De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

3 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

4 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

5 Psalm 65:1, 2 De lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen, geloften, dag bij dag. Gij hoort hen, die uw heil verwachten, O, Hoorder der gebeên, dies zullen allerlei geslachten ootmoedig tot U treên.

6 Psalm 65:1, 2 Een stroom van ongerechtigheden had d’ overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert Gij. Welzalig, dien Gij hebt verkoren, dien G’ uit al ‘t aards gedruis doet naad’ren, en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis.

7 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

8 De zeven kruiswoorden 1.“Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34). 2. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43). 3. “Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder (Johannes 19:26-27).

9 De zeven kruiswoorden 4. “Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Marcus 15:34). 5. “Mij dorst” (Johannes 19:28). 6. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). 7. “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lucas 23:46).

10 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

11 Psalm 107:5, 4 NB Zij die in boeien lagen van duisternis en dood, omdat zij niet ontzagen wat hun de Heer gebood, hun hart, in zijn gericht geslagen en gebogen, werd hoog weer opgericht door zijn groot mededogen.

12 Psalm 107:5, 4 NB Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

13 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

14 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

15 Psalm 86:2, 5 NB Ja tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven, rijk in goedertierenheid voor een hart dat tot U schreit. Heer, neem mijn gebed ter ore, wil mijn luide smeken horen. In het bitterste getij roep ik en Gij antwoordt mij.

16 Psalm 86:2, 5 NB Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wond’ren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

17 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

18 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

19 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

20 Gezang 49:1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielenood, opdat ik niet hoop’loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

21 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

22 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

23 Prediking Conversatie aan het kruis >>> Ps. 68:10 Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 Tekst: Lukas 23:39 - 43

24 Prediking Conversatie aan het kruis 1. Doodstrijd 2. Stervensgenade >>> Ps. 68:10 Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 Tekst: Lukas 23:39 - 43

25 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

26 Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid: wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil, Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons ‘t eeuwig, zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van den dood, volkomen uitkomst geven.

27 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

30 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

31 Lied 267:1 Zalig, die in Christus sterven, de doden, die de hemel erven, voor wie Hij woning heeft bereid. Na de nacht van strijd en zorgen aanschouwen zij de eeuw’ge morgen, ontwakend tot onsterf’lijkheid. Van moeiten rusten zij, hun lijden is voorbij. Halleluja, bij 's Vaders troon wacht hen de Zoon hun werken volgen hen als loon.

32 Liturgie Zondag 8 maart Mededelingen Ps. 65:1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107:5, 4 NB Lezing van Gods wet Ps. 86:2, 5 NB Gebeden Schriftlezing: Lukas 23:33 - 43 HB 49:1 Tekst: Lukas 23:39 - 43 Prediking Ps. 68:10 Collecte Dankgebed Lied 267:1 Zegen

33 Aanvangstijd middagdienst 17.00 uur Ds. J. Breman Biddag, 11 maart a.s. 15.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 19.30 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 15 maart a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google