De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur HORA – Hoe bedienen we de student?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur HORA – Hoe bedienen we de student?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoger Onderwijs Referentie Architectuur HORA – Hoe bedienen we de student?

2 HORA Project regie in the cloud – Surf Cloudambities in gezamelijke i-Strategie, samenwerken Gemeenschappelijke referentiearchitectuur => HORA Architectuur gebieden: Businessarchitectuur Informatie-architectuur Applicatie-architectuur Gemeenschappelijke taal binnen de instelling Gemeenschappelijke taal Hoger Onderwijs instellingen Communicatiemiddel http://www.wikixl.nl/wiki/hora Project regie in the cloud – Surf Cloudambities in gezamelijke i-Strategie, samenwerken Gemeenschappelijke referentiearchitectuur => HORA Architectuur gebieden: Businessarchitectuur Informatie-architectuur Applicatie-architectuur Gemeenschappelijke taal binnen de instelling Gemeenschappelijke taal Hoger Onderwijs instellingen Communicatiemiddel http://www.wikixl.nl/wiki/hora 2

3 Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken StudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatie- platform Informatievoorziening Business Enterprise- architectuur Gebruik van HORA Competentie- ontwikkeling De drie onderdelen van HORA

4 4 Ontwikkelingen Principes OnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatie- platform Informatievoorziening Business Enterprise- architectuur Gebruik van HORA Competentie- ontwikkeling De drie onderdelen van HORA Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen

5 Toepassingsmogelijkheden HORA 5 Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur Eenduidiger communicatie naar leveranciers

6 Digitale Leer omgeving Titel van de presentatie | 00 maand 00006 Onderwijsspecifieke applicaties Generieke applicaties Digitaal portfolio systeem Learning content management systeem Educatieve applicaties Learning management systeem Digitaal toetssysteem Student informatie systeem Video streaming systeem Portaal Zoekmachine Samen werkings systeem Unified communications systeem Video management systeem Web content management systeem Plagiaatdetectie systeem Stage systeem

7 Digitale Leer- en Werk omgeving 7 Procesondersteuning Gegevensbeheer Gebruikersinteractie Integratie Verkrijgen gegevens Beheren gegevens Archiveren gegevens Delen gegevens Verwerken gegevens Generieke ondersteuning samenwerken, communiceren,... Generieke ondersteuning samenwerken, communiceren,... Functiespecifieke ondersteuning leren, doceren, onderzoeken,... Functiespecifieke ondersteuning leren, doceren, onderzoeken,... Domeinspecifieke ondersteuning geestes, exact, technisch, sociaal,... Domeinspecifieke ondersteuning geestes, exact, technisch, sociaal,... Visuele integratie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren

8 Studentmobiliteit – proces Studentgestuurde mobiliteit Georganiseerde mobiliteit Studentgestuurde mobiliteit Georganiseerde mobiliteit 8

9 Studentmobiliteit – informatievoorziening 9 Student informatie systeem thuisinstelling Landelijk uitwisselings systeem Student informatie systeem gastinstelling (1) minor, onderwijseenheid (3) minor, onderwijseenheid (3) akkoord (4) deelnemer, onderwijseenheiddeelname (4) deelnemer (7) onderwijseenheidresultaat Inschrijf portaal Berichten verkeer

10 Studentmobiliteit – essentiële vragen Studentgestuurde mobiliteitGeorganiseerde mobiliteit Welke minoren of onderwijseenheden worden extern aangeboden? Hoe wordt informatie over het externe onderwijsaanbod kenbaar gemaakt? Worden er voor externe studenten separate onderwijsactiviteiten ingepland? Wordt uitwisseling van studenten financieel verrekend met andere instellingen? Welke middelen krijgen externe studenten beschikbaar? (bijv. bibliotheek, printen) Wordt de bestaande identiteit van de externe student gebruikt of krijgt hij een extra identiteit bij de gastinstelling? Welke impact heeft studentmobiliteit op de benodigde capaciteit van voorzieningen? Voert de gastinstelling of thuisinstelling de toets uit? Stelt de gastinstelling of thuisinstelling het resultaat vast? Welke eisen worden gesteld aan het externe onderwijs en de resultaten daaruit? Welke instelling is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma? Welke onderwijseenheden worden door de betrokken instellingen verzorgd? Hoe wordt kwaliteitszorg van het totale onderwijsprogramma geborgd? Hoe worden kosten onderling verdeeld en verrekend? Bij welke instelling schrijft een student zich in? Welke digitale leer en werkomgevingen worden gebruikt? Hoe worden de roosters over de instellingen heen op elkaar afgestemd? Op welke lokatie wordt het onderwijs verzorgd? Welke instelling voert de toets uit? Welke instelling stelt het resultaat vast? Welke instelling bewaart de werkproducten van studenten? Welke instelling bewaart het waardedocument? 10

