De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recyclage gaspakdrager 1 Recyclage gaspakdrager 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recyclage gaspakdrager 1 Recyclage gaspakdrager 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Recyclage gaspakdrager 1 Recyclage gaspakdrager 2014-2015

2 Recyclage gaspakdrager 2 Inhoud 1.Herkennen 2.Verschil gaspaktypes 3.Limieten 4.Vuistregels 5.Decontaminatie & nooddeco 6.Meten ifv inzetoefening 7.Afdichting ifv inzetoefening

3 Recyclage gaspakdrager 3 Herkennen

4 Recyclage gaspakdrager 4 Gebruiksverpakking  Globally Harmonised System (GHS) –Wereldwijde gelijkschaling van reglementering mbt labelling van gebruiksverpakking chemische stoffen –Timing Begin: 2007 Einde overschakelingsperiode: 2015 –Belangrijkste wijzigingen Oude pictogrammen  nieuwe pictogrammen R(isk) & S(afety)-zinnen  H(azard) en P(recautionary) zinnen Material Safety Data Sheet (MSDS)  Safety Data Sheet (SDS)

5 Recyclage gaspakdrager 5 GebruiksverpakkingEtiket  Etiketgegevens –Naam product –Inhoud (L/kg) –Signaalwoord Stoffen met hoogste risico: ‘gevaar’ (danger) Stoffen met hoog risico: ‘waarschuwing’ (warning) –H(azard) en P(recautionary) zinnen (uitgeschreven) –Gegevens leverancier/producent –Soms identificatienummer bv CAS-nummer –Pictogram (witte ruit met rode rand)

6 Recyclage gaspakdrager 6 GebruiksverpakkingEtiket OUDE REGELGEVING

7 Recyclage gaspakdrager 7 GebruiksverpakkingPictogrammen OUDE REGELGEVING

8 Recyclage gaspakdrager 8 GebruiksverpakkingEtiket

9 Recyclage gaspakdrager 9 GebruiksverpakkingPictogram Ontvlambare stoffen Oxiderende stoffen Ontplofbare stoffen Corrosieve stoffen Giftige stoffen Irriterend Sensibiliserend Schadelijk Houder onder druk Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Lange termijn gezondheids- gevaarlijk (kanker, …)

10 Recyclage gaspakdrager 10 WegtransportADR  Kemmlerplaat –GEVI-nummer = gevaarsidentficatie-nummer –UN-nummer = productidentificatie-nummer  Gevaarspictogram (ruit)  Vrachtbrief –Geen vaste vorm –Vereist bij elk transport door derde –In cabine bij chauffeur –Bevat info omtrent lading, verpakking, inhoud –CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route)

11 Recyclage gaspakdrager 11 WegtransportADR GEVI-nummer: 0Geen betekenis (omdat het GEVI-nummer minimaal uit 2 cijfers bestaat) 2Gevaar voor vrijkomen gassen 3Brandgevaar (vloeistof of gas) 4 Brandgevaar (vaste stof) 5Brand bevorderende stof of organisch peroxide 6Giftig 7Radioactief 8Bijtend 9Als 1ste cijfer : milieugevaarlijke of verwarmde stof Als 2de cijfer : gevaar voor heftige reactie X Gevaarlijke reactie met water (steeds vóór GEVI-nummer) Indien herhaling van cijfers: toename van het gevaar!

12 Recyclage gaspakdrager 12 Wegtransport ADR UN-nummer: –Intervallen: Kleiner dan 1000 = springstoffen Groter dan 1000 = vaste stoffen, vloeistoffen, gassen –UN-nummer kan wijzen op: Een benoemde stof, bv “methylamine” Een groep van stoffen bv “pesticiden met vlampt >55°C” –Veelvoorkomende UN-nummers: 1203: benzine / 1202: mazout / 1965: LPG, butaan, propaan 1223: koolwaterstoffen vlampt 21-55°C (bv petroleum, white spirit) –Let op: UN-nummer is dat van het hoofdgevaar, maw gesmolten stof kan nu omwille van temperatuur een ander nummer krijgen …

