De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literatuurstudie.  Inleiding  Literatuur studie:  Start-paper: Testing Media Richness Theory in the New Media  6 extra papers  Algemene bevindingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literatuurstudie.  Inleiding  Literatuur studie:  Start-paper: Testing Media Richness Theory in the New Media  6 extra papers  Algemene bevindingen."— Transcript van de presentatie:

1 Literatuurstudie

2  Inleiding  Literatuur studie:  Start-paper: Testing Media Richness Theory in the New Media  6 extra papers  Algemene bevindingen  Opmerkingen en kritische reflectie  Conclusie  Vragen

3  Literatuur studie rond Media Richness Theory (MRT)  Media Richness Theory?  Media kunnen opgedeeld worden o.b.v. hun capaciteit om van een bepaalde mening een gedeelde mening te kunnen maken binnen een bepaald tijdsinterval.  4 factoren beinvloeden de media richness: ▪ Het aantal cues ▪ Immediacy of feedback ▪ Taal varieteit ▪ De persoonlijk feocus van het medium  We beschouwen verschillende deelgebieden:  Effect op performance van teams  Invloed van de aard van een opdracht op het belang van rijkere communicatie  MRT & nieuwe media  E-mail & MRT  MRT & computer-mediated collaborative learning

4  Context: Media Richness Theory  Performance neemt toe wanneer teamleden rijkere media gebruiken  Afhankelijk van de uit te voeren taak  Dubbelzinnige of niet éénduidig te interpreteren taken  Onderzoeksvraag:  Wat is het effect van media richness op het besluitvormingsproces binnen teams waarin men gebruik maakt van nieuwe media?  Onderzocht o.b.v.: ▪ Multiplicity of cues ▪ Immediacy of feedback

5  Bevindingen:  Verhoogd aantal cues & verhoogde immediacy of feedback (m.a.w. een hogere media richness) verbeteren de prestatie van een team  Dat deze 2 factoren belangrijker zouden zijn in geval van taken die niet éénduidig en dus moeilijk te interpreteren vallen wordt tegengesproken  Samengevat: Het enige effect van een hoge media richness, los van de graad van éénduidigheid van de opdracht, is dat besluitvorming sneller kan verlopen.

6  Context  Media Richness Theory  Wat maakt media rijk?  Hoe komt het dat een bepaald medium in een bepaalde context rijk kan zijn terwijl hetzelfde medium in een andere context niet rijk is?  Dubbele onderzoeksvraag  Is richness (of leanness) een inherente karakteristiek van het e-mailmedium?  Indien nee, wat zijn dan de bepalende factoren voor de mate van richness voor dit medium?

7  Methode  Empirisch onderzoek o.b.v. hermeneutische interpretaties  De organisatorische context wordt omschreven o.b.v. 5 variabelen  Voornaamste bevindingen  De mate van media richness is geen inherente karakteristiek van het e-mailmedium  De mate van media richness van e-mails is afhankelijk van de organisatorische context  E-mail opzichzelf is niet rich of lean, hoe wordt ermee omgegaan, welk belang wordt eraan gehecht,…?

8  Context  Voorgaand onderzoek: MRT in combinatie met traditionele media  Maar: nood aan studie MRT in combinatie met nieuwe media  Onderzoeksvraag  Gaat MRT ook op voor de keuze tussen en het gebruik van arme en rijke media (respectievelijk email en voicemail)?  Bevindingen  MRT gaat hier niet op voor rijk medium = hoge equivocality (email boven vmail)  MRT gaat op voor arm medium = hoge uncertainty (email)

9  Alternatieve verklaringen  Keuze voor medium niet bepaald a.d.h.v. elementen om rijkheid te bepalen (feedback capability, cues, personalization and language varierty)  Textual Mode doorslaggevend  Functionaliteit van mailboxmanagement  Keuze medium afhankelijk van rol als communicator (verzender/ontvanger

10  Context  Toenemende aandacht voor Second Life van academische wereld  Second Life als educatiemiddel  Onderzoeksvraag  In hoeverre is Second Life een rijk medium en in hoeverre heeft die rijkdom een impact op de aanvaarding van Second life bij de gebruiker

11  Bevindingen  Direct positief effect van de gepercipieerde media richness op zowel het gepercipieerde nut als gepercipieerd gebruiksgemak van Second Life.  Direct positief effect van het gepercipieerde nut op de gedragsintentie  Gepercipieerd gebruiksgemak heeft een positief direct effect op de gepercipieerde nuttigheid, maar geen significant effect op de gedragsintentie  Positief effect van de gedragsintentie op het eigenlijk gebruik van Secondlife

12  Context  Opkomst van nieuwe technologieën  Onderzoeksvraag  Wordt het collaboratief leerproces verbeterd door gebruik te maken van een group decision support system (GDSS)?  Methode  127 MBA studenten werden opgedeeld in 3 groepen: ▪ 2 waarbij er gebruik wordt gemaakt van computer-mediated learning ▪ 1 die op de klassieke wijze les krijgt

13  Bevindingen  De examenscores van de groepen die les hadden gekregen in het GDSS-systeem (m.a.w., via computer-mediated collaborative learning) haalden significant hogere scores.  Kanttekeningen  De verschillende groepen hadden wel interactie met elkaar: het belang van perceptie  Experimenter bias: de lesgever voor beide type groepen was dezelfde  Novelty effect

14  Verander de titel door een bondige samenvatting in een paar woorden waarover de paper gaat  Wrm heb je deze paper er uitgekozen? (gwn vermelden, niet op slide zetten)  Wat is de context?  Context  Wat wordt er precies onderzocht?  Onderzoeksvraag  Eventueel hoe ze dat onderzocht hebben  Methode  Wat zijn de bevindingen en wat impliceren deze bevindingen  Bevindingen  Algemeen: hou het bondig, we hebben 7 papers te presenteren plus een aantal algemene slides. Dwz, probeer 2 à 2,5 minuut per paper te gebruiken.  De woorden in het vet kunnen we als titeltjes gebruiken, dan heeft iedereen dezelfde structuur.

15  Verander de titel door een bondige samenvatting in een paar woorden waarover de paper gaat  Wrm heb je deze paper er uitgekozen? (gwn vermelden, niet op slide zetten)  Wat is de context?  Context  Wat wordt er precies onderzocht?  Onderzoeksvraag  Eventueel hoe ze dat onderzocht hebben  Methode  Wat zijn de bevindingen en wat impliceren deze bevindingen  Bevindingen  Algemeen: hou het bondig, we hebben 7 papers te presenteren plus een aantal algemene slides. Dwz, probeer 2 à 2,5 minuut per paper te gebruiken.  De woorden in het vet kunnen we als titeltjes gebruiken, dan heeft iedereen dezelfde structuur.

16  Een hoge media richness in communicatie verhoogt de prestaties van een team  Media Richness Theory (MRT) is een algemeen aanvaarde theorie voor ‘oude’ media  MRT blijkt niet steeds toepasbaar te zijn op de meer recente media

17  Enkele van de bestudeerde papers zijn reeds meer dan 10 jaar oud

18 Indien u nog vragen heeft kan u deze nu stellen…


Download ppt "Literatuurstudie.  Inleiding  Literatuur studie:  Start-paper: Testing Media Richness Theory in the New Media  6 extra papers  Algemene bevindingen."

Verwante presentaties


Ads door Google