De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Kom naar de bruiloft!

2 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

3 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

4 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

5 Opwekking 595 Opw. 595

6 Opw. 595

7 Opw. 595

8 Opw. 595

9 Opw. 595

10 Opw. 595

11 Opw. 595

12 Opw. 595

13 Opw. 595

14 Opw. 595

15 Opw. 595

16 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

17 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

18 Ps. 15: 1, 3 NB Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen? Hem die o Heer, uw recht niet schendt, in heel zijn wandel U erkent, die zult Gij U een gastheer tonen.

19 Ps. 15: 1, 3 NB Slechts zij die U verwerpen, Heer,
die zijn verwerp'lijk in zijn ogen; maar wie U vrezen geeft hij eer, hij breekt zijn eden nimmermeer, hij woekert niet met zijn vermogen.

20 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

21 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

22 Ps. 65: 2 Een stroom van ongerechtigheden Had d’ overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden Verzoent en zuivert Gij. Welzalig, dien Gij hebt verkoren, Dien G’ uit al ’t aards gedruis Doet naad’ren, en Uw heilstem horen, Ja, wonen in Uw huis.

23 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

24 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

25 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

26 Ps. 95: 4, 5 NB Nog heden, hoort zijn stem die zweert;
Laat niet uw hart zich onbekeerd verharden, als in Mozes' dagen. Toen hebben tegen Mij getwist, mijn goedheid acht'loos uitgewist uw vaadren die mijn werken zagen.

27 Ps. 95: 4, 5 NB Ik heb reeds lang aan dit geslacht
met toorn en tegenzin gedacht: dit volk, het luistert naar geen rede. Hun wegen hebben zij verward; wie dwalen blijft, ver van mijn hart, zal nimmer komen tot mijn vrede.

28 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

29 Verkondiging Kom naar de bruiloft! Schriftlezing en tekst:
Matt. 22: >>> SB. 36

30 Verkondiging Kom naar de bruiloft! Animo Ratjetoe Dresscode
Schriftlezing en tekst: Matt. 22: >>> SB. 36

31 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

32 Schriftberijming 36: 1, 2, 3 De lof, de heerlijkheid, de kracht worde voor eeuwig toegebracht de Heere God Almachtig! Het koningschap heeft Hij aanvaard over de hemel en de aard, rechtvaardig en waarachtig. Halleluja! Laat ons blijde 't loflied wijden aan de Heere, juichen onze God ter ere!

33 Schriftberijming 36: 1, 2, 3 Nu kan de bruiloft van het Lam, waar heel de schepping naar verlangt, de goede tijd, beginnen. Zijn Bruid maakt zich voor Hem gereed: zij mag zich tooien met een kleed van smetteloos fijn linnen. Halleluja! Heil’ge daden zijn als draden saamgeweven, tot een feestkleed haar gegeven.

34 Schriftberijming 36: 1, 2, 3 Welzalig wie genodigd zijn tot deze bruiloft, dit festijn, wie reine kleren dragen. Hun loflied, dat het Lam begroet, klinkt als het daav’ren van de vloed, als zware donderslagen. Halleluja! De Gerechte zal zijn knechten niet beschamen: wat God spreekt is amen. Amen.

35 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

36 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

37 Avondmaal Collecte Beurzen theologiestudenten Frankrijk

38 Avondmaal Collecte Beurzen theologiestudenten Frankrijk
Sinds 1974 is er in Aix-en-Provence (ongeveer 30 kilometer ten noorden van Marseille) een onafhankelijke gereformeerde theologische faculteit, de zogenaamde Faculté Jean Calvin (voormalige Faculté Libre de Théologie Réformée). Deze Franstalige universitaire theologische opleiding heet onafhankelijk omdat ze niet verbonden is aan één speciale kerk, maar er wil zijn ten dienste van alle Franse kerken. Ze ontvangt, zoals de meeste Franse theologische opleidingen, geen enkele steun van de staat.

39 Avondmaal Collecte Beurzen theologiestudenten Frankrijk
Toch heeft deze Faculteit een duidelijke visie. Het onderwijs dat er gegeven wordt is in overeenstemming met de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van La Rochelle (die in de 16e eeuw gemaakt is door Calvijn en verwant aan de Nederlandse geloofsbelijdenis) en de verklaring van de Franse Evangelische Alliantie. Het is samen met het kleine Institut Farel in Quebec de enige gereformeerde Franstalige Universitaire opleiding ter wereld

40 Avondmaal Collecte Opvang gehandicapten (Jemima)
Arabische meervoudig gehandicapte kinderen worden in de samenleving genegeerd, men doet alsof ze niet bestaan … De kennis om deze kinderen te helpen is op de West Bank heel beperkt aanwezig en wachtlijsten zijn erg lang.

41 Avondmaal Collecte Opvang gehandicapten (Jemima)
Mede daarom is men vanuit Jemima gestart met zgn. ‘Home Based Intervention’: een programma om ouders en gezinsleden van gehandicapte kinderen bij te staan bij de opvang thuis en te werken aan een betere acceptatie van deze kwetsbare mensen

42 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

43 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

44 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

45 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

46 Avondmaalsformulier Ten eerste.
Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

47 Avondmaalsformulier Ten tweede.
Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

48 Avondmaalsformulier Ten derde.
Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

49 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

50 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

51 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

52 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

53 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

54 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

55 LvK. 229: 5 O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan ons tot uw bruiloft gaan.

56 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Opw. 595 Stil gebed Votum en groet Ps. 15: 1, 3 NB Lezing van de wet Ps. 65: 2 Gebed Schriftlezing: Matt. 22: Ps. 95: 4, 5 NB Verkondiging SB. 36 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed LvK. 229: 5 Zegen

57 Vanmiddag hoopt ds. J. G. Schenau in de dienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google