13 Recyclage gaspakdrager 13 WegtransportADR  Plaatsing vooraan, zijkanten en achteraan  Kemmlerplaat (oranje bord) 1.Kemmlerplaat aanwezig, met nummers Eén bepaald product 2.Kemmlerplaat aanwezig, zonder nummers Collitransport Transport tankcontainers (zie container) Transport container van en naar zeehaven (zie container) Tankwagen diverse compartimenten (zie zijkant!) 3.Geen Kemmlerplaat aanwezig Leeg en gereinigd Soms geïnertiseerd met bv stikstof

14 Recyclage gaspakdrager 14 WegtransportADR Trekker enkel oranje plaat – container sticker en picto met UN

15 Recyclage gaspakdrager 15 WegtransportADR Trekker enkel oranje plaat – container sticker en picto met UN UN nr kan ook in picto

16 Recyclage gaspakdrager 16 WegtransportPictogram

17 Recyclage gaspakdrager 17 WegtransportPictogram ExplosievenGassenBrandbaar Gas / Vloeistof Brandbare vaste stof vatbaar voor zelfontbranding In contact met water brandbare gassen

18 Recyclage gaspakdrager 18 WegtransportPictogram Brand- bevorderend peroxide Organisch Peroxide Giftig Infectueus Radioactief Cat I { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/10/2840197/slides/slide_18.jpg", "name": "Recyclage gaspakdrager 18 WegtransportPictogram Brand- bevorderend peroxide Organisch Peroxide Giftig Infectueus Radioactief Cat I

19 Recyclage gaspakdrager 19 WegtransportPictogram Limited quantities (Y= luchttransport) - Verpakte hoeveelheden < grenshoeveelheid (ADR) - Typisch voor colli (bv aerosol, paletten met bidons, … - Kijk naar vrachtbrief Corrosief Verwarmd transport Hoge temp. Milieugevaarlijk Andere gevaren 2015

20 Recyclage gaspakdrager 20 WegtransportPictogram

21 Recyclage gaspakdrager 21 Wegtransport Vrachtbrief In de chauffeurscabine Wat, UN, verpakking, hoeveelheden, van, naar, …

22 Recyclage gaspakdrager 22 Transport Hoeveelheden Hoeveelheden inschatten –Fles, bidon 2,5L - 5 L - 25 L - 50L –Drum, vat 200 à 220 L –IBC 1000 L –Intermediate tank 1200 à 3000 L –Tankwagen/tankcontainer 20 à 30 m³ –Ketelwagen (treinwagon)60-90 m³

23 Recyclage gaspakdrager 23 Lekkage Hoeveelheden  Druppellekkage 1l/min  Lek van dichting bv flens –DN 25 = 25 lpm –DN 50 = 50 lpm –DN100 = 100 lpm  Lek van buis –DN25 - 1”= 125 lpm –DN50 - 2” = 500 lpm –DN80 - 3”=1300lpm –DN100 - 4” = 2000 lpm –DN150 - 6”= 4500 lpm http://www.engineeringtoolbox.com/nps-nominal-pipe-sizes-d_45.html /http://www.engineeringtoolbox.com/nps-nominal-pipe-sizes-d_45.html / Quelle vfdb Richtline 10/05 Teil 3, Juli 2004 Diameter inschatten ? Vingerdik = DN25 Armdik = DN80-100 Vuistdik= DN100-150

24 Recyclage gaspakdrager 24 Verschil gaspaktypes

25 Recyclage gaspakdrager 25 Verschil TSB & VPS  Formaat gelaatscherm & losse helm  Ingewerkte radiohoes  Gebruik oversok silicone  Andere ritssluiting (tanden naar buiten)  Andere plaatsing van de overdrukventielen  Handschoen met bajonetsysteem  Vroeger TSB viton/butyl  Nu VPS chloropreen/polyamide/chloropr./polymeerfilm.  Handschoen kevlar/viton/butyl/polymeerfilm/katoen

26 Recyclage gaspakdrager 26 Verschil TSB & VPS  Alarmtoestel –Waarschuwt zodra afgekoppeld wordt van de externe voeding –Auditief en visueel alarmsysteem –De werking van het systeem vereist een klein luchtlek, wat tot verwarring kan leiden

