De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onder redactie van Stasia Cramer & Martin Vlaanderen Presentatie: Stevens Sacha-Kim 1BaswAO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onder redactie van Stasia Cramer & Martin Vlaanderen Presentatie: Stevens Sacha-Kim 1BaswAO."— Transcript van de presentatie:

1 Onder redactie van Stasia Cramer & Martin Vlaanderen Presentatie: Stevens Sacha-Kim 1BaswAO

2 Inleiding Leer- en ontwikkelingsproblematiek Aandachtstoornissen: MBD of ADD Dyslexie Faalangst Hoogbegaafdheid Schrijfproblemen Bronvermelding Slot

3 Gestructureerd hoofdstuk Geschreven door deskundigen Handleiding voor signaleren en hanteren van problemen bij jongeren Onder redactie van S. Cramer en M.Vlaanderen Voor docenten in het voortgezet onderwijs

4 Kenmerken: Moeite met de selectie van informatie en het vasthouden van de aandacht Impulsiviteit Stoornissen bij de waarneming en begripsvorming Verstoord dag- en nachtritme Doorzettingsvermogen Hyper- of hypoactiviteit

5 Behandeling in stappen: 1. Hulp inroepen van deskundigen 2. Diagnose stellen 3. Aangepaste begeleiding Ondanks behandeling nog steeds onzekere toekomst

6 In de klas: Gebrek innerlijke structuur -> niet volgen van de regels Omringende en innerlijke kritiek -> negatief zelfbeeld Werken moeilijk in teamverband

7 Wat is dyslexie? Dysfunctie in lezen als spellen Gestoorde omzetting van woorden spraakklanken Erfelijk Onbekende oorzaak

8 In de klas: Nood aan extra begeleiding Gestructureerd leergedrag Positieve kritiek geven als ook leren falen Extra tijd bij proefwerken/examens Mondeling afnemen van toetsen

9 Goed presteren is belangrijk! Positieve & negatieve faalangst. Faalangst overwegend van cognitieve aard, maar ook van sociale of motorische aard. ‘ik ben bang’ ‘ik haal een onvoldoende’ ‘iedereen kan het beter’ ‘ik kan het toch niet’ ‘machteloos’ ‘verdrietig’ ‘onzeker’

10 kenmerken: Angst & onzekerheid bij nieuwe opdrachten Sterke behoefte aan positieve reacties van anderen Overgevoelig aan kritiek Maakt veel negatieve opmerkingen over anderen Publieke meting -> bedreiging positie in de groep Vaak afwezig op spreekbeurt Fysieke symptomen

11 oorzaken: Negatief zelfbeeld Gezin en omgeving Opvoeding

12 preventie: Geen bedreigende sfeer in de klas Duidelijke verwachtingen stellen aan de leerling Duidelijke uitleg nieuw materie Toetsen van te voren aankondigen Leren leren Toetsen van makkelijk -> moeilijk Eenvoudig & bondig geformuleerde vragen Voldoende tijd voor toetsen geven & snelle feedback Gevoel geven dat acceptatie losstaat van de prestaties

13 Geen eenduidige definitie 4 types: Artistiek Sociaal Lichamelijk intellectueel Niet altijd eenvoudig te herkennen!

14 In de klas: Geen gepaste begeleiding -> problemen Sociale vorming Terugtrekken uit de groep Dromen in de klas Negatieve aandacht trekken Onderpresteren en pesterijen

15 In het voortgezet onderwijs: Herkenning is crusiaal Hoge scores ≠ hoogbegaafdheid Kenmerken: Snel in staat conclusies te trekken Zeer gedetailleerde kennis Leggen gevorderde verbanden

16 Gewenste maatregelingen: Kans geven een jaar over te slaan Verrijken met verdiepingsmateriaal Onderpresteren voorkomen Inschakelen deskundige begeleiding Deelnemen aan verrijkingsklasjes

17 Leesbaarheid is cruciaal bij schriftelijke communicatie Direct stoornissen aanpakken Hoofdoorzaken: Linkshandig schrijven Krampachtige houding Onbekendheid met Westers geschrift Gehoor- en spraakstoornissen

18 2 grote categorieën schrijfstoornissen: Taalkundige problemen Motorisch/technische problemen

19 Oorzaken: Ontwikkelingsproblemen Blijven toepassen slechte gewoontes Gebrek inzicht grafische vormgeving Behandeling: Behandelen door deskundigen Praktische aanwijzingen Voorbeelden correcties, duidelijke aanwijzingen Symmetrische schrijfhouding Juiste ligging papier Ontspannen pengreep

20 Linkshandige leerlingen: Spraakcentrum in linker hersenhelft Motorische controle in rechter hersenhelft Koppeling spraakcentrum met motorische controle linkerhand Gevolgen: Trager leren schrijven Ongemakkelijke schrijfhouding Onduidelijk schrijven

21 Foto’s: http://www.rtpraktijknootdorp.nl/remedialteaching http://priscilla.borsatoweblog.nl/upload/1291_fwm97upyk6p.jpg http://www.wetenschap24.nl/.imaging/stk/wetenschap/zoom/media/wetensc hap/noorderlicht/artikelen/2010/January/42977182/original/42977182.jpeg http://www.ketnet.be/sites/default/files/imagecache/ketnet-gallery- large/1_59.jpg http://www.webklik.nl/user_files/2013_03/467919/9109.jpg http://www.pinguinpablo.nl/pics/plaatjes/1294.jpg http://islamitischthuisonderwijs.files.wordpress.com/2010/08/schrijven3.jpg Artikel: Probleemwijzer: handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren. Hoofdstuk: Leer- en ontwikkelingsproblematiek, 10-26.

22 Bedankt. Presentatie: Stevens Sacha-Kim 1BaswAO


Download ppt "Onder redactie van Stasia Cramer & Martin Vlaanderen Presentatie: Stevens Sacha-Kim 1BaswAO."

Verwante presentaties


Ads door Google