De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

2 Agenda 03 Oktober Sela concert Lidwinakerk 03 Oktober Sela concert Lidwinakerk 04 Oktober V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 8 Inl: Ina Ellen 04 Oktober V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 8 Inl: Ina Ellen

3 Agenda 07 Oktober 19:30 LEF (In Best en Eindhoven) 07 Oktober 19:30 LEF (In Best en Eindhoven) 10 Oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het oude testament, hst 2 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher 10 Oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het oude testament, hst 2 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher

4 Agenda 11 Oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 45 Inl: K. Visscher 11 Oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 45 Inl: K. Visscher 13 Oktober 10:00 Vintage markt kerkplein Lidwinakerk 19:30 Lidwina in Concert 13 Oktober 10:00 Vintage markt kerkplein Lidwinakerk 19:30 Lidwina in Concert

5 Diensten 9:30voorganger: Ds. H. Pathuis uit Spakenburg- Noord 16:30 voorganger: B.C. Buitendijk uit Bunschoten-Oost Volgende week zondag 7 oktober zullen wij D.V. in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Diensten 9:30voorganger: Ds. H. Pathuis uit Spakenburg- Noord 16:30 voorganger: B.C. Buitendijk uit Bunschoten-Oost Volgende week zondag 7 oktober zullen wij D.V. in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Mededelingen kerkenraad

6 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

7 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

8 175 C

9 ● Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

10 Gezang 171: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

11 Gezang 171: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

12 Gezang 171: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

13 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

14 Gezang171: ● Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

15 Psalm 86: 2, 4 2 Ja, tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven, rijk in goedertierenheid voor een hart dat tot U schreit. HEER, neem mijn gebed ter ore, Wil mijn luide smeken horen. In het bitterste getij roep ik en Gij antwoordt mij.

16 Psalm 86: 2, 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

17 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

18 Gezang171: Psalm86:2, 4 ● Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

19 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 ● Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

20 Psalm 65: 1, 2 1 De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften dag aan dag. U hoort hen die uw heil verwachten, o Hoorder van ’t gebed. Zo naderen al de geslachten tot U, die ’t leven redt.

21 Psalm 65: 1, 2 2 Een stroom van ongerechtigheden had d’ overhand op mij, maar U verzoent ons overtreden en maakt van schuld ons vrij. Welzalig die U hebt verkoren om in uw heilig hof te wonen om uw heil te horen, te zingen tot uw lof.

22 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

23

24

25 Wat mag je eigenlijk verwachten van de Here Jezus, en van zijn Vader in de hemel? Preek

26

27

28 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 ● Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

29 Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

30 Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

31 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

32 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

33 Wij geloven in de kracht van de kerk Wij stimuleren de kerk in haar functie van steungever. Wij ondersteunen pastoraat, diaconaat en gemeenteleden. Wij bieden hulp bij psycho-sociale en maatschappelijke problemen. Kerkmaatschappelijk werk altijd dichtbij

34 Voor pastoraat & diaconaat Contactpersoon in uw regio Consultatie & advies Workshops Thema-avonden Wij geloven in de kracht van de kerk

35 Voor gemeenteleden Contactpersoon in uw regio Kortdurende hulp Hulp bij verwijzing Netwerkondersteuning Cursus & groepswerk Steun als je het nodig hebt

36 Thema-avonden Kerkverlating Alleenstaande ouders Schuldhulpverlening Pastoraat bij seksverslaving Eenzaamheid Signalering huiselijk geweld Kerkmaatschappelijk werk altijd dichtbij

37 Groepswerk Coaching bij rouw en verlies Als de scheiding een feit is Vrouwengroep Gevolgen van kerkverlating Psycho-pastorale therapie bij seksverslaving Steun als je het nodig hebt

38 Cursus Training voor huwelijkstrainers: Train de Trainer Wij geloven in de kracht van het gezin Wij geloven in het effect van een huwelijkscursus Kerkmaatschappelijk werk altijd dichtbij

39 Hartelijk dank Dank zij uw gift kan de Driehoek kerkmaatschappelijk werk de kerken ondersteunen met advies, consultatie en hulpverlening. Wij geloven in de kracht van de kerk

40 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: ● Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

41 Opwekking 715: Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

42 Opwekking 715: Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

43 Opwekking 715: Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

44 Opwekking 715: Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

45 Opwekking 715: De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis…

46 Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: ● Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek

47 182 C

48 Woensdag 3 oktober 20.00 uur Sela In Best Toegang: €12,50 U luistert naar één van de nummers van Sela 1/5

49 Wanneer? 13 oktober Waar?Plein Lidwinakerk Tijd?10.00 - 17.00 uur Wil je helpen of heb je spullen voor de markt? Spreek ons (José of Mirjam de Groot) even aan of mail naar vintagemarkt2012@gmail.com Voor meer info zie het kruispunt Tot dan! Ik ga! En jij? 4/5

50 5/5


Download ppt "Gezang171: Psalm86:2, 4 Marcus2:1- 12 Psalm65:1, 2 Gezang115: Opwekking715: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. H. Pathuis Spakenburg - Noord Collecte:De Driehoek."

Verwante presentaties


Ads door Google