11 Domeinen HORA 11 Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning Onderzoek Sturing Onderwijs ondersteuning Onderwijs ondersteuning Onderwijs Informatie ontsluiting Informatie ontsluiting Valorisatie Bedrijfsvoering

12 Business model Wat is het? Een beschrijving van de waardeproposities van een instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van de impact van veranderingen op de business van een instelling Ondersteunen van strategische scenario-analyses, bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling Wat is het? Een beschrijving van de waardeproposities van een instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van de impact van veranderingen op de business van een instelling Ondersteunen van strategische scenario-analyses, bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling 12

13 Titel van de presentatie | 00 maand 000013 Strategische partners Toeleverende scholen Organisaties in het beroepenveld Stagebedrijven Andere hoger onderwijs instellingen met wie wordt samengewerkt Inmediairs voor onderzoeks-subsidies (NWO, STW, EC) Organisaties die een bijdrage leveren aan onderzoek Regelgevende en controlerende instanties Alumni en andere werkende professionals Strategische partners Toeleverende scholen Organisaties in het beroepenveld Stagebedrijven Andere hoger onderwijs instellingen met wie wordt samengewerkt Inmediairs voor onderzoeks-subsidies (NWO, STW, EC) Organisaties die een bijdrage leveren aan onderzoek Regelgevende en controlerende instanties Alumni en andere werkende professionals Kernactiviteiten Aanleren competenties Certificeren competenties Verwerven kennis Creëren kennis Borgen kennis Overdragen kennis Kernactiviteiten Aanleren competenties Certificeren competenties Verwerven kennis Creëren kennis Borgen kennis Overdragen kennis Waardeproposities Leveren van mensen met aangetoonde competenties Bijdragen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij Bijdragen aan de innovatie van bedrijven Waardeproposities Leveren van mensen met aangetoonde competenties Bijdragen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij Bijdragen aan de innovatie van bedrijven Klantrelaties Persoonlijke begeleiding in leren, voortgang en studieloopbaan Bij elkaar brengen van mensen met soortgelijke leerbehoeften Opbouwen partner- ships met andere organisaties Klantrelaties Persoonlijke begeleiding in leren, voortgang en studieloopbaan Bij elkaar brengen van mensen met soortgelijke leerbehoeften Opbouwen partner- ships met andere organisaties Klantsegmenten Individuen (B2C) Reguliere studenten Buitenlandse studenten Werkende professionals Bedrijven (B2B) Bedrijven die behoefte hebben aan kennis Bedrijven die medewerkers kennis willen laten ontwikkelen Klantsegmenten Individuen (B2C) Reguliere studenten Buitenlandse studenten Werkende professionals Bedrijven (B2B) Bedrijven die behoefte hebben aan kennis Bedrijven die medewerkers kennis willen laten ontwikkelen Kernmiddelen Campus als ontmoetingsplek Publicaties en onderzoeks-gegevens Onderwijsmateriaal Docenten en onderzoekers Kernmiddelen Campus als ontmoetingsplek Publicaties en onderzoeks-gegevens Onderwijsmateriaal Docenten en onderzoekers Kanalen Deelnemerwerving via directe benadering, toeleverende scholen, alumni en agentschappen in het buitenland Kenniscreatie en valorisatie via samenwerkingen, conferenties en publicaties Kanalen Deelnemerwerving via directe benadering, toeleverende scholen, alumni en agentschappen in het buitenland Kenniscreatie en valorisatie via samenwerkingen, conferenties en publicaties Kostenstructuur Medewerkers Gebouwen Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten IT systemen Kostenstructuur Medewerkers Gebouwen Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten IT systemen Inkomstenstromen Overheid en deelnemers (1e geldstroom, deelnemergebonden) Zelfstandige publieke organisaties (2e geldstroom, projectgebonden) Bedrijfsleven (3e geldstroom, projectgebonden) Donaties en giften Inkomstenstromen Overheid en deelnemers (1e geldstroom, deelnemergebonden) Zelfstandige publieke organisaties (2e geldstroom, projectgebonden) Bedrijfsleven (3e geldstroom, projectgebonden) Donaties en giften

