De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met vormen van agressie op de Johan Frisoschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met vormen van agressie op de Johan Frisoschool."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met vormen van agressie op de Johan Frisoschool

2  Een definitie  Gedrag dat al of niet opzettelijk immateriële en/of materiële schade veroorzaakt, waarbij formele en/of informele regels worden geschonden (Van der Ploeg, 2009)

3  Leerlingen hebben moeite met het geheel aan denk-en gedragsacties in een sociale context (Van Overveld, 2012).  Zowel reactieve als pro-actieve agressie hangt samen met specifieke fasen van de sociale informatieverwerking  Reactieve agressie: een reactie op wat een ander doet (Van Overveld, 2012)  Pro-actieve agressie: opzettelijk proberen een ander psychische en fysieke schade toe te brengen (Van Overveld, 2012)

4  - Encodering (waarnemen van de werkelijkheid en opnemen van informatie)  - Betekenistoekenning (verwerken en waarderen van de informatie)  - Emotie (zo reëel mogelijk een plek geven)  - Responsgeneratie (oplossingen bedenken en inschatten van de gevolgen)  - Responsselectie (een reactie selecteren)  - Uitvoering/gedrag (uitvoeren van de gekozen reactie)

5  - spreek de gedragsverwachting uit!.  - uitdagende lesstof  - Positieve feedback bij gewenst gedrag volgt  - groepsgenoten die niet reageren bij agressie  - leerkrachten die op één lijn zitten en die elkaar steunen  - leerkrachten die leerlingen leren om successen aan eigen kunnen en inzet toe te schrijven  - leerkrachten die de fasen van de groepsvorming juist doorlopen  - plek van de leider van de groep!  - ouders

6  - Twee verschillende typen agressie vragen om verschillende aanpak  - Voorbeelden van interventies

7  - bij reactieve agressie  - bij pro-actieve agressie

8 Preventie door: -algemeen preventieprogramma voor de hele school, SEL-methode goed uitvoeren!!! -voor ernstig probleemgedrag: curatief programma - Ouders erbij betrekken! - verbeteren van het groepsklimaat!  - PAD   gericht op persoon en gedrag  - Taakspel   gericht op de groep


Download ppt "Omgaan met vormen van agressie op de Johan Frisoschool."

Verwante presentaties


Ads door Google