27 Recyclage gaspakdrager 27 Verschil VPS & TSB  Alarmsysteem 1.Aankoppelen 2.Testen Zoemer gaat aan / Groene led 1x / Gele ledjes om beurt op Batterij vervangen : 2 gele ledjes tegelijk /2 s + zoemer

28 Recyclage gaspakdrager 28 Verschil VPS & TSB  Alarmsysteem –Gebruiken Breng schakelaar naar stand inzet Indien gekoppeld externe lucht - groen Indien geen externe lucht meer –Alarmzoemer 10s & afwisselend gele led –Daarna zoemer elke 3 min Indien externe lucht tijdens inzet wordt afgekoppeld nooit herkoppelen zonder ontsmetting aankoppelnippel & zone errond

29 Recyclage gaspakdrager 29 Verschil VPS & EVO

30 Recyclage gaspakdrager 30 Verschil VPS & EVO  VPS chloropreen/polyamide/chloropr./polymeerfilm. –Zelfdovend na vlamcontact indien direct uit de vlam  EVO viton/butyl/nomex/chloropr./polymeerfilm –NFPA 1991 optie Flashfire test 7s propaanbrander Simuleert ontsteken damp/gaswolk met drager erin –NFPA 1991 optie liquefied gas -80°C test mechanisch Het pak kan er tegen, de drager ?

31 Recyclage gaspakdrager 31 Verschil VPS & EVO  EVO toestel buiten pak tov VPS toestel binnen –Kleinere omvang van drager (bv kooiladder) –Ademlucht niet beschermd - Overkap ? –Ook koeling, lichte overdruk –Ademlucht moet worden afgelegd voor uittrekken pak Elk type heeft voor- en nadelen Toestel buiten pak vereist aangepaste uitkleedprocedure

32 Recyclage gaspakdrager 32 Limieten

33 Recyclage gaspakdrager 33 Limieten  Inzetlimieten gaspak VPS ministerie –van -40°C tot +65°C –“zelfdovend” na 10s lokale bevlamming ~ door chloropreen

34 Recyclage gaspakdrager 34 Limieten  Probleem Brandbaar en giftig –Demo thermoman test VPS flash vergelijkbaar EVO NFPA –4s geen brandwonden drager, meer dan 4s …?

35 Recyclage gaspakdrager 35 Limieten  Probleem Brandbaar en giftig –Brand vanop afstand bestrijden –Brandgevaar wegnemen bv beschuimen –Bijkomend dragen alu overall bv akavarex cover –Overschakelen van VPS naar EVO of andere types –Zorgen voor dekking bv beschuiming aanhouden –Inzet bij brand asap afbreken

36 Recyclage gaspakdrager 36 Limieten  Probleem Extreme koude –VPS tot -40°C –Rechtstreeks contact vloeibaar gas vermijden ! Draag overkledij trellcover werkpositie boven hoofd mouw in handschoen –Gevaar vastvriezen (geen kevlar) –Beperkte isolatie extra sokken en thermisch onderpak vereist  Gecompresseerd tot vloeistof –CO 2 -78°C –NH3-33°C –Cl 2 -34°C –SO 2 -10°C –LPG-42°C  Cryogene gassen

37 Recyclage gaspakdrager 37 Limieten  Resistentielijst ! –Let op bij mengsels bekijk de producten samen kan bv solvent giftige stof sneller doen indringen –Let op bij hogere product temperatuur Hoge T verhoogt doorbraaksnelheid  Hoge omgevingstemperatuur –Interne koeling – vereist externe luchttoevoer –Coolvest met “koelelementen” –Inzetduur voor drager verkorten !