14 Bedrijfsfunctiemodel Wat is het? Een beschrijving van wat de instelling doet. Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzes, kosten, baten, risico’s en knelpunten Ondersteunen van projectportfoliomanagement Bepalen van impact van veranderingen op meerdere aspecten Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten Wat is het? Een beschrijving van wat de instelling doet. Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzes, kosten, baten, risico’s en knelpunten Ondersteunen van projectportfoliomanagement Bepalen van impact van veranderingen op meerdere aspecten Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten 14

15 Bedrijfsfunctiemodel Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicati e management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering

16 16 Informatie ontsluiting Onderzoeksondersteuning Valorisatie Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Beleid en planvorming Beleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfoliomanagement Verbetermanagement Procesmanagement Performancemanagement Kwaliteitsmanagement Operationeel management Onderwijsontwikkeling Opleidingsontwikkeling Onderwijseenheidontwikkeling Onderwijsmateriaalontsluiting Opleidingsevaluatie Onderwijseenheidevaluatie Inschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving Verandermanagement Programma en project- portfoliomanagement Programmamanagement Projectmanagement Innovatie Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksvraagidentificatie Onderzoekspartnering Onderzoeksplanning Financieringswerving Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking Informatieverstrekking Prospectondersteuning Verantwoording Interne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages Integrale veiligheidsbewaking Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel management Begrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Vermogensbeheer Facilitair management Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling Bedrijfshulpverlening Documentafhandeling en archivering Informatie en Technologie management Functioneel beheer Gegevensbeheer Informatiebeveiliging Identiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer IT-infrastructuurontwikkeling IT-infrastructuurbeheer Communicatiemanagement Imago-ontwikkeling Interne communicatie Externe communicatie Inkoopmanagement Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Contactmanagement Contactbeheer Servicemanagement Relatiebeheer Alumnibeheer Juridisch management Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling Onderwijsuitvoering Voorbereiding onderwijsactiviteit Leergroepvorming Uitvoering onderwijsactiviteit Onderwijsplanning Onderwijsadministratie Onderwijseenheidinschrijving Toetsinschrijving Onderwijsactiviteitenplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming Inzet en middelenplanning Onderzoeksuitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse Onderzoeksprotocoltoetsing Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar onderwijs Onderzoeksopzet Bronidentificatie Onderzoeksprotocolontwikkeling Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole Bindend studieadvies Waardedocumentverstrekking Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Onderzoeksadministratie Financieringsondersteuning Onderzoeksregistratie Vergunningswerving Onderzoeksobjectwerving Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatiemanagement Enterprise risicomanagement Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding Informatielevering Onderzoeksresultaatborging Onderzoeksresultaatarchivering Onderzoeksresultaatpreservering Onderzoeksresultaatontsluiting Onderzoeksassistentie Onderzoeksgegevensbeheer Impactanalyse Informatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal Informatievaardigheids ondersteuning

17 Informatiemodel Wat is het? Een conceptueel model van de bedrijfsobjecten waarover gestructureerde gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? Verhogen van de kwaliteit van gegevens door Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties Als begrippenkader voor definities van processen, managementinformatie, applicaties en applicatie-integratie Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging Afbakenen van de scope van projecten Wat is het? Een conceptueel model van de bedrijfsobjecten waarover gestructureerde gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? Verhogen van de kwaliteit van gegevens door Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties Als begrippenkader voor definities van processen, managementinformatie, applicaties en applicatie-integratie Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging Afbakenen van de scope van projecten 17

18 Informatieontsluiting Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software melding organisatie werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuurresultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst leergroep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stage/afstudeer organisatie opleiding minor leeractiviteittoetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma prospect alumnus inzetplanning Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheidr esultaat lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit individu contact configuratie item stage/afstudeer activiteit octrooi

19 19 Onderwijs Onderwijsondersteuning campagnerooster onderwijseenheid deelname onderwijs overeenkomst waarde document prospect inzetplanning lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit Algemene ondersteuning Onderzoek Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking individu competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software configuratie item melding organisatie contact werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuurresultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal stage/afstudeer activiteit onderwijs eenheid examen programma toetsresultaat leergroep competentie (deelnemer) deelnemer opleiding minor leeractiviteittoetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma alumnus Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheidr esultaat I I I I I I I I V V I I I I B B I I B B I I B B I I B B B B I I I I V V B B I I I I V V B B V V I I I I B B I I B B I I B B I I B B V V I I V V I I I I V V B B I I V V B B I I B B I I I I B B I I I I I I I I I I V V I I V V I I I I V V B B I I V V B B V V I I I I V V I I B B I I I I I I I I I I I I I I hoogmiddel I I I I I I V V V V B B I I B B I I B B I I B B stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer organisatie I I octrooi I I

