De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Impact Participatiewet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Impact Participatiewet"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Impact Participatiewet
1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

2 Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant
Programma op 19 november 2014 Participatiewet West-Brabant Baanafspraken Regionaal Werkbedrijf Overig beleid Gecoördineerde Werkgeversbenadering West-Brabant Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

3 Regio-samenwerking Participatie - I
1. Gemeenten West-Brabant (16) Dongemond (Oosterhout, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem) Breda Hart van West Brabant (Etten Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert, Roosendaal) Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen) 2. SW-bedrijven: WAVA/!GO, ATEA-Groep en WVS-groep 3. UWV 4. Kenniscentra 5. Onderwijs Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

4 Regio-samenwerking Participatie - II
1. Gemeenten West-Brabant Dongemond (Oosterhout, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem) Breda Hart van West Brabant (Etten Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert, Roosendaal) Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen) 2. SW-bedrijven: WAVA/!GO, ATEA-Groep en WVS-groep 3. UWV 4. Kenniscentra 5. Onderwijs Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

5 Regio-samenwerking Participatie - III
Project Implementatie Participatie West Brabant Organisatie-inrichting Regionaal Werkbedrijf Gecoordineerde Werkgeversdienstverlening (Eén regionale menukaart) Beleid Wajong Samenwerking UWV Regionale samenwerking SW-bedrijven (spoor 2): Werkgeversinstrumenten Werknemersinstrumenten Bedrijfsvoering Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

6 Participatiewet - Aanleiding
Noodzaak om het beste uit mensen te halen: - Individueel (ontplooiing) - Maatschappelijk (niemand aan de kant) - Financieel (sociale zekerheid betaalbaar maken) Mentaliteitsverandering (mogelijkheden klant en beroep op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid) Huidige regelingen zijn ‘teveel’ een vangnet en ‘te weinig’ een springplank Gelijke rechten en plichten voor mensen met arbeidsvermogen Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

7 Participatiewet - hoofdlijnen
Oud Nieuw Sociale Werkvoorziening (SW) Participatiewet SW (instroom stopt) Wwb IOAW / IOAZ Bbz Nuo’s arbeidsbeperkten mét arbeidsvermogen Wwb, IOAW, IOAZ, Bbz, nuo’s, etc Wajong Wajong; - Zittend bestand - Nieuwe instroom duurzaam arbeidsongeschikt Gemeente UWV Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

8 Baanafspraken - I Er komen structureel extra werkplekken in de periode t/m 2025: bij werkgevers en bij de overheid. Dit is afgesproken in het Sociaal Akkoord. Doelgroep: mensen met arbeidsbeperking die < 100 % wettelijk minimum loon (wml) kunnen verdienen In de jaren 2014 en 2015 krijgen Wajongers en mensen op de wachtlijst SW voorrang. Quotumwetgeving wanneer de extra baanafspraken niet gerealiseerd worden. 0-meting Eerste meting in 2016. Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

9 Baanafspraken - II Voor West-Brabant gelden de richtlijnen, namelijk 715 baanafspraken: 570 banen in de marktsector en 145 banen bij de overheid. Een indicatie van de werkgelegenheid in West - Brabant : Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

10 Regionaal Werkbedrijf - I
In elk van de 35 arbeidsmarktregio’s wordt een Regionaal Werkbedrijf ingericht: de schakel om mensen te verbinden met de banen waarover werkgevers in het Sociaal Akkoord afspraken hebben gemaakt. - De gemeenten hebben de lead. - Werkgevers vertegenwoordigd in het bestuur. - Werknemersorganisatie vertegenwoordigd in het bestuur. - Samen met overige partners, zoals het UWV De regionale werkbedrijven krijgen een ‘regiefunctie’ bij het organiseren van een ‘basispakket’ aan functionaliteiten Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

11 Regionaal Werkbedrijf - II
Producten die op regionale schaal, onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Werkbedrijf ontwikkeld moeten worden zijn: Methode om loonwaarde vast te stellen Marktbewerkingsplan voor arbeidsbeperkten Uniforme werkgeversdienstverlening (instrumenten) en ICT Samenwerkingsvorm en inrichting van de samenwerking, ook in verhouding tot de afzonderlijke gemeenteraden. Cliëntenparticipatie Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

12 Regionaal Werkbedrijf – III BZW namens werkgeversorganisaties
Maak het aanbod (bestand) inzichtelijk Beperk risico’s voor werkgevers Ontzorg de werkgevers Creëer een regionale werkgeversdienstverlening Maak gebruik van de deskundigheid en ervaring in de markt Regionaliseer Simplificeer Standariseer Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