38 Recyclage gaspakdrager 38 Vuistregels

39 Recyclage gaspakdrager 39 Vuistregels -Inzet - minimaal 2 personen per inzetteam -Inzet - vereist minimaal 2 personen stand-by -Inzet - max. inzetduur: 1 luchtvulling > rust of externe lucht -Veiligheid - controleer uzelf (test ademlucht, radio) -Veiligheid - controleer veiligheid collega-drager -Voorkom - mechanische beschadiging -Voorkom - productcontact -Voorkom - contact koude / hete objecten -Aangepast verplaatsen – werken : klein maken / hurken … -Hittestress > vochtinname (voor en na) en koeling

40 Recyclage gaspakdrager 40 Vuistregels  handsignalen

41 Recyclage gaspakdrager 41 Vuistregels  Organisatie  Bij grootschalige inzet zijn er diverse verantwoordelijken  Plotter vormt als secretaris centrale as en verdeelpunt  Beperk radiocom., spreek elkaar waar mogelijk rechtstreeks aan ALGEMENE LEIDING DECONTAMI NATIE PLOTTER INZETTEAM LOGISTIEK LEIDER IGS INZET

42 Recyclage gaspakdrager 42

43 Recyclage gaspakdrager 43 Deco

44 Recyclage gaspakdrager 44 DecoTerrein Warm zoneCold zone Hot zone Min. 50 m Incident Volgens NATO, inzetzone IGS heeft geen verband noodplanning ! Wind Decozone Contaminatie mogelijks hoog Hoogste graad PBM Contaminatie verwijderen Dragers brengen beperkt vuil mee = minder vuil dan PBM kan 1 graad lager Logistiek Commando Plotter Geen bevuiling

45 Recyclage gaspakdrager 45 Werkveld – oude voorstelling UOWA Opstelling actief personeel voertuigen Opstelling stand-by voertuigen personeel WIND

46 Recyclage gaspakdrager 46 Deco Algemeen Niemand gaat van bevuild* naar proper zonder decontaminatie  Bevuild* : –Om bevuild te raken moet je contact gehad hebben met de vloeistof, poeder, de wolk of hoge concentraties van het gas/damp Bijvoorbeeld ; –1 voetje over de opstellijn behoeft geen volledige deco –Indien enkel bv de laarzen bevuild tijdens verkenning kan deco beperkt uitgevoerd worden – enkel bevuilde delen

47 Recyclage gaspakdrager 47 Proper Wind -noodkoppeling externe lucht door assistent Vuil Deco Terrein Inzet/steun doorgang Opvang na inzetUitkleedzoneDecozoneWachtzone Stand-by team (Loodslijn) Aankleed zone Inwrijven en naspoelen -dragers wrijven elkaar in -let op laarzen -assistent spoelt na -afleggen inzetkledij 1 assistent1 assistent uitkleden1 assistent proper -recuperatie & registratie

48 Recyclage gaspakdrager 48 Cold Wind -tool drop 2x -vouwbank -externe lucht -opvangbassin -gardena slang 2x -emmer 2x -deco-middel -borstel, vodden Decowater Warm Deco Voorbeeld Opvang na inzetUitkleedzoneDecozoneWachtzone Stand-by team Aankleed zone -schaar -zeil uitkleden -zak hergebruik -zak wegwerp -zak per gaspak -zeil aankleden -schoeisel -handdoek -tent -zakken Inzet/steun doorgang (Loodslijn) Dump vuile kledij Airpack Hot

49 Recyclage gaspakdrager 49 Deco Verloop  Dragers leggen in tooldrop (2) fijne en grof materiaal apart af  Dragers ontsmetten elkaar  Starten met laarzen bv met borstel  Daarna van boven naar beneden (niet met borstel van laarzen)  Deco vereist inwrijven ! Niet zomaar afspoelen –Verspreiden product –Alle vouwen gladstrijken –Overal restproduct verwijderen –Overal ontsmettingsproduct aanbrengen  Daarna afspoelen  Daarna droog wrijven rits door helper

50 Recyclage gaspakdrager 50 Deco Verloop  Assistent deco helpt materiaal en helpt bij ontkleden  Niveau beschermkledij decon ? vuistregel –Ingezet personeel bv gaspak –In contact met product in hot zone –Brengen beperkte hoeveelheid product mee terug –Deco personeel kan niveau van bescherming lager Bv inzet chemiepak – deco BW kledij chemische handschoen Deco ontsmetter BW kledij = afleg handschoen  Bij langdurige deco filtermasker ABEK P3 overwegen !!!

