De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale schoolbespreking Mariaschool Vasse 13-3-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale schoolbespreking Mariaschool Vasse 13-3-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Centrale schoolbespreking Mariaschool Vasse 13-3-2014

2  Uitgangspunt schoolplan 2011-2015 Deelplan 2013-2014: Evalueren van de plannen n.a.v. de gestelde doelen.  Resultaten van de school bespreken  Resultaten van de school betrekken in het bijstellen van de plannen op schoolniveau.  Iedereen betrekken bij het realiseren van de doelen  Commitment Afspreken wat je doet en doen wat je afspreekt! Schoolontwikkeling=teamontwikkeling Doel Centrale School bespreking:

3 OOK HGW bij CSB Op basis van de analyse kijken wat er nodig is om tot doelrealisatie te komen. Wat is de eerstvolgende stap? Het school(jaar)plan bijstellen en/ of handhaven Opbrengsten Evaluatie van het school(jaar)plan Observaties; stimulerende en belemmerende aspecten inventariseren Aan de slag met de gemaakte afspraken. Realiseren Waarnemen Begrijpen plannen

4  Verbeteringstraject HGW Spelling (implementatie Super Spellen)  Nascholing HGW groepsplannen in planb 2 (gericht op Begrijpend lezen)  Verkennen van de methode ‘Grip op lezen’.  Twee keer per jaar Centrale Schoolbespreking  Voortzetting van BAS  Voortzetting LIST  Voortzetting School Zorgteam  Voortgang van het project TOF verrijkingsonderwijs  Voortzetting afstemming VVE (voor en-vroegschoolse educatie)  Effectieve instructie IGDI, klassenbezoeken Plannen 2013-2014

5 1.Kwantitatieve data: De opbrengsten:  Foto van de groep  Film van het leerjaar Taal voor kleuters, rekenen voor kleuters, Begrijpend lezen, Rekenen en wiskunde, DMT, Spelling, Eindtoets Evaluaties van de groepsplannen. Fase 1: waarnemen en signaleren

6 Taal voor kleuters Foto van de groepen Film van de jaargroepen

7 Rekenen voor kleuters Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

8 Spelling 2012 Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

9 Rekenen 2012 Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

10 DMT Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

11 Begrijpend lezen Foto van de huidige groepenFilm van de jaargroepen

12 Cito Eindtoets

13 Fase 1: Waarnemen en Signaleren  Evaluatie van het school(jaar)plan  Observaties; stimulerende en belemmerende aspecten inventariseren

14 Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet? Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet? Verbeteringstraject HGW Spelling (implementatie Super Spellen) Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten Iedereen hanteert de regels van Super Spellen

15 Nascholing HGW groepsplannen in planb 2 (gericht op Begrijpend lezen) Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten Evalueren: NormgerichtEvalueren: Leerstofgericht Evalueren: Plussen en minnen door iedereen Evalueren: Aanpakgericht Er worden bijeenkomsten gepland waar samen wordt geëvalueerd. Evalueren: Organisatiegericht Evalueren: Plussen en minnen niet eenduidig BL: Verkenning Grip op lezenBL: resultaten (Cito)

16 ? Voortzetting van BAS

17 Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten IGDI staat in het schoolplan 2013- 2014 Voortzetting BAS

18 Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet? Voortzetting LIST Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten 35 minuten lezen door de hele school elke ochtend

19 Voortzetting School Zorgteam Stimulende aspectenBelemmerende aspecten Goede signalering door de leerkrachten Voorbereiding: groeiformulieren is goed

20 Voortgang van het project TOF verrijkingsonderwijs Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten

21 Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet? Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet? Voortzetting afstemming VVE (voor en-vroegschoolse educatie) Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten

22 Effectieve instructie IGDI, klassenbezoeken Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten Deuren open voor groepsbezoek

23 Centrale Schoolbespreking Stimulerende aspectenBelemmerende aspecten

24 Fase 2: begrijpen en analyseren:  Wat betekenen de waarnemingen die we gedaan hebben voor onze plannen voor de komende periode?


Download ppt "Centrale schoolbespreking Mariaschool Vasse 13-3-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google