De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV PO 2203 Afdeling Hoogeveen Arrangeren Informatiebijeenkomst voor intern begeleiders 21 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV PO 2203 Afdeling Hoogeveen Arrangeren Informatiebijeenkomst voor intern begeleiders 21 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 SWV PO 2203 Afdeling Hoogeveen Arrangeren Informatiebijeenkomst voor intern begeleiders 21 januari 2015

2 P ROGRAMMA : 13.30 - 14.15 Arrangeren: Erica Konijnenburg 14.15 – 15.00 Opp: Klaaske Kuiper 15.00 – 15.15 Pauze 15.15 - 15.45 Arrangement Kwadraat: Hester Thiecke 15.45 – 16.30 Pab vanuit de Twijn: Frederiek Hoogeveen

3 DOEL IB’ers op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken over het arrangeren in de afdeling Hoogeveen.

4 I NSTROOM JONGE RISICOLEERLINGEN Ouders melden kind aan bij school van hun voorkeur Meldplicht ouders extra ondersteuning School bekijkt SOP of ze leerling kunnen plaatsen (zorgplicht) Binnen 6 weken een passend onderwijsaanbod Plaatsen met bijv. arrangement of een andere school zoeken

5 U ITGANGSPUNT BIJ HET ARRANGEREN IS HET VOORTRAJECT Beoordeeld n.a.v. Handelingsgerichtwerken (7 stappen in plan Arrangeren: zie blz 1)

6 A ANVRAAG ARRANGEMENT ( STAP 1) AS – formulier inbrengen AO – formulier inbrengen  LVS (Tabel & grafiek)  LVS Sociaal emotioneel  HP’s min. 6 maanden inclusief evaluatie  OPP (indien aanwezig)  Verslagen & observaties  Leerlingenjournaal Belangrijk :

7 W AT IS DE HULPVRAAG EN WAT WORDT ER VERWACHT VAN DE COMMISSIE ARRANGEREN ? Stel je vraag handelingsgericht en concreet Maak onderscheid voor welk vak (ken) Benoem materiaal en middelen Tip Benoem eventueel het aantal uren extra inzet voor een arrangement

8 C ASUS VOORBEELD 1 Hoe kunnen we Aysa binnen de groep zoveel mogelijk helpen. Waar liggen haar mogelijkheden? We zijn benieuwd naar haar cognitieve capaciteiten. Wat mogen we van haar verwachten en wat kunnen we haar tot het eind van het BAO bieden? Ondanks dat Aysa het leren moeilijk vindt gaat zij met veel plezier naar school. Dit willen we graag de aankomende twee jaar zo houden.

9 C ASUS VOORBEELD 2 (G LENN ) Wat kan ik doen om zijn gedrag/leerhouding in betere banen te leiden? Welke interventies kunnen/zullen bij hem succesvol zijn? Is zijn gedrag oorzaak van een vertraagde ontwikkeling en leren of kom dit door een beperkte intelligentie? Is hij in deze klas op de juiste plaats en krijgt hij de goede begeleiding om zich op leergebied zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? Graag observaties in de groep en onderzoek doen naar oorzaak van zijn gedrag en intelligentieniveau  aanpak hieraan koppelen

10 CA BESPREKING Voorzitter/ schoolondersteuner/ orthopedagoog Uitgebreid met de externe deskundigen leidt tot het advies: Stap 1  Het onderzoeken van de onderwijsbehoeften Stap 2  Aanvragen van een arrangement

11 O NDERZOEKEN VAN ONDERWIJSBEHOEFTEN IS EEN KORTDUREND TRAJECT  Doel ( didactisch ) Geven van handelingsadviezen Ondersteunen om leerlingen in het bao van passend onderwijs te voorzien (omstandigheden)  De SO/deskundige/IB’er kunnen SMW bij ‘t advies betrekken vanwege ondersteuningsbehoefte in thuissituatie Terugdringen arrangement

12 W ANNEER ONDERWIJSBEHOEFTEN DUIDELIJK ZIJN : Aanvraag arrangement School vult S-formulier in Ouders vullen O-formulier & H-formulier in (handtekeningen) School gebruikt het OPP (verplicht) Alle formulieren het liesft digitaal naar SWV Mailadres: CA.hgv@po2203.nl CA.hgv@po2203.nl

13 Het arrangement bestaat uit de inbreng en de samenwerking van de school, de ouders en eventuele partners, gericht op het kind en zijn of haar ontwikkelingsperspectief (OPP) en de daaraan te verbinden doelen.

14 A RRANGEMENTEN De CA beoordeelt en objectiveert de aanvraag. De orthopedagoog gebruikt het schema profielanalyse Arrangementen zijn tijdelijk met een begin en einddatum Arrangementen worden (vooral) geleverd door onze ketenpartners of zijn een budget in euro’s

15 A ANVRAAG ARRANGEMENT SO/SBO Dezelfde procedure als aanvraag arrangement bao CT beslist over plaatsing in het SO/SBO Met toelaatbaarheidsverklaring(TLV) melden ouders zich aan bij het SO/SBO

16 LGF wordt een arrangement Dit schooljaar ontvangen de LGF leerlingen (cluster 3 en 4 ) ook nog ondersteuning.(ambulante begeleiding vanuit de REC’s en schoolbekostiging. Dit schooljaar neemt de school tijdig het voortouw om het LGF te stoppen of een aanvraag voor een arrangement bij de CA in te dienen. Hierbij is van belang om aan te tonen, wat er met de rugzak is gebeurd en of de gestelde doelen gehaald zijn of niet en wat toekomstgericht nodig is om de doelen uit het OPP te halen. De CA objectiveert de aanvraag. De rugzak wordt dan indien mogelijk gestopt of veranderd in een arrangement.

17 G EZAMENLIJK Crisisopvang SBO’s (protocol in ontwikkeling) Kwadraatafdeling op De Krullevaar voor beide geldt dat de CA een arrangement moet afgeven

18 V RAGEN OF OPMERKINGEN ? Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "SWV PO 2203 Afdeling Hoogeveen Arrangeren Informatiebijeenkomst voor intern begeleiders 21 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google