De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagopleidingen Hik Opendeurdag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagopleidingen Hik Opendeurdag"— Transcript van de presentatie:

1 Dagopleidingen Hik Opendeurdag
Yannick Verhoeven Lawrence Van Cauwenbergh Ward Huybrechts

2 Inhoud Doel Marktanalyse Marktsegmenten Doelgroep Positionering
Product Prijs Plaats Promotie

3 Doel Juiste personen naar opendeurdag krijgen
Verschil tussen Bachelor en Graduaat duidelijk maken Imago van Graduaat verbeteren De opleidingen herkenbaar maken

4 Marktanalyse Onbekend imago Groot onderwijsaanbod
Degradatie door Vlaamse Overheid Onbekend bij grote publiek Groot onderwijsaanbod Dagopleidingen HBO5 zijn schaars Antwerpen Thomas More Geen concurrentie mee aangaan Eerder samenwerkingsverband Samenwerkingsverband  Wanneer men bij thomas more ziet dat studenten over algemene vakken zoals talen vallen in hun eerste jaar, kan men hen adviseren dat er ook een mogelijkheid is tot een graduaat aan het HIK

5 Marktsegmenten Werkenden Werklozen Studenten in Bachelor opleiding
Tevreden in huidige job Ontevreden in huidige job Werklozen Studenten in Bachelor opleiding Laatstejaars studenten secundaire school ASO-studenten TSO/BSO-studenten De opleidingen kunnen door iedereen worden aangevat: Wij hebben er voor gekozen om de markt in volgende segmenten in te delen:

6 Doelgroepkeuze Werkenden Werklozen Studenten in Bachelor opleiding
Tevreden in huidige job Ontevreden in huidige job Werklozen Studenten in Bachelor opleiding Laatstejaars studenten secundaire school ASO-studenten TSO/BSO-studenten We hebben ervoor gekozen om als doelgroepen te nemen: Werkenden die ontevreden zijn in hun job.  Na rondvraag bij de huidige studenten in de dag-en avondopleidingen blijkt dat er vooral in de avondopleidingen veel mensen zitten die ontevreden zijn in hun huidige functie en een opleiding volgen om hogerop te raken. Als doelgroep nemen we ook langdurig werklozen omdat deze mensen in hetzelfde schuitje zitten en de opleidingen kunnen aangrijpen om makkelijker aan een job te raken. Bij de laatstejaarsstudenten nemen we als doelgroep de TSO en BSO studenten  Hierin zit een enorm potentieel  Uit een onderzoek van de VDAB blijkt dat namelijk maar 53% van TSO-studenten en 38% van BSO-studenten zich aan een opleiding hoger onderwijs wagen. En minder dan 50% van degenen die aan een opleiding hoger onderwijs beginnen slaagt er ook in om zijn diploma te halen en vaak vallen ze over algemene vakken zoals de taalvakken Als we deze studenten kunnen overtuigen van de HBO5-opleidingen zit hier een enorm potentieel qua studenten.

7 Doelgroepkeuze Verder hebben we onderzoek gedaan naar de reistijden naar de campus. Hieruit is gebleken dat men met verschillende vervoermiddelen zoals de auto, openbaar vervoer en de fiets binnen het uur in Geel kan zijn vanuit Antwerpen en Hasselt. Omdat sommige huidige studenten uit dag- en avondopleidingen nu ook 45 minuten tot een uur onderweg zijn hebben we besloten om in de regio in het groen de opendeurdag te promoten.

8 Positionering Opleidingen voor iedereen instapbaar en toegankelijk
Lagere instapdrempel dan bij bacheloropleidingen. We willen bekomen dat de mensen bekijken dat de HBO5 opleidingen voor iedereen toegankelijk zijn, namelijk dat er ook avondopleidingen zijn waardoor men hetzelfde diploma op andere tijdstippen kan behalen, waar dit bij bacheloropleidingen toch raar overkomt wanneer een volwassen man van 30 nog een klas binnenstapt voor deze opleiding. Lagere instapdrempel  Waarbij men voor een bacheloropleiding een diploma secundair onderwijs nodig heeft kan men een HBO5 opleiding ook starten zonder secundair diploma op zak.

