De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELUK en VRIJHEID Kunnen utilitaristen en libertaristen door één deur? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Voordracht voor Libertatistische Partij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELUK en VRIJHEID Kunnen utilitaristen en libertaristen door één deur? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Voordracht voor Libertatistische Partij."— Transcript van de presentatie:

1 GELUK en VRIJHEID Kunnen utilitaristen en libertaristen door één deur? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Voordracht voor Libertatistische Partij Den Haag, 5 mei 2008

2 Geluk en vrijheid Ideologie van groter geluk Kennis over geluk Is groter geluk wenselijk? –Gaat geluk ten koste van vrijheid?

3 Ideologie van groter geluk

4 Filosofie Geschiedenis Actualiteit

5 Ideologie van groter geluk Filosofie Goed of kwaad van handelingen blijkt uit het nut ervan Nuttigst is wat het meeste geluk oplevert voor het grootste aantal Heet ‘utilitarisme’

6 Ideologie van groter geluk Geschiedenis Idee stamt uit 18 e eeuwse Verlichting Verwoord door Jeremy Bentham ‘On morals and legislation’ (1789) Verworpen door grote ideologieën –Kerk –Liberalen –Socialisten –Nationalisten

7 Ideologie van groter geluk Actualiteit Eind van de ‘grote ideologieën Roep om ‘positieve doelen’ Toenemende waardering voor geluk Meer kennis over geluk

8 Kennis over geluk

9 Wat is ‘geluk’? Is geluk meetbaar? Hoe gelukkig zijn wij? Wat bepaalt geluk? Is groter geluk mogelijk?

10 Wat is ‘geluk’?

11 Wat is ‘geluk’? Vier kwaliteiten van leven extern intern kansen uitkomsten

12 Wat is ‘geluk’? Vier kwaliteiten van leven extern intern kansen leefbaarheid levensvaardigheid uitkomsten nutsatisfactie

13 Wat is ‘geluk’? Vier soorten satisfactie voorbijgaand duurzaam deel geheel

14 Wat is ‘geluk’? Vier soorten satisfactie voorbijgaand duurzaam deel genieting deel-satisfactie geheel topervaringlevensvoldoening

15 Wat is ‘geluk’ Varianten

16 Kan geluk gemeten worden?

17 Door observatie? – van levenssituatie? –van fysiologie? – van gedrag? Door vragen? –indirecte vragen? –directe vragen?

18 Kan geluk gemeten worden? Door observatie? – van levenssituatie?nee – van fysiologie?misschien – van gedrag?nauwelijks Door vragen? –indirecte vragen?redelijk –directe vragen?goed

19 Meten geluk Voorbeeld enkele enquêtevraag Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden of ontevreden bent U tegenwoordig met Uw leven als geheel? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ontevreden Tevreden

20 Hoe gelukkig zijn wij?

21 Hoe gelukkig zijn wij? Zwitserland 2000

22 Hoe gelukkig zijn wij? Zimbabwe 2000

23 Hoe gelukkig zijn wij? Gemiddeld in landen rond 2000 Denemarken8,2 Nederland7,6 België7,3 Duitsland7,1 Frankrijk6,6 Japan 6,2 Rusland4,4 Zimbabwe3.3

24 Hoe gelukkig zijn wij? Gelukkige levensjaren 2000

25 Wat bepaalt geluk?

26 Innerlijke oordeelsvorming Bevorderlijke omstandigheden

27 Wat bepaalt geluk? Innerlijke oordeelsvorming

28

29

30 Wat bepaalt geluk? Innerlijke oordeelsvorming Bevorderlijke omstandigheden

31 Wat bepaalt geluk? Bevorderlijke omstandigheden Geluknutuitkomsten levensvaardigheidleefbaarheidKansen internextern

32 Wat bepaalt geluk? Analogie met biologische theorie Survival Ecologische functie uitkomsten Fitness Leefbaarheid biotoop Kansen internextern

33 Wat bepaalt geluk? Bevorderlijke omstandigheden GelukNutuitkomsten levensvaardigheid Leefbaarheid land Kansen internextern

34 Welvaart en geluk in landen

35 Geluk en inkomensongelijkheid

36 Wat bepaalt geluk? Landkenmerken Welvaart+.64 Vrijheid+.64 Rechtsorde+.54 Sociale zekerheid+.13 Inkomensgelijkheid+.00 Verklaarde variantie70%

37 Wat bepaalt geluk? Bronnen van verschil binnen landen Leefbaarheid omgeving Sociaal economische positie± 5% Sociaal emotioneel netwerk ± 10% Toeval ± 10% Levensvaardigheid Aangeboren± 30% Aangeleerd ± 20%? Levenskeuzen 25%?

38 Groter geluk mogelijk?

39 Groter geluk mogelijk? Verschil met andere landen Denemarken8,2 Nederland7,6 België7,3 Duitsland (west)7,2 Frankrijk6,8 Polen6,4 Rusland4,8 Zimbabwe3,2

40 Groter geluk mogelijk? Trend Denemarken Nederland Rusland

41 Groter geluk wenselijk?

42 Wenselijk geluk als zodanig Wenselijk gevolgen van geluk Wenselijkheid moreel primaat van geluk Niet volgens ‘Brave New World’

43 Groter geluk wenselijk? Veronderstelde negatieve gevolgen Passief, oncreatief Onkritisch, onvrij Egocentrisch Achterliggende theorie Ongeluk motor van gedrag Gelukkig door gemak

44 Groter geluk wenselijk? Geobserveerde positieve effecten:l Actiever Socialer, Betere burgers Gezonder Theoretische verklaring: Geluk als OK-signaal ‘Broader and Build’ theorie

45 Gaat geluk ten koste van vrijheid?

46 Door vereiste condities voor geluk? Door onbedoelde consequenties van geluk?

47 Gaat geluk ten koste van vrijheid? Wat voor vrijheid? Mogelijkheid te kiezen Social freedom –Economische vrijheid –Politieke vrijheid –Private vrijheid Vermogen om te kiezen –Durf Psychological freedom –Kennis Potential freedom

48 Gaat geluk ten koste van vrijheid? Geluk en vrijheid in landen Mogelijkheid om te kiezen Economische vrijheid Politieke vrijheid Private vrijheid

49 Geluk en economische vrijheid

50 Geluk en politieke vrijheid

51 Geluk en private vrijheid

52 Geluk en vrijheid in 126 landen VariantCorrelatie met geluk Andere vrijheden constant Economisch+.63+.33 Politiek+.55+.10 Privaat +.57+.33

53 Geluk en vrijheid in 121 landen VariantScholing laag Scholing hoog Economisch+.42+.51 Politiek+.12+.54 Privaat +.27+.51

54 Gaat geluk ten koste van vrijheid? Geluk en vrijheid in mensen Vermogen om te kiezen Durf Kennis

55 Geluk en vrijheid in mensen Durf om te kiezen Gelukkige mensen blijken: Zelfstandiger Actiever Conform ‘Broaden and Build’ theorie

56 Geluk en vrijheid in mensen Kennis om te kiezen Gelukkige mensen blijken Niet intelligenter Wel beter geïnformeerd Conform ‘Broaden and Build’ theorie

57 Conclusie

58 Geen conflict tussen geluk en vrijheid Eerder synergetische waarden Libertaristen kunnen door één deur met utilitaristen

59 World Database of Happiness http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl


Download ppt "GELUK en VRIJHEID Kunnen utilitaristen en libertaristen door één deur? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Voordracht voor Libertatistische Partij."

Verwante presentaties


Ads door Google