De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstructuur Mariaschool. Voorstellen intern begeleiders Intern begeleider onderbouw –Conneke Holleboom –groep 1 t/m 4 –bouwcoördinator onderbouw Intern.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstructuur Mariaschool. Voorstellen intern begeleiders Intern begeleider onderbouw –Conneke Holleboom –groep 1 t/m 4 –bouwcoördinator onderbouw Intern."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstructuur Mariaschool

2 Voorstellen intern begeleiders Intern begeleider onderbouw –Conneke Holleboom –groep 1 t/m 4 –bouwcoördinator onderbouw Intern begeleider bovenbouw –Nardy Bernds –groep 5 t/m 8 –bouwcoördinator bovenbouw

3 Inhoud: doel / omschrijving / taken intern begeleiders leerlingvolgsysteem zorgstructuur Leesproblemen/dyslexie (hoog)begaafdheid

4 Doel van deze avond: Interne begeleiding op de Mariaschool omschrijving taken organisatie Leerlingvolgsysteem Zorgstructuur

5 Interne begeleiding: Begeleiden van groepsleerkrachten Leerkracht blijft zelf verantwoordelijk IB zorgt voor samenhangende zorg vanuit BAS-visie

6 Taken intern begeleiders: adviseren/ondersteunen leerkrachten aanreiken materialen onderzoek/observatie leerlingen toetskalender bewaken groepsbesprekingen plannen/leiden ondersteunen bij het maken van handelingsplannen contacten met ouders

7 vervolg taken IB: klassenconsultatie (3 keer per jaar) contacten met externe ondersteuners aanmelden Expertis, ZPF, PCL aanvragen “rugzakje” netwerkbijeenkomsten volgen opstellen protocollen orthotheek bijhouden nieuwe ontwikkelingen bijhouden/aansturen op schoolniveau (dyslexie, hoogbegaafdheid enz.)

8 Leerlingvolgsysteem: Volgens toetskalender Sociaal-emotioneel: –CB4 (na 1 maand op school)

9

10 Leerlingvolgsysteem: Volgens toetskalender Sociaal-emotioneel: –CB4 (na 1 maand op school) –Pravoolijst (2 maal per jaar, groep 1 t/m 8)

11

12 Leerlingvolgsysteem: Volgens toetskalender Sociaal-emotioneel: –CB4 (na 1 maand op school) –Pravoolijst (2 maal per jaar, groep 1 t/m 8) Cognitief: –methodegebonden toetsen –AVI technisch leestoetsen –onafhankelijke toetsen: CITO A-E scores

13

14 Cito toetsen: ordenen1-2 taal voor kleuters1-2 technisch lezen 3-4-5-6-7-8 begrijpend lezen3-4-5-6-7-8 taalschaal4-5-6-7-8 spelling3-4-5-6-7-8 rekenen en wiskunde3-4-5-6-7-8 woordenschat3-4-5-6-7-8 entreetoets (groep 7) en eindtoets (groep 8)

15 Cito rapport overzicht:

16 Zorgstructuur: Structureel: –intakegesprekken instroomleerlingen –checklist binnenkomende 4-jarigen –dyslexieprotocol ( o.a. kleuter- en herfstsignalering) –klassenconsultatie, 3 maal per jaar –LVS bespreking 2 maal per jaar –overdrachtsformulieren

17 Zorgstructuur: Incidenteel: vraagbaak voor leerkrachten vervolg: –onderzoek/observatie/begeleiding door IB –begeleiding door Remedial Teacher –doorverwijzen (bijv. logopedie, sensomotoriek) –advies vragen ZAT (zorgadviesteam) –aanmelden onderwijsadviescentrum Expertis –aanmelden ZPF (zorgplatform Twenterand)

18 Mogelijke vervolgacties: opstellen handelingsplan

19

20 Mogelijke vervolgacties: opstellen handelingsplan vaststellen eigen leerweg: –lager niveau –hoger niveau verwijzing speciaal (basis)onderwijs aanvragen leerlinggebonden financiering (“rugzakje”)

21 Leesproblemen/dyslexie: beginnende geletterdheid fonemisch bewustzijn dyslexieprotocol aanpak in de klas Instructiegroepen Lekker Lezen tutorlezen preteaching aangepaste toetsen (vergroot, CD) onderzoek/dyslexie-verklaring vergoeding zorgverzekering

22 (Hoog)begaafdheid: eigen leerweg compacting projectgroep

23

24 (Hoog)begaafdheid: eigen leerweg compacting projectgroep toptoets

25 Afsluiting vragen afspraak maken/binnen lopen meedenken belang van het kind staat voorop


Download ppt "Zorgstructuur Mariaschool. Voorstellen intern begeleiders Intern begeleider onderbouw –Conneke Holleboom –groep 1 t/m 4 –bouwcoördinator onderbouw Intern."

Verwante presentaties


Ads door Google