51 Recyclage gaspakdrager 51 Deco Middel  Klassiek – water en detergent –Indien mogelijk warmwater (vgl. vaat doen)  Sterk zuur / base – waterreactief –Droogwrijven zuurbestendige doek –PEG400 (spot deco)  Onoplosbaar water –Eventueel plantaardige olie of PEG400 (spot deco) –Geen mazout meer

52 Recyclage gaspakdrager 52 Deco Middel  Scheid herbruikbaar en niet herbuikbare kledij/middelen  Berg gaspak bv op in zakken ipv overmaatse vaten ifv beperking logistiek  Transporteer de zakken daarna in bv palletbox of open container  Voorzie dump vuile kledij op enige afstand deco zone  Voorzie labels met info: –productnaam –mate van blootgesteld –uitgevoerde deco

53 Recyclage gaspakdrager 53 Deco Basisdeco  Een inzet in beschermkledij mag niet starten zonder deco –Plaats opstellijn –Voorzie lijn voor blussing 3x45mm –Voorzie deco lijn 2x45mm –Voorzie tooldrop –Voorzie emmer(bak), detergent, schaar aan opstellijn  Eerste deco kan desnoods gebeuren  Opstelling basisdeco = versnelde start eigenlijke inzet Opstellijn autopomp Aanval Deco decomiddel Aantal slangen ifv latere uitbreiding decoveld

54 Recyclage gaspakdrager 54 Deco Nood Snelle decon eigen personeel –bv. eigen personeelslid raakt bewusteloos tijdens inzet –Oorzaak hartfalen, hittestress, etc –Snelle medische zorgen vereist –Normale deco te langdurig –Dit bij elk type chemische beschermkledij Handelswijze –Transporteer tot opstellijn –Reinig snel eventueel zichtbare contaminatie –Knip pak open, laat reanimatie van over de opstellijn toe –Knip persluchttoestel weg, laat (spin)masker op –Neem de perslucht af –Neem de drager vanaf de propere zijde over de opstellijn

55 Recyclage gaspakdrager 55 Deco Nood

56 Recyclage gaspakdrager 56 Deco Nood

57 Recyclage gaspakdrager 57 Meten

58 Recyclage gaspakdrager 58 MetenAlgemeen  Als gaspakdrager wordt een meting uitgevoerd in opdracht  Deze opdracht bevat –Welk toestel is het en hoe gebruiken Normaal staat het toestel reeds aan –Wat, waar, hoe, hoelang meten Zoniet verschillende hoogten Meettijd min 15-30s op 1 punt –Wat doen bij alarm  Elke meetopdracht vereist continue radiocommunicatie met meetspecialist

59 Recyclage gaspakdrager 59 MetenToestellen  Explosie zuurstofmeter Meet concentraties brandbare gassen en dampen Meet aanwezige O2 concentratie –Bv meting ter beveiliging –Bij LEL alarm = evacueer naar veilige zone en rapporteer –Bij O 2 alarm = evacueer naar veilige zone en rapporteer

60 Recyclage gaspakdrager 60 MetenToestellen  Electrochemische cel Meet gevoelig concentraties gassen en dampen Identificeert geen gassen Moet gevoelig zijn voor het type gas/damp –Bv opvolgen neerslaan / verdunning –Typisch: CO, CO 2, NH 3, H 2 S, NO 2, Cl 2, HCN –Indien hoge conc. gemeten – spoelen verse lucht voor uitschakelen –Acties bij alarm = in overleg

61 Recyclage gaspakdrager 61 MetenToestellen  Meetbuisjes Meet concentraties gassen en dampen Kan indicatie geven soort gas Buisje moet gevoelig zijn voor het type gas/damp –Voer test pomp uit – dichtknijpen met nieuw buisje in –Breek puntjes buisje – plaats volgens pijl in pomp –Warm buisje desnoods op – voer voorgeschreven pomp slagen uit –Let na elke slag op verkleuring (niet buiten bereik gaan) –Geef resultaat door en aantal pompslagen door

