De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale schoolbespreking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale schoolbespreking"— Transcript van de presentatie:

1 Centrale schoolbespreking
Mariaschool Vasse

2 Doel Centrale School bespreking:
Uitgangspunt schoolplan Deelplan : Evalueren van de plannen n.a.v. de gestelde doelen. Resultaten van de school bespreken Resultaten van de school betrekken in het bijstellen van de plannen op schoolniveau. Iedereen betrekken bij het realiseren van de doelen Commitment Afspreken wat je doet en doen wat je afspreekt! Schoolontwikkeling=teamontwikkeling

3 OOK HGW bij CSB Waarnemen Realiseren Begrijpen plannen Opbrengsten
Op basis van de analyse kijken wat er nodig is om tot doelrealisatie te komen. Wat is de eerstvolgende stap? Het school(jaar)plan bijstellen en/ of handhaven Opbrengsten Evaluatie van het school(jaar)plan Observaties; stimulerende en belemmerende aspecten inventariseren Aan de slag met de gemaakte afspraken. Realiseren Waarnemen Begrijpen plannen

4 Plannen Verbeteringstraject HGW Spelling (implementatie Super Spellen) Nascholing HGW groepsplannen in planb2 (gericht op Begrijpend lezen) Verkennen van de methode ‘Grip op lezen’. Twee keer per jaar Centrale Schoolbespreking Voortzetting van BAS Voortzetting LIST Voortzetting School Zorgteam Voortgang van het project TOF verrijkingsonderwijs Voortzetting afstemming VVE (voor en-vroegschoolse educatie) Effectieve instructie IGDI, klassenbezoeken

5 Fase 1: waarnemen en signaleren
Kwantitatieve data: De opbrengsten: Foto van de groep Film van het leerjaar Taal voor kleuters, rekenen voor kleuters, Begrijpend lezen, Rekenen en wiskunde, DMT, Spelling , Eindtoets Evaluaties van de groepsplannen.

6 Taal voor kleuters Foto van de groepen Film van de jaargroepen

7 Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen
Rekenen voor kleuters Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

8 Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen
Spelling 2012 Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

9 Rekenen 2012 Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

10 DMT Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

11 Begrijpend lezen Foto van de huidige groepen Film van de jaargroepen

12 Cito Eindtoets

13 Fase 1: Waarnemen en Signaleren
Evaluatie van het school(jaar)plan Observaties; stimulerende en belemmerende aspecten inventariseren

14 Verbeteringstraject HGW Spelling (implementatie Super Spellen)
Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten Iedereen hanteert de regels van Super Spellen Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet?

15 Nascholing HGW groepsplannen in planb2 (gericht op Begrijpend lezen)
Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten Evalueren: Normgericht Evalueren: Leerstofgericht Evalueren: Plussen en minnen door iedereen Evalueren: Aanpakgericht Er worden bijeenkomsten gepland waar samen wordt geëvalueerd. Evalueren: Organisatiegericht Evalueren: Plussen en minnen niet eenduidig BL: Verkenning Grip op lezen BL: resultaten (Cito)

16 Voortzetting van BAS ?

17 Voortzetting BAS Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten
IGDI staat in het schoolplan

18 Voortzetting LIST Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet?
Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten 35 minuten lezen door de hele school elke ochtend Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet?

19 Voortzetting School Zorgteam
Stimulende aspecten Belemmerende aspecten Goede signalering door de leerkrachten Voorbereiding: groeiformulieren is goed

20 Voortgang van het project TOF verrijkingsonderwijs
Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten

21 Voortzetting afstemming VVE (voor en-vroegschoolse educatie)
Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten Zijn deze doelen gerealiseerd? Wat wel wat niet?

22 Effectieve instructie IGDI, klassenbezoeken
Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten Deuren open voor groepsbezoek

23 Centrale Schoolbespreking
Stimulerende aspecten Belemmerende aspecten

24 Fase 2: begrijpen en analyseren:
Wat betekenen de waarnemingen die we gedaan hebben voor onze plannen voor de komende periode?


Download ppt "Centrale schoolbespreking"

Verwante presentaties


Ads door Google