De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht denken en handelen met het MKVS 2 februari 2011 Maaike Kramer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht denken en handelen met het MKVS 2 februari 2011 Maaike Kramer."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht denken en handelen met het MKVS 2 februari 2011 Maaike Kramer

2 Even voorstellen: Maaike Kramer

3 Opbrengstgericht werken Onderwijsraad; Inspectie; Minister van onderwijs(OCW); SLO; Onderwijsbegeleidingsdiensten; enz,enz, En nu ook nog de kerngroep MKVS???

4 Opbrengstgericht werken Middel tot kwaliteitsverbetering; Hogere verwachtingen van kinderen; Maximaliseren van prestaties van kinderen; Competentie gevoel van leraar en kind verbetert; Meer met minder geld; Hoe kun je daar dan tegen zijn?

5 Activiteit / Doel / Opbrengst: Inleiden van deze landelijke studiedag over opbrengstgericht werken met het MKVS met een lezing; Informeren, enthousiasmeren, combineren, stimuleren van denken over de kansen en gevaren van deze (maatschappelijke)trend; Morgen aan de slag met nieuwe inspiratie en concrete plannen om het beter te doen voor kinderen op school zodat de prestaties zullen toenemen;

6 Vragen: Wat is voor u opbrengstgericht werken? Waar liggen kansen/ bedreigingen voor het Montessorionderwijs in deze ontwikkeling?

7 Opbrengstgericht werken is, volgens de inspectie, het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties.

8 Doelgericht: Activiteitgericht onderwijsDoelgericht onderwijs Wat vinden kinderen leuk om te leren Proces: zijn ze goed bezig? Evaluatie: hebben ze goed gewerkt? Wat willen wij de kinderen leren? Proces: leidt de activiteit tot het beoogde resultaat? Evaluatie: zijn de beoogde doelen bereikt?

9 Handelingsgericht werken waarnemen begrijpenplannen uitvoeren 1) Signaleren en noteren 2. Observeren en noteren 3) Beslissen L, W, R, E, O,D 4) Voorbereiden op basis van evaluatie en reflectie van de leraar 6) klassenmanagement, rondes, voorbereide omgeving, enz diagnose

10 Systematisch: Stap 1: vastleggen van doelen en standaarden Stap 2: verzamelen van informatie Stap 3: registeren van informatie Stap 4: analyseren en interpreteren van informatie Stap 5: nemen van beslissingen

11

12 Maximaliseren van prestaties:

13 Inspectie: 37% van de scholen werkt momen- teel opbrengstgericht; Scholen die opbrengstgericht werken behalen hogere opbrengsten in tussen- en eindprestaties op 3 niveaus: kind, groep, school; Zwakke scholen zoeken de oorzaken van lage opbrengsten ten onrechte bij hun kinderen; Meer opbrengstgericht werken kost niet meer geld;

14 Knelpunten: Ontbreken van een duidelijke visie; Basisscholen stellen/kennen onvoldoende doelen, werken onvoldoende doelgericht en evalueren onvoldoende op behaalde/niet behaalde doelen; Na een evaluatie ontbreekt vaak een conclusie en vervolgacties (in de leerlingenzorg), cyclisch werken ontbreekt; Leerwinst-analyses worden weinig (20%) gemaakt en benut;

15 Knelpunten Weinig beleidsvoerende en stimulerende schoolleiders; Leraren nemen onvoldoende(collectief) verantwoordelijkheid voor de resultaten van kinderen; Onvoldoende deskundigheidsbevordering van leraren; Onduidelijke onderwijsleerprocessen;

16 Antwoorden in het MKVS Visie…toch?; Volgen van kinderen gebeurt systematisch; Cyclisch proces; “gedwongen” beslissingen; Heterogene groepen; Leraren volgen nascholing; Heldere processen mogelijk; Duidelijke richtinggever voor directies;

17 MKVS als middel om opbrengsten in beeld brengen Wel voor het volgen van leerlingen  individuele leerresultaten  voortgang in de ontwikkeling van de kinderen,  het leerstofaanbod, en leraren  het ped./did. handelen van de leraren,  de leerlingenzorg  afstemmen op onderwijsbehoeften  planmatig handelen van de leraar

18 MKVS als middel om opbrengsten in beeld brengen en op schoolniveau:  doorgaande lijn;  (zelf)evalueren van leraargedrag en schoolontwikkeling;  afstemmen op begeleiding( en scholings)behoeften van leraren;  planmatig en systematisch handelen van leraren;  Evalueren van je aanbod en werkwijze;

19 5 indicatoren Leraren volgen vorderingen van kinderen systematisch; De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van kindprestaties; De school gaat de effecten van de zorg na; De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten; De school evalueert regelmatig het onderwijsproces;

20 Vragen/ontwikkelpunten in het werken met MKVS Activiteitengericht/doelgericht/opbrengstgericht Structureel evalueren met en door kinderen(mkwd); Structureel evalueren van processen; Anders leren verantwoorden(triband); Vanuit visie keuzes willen en durven maken; Deskundigheidsbevordering voor directies en teams tbv het werken met het mkvs; Goede integratie in zorgbeleid op scholen.

21 MKVS als middel om opbrengsten in beeld brengen  Niet (of nog niet)voor het in beeld brengen van schoolopbrengsten:  In kaart brengen van de opbrengsten van de groep of hele school  Systematisch evalueren van de kwaliteit van die opbrengsten gemeten aan de landelijke normering gesteld door inspectie.

22 Top 5 kritische succesfactoren voor het verhogen van leeropbrengsten: 1.Duidelijke en uitgedragen visie en missie; 2.Beleidsvoerend vermogen en leiderschap van de schoolleider; 3.Cultuur en klimaat (professioneel en pedagogisch); 4.Kwaliteit van de leraar; 5.Personeelsbeleid.

23 1.Duidelijke en uitgedragen visie en missie; Eenduidig ( typologie van een Montessorischool) Communicatie en taal; Voor- en naleven; Inleider van de middag: Jan Hooiveld

24 2. Beleidsvoerend vermogen en leiderschap van de schoolleider; Van implementatieperikelen naar zelfevaluatie (Astrid) Van toetskalender naar verantwoordingskalender ( Annemiek)

25 3. Cultuur en klimaat(professioneel en pedagogisch) Van starten naar landen ( Hans, Maria Rosa en Maarten)

26 4. Kwaliteit van de leraar; Van nakijken naar voorkijken (Janneke en Janine) Van kijken naar de activiteit naar kijken naar de opbrengst ( Els en Joyce) Van „”wat heb ik gedaan” naar “wat heb ik geleerd” (Paula)

27 5. Personeelsbeleid; Van kijken naar het kind naar kijken naar de leraar( Maaike en Ingrid)

28 Activiteit / Doel / Opbrengst: Inleiden van deze landelijke studiedag over opbrengstgericht werken met het MKVS met een lezing; Informeren, enthousiasmeren, combineren, stimuleren van denken over de kansen en gevaren van deze (maatschappelijke)trend; Morgen aan de slag met nieuwe inspiratie en concrete plannen om het beter te doen voor kinderen op school zodat de prestaties zullen toenemen;

29 Veel plezier vandaag Maaike Kramer 2 februari 2011


Download ppt "Opbrengstgericht denken en handelen met het MKVS 2 februari 2011 Maaike Kramer."

Verwante presentaties


Ads door Google