De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inzichten opgepikt van Streetwize De straatkinderen vormen de eerste klantengroep van de mobiele school Een straatkind is een kind dat de straat als leeromgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inzichten opgepikt van Streetwize De straatkinderen vormen de eerste klantengroep van de mobiele school Een straatkind is een kind dat de straat als leeromgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Inzichten opgepikt van Streetwize De straatkinderen vormen de eerste klantengroep van de mobiele school Een straatkind is een kind dat de straat als leeromgeving heeft De identiteit van het straatkind is straat Hulpverlening die die identiteit afkeurt vindt geen aansluiting

2 Inzichten opgepikt van streetwize Wie de straat inruilt voor een alternatief doet dit vanuit instrinsieke motivatie Pas als je jezelf naar waarde schat en weet wie je bent en wat je kan, kan je voor jezelf keuzes maken Opbouw van eigenwaarde is het fundament

3 Inzichten opgepikt van streetwize Je empatisch inleven in je klant is cruciaal om een waardevol product neer te zetten Balans tussen empathie en responsabilisering Empathie zonder responsabilisering leidt tot victimiseren = disempowerend

4 4 streetskills Positieve focus Veerkracht en wendbaarheid Proactieve creativiteit Coöperatieve competitie

5 2 fundamentele drives Talenten zingeving

6 Ervaringen BBJ Protestgedrag als oplossing Afwijzing en verlies als levenspatroon Destructief recht als drive Zelfvervreemding Flarden van dromen Verstoord invloedsbesef Deviante cultuur als hulpbron

7 Ervaringen BBJ Maatschappelijke noodzaak Hulpverlening of normering? (ongewild) afkeurende interventies: diagnostische modellen; medicatie Beheersen van deviant gedrag

8 Ervaringen BBJ Relationele binding als bedding Als veranderen stopt stopt ook de spiraal van wederzijdse afwijzing

9 Talent Motivatie Analyse TMA Een competentie is het vermogen om … en bestaat uit kennen, kunnen en attidtude

10 TMA Een drijfveer is een innerlijke behoefte. De graad van noodzaak tav een bepaalde drijfveer organiseert de gedragsvoorkeuren

11 TMA emotionele balans EIGENWAARDE ONTZAG STEUNBEHOEFTE STRESSBESTENDIG & DRUK

12 TMA motieven AANZIENBEHOEFTE AFWISSELING AMBITIE & UITDAGING

13 TMA sociale talenten CONFORMEREN EXTRAVERSIE HULPVERLE NEN SOCIALE EMPATHIE SOCIABILITEIT & CONTACT

14 TMA beïnvloedende talenten DOMINANTIE ENERGIE & ACTIE CONFRONTATIE VOLHARDING

15 TMA Leidinggevende talenten BESLUITEN NEMEN ONAFHANKELIJK DENKEN & HANDELEN VERANTWOORDING EN LEIDERSCHAP

16 TMA organisatorische talenten DOELGERICHTHEID ORDE & STRUCTUUR PRAGMATISME

17 TMA Talenten zijn in positieve termen geformuleerde gedragsvoorkeuren die uitzonderlijk voorkomen Elke graad van behoefte is in positieve termen geformuleerd

18 Drijfveer -> talent

19 Kennis Vaardigheden Overtuigingen, waarden en normen Motivatie en ambitie Kwaliteiten en Persoonlijkheid Intelligentie (IQ, SQ & EQ) Competenties zijn bekwaamheden die tot uitdrukking komen in waarneembaar gedrag Gedrag

20 Vertaling naar TMA

21 ?


Download ppt "Inzichten opgepikt van Streetwize De straatkinderen vormen de eerste klantengroep van de mobiele school Een straatkind is een kind dat de straat als leeromgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google