20 Onderwijs Informatieontsluiting Onderzoek Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software melding organisatie werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal onderwijs eenheid examen programma toetsresultaat leergroep competentie (deelnemer) deelnemer opleiding minor leeractiviteittoetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma alumnus Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheidr esultaat individu contact configuratie item 5 jaar of langer bewaren archief indicatie Onderwijsondersteuning campagnerooster onderwijseenheid deelname onderwijs overeenkomst waarde document prospect inzetplanning lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer orgnisatie stage/afstudeer activiteit octrooi

21 Titel van de presentatie | 00 maand 000021 Onderwijs toetsresultaat onderwijseenheidresultaat Onderwijs planning Roostering Toetsing Contact management resultaat onderwijseenheid resultaat Verbeter management deelnemer deelnemer examenprogramma Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering opleiding minor onderwijseenheid Diplomering stage/afstudeer organisatie Deelnemer counseling deelnemer Informatie (door)levering Deelnemer werving Inschrijving Deelnemer begeleiding opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma opleiding minor onderwijseenheid leermateriaal werkproduct medewerker Human Resource Management deelnemer examenprogramma onderwijs programma onderwijseenheid toetsmateriaal rooster deelnemer activiteit deelnemer rooster publicatie werk

22 22 Onderwijsondersteuning deelnemer vordering medewerker Inschrijving Facilitair management Verander management Human Resource Management Financieel resultaat Verbeter management ruimte voorwerp Verantwoording Diplomering inkomende betaling Deelnemer werving Deelnemer counseling Informatie doorlevering Deelnemer begeleiding deelnemer opleiding minor prospect Contact management opleiding minor onderwijseenheid Onderwijs ontwikkeling deelnemer lesgroep onderwijsactiviteit inzetplanning Onderwijs planning Roostering rooster Toetsing waardedocument onderwijseenheidresultaat ruimte voorwerp Juridisch management bezwaarschrift individu organisatie alumnus alumnus deelnemer rooster Onderwijs uitvoering deelnemer examenprogramma deelnemer examenprogramma deelnemer opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma werkactiviteit

23 Applicatiemodel Wat is het? Een model van de idealiter aanwezige (logische) applicaties in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatielandschap van instellingen Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en services tussen applicaties Bepalen van eigenaarschap van applicaties Afbakenen van de scope van projecten Wat is het? Een model van de idealiter aanwezige (logische) applicaties in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatielandschap van instellingen Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en services tussen applicaties Bepalen van eigenaarschap van applicaties Afbakenen van de scope van projecten 23

24 Informatieontsluiting Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Financieel systeem Personeels systeem Corporate LMS Inzet plannings systeem Facilitair systeem Kaartbeheer systeem Betaalsysteem Service management systeem Inkoop systeem Salaris verwerkings systeem Tijdregistratie systeem Project Programma en Portfolio management systeem CRM systeem Aanbestedings systeem Kwaliteits management systeem Architectuur beheersysteem Management informatie systeem Plagiaatdetectie systeem Onderzoeks informatie systeem Bibliotheek systeem Gegevens analyse systeem Onderzoeks gegevensbeheer systeem Onderzoeks meetsysteem Onderzoeks publicatie repository Wetenschappelijke zoekmachine Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Onderzoeks gegevens archief Valorisatie Software ontwikkel omgeving IT management systeem Video management systeem Promotie volg systeem Gegevens visualisatie systeem Generieke applicaties PortaalZoekmachine Enquete systeem Formulieren generator Online kennisbank Narrowcasting systeem Samen werkings systeem Office suite Web content management systeem Unified communications systeem E-mail systeem Document management systeem Enterprise output management systeem Input management systeem Business process management systeem

