De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbondsoverleg in de Zones

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbondsoverleg in de Zones"— Transcript van de presentatie:

1 Vakbondsoverleg in de Zones
Zone Centrum Vakbondsoverleg in de Zones

2 Wettelijk kader Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (“Wet Vakbondsstatuut”) Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (“Besluit Vakbondsstatuut”) Ministeriële Omzendbrief van 12 september 2012 betreffende de PZO + uitvoeringsbesluiten, het Operationeel zonaal organisatieplan en de raadpleging van de vakorganisaties (“Omzendbrief Prezoneoverleg”).

3 Overlegniveaus Nationaal: Zonaal Comité A (alle overheden)
Comité C (plaatselijke overheden) Zonaal Verplicht: Bijzondere (onderhandelings)comité: BOC Hoog overlegcomité: HOC Optioneel: Basisoverlegcomités, tussenoverlegcomités en voorbereidende werkgroepen (WAV’s, technisch BOC,…)

4 Deelnemers Het Zonebestuur De erkende vakorganisaties
Max. 7 personen + technici De erkende vakorganisaties Nationaal erkende vakbonden (ACV-OD, ACOD en VSOA) Evt. één bijkomende vakbond Max. 3 personen per vakbond + technici Preventieadviseur (enkel HOC)

5 Onderhandeling vs. Overleg
BOC: onderhandelingsmaterie HOC: overlegmaterie “Grondregelingen” inzake het statuut, de pensioenregeling, de betrekkingen met de vakorganisaties en de organisatie van de sociale diensten van de Zone Alle elementen van het personeelsstatuut die niet als “grondregelingen” worden beschouwd Arbeidsduur De arbeidsduur van welbepaalde diensten binnen de Zone Organisatie van het werk De werkorganisatie van welbepaalde diensten binnen de Zone Latere vaststelling van de personeelsformatie De eigenlijke vaststelling van de personeelsformatie Maatregelen van inwendige orde Welzijn op het werk

6 Flowchart overleg BOC/HOC
Notulen bevatten geen met reden omkleed advies of ontwerp van protocol Termijn om opmerkingen te geven (best 15 werkdagen) Volgende BOC/HOC Notulen bevatten een met reden omkleed advies en/of ontwerp van protocol 15 werkdagen om opmerkingen te geven Opmerkingen bevatten voorstel tot tekstwijziging Voorstel wordt op volgende BOC/HOC besproken Overeenstemming over voorstel bereikt Advies/protocol wordt definitief Zone neemt tekst aan zoals besproken of motiveert waarom ze afwijkt Geen overeenstemming bereikt over voorstel Verschillende standpunten worden genoteerd Zone kan besluit toch nemen Opmerkingen bevatten geen voorstel tot tekstwijziging Notulen met advies/protocol worden definitief Zone volgt advies/protocol en neemt de tekst zoals besproken aan Zone volgt advies/protocol niet: motiveren waarom

7 Wat bij niet-naleving? Is schending van substantiële vormvereiste
Schorsing of vernietiging door toezichthoudende overheid Nietigverklaring door Raad van State Niet-toepassing door rechtscolleges (art. 159 G.W.) Schadevergoeding (art B.W.)

8 Eerste BOC/HOC Oproeping kan pas na eerste Zoneraad/college
Oproepingstermijnen problematisch voor start Zones

9 Vragen?


Download ppt "Vakbondsoverleg in de Zones"

Verwante presentaties


Ads door Google