel needed” Maak hen deel van het succes !!!!!

41 BE/Hasselt/17-05-'0540 “Providing tools…” Hoe ?

42 BE/Hasselt/17-05-'0541

43 BE/Hasselt/17-05-'0542

44 BE/Hasselt/17-05-'0543 Dank voor uw aandacht L.H.M.J. Engelen

45 BE/Hasselt/17-05-'0544

46 BE/Hasselt/17-05-'0545 V r ij B a a n V r ij B a a n EQA/2001/0026/ Wat is empowerment? E Q U A L Wetenschappelijke research: literatuur onderzoek en interviews 6 componenten Competentie Zelfbeschikking Impact Betekenis GroepsoriëntatiePositieve Identiteit

47 BE/Hasselt/17-05-'0546 V r ij B a a n V r ij B a a n EQA/2001/0026/ Hoe kun je Empowerment meten? E Q U A L Gebaseerd op de 6 empowerment componenten Ontwikkeling van een assessment instrument

48 BE/Hasselt/17-05-'0547 V r ij B a a n V r ij B a a n EQA/2001/0026/ VrijBaan vragenlijst E Q U A L Ik vertrouw erop, dat ik onverwachte gebeurtenissen doeltreffend aanpak Ik blijf kalm, als ik voor moeilijkheden kom te staan, omdat ik vertrouw op mijn vermogen problemen op te lossen Ik kan mezelf goed motiveren Ik ben er trots op mijn werk zo goed mogelijk te doen Ik weet meestal goed, wat ikzelf het prettigst vind Als mij gevraagd wordt wat ik wil, weet ik het antwoord meestal onmiddellijk Ik vind het moeilijk om ergens hulp voor te vragen, als ik iets niet kan Ik doe nog liever iets niet, dan dat ik om hulp vraag Ik vind, dat de meeste mensen méér nieuwsgierigheid dan begrip voor je tonen Ik vind, dat de meeste mensen je eenvoudig de kans niet geven om te laten zien, wat je kan en wat je waard bent Ik voel me vaker een slachtoffer van de omstandigheden Ik heb eigenlijk niet echt veel bereikt in het leven Helemaal niet waar Niet waar WaarHelemaal waar soms wel/soms niet waar

49 BE/Hasselt/17-05-'0548 V r ij B a a n V r ij B a a n EQA/2001/0026/ Profiel E Q U A L

50 BE/Hasselt/17-05-'0549 V r ij B a a n V r ij B a a n EQA/2001/0026/ Hoe kun je Empowerment versterken? E Q U A L Gebaseerd op de 6 empowerment componenten Ontwikkeling van een empowerment versterkende training

51 BE/Hasselt/17-05-'0550 V r ij B a a n V r ij B a a n EQA/2001/0026/ VrijBaan Empowerment Training E Q U A L impactbetekeniszelfbeschikkingcompetentie

52 BE/Hasselt/17-05-'0551 V r ij B a a n V r ij B a a n EQA/2001/0026/ VrijBaan Empowerment Training E Q U A L 1 2 3 4

53 BE/Hasselt/17-05-'0552 Casus, binnen de revalidatie Frans V, docent wiskunde, scholengemeenschap in Veghel transitieteam: –Frans H en eega –revalidatiearts –maatschappelijk werk –arbeidsdeskundige (rea-bureau) –decaan scholengemeenschap uitval 10 maanden


Download ppt "BE/Hasselt/17-05-'051 Arbeidsperspectief „Empowering the elements“"

Verwante presentaties


Ads door Google