25 25 applicatie is afnemer applicatie is bron Digitaal toets systeem toetsmateriaal onderwijs eenheid toetsactiviteit toetsresultaat deelnemer Digitaal portfolio systeem werkproduct deelnemer medewerker Learning management systeem deelnemer leermateriaal werkproduct onderwijs eenheid medewerker lesgroep Educatieve applicatie Rooster systeem onderwijs activiteit medewerker rooster deelnemer lesgroep ruimte voorwerp Stage en afstudeer systeem stage/afstude er activiteit stage/afstude er organisatie stage/afstude er opdracht deelnemer examen programma Student informatie systeem opleiding onderwijseenheid deelname vordering examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit lesgroep competentie (deelnemer) deelnemer inkomende betaling rooster waarde document medewerker Bibliotheek systeem Onderzoeks publicatie repository uitleen publicatie deelnemer medewerker deelnemer medewerker vordering inkomende betaling kostenplaats Onderzoeks informatie systeem onderzoek subsidie programma onderzoeksge g. (meta-data) publicatie (meta-data) samenwerking s verband organisatie werkactiviteit subsidie overeenkomst medewerker Onderzoeks meetsysteem onderzoeks gegevens Onderzoeks gegevens beheersysteem onderzoeks gegevens Gegevens analysesysteem onderzoeks gegevens deelnemer activiteit Wetenschappelijke zoekmachine materiaal publicatie prospect Plagiaat detectiesysteem werkproduct onderzoeks object Onderzoeks gegevens archief onderzoeks gegevens (gepubliceerd) medewerker organisatie publicatie (meta-data) examen programma organisatie deelnemer Inzet plannings systeem inzetplanning medewerker Learning content management systeem leermateriaal werk manifestatie expressie item minor onderwijs eehneid onderwijs programma onderwijseen- heidresultaat inzetplanning onderwijs activiteit projectgroep leergroep Promotie volgsysteem medewerker onderzoek werkactiviteit Video management systeem leermateriaal (video) Gegevens visualisatiesysteem onderzoeks gegevens deelnemer activiteit onderwijseenheid uitvoering Video streaming systeem leermateriaal (video) medewerker werkproduct

26 Vragen? 26 www.wikixl.nl/wiki/hora

27 Referentie Onderwijs Sector Architectuur ROSA – Hoe borgen we de doorgaande leerlijn?

28 Visie Doelen Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs Basisprincipes De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Koppelen - niet kantelen: onderwijsinstellingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen (proces)inrichting Aansluiten bij NORA, HORA, Triple A, iECK Eenmalige registratie, meervoudig gebruik Digitaal doen we het zo Doelen Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs Basisprincipes De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Koppelen - niet kantelen: onderwijsinstellingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen (proces)inrichting Aansluiten bij NORA, HORA, Triple A, iECK Eenmalige registratie, meervoudig gebruik Digitaal doen we het zo

29 Onderwijsondersteuning Sturing Strategie en governance Verant woording Bekostiging Onderwijs- huisvesting Kwaliteitswaarborging Kwaliteitsbewaking en toezicht Erkenning en accreditering Ontwikkeling leermiddelen Instroom en Doorstroom Leerroute planning Onderwijs Toetsing en examinering Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering Preventie schooluitval Kwalificering / diplomering Zorg en Begeleiding Informatieontsluiting Informatie levering Informatie doorlevering Beleid en wetgeving

30 Onderwijsondersteuning Sturing Strategie en governance Verant woording Verant woording Bekostiging Onderwijs- huisvesting Kwaliteitswaarborging Kwaliteitsbewaking en toezicht Erkenning en accreditering Ontwikkeling leermiddelen Instroom en Doorstroom Leerroute planning Onderwijs Toetsing en examinering Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering Preventie schooluitval Kwalificering / diplomering Zorg en Begeleiding Informatieontsluiting Informatie levering Informatie levering Informatie doorlevering Beleid en wetgeving

31 InstellingInstelling, burger, bedrijfsleven, overheid 2. Service georiënteerde keten “Welke generieke services moeten ontwikkeld worden?” 2. Service georiënteerde keten “Welke generieke services moeten ontwikkeld worden?” 3. Zeggenschap gegevensbronnen “Wat zijn de bronnen voor bepaalde type gegevens?” 3. Zeggenschap gegevensbronnen “Wat zijn de bronnen voor bepaalde type gegevens?” Beveiliging 1. Gemeenschappelijke informatie- huishouding “Hoe gaan we elkaar beter begrijpen?” 1. Gemeenschappelijke informatie- huishouding “Hoe gaan we elkaar beter begrijpen?” 4. Privacy en beveiliging “Hoe wisselen we gegevens veilig met elkaar uit?” 4. Privacy en beveiliging “Hoe wisselen we gegevens veilig met elkaar uit?” Toegang 5. IAA “Hoe gaan we om met identiteiten?” 5. IAA “Hoe gaan we om met identiteiten?”

