De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs EduExchange 07-12-2006 Hanneke vd Kruis Jef vd Hurk ROC Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs EduExchange 07-12-2006 Hanneke vd Kruis Jef vd Hurk ROC Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs EduExchange 07-12-2006 Hanneke vd Kruis Jef vd Hurk ROC Eindhoven

2 Het Leren Organiseren

3 opleiding reflectie toetsen POP doelenproject reflectie toetsen PAP doelenleertaak reflectie toetsen plan doelen opleiding leereenheid leervraag

4 Begeleiding Aan- melden Intake Leer traject vast- stellen (POP) Nazorg opleiding integrale leerlijn reflectieleerlijn ondersteunende leerlijn Beroepssituaties met beroepstaken Complexe leerobjecten Leerobjecten POP op- stellen Leren en toetsen Kwalifi- ceren Leer traject klaar zetten Leren en toetsen Kwalifi- ceren

5 C1C2C3C4C5C6…C20 Kt1 xxx Kt2 xxx Kt3 xxx Kt4 xx Kt5 xxx Kwalificatie dossier Competentiematrix Magazijn met leereenheden Catalogus metadata

6 C1C2C3C4C5C6…C20 Kt1xxx Kt2xxx Kt3xxx Kt4xx Kt5xxx Competentiematrix Onderwijsaanbod Kwalificatie dossier xxKt5 xKt4 xxKt3 xxKt2 xxxKt1 C4C3C2C1 xx x x x xx Profiel Voortgang Onderwijsontwikkeling: ontwikkelen van leereenheden, inrichten van opleiding Intake & plaatsing Vaststellen van het profiel (POP) van een deelnemer Faciliteren van het leren Klaarzetten leertraject voor deelnemer op basis van zijn POP, leren. Begeleiding: Registreren voortgang, volgen van de deelnemer. Samenhang Rapportage

7 begeleiding reflecties voortgang producten impressies bewijzen presentie cijfers rapportages poppap C1C2C3C4 Kt1xxx Kt2xx Kt3xx Kt4x Kt5xx C1C2C3C4 Kt1xx Kt2xxx Kt3xx Kt4x Kt5xxxx xKt4 xxKt3 xxKt2 xxxKt1 C4C3C2C1 xx x x x xx x x x D!

8 Ondersteunende leerlijn Integrale leerlijn Opleiding 2 Opleiding 1 Integrale leerlijn Ondersteunende leerlijn Aan- melden Intake Leer traject Leren en toetsen Kwalifi- ceren NazorgPOP Opleidingsoverstijgend Aanbod (vb: talenschool)

9

10 Vertaling naar het talenonderwijs

11 CGL: zélf doen - mét helpers en hulpmiddelen

12 Uitgangspunten CGL = –leren door zelf doen, met helpers en hulpmiddelen –Werken vanuit leervraag: Verplichte eindproducten Gewenste extra taal / -niveaus –Taal als middel Gevolgen voor de organisatie: oa positionering van talen / taalbeleid

13 Organisatie Nieuwe kwalificatiestructuur: CGL ROC-breed: het leren faciliteren –Een leermodel Onderdeelspecifiek: taalbeleid –Positionering van de talen In de integrale opdracht Generiek: materialenbank Specifiek: in de opleiding

14 Middelen en materialen Integrale opdrachten Raamwerk BVE (Taal als doel) Taalportfolio/productenkaart/TaalVolg (reflectie) Taalmagazijn: –Concepten –Vaardigheidstraining –Grammatica –Woordenschat

15 Het leermodel

16

17 Europese niveaus A2 Lezen : Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving. B2 Lezen : Begrijpt een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied. Begrijpt teksten over specialistische onderwerpen als hij voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp.

18 Voorbeeld: Assessment (1) 1. Niveau bepalen van de deelnemer

19 Voorbeeld: Maatwerk 2. Opstellen maatwerkprogramma* * individueel, flexibel, didactiek

20 Voorbeeld: Assessment (2) 4. Opnieuw niveau bepalen van de deelnemer

21 Diagnose / assessment Herzliche Grüße aus Hilter, auch an Johann, sendet euch Volker Lehmann. -- Volker Lehmann, Kirchstr. 14, 49176 Hannover Tel: 05424 - 38181 Volkl@gmx.de Beantwoord de volgende vragen in het Nederlands: –(3 pt)01Waarmee was Volker erg blij geweest? –(3 pt)02Hoe is de longtranplantatie van Volker verlopen?

22 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Deelnemer is geplaatst op opleiding. Tijdens de eerste week is er een assessment op talen. Assessment wordt gedaan in talencentrum. Deelnemer stelt met loopbaanbegeleider zijn leerarrangement samen, waaronder de zijn “talenroute” (POP) Hierin is opgenomen binnen- en buitenschools leren (BPV) Loopbaanbegeleider en deelnemer leggen afspraken vast. Loopbaanbegeleider informeert talendocent ---------- Start in het talencentrum ----------- Deelnemer plant samen met taaldocent inhoud en werkwijze (PAP). Deelnemer volgt zijn taalroute. Talendocent is verantwoordelijk voor inhoudelijke begeleiding. Resultaten worden vastgelegd in Portfolio. Talendocent geeft aan loopbaanbegeleider relevante informatie door. Deelnemer voert met loopbaanbegeleider gesprekken over voortgang. Deelnemer maakt gebruik van assessment na een periode van buitenschools leren. Deelnemer bespreekt met loopbaanbegeleider zijn nieuwe talentraject. Deelnemer sluit traject af op gewenst CEF niveau en krijgt talenpaspoort Deelnemer besluit door te gaan voor een hoger niveau of andere taal en volgt traject vanaf 1. Werkwijze van het talencentrum intake Verzamelen van Informele bewijzen verzamelen van formele bewijzen eindbeoordeling en afsluiting Terugkoppeling Tijdens het leerproces uitvoeren van leerafspraken opstellen van leerafspraken 1 2 3 4 5 6 7

23 Plank over de sloot… Vertaling naar de digitale ondersteuning

24

25

26

27

28

29 a1 a2 b1 b2 spreken c1 04-10-200510-10-2005 26-01-2006 26-11-200517-10-200514-12-2005 gesprekken voerenlezenluisterenschrijven StudiearrangementPlanning ResultatenVoortgang Scherm talendocent MVT Engels CEF-niveau gewenst niveau minimum niveau behaald niveau naam: Mevr. E. van Wetering domein: MVT Engels AgendaBerichtenStudiecatalogus Economie Detailhandel_Verkoper 05EDHR45 John van der Velde Naam: Groep: Sector:Opleiding: MVT Engels

30

31 Het Leren Organiseren


Download ppt "Het Leren Organiseren Logistiek van het nieuwe onderwijs EduExchange 07-12-2006 Hanneke vd Kruis Jef vd Hurk ROC Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google