De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKVS meer dan een kindvolgsysteem

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKVS meer dan een kindvolgsysteem"— Transcript van de presentatie:

1 MKVS meer dan een kindvolgsysteem
Opbrengstgericht denken en handelen met het MKVS 2 februari 2011 Maaike Kramer

2 Even voorstellen: Maaike Kramer

3 Opbrengstgericht werken
Onderwijsraad; Inspectie; Minister van onderwijs(OCW); SLO; Onderwijsbegeleidingsdiensten; enz,enz, En nu ook nog de kerngroep MKVS???

4 Opbrengstgericht werken
Middel tot kwaliteitsverbetering; Hogere verwachtingen van kinderen; Maximaliseren van prestaties van kinderen; Competentie gevoel van leraar en kind verbetert; Meer met minder geld; Hoe kun je daar dan tegen zijn?

5 Activiteit / Doel / Opbrengst:
Inleiden van deze landelijke studiedag over opbrengstgericht werken met het MKVS met een lezing; Informeren, enthousiasmeren, combineren, stimuleren van denken over de kansen en gevaren van deze (maatschappelijke)trend; Morgen aan de slag met nieuwe inspiratie en concrete plannen om het beter te doen voor kinderen op school zodat de prestaties zullen toenemen;

6 Vragen: Wat is voor u opbrengstgericht werken?
Waar liggen kansen/ bedreigingen voor het Montessorionderwijs in deze ontwikkeling?

7 Opbrengstgericht werken is, volgens de inspectie,  het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties.

8 Doelgericht: Wat vinden kinderen leuk om te leren
Activiteitgericht onderwijs Doelgericht onderwijs Wat vinden kinderen leuk om te leren Proces: zijn ze goed bezig? Evaluatie: hebben ze goed gewerkt? Wat willen wij de kinderen leren? Proces: leidt de activiteit tot het beoogde resultaat? Evaluatie: zijn de beoogde doelen bereikt?

9 Handelingsgericht werken
6) klassenmanagement,rondes , voorbereide omgeving, enz 1) Signaleren en noteren uitvoeren waarnemen 2. Observeren en noteren plannen begrijpen 3) Beslissen L, W, R, E, O, D 4) Voorbereiden op basis van evaluatie en reflectie van de leraar diagnose

10 Systematisch: Stap 1: vastleggen van doelen en standaarden
Stap 2: verzamelen van informatie Stap 3: registeren van informatie Stap 4: analyseren en interpreteren van informatie Stap 5: nemen van beslissingen

11

12 Maximaliseren van prestaties:

13 Inspectie: 37% van de scholen werkt momen- teel opbrengstgericht;
Scholen die opbrengstgericht werken behalen hogere opbrengsten in tussen- en eindprestaties op 3 niveaus: kind, groep, school; Zwakke scholen zoeken de oorzaken van lage opbrengsten ten onrechte bij hun kinderen; Meer opbrengstgericht werken kost niet meer geld;

14 Knelpunten: Ontbreken van een duidelijke visie;
Basisscholen stellen/kennen onvoldoende doelen, werken onvoldoende doelgericht en evalueren onvoldoende op behaalde/niet behaalde doelen; Na een evaluatie ontbreekt vaak een conclusie en vervolgacties (in de leerlingenzorg), cyclisch werken ontbreekt; Leerwinst-analyses worden weinig (20%) gemaakt en benut;

15 Knelpunten Weinig beleidsvoerende en stimulerende schoolleiders;
Leraren nemen onvoldoende(collectief) verantwoordelijkheid voor de resultaten van kinderen; Onvoldoende deskundigheidsbevordering van leraren; Onduidelijke onderwijsleerprocessen;

16 Antwoorden in het MKVS Visie…toch?;
Volgen van kinderen gebeurt systematisch; Cyclisch proces; “gedwongen” beslissingen; Heterogene groepen; Leraren volgen nascholing; Heldere processen mogelijk; Duidelijke richtinggever voor directies;

17 MKVS als middel om opbrengsten in beeld brengen
Wel voor het volgen van leerlingen individuele leerresultaten voortgang in de ontwikkeling van de kinderen, het leerstofaanbod, en leraren het ped./did. handelen van de leraren, de leerlingenzorg afstemmen op onderwijsbehoeften planmatig handelen van de leraar

18 MKVS als middel om opbrengsten in beeld brengen
en op schoolniveau: doorgaande lijn; (zelf)evalueren van leraargedrag en schoolontwikkeling; afstemmen op begeleiding( en scholings)behoeften van leraren; planmatig en systematisch handelen van leraren; Evalueren van je aanbod en werkwijze;

19 5 indicatoren Leraren volgen vorderingen van kinderen systematisch;
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van kindprestaties; De school gaat de effecten van de zorg na; De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten; De school evalueert regelmatig het onderwijsproces;

20 Vragen/ontwikkelpunten in het werken met MKVS
Activiteitengericht/doelgericht/opbrengstgericht Structureel evalueren met en door kinderen(mkwd); Structureel evalueren van processen; Anders leren verantwoorden(triband); Vanuit visie keuzes willen en durven maken; Deskundigheidsbevordering voor directies en teams tbv het werken met het mkvs; Goede integratie in zorgbeleid op scholen.

21 MKVS als middel om opbrengsten in beeld brengen
Niet (of nog niet)voor het in beeld brengen van schoolopbrengsten: In kaart brengen van de opbrengsten van de groep of hele school Systematisch evalueren van de kwaliteit van die opbrengsten gemeten aan de landelijke normering gesteld door inspectie.

22 Top 5 kritische succesfactoren voor het verhogen van leeropbrengsten:
Duidelijke en uitgedragen visie en missie; Beleidsvoerend vermogen en leiderschap van de schoolleider; Cultuur en klimaat (professioneel en pedagogisch); Kwaliteit van de leraar; Personeelsbeleid.

23 1.Duidelijke en uitgedragen visie en missie;
Eenduidig ( typologie van een Montessorischool) Communicatie en taal; Voor- en naleven; Inleider van de middag: Jan Hooiveld

24 2. Beleidsvoerend vermogen en leiderschap van de schoolleider;
Van implementatieperikelen naar zelfevaluatie (Astrid) Van toetskalender naar verantwoordingskalender ( Annemiek)

25 3. Cultuur en klimaat(professioneel en pedagogisch)
Van starten naar landen ( Hans, Maria Rosa en Maarten)

26 4. Kwaliteit van de leraar;
Van nakijken naar voorkijken (Janneke en Janine) Van kijken naar de activiteit naar kijken naar de opbrengst ( Els en Joyce) Van „”wat heb ik gedaan” naar “wat heb ik geleerd” (Paula)

27 5. Personeelsbeleid; Van kijken naar het kind naar kijken naar de leraar( Maaike en Ingrid)

28 Activiteit / Doel / Opbrengst:
Inleiden van deze landelijke studiedag over opbrengstgericht werken met het MKVS met een lezing; Informeren, enthousiasmeren, combineren, stimuleren van denken over de kansen en gevaren van deze (maatschappelijke)trend; Morgen aan de slag met nieuwe inspiratie en concrete plannen om het beter te doen voor kinderen op school zodat de prestaties zullen toenemen;

29 Veel plezier vandaag Maaike Kramer 2 februari 2011


Download ppt "MKVS meer dan een kindvolgsysteem"

Verwante presentaties


Ads door Google