13 Regionaal Werkbedrijf – IV FNV namens werknemersorganisaties
Verdringing op de arbeidsmarkt Uitdaging op rijksbudgetten Een aantal verder uit te werken onderwerpen Clientenparticipatie Regionaal Werkbedrijf Eenduidige doelgroepenbepaling Uitvoering beschut werk Mogelijke optie voor een regiofonds mocht quotumwetgeving ingaan Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

14 Regionaal Werkbedrijf - V
Inhoud West-Brabant De focus betreft primair de dienstverlening aan arbeidsbeperkten (baanafspraken) en het harmoniseren van de gerelateerde (werkgevers)dienstverlening. Structuur West-Brabant Een regiegroep Regionaal Werkbedrijf wordt gevormd: een viermanschap met vertegenwoordiger gemeenten, vertegenwoordiger werkgeversorganisaties, vertegenwoordiger werknemersorganisaties, vertegenwoordiger UWV. Evaluatie eind 2015. Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

15 Regionaal Werkbedrijf - VI
Financieel West-Brabant Recent is vanuit het Rijk €1 mln ter beschikking gesteld: Uitvoeringskosten, frictiekosten, faciliteren cliëntenparticipatie en ontwikkelkosten bij het harmoniseren van regionaal (werkgevers)instrumentarium; Eventuele bijdrage in de feitelijke werkgeversinstrumenten. Consequenties gemeenteraden Deze werkwijze betekent dat de huidige structuur niet gewijzigd wordt. De colleges per gemeente blijven beslissingsbevoegd en daarmee ook de gemeenteraden. Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

16 Samenwerking UWV Wettelijke taken van het UWV: indicatie beschut werk
indicatie of iemand wml kan verdienen doelgroepregistratie in het kader van baanafspraken Regionale eenduidige proces-afspraken over dienstverlening van het UWV, maar elke gemeente en/of elke subregio bepaalt van de inhoud van de afspraken zelf. Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

17 Overig beleid- I De Re-integratie verordening is het juridisch document waarin colleges en gemeenteraden hun beleid vaststellen. De Re-integratie verordening is regionaal voorbereid. Door de inhoud te harmoniseren, kan vervolgens het proces binnen elke gemeente conform reguliere processen eenduidig verlopen. Nog niet alles is bekend, een deel van de beleidsregels (mandaat colleges) zal vóór 1 januari 2015 worden vastgesteld. De overige punten in het eerste kwartaal (beschut werk en een aantal werkgeversinstrumenten zoals no risk polis, jobcoaching en werkplekaanpassingen). Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

18 Overig beleid- II Lokale verantwoordelijkheid en regionaal afgestemde instrumenten: Loonkostensubsidie (structureel) voor arbeidsbeperkten Loonkostensubsidie (incidentele ‘baan’bonusregeling voor werkgevers) Het voorstel is dat met de invoering van deze regelingen de huidige vergelijkbare werkgeversinstrumenten bij gemeenten vervallen . Lokale verantwoordelijkheid: Dienstverlening aan werkzoekenden Beschut werk Tegenprestatie Overige zaken uit wet Maatregelen Wwb Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

19 Gecoördineerde werkgeversbenadering

20 Aanleiding Verzoek van werkgevers via BZW Participatiewet
Partners in de regio Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

21 Partners 18 West-Brabantse gemeenten UWV werkbedrijf
SW bedrijven West-Brabant Kenniscentra rpA partners (dus ook onderwijs, bzw en mkb) (afstemming met werkgevers) Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

22 5 deelprojecten Missie / visie Eén marktbewerkingsplan
Eén aanspreekpunt Eén regionale menukaart Realiseren van één registratiesysteem Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

23 Regio en subregio’s Werkgeverservicepunt West-Brabant
Werkgeverservicepunt Dongemond Werkgeverservicepunt Breda Werkgeverservicepunt Hart van West-Brabant Werkgeverservicepunt Brabantse Wal Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant

24 Multidisciplinaire teams
- Per subregio 1 MDT Gemeenschappelijk doel: baanafspraken Regionaal als het moet, subregionaal waar het kan. Start op 1 januari 2015 Presentatie Gemeenteraden 19 november 2014 Regio West-Brabant


Download ppt "Regionale Impact Participatiewet"

Verwante presentaties


Ads door Google