De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstructuur Mariaschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstructuur Mariaschool"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstructuur Mariaschool

2 Voorstellen intern begeleiders
Intern begeleider onderbouw Conneke Holleboom groep 1 t/m 4 bouwcoördinator onderbouw Intern begeleider bovenbouw Nardy Bernds groep 5 t/m 8 bouwcoördinator bovenbouw

3 Inhoud: doel / omschrijving / taken intern begeleiders
leerlingvolgsysteem zorgstructuur Leesproblemen/dyslexie (hoog)begaafdheid

4 Doel van deze avond: Interne begeleiding op de Mariaschool
omschrijving taken organisatie Leerlingvolgsysteem Zorgstructuur

5 Interne begeleiding: Begeleiden van groepsleerkrachten
Leerkracht blijft zelf verantwoordelijk IB zorgt voor samenhangende zorg vanuit BAS-visie

6 Taken intern begeleiders:
adviseren/ondersteunen leerkrachten aanreiken materialen onderzoek/observatie leerlingen toetskalender bewaken groepsbesprekingen plannen/leiden ondersteunen bij het maken van handelingsplannen contacten met ouders

7 vervolg taken IB: klassenconsultatie (3 keer per jaar)
contacten met externe ondersteuners aanmelden Expertis, ZPF, PCL aanvragen “rugzakje” netwerkbijeenkomsten volgen opstellen protocollen orthotheek bijhouden nieuwe ontwikkelingen bijhouden/aansturen op schoolniveau (dyslexie, hoogbegaafdheid enz.)

8 Leerlingvolgsysteem:
Volgens toetskalender Sociaal-emotioneel: CB4 (na 1 maand op school)

9

10 Leerlingvolgsysteem:
Volgens toetskalender Sociaal-emotioneel: CB4 (na 1 maand op school) Pravoolijst (2 maal per jaar, groep 1 t/m 8)

11

12 Leerlingvolgsysteem:
Volgens toetskalender Sociaal-emotioneel: CB4 (na 1 maand op school) Pravoolijst (2 maal per jaar, groep 1 t/m 8) Cognitief: methodegebonden toetsen AVI technisch leestoetsen onafhankelijke toetsen: CITO A-E scores

13

14 Cito toetsen: ordenen 1-2 taal voor kleuters 1-2
technisch lezen begrijpend lezen taalschaal spelling rekenen en wiskunde woordenschat entreetoets (groep 7) en eindtoets (groep 8)

15 Cito rapport overzicht:

16 Zorgstructuur: Structureel: intakegesprekken instroomleerlingen
checklist binnenkomende 4-jarigen dyslexieprotocol ( o.a. kleuter- en herfstsignalering) klassenconsultatie, 3 maal per jaar LVS bespreking 2 maal per jaar overdrachtsformulieren

17 Zorgstructuur: Incidenteel: vraagbaak voor leerkrachten vervolg:
onderzoek/observatie/begeleiding door IB begeleiding door Remedial Teacher doorverwijzen (bijv. logopedie, sensomotoriek) advies vragen ZAT (zorgadviesteam) aanmelden onderwijsadviescentrum Expertis aanmelden ZPF (zorgplatform Twenterand)

18 Mogelijke vervolgacties:
opstellen handelingsplan

19

20 Mogelijke vervolgacties:
opstellen handelingsplan vaststellen eigen leerweg: lager niveau hoger niveau verwijzing speciaal (basis)onderwijs aanvragen leerlinggebonden financiering (“rugzakje”)

21 Leesproblemen/dyslexie:
beginnende geletterdheid fonemisch bewustzijn dyslexieprotocol aanpak in de klas Instructiegroepen Lekker Lezen tutorlezen preteaching aangepaste toetsen (vergroot, CD) onderzoek/dyslexie-verklaring vergoeding zorgverzekering

22 (Hoog)begaafdheid: eigen leerweg compacting projectgroep

23

24 (Hoog)begaafdheid: eigen leerweg compacting projectgroep toptoets

25 Afsluiting vragen afspraak maken/binnen lopen meedenken
belang van het kind staat voorop


Download ppt "Zorgstructuur Mariaschool"

Verwante presentaties


Ads door Google