De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SARIER Eric Van de Plas, preventieadviseur IDEWE-IBEVE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SARIER Eric Van de Plas, preventieadviseur IDEWE-IBEVE."— Transcript van de presentatie:

1 SARIER Eric Van de Plas, preventieadviseur IDEWE-IBEVE

2 SARIER 2  Naam: Eric Van de Plas  Functie: preventieadviseur  Contact: eric.vandeplas@idewe.beeric.vandeplas@idewe.be  Sinds 1989 werkzaam bij IDEWE-IBEVE  Afdeling Risicobeheersing  Departement arbeidsveiligheid  Algemene taken:  Ondersteuning interne diensten PBW  Onderzoek van (E)AO  Maken van risicoanalyses, audits…  Opleiding van preventieadviseurs…

3 SARIER  Module 1 – Waar is onze RIE?  Grondslagen van risicoanalyse (RIE) welzijn op het werk  Module 2 – RIE met de SARIER-methode  Eric Van de Plas, preventieadviseur IDEWE-IBEVE  Module 3 – Workshop – storingsanalyse – What-if techniek  Johan Geuens, VR-deskundige, Sertius 3

4 SARIER 4

5 5 Stap 1 Stap 2 Stap 4 Stap 3 Stap 5 Eventueel actie (verdere kwantificering, RB, GT...) Risicovelden

6 SARIER 6 RIE op niveau van het risicoveld Globalisatie van de risico’s op bedrijfsniveau Toekenning risico’s op individueel niveau Uitvoering van de RA

7 SARIER  1. Functies  2. Locaties:  Werkposten  Werkplaatsen  Productie-installaties  3. Specifieke of tijdelijke activiteiten 7

8 SARIER 8 Functies Locaties Activiteiten

9 SARIER 9 Voor wie worden de risico’s bepaald?

10 SARIER  We bepalen van wat we de risicoanalyse willen maken  Welke risicovelden zijn er in het bedrijf  Van welke willen we de risico’s in kaart brengen  We bepalen voor wie we de risicoanalyse willen maken  Welke zijn de potentiële schadedragers... 10

11 SARIER 11 Stap 1 Stap 2 Stap 4 Stap 3 Stap 5 Eventueel actie (verdere kwantificering, RB, GT...)

12 SARIER 12 Uiting Blootstelling Belasting Schadeverwekker Schadedrager Schade Gevaar

13 SARIER  Laat toe gevaren te identificeren 13 EnergieAgens

14 SARIER Energie/agensstroom 14 EnergieAgens Aansturing/activering/vrijgave Energie/Agensstroom

15 SARIER 15

16 SARIER 16 Agens ?Energie? Uitingsvorm? Schade?

17 SARIER  Aandrijfmechanisme van een machine  Chemisch agens  Heet voorwerp  Biologisch agens  Radioactieve bron ... 17 Energie ?Agens ? ? ?

18 SARIER 18

19 SARIER 19

20 SARIER 20

21 SARIER 21 Hulplijst: 9 gevaargroepen A tot I met een 175-tal gedefinieerde gevaren

22 SARIER 22

23 SARIER 23 Stap 1 Stap 2 Stap 4 Stap 3 Stap 5 Eventueel actie (verdere kwantificering, RB, GT...)

24 SARIER 24 RISICO ErnstKans Gevaar (energie - agens ) Schadedrager Omstandigheden Blootstelling (aantal personen - tijd) Omstandigheden = f (Diverse Mens, Uitrusting, Materiaal, Omgeving, en Organisatie gebonden factoren) Organisatie gebonden factoren = f (bedrijfscultuur, preventiebeleid...)

25 SARIER  Om het risico te bepalen (in te schatten) moeten de onderliggende factoren bepaald worden...  Kwantificering van de onderliggende factoren is een hulp bij de kwantificering van het risico 25 Beter analyseren is beter evalueren !