62 Recyclage gaspakdrager 62 MetenToestellen Dräger Water Vapor 1/b n = 2 15 10 5 3 1 Pijl voor stromingsrichting Benaming indiceert het te meten gas Aflezen van de lengte van verkleuring Aantal pompslagen Batch: ARHM - 0111 (richting pomp) Batch nummer t.b.v. kwaliteitscontrole 8101781 Artikelnummer Hermetisch gesloten glazen behuizing

63 Recyclage gaspakdrager 63 MetenToestellen meetwaarde

64 Recyclage gaspakdrager 64 MetenToestellen  Photoionisatiedetector (PID) Meet gevoelig concentraties gassen en dampen Identificeert geen gassen Moet gevoelig zijn voor het type gas (selectiviteit ifv lamptype) Veelal voor vluchtige organische stoffen –Bv voor opsporing lekkage, opvolgen neerslaan verdunning –Is gevoelig voor vocht – geen vloeistof aanzuigen ! –Indien hoge conc. gemeten – spoelen verse lucht voor uitschakelen –Acties bij alarm = in overleg

65 Recyclage gaspakdrager 65 MetenToestellen  Gaslekzoeker Meet gevoelig aanwezigheid gassen en dampen Identificeert geen gassen Moet gevoelig zijn voor het type gas –Opsporing lekkage brandbare gassen –Meet aardgas / propaan / butaan / LPG / Waterstof / Ethyleenoxide / Alcohol/ Aceton / andere solventen / Ammoniak –Verstoord door rook & stoom –Acties bij alarm = in overleg

66 Recyclage gaspakdrager 66 MetenToestellen  pH – papier Meet zuurtegraad Meting in inkt of bleekmiddel = ook verkleuring/bleking Steeds pH-papier nat maken met water (meting in oplossing) –Bv controle deco of reiniging vloer –Bv controle dampen, poeder, vloeistof –Bv opvolgen neutralisatie –Vergelijk kleurverandering met schaal

67 Recyclage gaspakdrager 67 MetenToestellen  Warmtebeeldcamera Meet temperatuurverschillen Niet ATEX –Bv opzoeken uitstroom gas –Bv opvolgen reactie - temperatuur –Bv bepalen niveau in niet-geïsoleerde tank

68 Recyclage gaspakdrager 68 Afdichting

69 Recyclage gaspakdrager 69 2014-15 Lekkage flens

70 Recyclage gaspakdrager 70 Afdichten - specifiek - Flens  Wat is een flens ? –Pijpverbinding –Opgebouwd uit flenslichaam & dichting –Samengehouden door bouten Soms vlakke opbouw Soms met dichting in groef Soms met dichting meegenomen in bouten … Normaal geen standaard tussenkomst voor BW wegens ontbreken specifiek materiaal, dichtingen, etc Wel in samenwerking met bedrijf

71 Recyclage gaspakdrager 71 Afdichten - specifiek - Flens  Lek flens - inzet : –Identificatie leiding en product –Aanvragen inblokken leiding –Plaatsen opvang –Controle uitgestroomd product –Indien bereikbaar flens dichting overwegen

72 Recyclage gaspakdrager 72 Afdichten - specifiek - Flens  Problemen met flenzen - bouten –Bouten niet aangespannen Lek dichting door aanspannen –Verkeerde bouten ism bedrijf Bv staal ipv inox gebruikt of verkeerde diameter Roesten door = vervangen door gepast type Let op bij aangetaste bouten moet eerst druk van installatie gehaald worden wegens barst gevaar

73 Recyclage gaspakdrager 73 Afdichten - specifiek - Flens  Problemen met flenzen –Dichting beschadigd of afwezig ism bedrijf Los bouten, maar bewaar onderste bouten in flens (dichting steunt erop) Verwijder dichting, plaats nieuwe dichting Span tegenoverstaande bouten aan (zodat niet scheef trekt) Span gelijkmatig aan –Bouten doorheen pakking Geen eenvoudig herstel mogelijk Extern bedrijf voor opspuiten pakking Bv BASF, Leak repair

74 Recyclage gaspakdrager 74 Praktijk

75 Recyclage gaspakdrager 75 Praktijk


Download ppt "Recyclage gaspakdrager 1 Recyclage gaspakdrager 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google