De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8-4-2017 Openingsdia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8-4-2017 Openingsdia."— Transcript van de presentatie:

1 Openingsdia

2 Afdeling VTH 19 januari 2015 – Atie Schenk
Ursula ontmoet Hilde Archeologiebeleid Purmerend Archeologisch onderzoek Purmerend Titeldia Kop Arial bold, 60 pt. Kleur donkerblauw Subtitel Arial, 20 pt. Kleur donkerblauw Naam Arial bold, 10 pt. Kleur Purmerendgroen Afdeling Arial bold, 10 pt. Kleur wit Datum Arial bold, 10pt. Kleur wit Afdeling VTH 19 januari 2015 – Atie Schenk

3 Stadsontwikkeling Purmerend
Stadsontwikkeling Purmerend Kaart Jacob van Deventer 1560

4 Kaart Frederick de Wit 1698

5 2007 “toevalsvondst” Plantsoengracht
2007 “toevalsvondst” Plantsoengracht Locatie: 17e eeuwse begraafplaats Aanleiding: sleuf voor verlichtingskabel Geen archeologisch vooronderzoek Menselijke overblijfselen gevonden Werkzaamheden archeologisch begeleid Samenwerking AWP Onderzoek 16 skeletten Menselijke overblijfselen herbegraven Gedenksteen Communicatie Provinciaal archeologisch depot

6 17e eeuwse begraafplaats
17e eeuwse begraafplaats Bolwerk Plantsoengracht / Nieuwstraat

7 Archeologische opgraving Plantsoengracht
Archeologische opgraving Plantsoengracht 2007

8

9

10 2009 “toevalsvondst” Koemarkt
2009 “toevalsvondst” Koemarkt Locatie: Koemarkt Aanleiding: herinrichtingswerkzaamheden Archeologisch bureauonderzoek Archeologische begeleiding werkzaamheden Restanten St. Ursulaklooster Onderzoek twee putten Samenwerking AWP Vijf stenen plaquettes Communicatie Kloostermuren “in situ” Provinciaal archeologisch depot

11

12 Plaquette Cloosterwerff
Plaquette Cloosterwerff Koemarkt

13 2010 “toevalsvondst” zuster Ursula
2010 “toevalsvondst” zuster Ursula Locatie: Koemarkt/Weeshuissteeg Aanleiding: graafwerkzaamheden Menselijke botten en resten grafkist Archeologisch waarneming Samenwerking AWP Onderzoek skeletmateriaal en hout Skelet van vrouw, datering hout 1477 Conclusie: begraafplaats bij St. Ursulaklooster Communicatie Provinciaal archeologisch bureau

14 Schedel en skeletresten
Schedel en skeletresten

15 Zuster Ursula?

16 Of…

17 Archeologiebeleid Purmerend
Archeologiebeleid Purmerend Uitgangspunten: behoud en beheer in de bodem archeologie betrekken bij planologische besluitvorming selectiebeleid gebaseerd op historische stadskern, stratenpatroon, boerderijplaatsen Purmer, middeleeuwse ontginningsassen  Doel: behoud, beheer en ontwikkeling cultureel erfgoed Inzicht bodemarchief en bewoningsgeschiedenis beter en samenhangend archeologisch onderzoek beargumenteerde archeologische onderzoeks- en uitvoeringskeuzes kennisontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie

18 2009 Beleidsnota Archeologie in Purmerend 2014 Beleidsevaluatie 2015 Erfgoedbeleid

19 Arial bold, 60 pt. Kleur donkerblauw
Eindedia Kop Arial bold, 60 pt. Kleur donkerblauw Subtitel Arial, 20 pt. Kleur donkerblauw Afdeling Arial bold, 10 pt. Kleur wit


Download ppt "8-4-2017 Openingsdia."

Verwante presentaties


Ads door Google