26 SARIER  Steeds 5 gradaties - aangegeven met cijfers 1 : Zeer klein 2 : Klein 3 : Middelmatig 4 : Groot 5 : Zeer groot 26

27 SARIER 27 W E R 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 54321 Principe vereniging van twee factoren tot één (vb R = f (W, E))

28 SARIER 28 Een risicograaf is een leidraad door het evaluatieproces...

29 SARIER  De ernst wordt bepaald op basis van de mogelijke schade  Hierbij wordt de energie, het agens en de kwetsbaarheid van de schadedrager in aanmerking genomen.  Het al dan niet gebruik maken van PBM of andere preventiemaatregelen wordt buiten beschouwing gelaten.  De meest aannemelijke – grootste ernst wordt  beschouwd. 29

30 SARIER 30 Ernstgraad van letsels

31 SARIER 31 Ernstgraad van aandoeningen / (beroeps)ziekten

32 SARIER  Kans = f (Omstandigheden en Blootstelling) 32 - Een grondige analyse van de omstandigheden is dus essentieel voor de bepaling van de grootte van een risico!!! O = f (diverse Mens, Uitrusting, Materiaal, Omgeving, en Organisatie gebonden factoren

33 SARIER 33 MensUitrusting MateriaalOmgevingOrganisatie Risicoverhogende factoren Risicoverlagende factoren W?

34 SARIER 34 Mens

35 SARIER 35 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 MUMOO Omstandigheden 5 4 3 2 1 Risicofactoren Evaluatie van de omstandigheden: 5 gradaties Kwantificering

36 SARIER 36 5 4 3 2 1 54321 5 4 3 2 1 Blootstellingsgraad B

37 SARIER 37 54321 W 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 B OmstandighedenOmstandigheden Kans (waarschijnlijkheid)

38 SARIER 38 W E R 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 54321 Bepaling grootte van het risico

39 SARIER 39

40 SARIER 40

41 SARIER 41 Stap 1 Stap 2 Stap 4 Stap 3 Stap 5 Eventueel actie (verdere kwantificering, RB, GT...)

42 SARIER 42 Is het risico (R) aanvaardbaar? Is bijkomende preventie nodig? RB = f (R en aanvaarding) R 5 4 3 2 1 Aanvaardingsgraad Actieniveau (RB) 54321 5 4 3 2 1 Aanvaardbaarheid? Belangrijkheid van het voordeel? Beheersbaarheid? Geneesbaarheid? Betrokkenheid bij de schade(drager)... Kostprijs

43 SARIER 43 Stap 1 Stap 2 Stap 4 Stap 3 Stap 5 Eventueel actie (verdere kwantificering, RB, GT...)

44 SARIER  “Goede” preventiemaatregelen kiezen is niet eenvoudig  Rekening houden met:  Preventiehiërarchie  Effectiviteit en efficiëntie  Risicoverschuiving  Risicohomeostase  Vals veiligheidsgevoel  Een goede analyse is onontbeerlijk! 44

45 SARIER 45 Het risicodossier De hele oefening wordt gebundeld in een dossier dat toegankelijk is en zich leent voor verdere participatieve uitwerking, verdere kwantificering en dynamisch bijhouden >>> permanente risicoanalyse. Hoofdstuk 1 –Lijsten met risicovelden en schadedragers in het bedrijf Hoofdstuk 2 –Analyses van de risicovelden Hoofdstuk 3 –Globalisatie van de risico’s op organisatieniveau –Eindverslag = situatie op bepaald moment (welke, hoeveel en hoe groot zijn de risico’s in het bedrijf)

46 SARIER 46 Functies Locaties Activiteiten

47 SARIER 47 RIE op niveau van het risicoveld Globalisatie van de risico’s op bedrijfsniveau Toekenning risico’s op individueel niveau Bevat…

48 SARIER 48 En eindigt met...

49 SARIER  Door telling van het aantal soorten risico’s in de diverse categorieën bekomt men “risicocijfers” voor de organisatie.  Deze zijn bruikbaar als graadmeter (KPI’s), net als de ongevalcijfers.  Hiermee heeft men veel directere indicators van het welzijnsbeleid in de organisatie! 49

50 SARIER 50

51 SARIER Inbreng van diverse deskundigen: Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer Preventieadviseur psychosociaal... Werknemers(afgevaardigden) Leidinggevenden... 51 SARIER maakt risico’s zichtbaar en begrijpbaar voor iedereen. Het vormt een basis voor verdere uitdieping en evaluatie met de betrokkenen.

