De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literatuurstudie Media Richness Theory.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literatuurstudie Media Richness Theory."— Transcript van de presentatie:

1 Literatuurstudie Media Richness Theory

2 Inhoud Inleiding Literatuur studie: Algemene bevindingen
Start-paper: Testing Media Richness Theory in the New Media 6 extra papers Algemene bevindingen Opmerkingen en kritische reflectie Conclusie Vragen

3 Inleiding Literatuur studie rond Media Richness Theory (MRT)
Media kunnen opgedeeld worden o.b.v. hun capaciteit om van een bepaalde mening een gedeelde mening te kunnen maken binnen een bepaald tijdsinterval. 4 factoren beinvloeden de media richness: Het aantal cues Immediacy of feedback Taal varieteit De persoonlijk feocus van het medium We beschouwen verschillende deelgebieden: Effect op performance van teams Invloed van de aard van een opdracht op het belang van rijkere communicatie MRT & nieuwe media & MRT MRT & computer-mediated collaborative learning

4 Startpunt: Testing Media Richness Theory
Context: Media Richness Theory Performance neemt toe wanneer teamleden rijkere media gebruiken Afhankelijk van de uit te voeren taak Dubbelzinnige of niet éénduidig te interpreteren taken Onderzoeksvraag: Wat is het effect van media richness op het besluitvormingsproces binnen teams waarin men gebruik maakt van nieuwe media? Onderzocht o.b.v.: Multiplicity of cues Immediacy of feedback

5 Startpunt: Testing Media Richness Theory
Bevindingen: Verhoogd aantal cues & verhoogde immediacy of feedback (m.a.w. een hogere media richness) verbeteren de prestatie van een team Dat deze 2 factoren belangrijker zouden zijn in geval van taken die niet éénduidig en dus moeilijk te interpreteren vallen wordt tegengesproken Samengevat: Het enige effect van een hoge media richness , los van de graad van éénduidigheid van de opdracht, is dat besluitvorming sneller kan verlopen.

6 E-mail: rich communication?
Context Media Richness Theory  Wat maakt media rijk? Hoe komt het dat een bepaald medium in een bepaalde context rijk kan zijn terwijl hetzelfde medium in een andere context niet rijk is? Dubbele onderzoeksvraag Is richness (of leanness) een inherente karakteristiek van het medium? Indien nee, wat zijn dan de bepalende factoren voor de mate van richness voor dit medium?

7 E-mail: rich communication?
Methode Empirisch onderzoek o.b.v. hermeneutische interpretaties De organisatorische context wordt omschreven o.b.v. 5 variabelen Voornaamste bevindingen De mate van media richness is geen inherente karakteristiek van het medium De mate van media richness van s is afhankelijk van de organisatorische context opzichzelf is niet rich of lean, hoe wordt ermee omgegaan, welk belang wordt eraan gehecht,…?

8 MRT en nieuwe media Context Onderzoeksvraag Bevindingen
Voorgaand onderzoek: MRT in combinatie met traditionele media Maar: nood aan studie MRT in combinatie met nieuwe media Onderzoeksvraag Gaat MRT ook op voor de keuze tussen en het gebruik van arme en rijke media (respectievelijk en voic )? Bevindingen MRT gaat hier niet op voor rijk medium = hoge equivocality ( boven vmail) MRT gaat op voor arm medium = hoge uncertainty ( )

9 MRT en nieuwe media Alternatieve verklaringen
Keuze voor medium niet bepaald a.d.h.v. elementen om rijkheid te bepalen (feedback capability, cues, personalization and language varierty) Textual Mode doorslaggevend Functionaliteit van mailboxmanagement Keuze medium afhankelijk van rol als communicator (verzender/ontvanger

10 MRT en Second Life Context Onderzoeksvraag
Toenemende aandacht voor Second Life van academische wereld Second Life als educatiemiddel Onderzoeksvraag In hoeverre is Second Life een rijk medium en in hoeverre heeft die rijkdom een impact op de aanvaarding van Second life bij de gebruiker

11 MRT en Second Life Bevindingen
Direct positief effect van de gepercipieerde media richness op zowel het gepercipieerde nut als gepercipieerd gebruiksgemak van Second Life. Direct positief effect van het gepercipieerde nut op de gedragsintentie Gepercipieerd gebruiksgemak heeft een positief direct effect op de gepercipieerde nuttigheid, maar geen significant effect op de gedragsintentie Positief effect van de gedragsintentie op het eigenlijk gebruik van Secondlife

12 Media richness & computer-mediated collaborative learning
Context Opkomst van nieuwe technologieën Onderzoeksvraag Wordt het collaboratief leerproces verbeterd door gebruik te maken van een group decision support system (GDSS)? Methode 127 MBA studenten werden opgedeeld in 3 groepen: 2 waarbij er gebruik wordt gemaakt van computer-mediated learning 1 die op de klassieke wijze les krijgt

13 Media richness & computer-mediated collaborative learning
Bevindingen De examenscores van de groepen die les hadden gekregen in het GDSS-systeem (m.a.w., via computer-mediated collaborative learning) haalden significant hogere scores. Kanttekeningen De verschillende groepen hadden wel interactie met elkaar: het belang van perceptie Experimenter bias: de lesgever voor beide type groepen was dezelfde Novelty effect

14 Paper 5 Verander de titel door een bondige samenvatting in een paar woorden waarover de paper gaat Wrm heb je deze paper er uitgekozen? (gwn vermelden , niet op slide zetten) Wat is de context?  Context Wat wordt er precies onderzocht?  Onderzoeksvraag Eventueel hoe ze dat onderzocht hebben  Methode Wat zijn de bevindingen en wat impliceren deze bevindingen  Bevindingen Algemeen: hou het bondig, we hebben 7 papers te presenteren plus een aantal algemene slides. Dwz, probeer 2 à 2,5 minuut per paper te gebruiken. De woorden in het vet kunnen we als titeltjes gebruiken, dan heeft iedereen dezelfde structuur.

15 Paper 6 Verander de titel door een bondige samenvatting in een paar woorden waarover de paper gaat Wrm heb je deze paper er uitgekozen? (gwn vermelden , niet op slide zetten) Wat is de context?  Context Wat wordt er precies onderzocht?  Onderzoeksvraag Eventueel hoe ze dat onderzocht hebben  Methode Wat zijn de bevindingen en wat impliceren deze bevindingen  Bevindingen Algemeen: hou het bondig, we hebben 7 papers te presenteren plus een aantal algemene slides. Dwz, probeer 2 à 2,5 minuut per paper te gebruiken. De woorden in het vet kunnen we als titeltjes gebruiken, dan heeft iedereen dezelfde structuur.

16 Voornaamste bevindingen uit de literatuur studie m. b. t
Voornaamste bevindingen uit de literatuur studie m.b.t. Media Richness Theory Een hoge media richness in communicatie verhoogt de prestaties van een team Media Richness Theory (MRT) is een algemeen aanvaarde theorie voor ‘oude’ media MRT blijkt niet steeds toepasbaar te zijn op de meer recente media

17 Opmerkingen en kritische reflectie
Enkele van de bestudeerde papers zijn reeds meer dan 10 jaar oud

18 Bedankt voor uw aandacht
Indien u nog vragen heeft kan u deze nu stellen…


Download ppt "Literatuurstudie Media Richness Theory."

Verwante presentaties


Ads door Google