9 Positionering: Product
Samenwerking met Vlaamse overheid en andere CVO-scholen Afschermen van secundaire opleidingen 3 dagopleidingen Marketing Boekhouden Elektromechanica Meerdere HBO5 opleidingen Verschillende sectoren: Economische, Informatica, enz. Om uit een onbekend daglicht te komen is het belangrijk dat men dialoog aangaat met de Vlaamse overheid om een ander imago te geven aan de Graduaatsopleidingen We moeten het verschil kunnen uitleggen tussen de verschillende producten: Na rondvraag bij laatstejaars van secundair onderwijs zijn we tot het besluit gekomen dat vooral het niet verplicht volgen van taalvakken bij velen een punt kan zijn dat hen kan overtuigen om een opleiding in HBO5 te starten en dus vooral dat men gerichte vakken krijgt voor zijn afstudeertraject. Nog een verschil tussen HBO en bachelor is de mogelijkheid van avondonderwijs. Men kan hetzelfde diploma bekomen, maar op een ander afstudeertempo. Grote verschillen met bachelor: kortere tijdsduur, vakken meteen omzetten in praktijk.

10 Positionering: Prijs Vastgelegde maximumprijs van 575 euro
Vooral functionele en economische waarde van diploma Opleidingscheques Bussen van en naar campus overdag Voordelig broodjes aanbieden Toegang tot internet in hele campus Er is vooral een functionele waarde omdat het diploma de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Dit kan men bewijzen door het grote aanbod en vraag in bijvoorbeeld Nederland. Daar is meer dan 40% van de hogeschoolstudenten een HBO5 student en zijn deze studenten zeer gewild. Ook de economische waarde is van belang omdat met de stijging op de arbeidsmarkt ook de kansen op een beter loon verhogen. Overdag wordt er ook moeite gedaan om de studenten van en naar de campus te brengen door in samenwerking met de lijn extra bussen in te leggen Er worden ook voordelig broodjes aangeboden  vooral interessant voor avondstudenten die rechtstreeks naar hier komen Toegang tot internet  Handig zodat men ook werk in school kan verrichten of kan communiceren.

11 Positionering: Plaats
Opendeurdag is in Geel Dagopleiding Boekhouden wordt gegeven in Turnhout Duidelijk melding van maken  De school in het algemeen zichtbaarder maken op internet

12 Positionering: Promotie
Betere vermelding op nieuwe website D.m.v. massacommunicatie Secundaire scholen Personal mailing voor laatstejaars secundair Aanwezigheid op SID-in Beurzen Informatieborden in omliggende gemeentes Duidelijke vermelding van opendeurdag op internet Mogelijkheid tot regionale televisie: 1220 euro voor 2 weken  rtvm.be  regionale tv media Naar volgend jaar  enquête op opendeurdag zelf We willen secundaire scholen duidelijk maken dat deze opleidingen bestaan zodat ook zij de opleidingen kunnen promoten Informatieborden zijn een goedkope promotie voor eigen en omliggende gemeentes Duidelijk vermelding maken op toekomstige betere en frissere website Er is via rtvm mogelijkheid tot adeverteren binnen bepaalde regio’s  onderzoek van kijkcijfers duidt aan dat men binnen een maand 75 % bereikt van de doelgroep 18 tot 54 jaar met uitzendingen op regionale televisie  heel moeiijke budgetcontrole vanwege grote verschillen, maar altijd bespreekbaar met de zenders. Op de opendeurdag zelf kan men mailadressen te weten komen via soort tevredenheidsenquête en zo mails rondsturen met opendeurdag tijdstip voor komende jaren. Dus een zogenaamde mailing list gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld met soort van wedstrijd.


Download ppt "Dagopleidingen Hik Opendeurdag"

Verwante presentaties


Ads door Google