De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleemwijzer handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren Hoofdstuk: Leer- en ontwikkelingsproblematiek, 10-26. Onder redactie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleemwijzer handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren Hoofdstuk: Leer- en ontwikkelingsproblematiek, 10-26. Onder redactie."— Transcript van de presentatie:

1 Probleemwijzer handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren Hoofdstuk: Leer- en ontwikkelingsproblematiek, Onder redactie van Stasia Cramer & Martin Vlaanderen Presentatie: Stevens Sacha-Kim 1BaswAO

2 Inhoud presentatie Inleiding Leer- en ontwikkelingsproblematiek
Aandachtstoornissen: MBD of ADD Dyslexie Faalangst Hoogbegaafdheid Schrijfproblemen Bronvermelding Slot

3 inleiding Gestructureerd hoofdstuk Geschreven door deskundigen
Handleiding voor signaleren en hanteren van problemen bij jongeren Onder redactie van S. Cramer en M.Vlaanderen Voor docenten in het voortgezet onderwijs

4 Aandachtstoornissen: MBD of ADD
Kenmerken: Moeite met de selectie van informatie en het vasthouden van de aandacht Impulsiviteit Stoornissen bij de waarneming en begripsvorming Verstoord dag- en nachtritme Doorzettingsvermogen Hyper- of hypoactiviteit

5 Aandachtstoornissen: MBD of ADD
Behandeling in stappen: Hulp inroepen van deskundigen Diagnose stellen Aangepaste begeleiding Ondanks behandeling nog steeds onzekere toekomst

6 Aandachtstoornissen: MBD of ADD
In de klas: Gebrek innerlijke structuur -> niet volgen van de regels Omringende en innerlijke kritiek -> negatief zelfbeeld Werken moeilijk in teamverband

7 Dyslexie Wat is dyslexie? Dysfunctie in lezen als spellen
Gestoorde omzetting van woorden <-> spraakklanken Erfelijk Onbekende oorzaak

8 Dyslexie In de klas: Nood aan extra begeleiding
Gestructureerd leergedrag Positieve kritiek geven als ook leren falen Extra tijd bij proefwerken/examens Mondeling afnemen van toetsen

9 Faalangst Goed presteren is belangrijk! Positieve & negatieve faalangst. Faalangst overwegend van cognitieve aard, maar ook van sociale of motorische aard. ‘verdrietig’ ‘iedereen kan het beter’ ‘ik haal een onvoldoende’ ‘ik ben bang’ ‘ik kan het toch niet’ ‘machteloos’ ‘onzeker’

10 Faalangst kenmerken: Angst & onzekerheid bij nieuwe opdrachten
Sterke behoefte aan positieve reacties van anderen Overgevoelig aan kritiek Maakt veel negatieve opmerkingen over anderen Publieke meting -> bedreiging positie in de groep Vaak afwezig op spreekbeurt Fysieke symptomen

11 Faalangst oorzaken: Negatief zelfbeeld Gezin en omgeving Opvoeding

12 Faalangst preventie: Geen bedreigende sfeer in de klas
Duidelijke verwachtingen stellen aan de leerling Duidelijke uitleg nieuw materie Toetsen van te voren aankondigen Leren leren Toetsen van makkelijk -> moeilijk Eenvoudig & bondig geformuleerde vragen Voldoende tijd voor toetsen geven & snelle feedback Gevoel geven dat acceptatie losstaat van de prestaties

13 Hoogbegaafdheid Geen eenduidige definitie 4 types:
Artistiek Sociaal Lichamelijk intellectueel Niet altijd eenvoudig te herkennen!

14 Hoogbegaafdheid In de klas: Sociale vorming
Geen gepaste begeleiding -> problemen Sociale vorming Terugtrekken uit de groep Dromen in de klas Negatieve aandacht trekken Onderpresteren en pesterijen

15 Hoogbegaafdheid In het voortgezet onderwijs: Kenmerken:
Herkenning is crusiaal Hoge scores ≠ hoogbegaafdheid Kenmerken: Snel in staat conclusies te trekken Zeer gedetailleerde kennis Leggen gevorderde verbanden

16 Hoogbegaafdheid Gewenste maatregelingen:
Kans geven een jaar over te slaan Verrijken met verdiepingsmateriaal Onderpresteren voorkomen Inschakelen deskundige begeleiding Deelnemen aan verrijkingsklasjes

17 schrijfproblemen Leesbaarheid is cruciaal bij schriftelijke communicatie Direct stoornissen aanpakken Hoofdoorzaken: Linkshandig schrijven Krampachtige houding Onbekendheid met Westers geschrift Gehoor- en spraakstoornissen

18 schrijfproblemen 2 grote categorieën schrijfstoornissen:
Taalkundige problemen Motorisch/technische problemen

19 Symmetrische schrijfhouding
schrijfproblemen Oorzaken: Ontwikkelingsproblemen Blijven toepassen slechte gewoontes Gebrek inzicht grafische vormgeving Behandeling: Behandelen door deskundigen Praktische aanwijzingen Voorbeelden correcties, duidelijke aanwijzingen Symmetrische schrijfhouding Juiste ligging papier Ontspannen pengreep

20 schrijfproblemen Linkshandige leerlingen:
Spraakcentrum in linker hersenhelft Motorische controle in rechter hersenhelft Koppeling spraakcentrum met motorische controle linkerhand Gevolgen: Trager leren schrijven Ongemakkelijke schrijfhouding Onduidelijk schrijven

21 Bronnen Foto’s: Artikel:
hap/noorderlicht/artikelen/2010/January/ /original/ jpeg large/1_59.jpg Artikel: Probleemwijzer: handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren. Hoofdstuk: Leer- en ontwikkelingsproblematiek,

22 Slot Bedankt. Presentatie: Stevens Sacha-Kim 1BaswAO


Download ppt "Probleemwijzer handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren Hoofdstuk: Leer- en ontwikkelingsproblematiek, 10-26. Onder redactie."

Verwante presentaties


Ads door Google