32 1.Kernmodel Onderwijs Informatie Hoe gaan we elkaar beter begrijpen? 1.Kernmodel Onderwijs Informatie Hoe gaan we elkaar beter begrijpen? Een model voor alle onderwijsbegrippen die in bepaalde processen in een spec. context gebruikt worden. Hiermee kunnen begrippen vanuit verschillende contexten (DUO, HO, ECK) in relatie gebracht worden en zonodig geharmoniseerd worden. Hiervan kunnen vervolgens berichten afgeleid worden die binnen de keten uitgewisseld dienen te worden t.b.v een bepaalde proces. Voorbeeld: Facet Een model voor alle onderwijsbegrippen die in bepaalde processen in een spec. context gebruikt worden. Hiermee kunnen begrippen vanuit verschillende contexten (DUO, HO, ECK) in relatie gebracht worden en zonodig geharmoniseerd worden. Hiervan kunnen vervolgens berichten afgeleid worden die binnen de keten uitgewisseld dienen te worden t.b.v een bepaalde proces. Voorbeeld: Facet

33

34 Technische standaard voor uitwisseling Voorziening voor Identificatie en authenticatie Beveiliging van uitwisseling (PKI en certificering leveranciers) Machtigingenregister Serviceregister Digitale ruimte burger Voorbeeld: Edukoppeling, Nummervoorziening Technische standaard voor uitwisseling Voorziening voor Identificatie en authenticatie Beveiliging van uitwisseling (PKI en certificering leveranciers) Machtigingenregister Serviceregister Digitale ruimte burger Voorbeeld: Edukoppeling, Nummervoorziening 2. Basisinfrastructuur Welke generieke services moeten ontwikkeld worden? 2. Basisinfrastructuur Welke generieke services moeten ontwikkeld worden?

35 GBA-gegevens  DUO NAW-gegevens  Vooropleiding Diplomagegevens  DUO Toetsresultaten  Vooropleiding Begeleidingsgegevens  Vooropleiding Zorgbegeleidingsgegevens  Student Voorbeeld: Overstap of doorstroomdossier VO-MBO GBA-gegevens  DUO NAW-gegevens  Vooropleiding Diplomagegevens  DUO Toetsresultaten  Vooropleiding Begeleidingsgegevens  Vooropleiding Zorgbegeleidingsgegevens  Student Voorbeeld: Overstap of doorstroomdossier VO-MBO 3. Zeggenschappen Bronnen Wie levert welke type gegevens? 3. Zeggenschappen Bronnen Wie levert welke type gegevens?

36 Wat zijn de risico’s en welke gemeenschappelijke maatregelen zijn nodig om deze te beheersen? Voor instellingen Voor leveranciers Voorbeeld: Toetsingskader MBO en Certificeringsschema Wat zijn de risico’s en welke gemeenschappelijke maatregelen zijn nodig om deze te beheersen? Voor instellingen Voor leveranciers Voorbeeld: Toetsingskader MBO en Certificeringsschema 4. Katern Privacy en beveiliging Hoe wisselen we veilig gegevens met elkaar uit? 4. Katern Privacy en beveiliging Hoe wisselen we veilig gegevens met elkaar uit?

37 Identiteit van personen Architectuur IAA-stelsel Onderwijs Nummerbeleid met oog voor privacy en persistentie Ontwerp van concrete generieke voorzieningen voor het hele onderwijs (PO, VO, MBO en HO) Voorbeeld: Nummervoorziening Identiteit van instellingen en instellingsonderdelen (organisatorische eenheden) Basislijst Instellingen Voorstel voor beleidsafspraken en governance Voorbeeld: “Onderstructuur MBO” Identiteit van personen Architectuur IAA-stelsel Onderwijs Nummerbeleid met oog voor privacy en persistentie Ontwerp van concrete generieke voorzieningen voor het hele onderwijs (PO, VO, MBO en HO) Voorbeeld: Nummervoorziening Identiteit van instellingen en instellingsonderdelen (organisatorische eenheden) Basislijst Instellingen Voorstel voor beleidsafspraken en governance Voorbeeld: “Onderstructuur MBO” 5. Identificatie en authenticatie Hoe gaan we om met identiteiten? 5. Identificatie en authenticatie Hoe gaan we om met identiteiten?

38 38

39 Vragen? 39 www.wikixl.nl/wiki/hora www.wikixl.nl/wiki/rosa www.wikixl.nl/wiki/hora www.wikixl.nl/wiki/rosa


Download ppt "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur HORA – Hoe bedienen we de student?"

Verwante presentaties


Ads door Google