52 SARIER  Dynamisch bijhouden van RIE-dossier (verandering omstandigheden)  Weerspiegelt de actuele situatie (met inbegrip van de preventiemaatregelen die van kracht zijn)  Ongevallen, incidenten, klachten = uitingen van Risico’s >>> toetsen van de RIE  Indienststellingen, ingebruikname, veranderingen = wijziging van omstandigheden >>> toetsen van RIE  Periodieke herziening in functie van genomen maatregelen (jaarlijks na uitvoering jaaractieplan...) 52 Hoe ouder het dossier, hoe beter het wordt!

53 SARIER 53 Systematische Analytische inventarisatie van gevaren Specifieke RA Kwantificering Evaluatie Risico- dossier Gezondheidstoezicht Opleiding/training/Instructies PBM (aanvulling werkpostfiche) Beheer van bedrijfselementen GPP Bedrijf Toewijzing R op individueel niveau Maatregelen Globalisatie Indeling in RV SAR- beheersysteem SARIERSARIER AO-onderzoek klachtenregistratie - indienststellingen...

54 SARIER 54

55 SARIER 55 Risico-informatie uit RIE in werkpostfiche

56 SARIER  Systematische analytische RIE-methode  Universeel en flexibel toepasbaar  Richt zich op alle gezondheidsrisico’s  Vormt een permanent werkinstrument voor het risicobeheer  Biedt een kader voor verdere kwantificering (meting, expertmethoden...), multidisciplinaire en participatieve uitwerking...  Maakt deel uit van een samenhangend beheersysteem (SAR) Unieke elementen:  Systematiek voor identificatie van gevaren  Methode voor bepaling van risicoverhogende en verlagende factoren (basis voor kansinschatting)  Specifieke SARIER-o-graaf als hulp bij de evaluatie van welzijnsrisico’s  RA als basis voor bepaling preventiemaatregelen volgens preventiehiërarchie (verantwoorde preventie) 56

57 SARIER  Vergt kennis en inzicht (opleiding - begeleiding) (de risicoanalyse is nooit beter dan de analist)  Tot voor kort was er geen gebruiksvriendelijke software voor de uitwerking  momenteel webapplicatie - SARIMATIC  Valkuilen:  Starten met RA zonder dat de andere complementaire opdrachten uitgevoerd werden  Verkeerd gekozen risicovelden  Onafgewerkt dossier - geen globalisatie  Uit handen geven aan onvoldoende opgeleide of begeleide personen (HL?)  Alle risico’s (ook kleinere) willen beheersen zonder prioriteitstelling 57

58 SARIER  Vormt de basis voor de opstelling van een degelijke RIE  Brengt de opdracht risicoanalyse (art 8 KB Beleid) in de praktijk (niet meer en niet minder!)  Is ontstaan op de werkvloer  Meer dan 15 jaar in de praktijk beproefd  Werd geïmplementeerd in > 1500 bedrijven  Van diverse sectoren en grootte  Wordt nog regelmatig aangepast op basis van praktijkervaring (diverse versies voor uitwerking: uitgebreid - bondig...) 58

59 SARIER  Verdere informatie en hulpmiddelen:  Arbeidsveiligheid van A tot Z - nr 138: de SARIER-methode, Kluwer  SARIER-Brochure en toelichting  Procedures, werkdocumenten en hulpkaarten  Elektronisch dossier (Word - Excel documenten)  Mogelijkheid tot gebruik webapplicatie SARIMATIC 59 Meer informatie: eric.vandeplas@idewe.be


Download ppt "SARIER Eric Van de Plas, preventieadviseur IDEWE-IBEVE."

Verwante presentaties


Ads door Google