De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPAC 23 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPAC 23 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 OPAC 23 januari 2015

2 PSY Fanny De Maeght CP Patriek Blancke
AHINP Eva Houpels AHINP Hassan Ben Azouz

3 Toelichting vergelijkend examen BK – MK (sessie 2015 – 2016)

4 VOORSTELLING Federale Politie Algemene Directie van het Middelenbeheer en Informatie Directie Personeel Rekrutering en Selectie

5 Agenda: Algemene informatie Selectieprocedure Selectieproeven
Beroepsproef Persoonlijkheidsonderzoek Selectiecommissie Deliberatiecommissie Resultaten promo 2014

6 1. Algemene inlichtingen
Vacante plaatsen: N : ? F : ?

7 Voorwaarden: Lid zijn van het basiskader met minimum 6 jaar kaderanciënniteit in het basiskader op uiterste inschrijvingsdatum (basisopleiding komt niet in aanmerking -artikel II.I.2, §2, tweede lid, RPPol) Geen laatste evaluatie met eindvermelding ‘onvoldoende’ gekregen hebben Geen zware, nog niet uitgewiste, tuchtstraf opgelopen hebben Niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid of definitief mislukt in de basisopleiding van het betrokken kader Opmerking: kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

8 Belangrijke aanvulling van artikel 39 van de Exoduswet :
Art. 39.6°: niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieprocedure voor de bevordering door overgang naar een hoger kader; (art. 46.b van de wet van 23 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken) Belgisch Staatsblad 31 december 2013 (zie ook opmerking op de volgende slide)

9 OPMERKING In afwijking van artikel 39, 6°, van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, worden de deelnames aan de selectieprocedure voor de bevordering door overgang naar een hoger kader die plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van deze wet niet aangerekend op het in dat artikel bedoelde maximum aantal deelnames. (art. 58 van de wet van 23 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken) Belgisch Staatsblad 31 december 2013

10 2. Selectieprocedure Vergelijkend examen
Infosessie DRP - RS : 2 februari uur zaal Canadian Infosessie WPS : 26 januari uur Infosessie Opac : januari uur Infosessie Vesta : januari uur Infosessie Plot : 26 januari uur Start selectieproeven: inschrijven tot 6 februari 2015 – BP week van 9 tot 13 maart 2015 Einde selectieproeven: juni/juli 2015 Start opleiding : oktober 2015 Deliberatiecommissie : juli 2015? Opleiding: oktober 2015 (8 tot 9 maanden)

11 3. Selectieproeven Selectieprocedure bestaat uit 3 proeven:
Beroepsproef Persoonlijkheidsonderzoek Selectiecommissie

12 4. Beroepsproef Duur: ½ dag
Datum: ? Duur: ½ dag Inhoud: vragenlijst (halfopen, open vragen en casussen) → geheel van de beroepsfacetten inherent aan de functie en het statuut van Inspecteur van politie 4 domeinen : op basis van de huidige functie als INP ! Lijst van de te kennen leerstof: zie bijlage oproep tot kandidatuurstelling of → Rangschikking volgens het behaalde resultaat

13 Wanneer ben je geslaagd?
Kennis van de taal : Tscore 40 Totaal van de beroepsproef : Tscore 40

14 T-score 40 (slagingsdrempel)

15 DOMEIN 1 KENNIS VAN DE TAAL
3 DELEN : - Vaardigheden om fouten te verbeteren - Grammatica/vervoegingen - Een commentaar schrijven tussen 20 en 25 lijnen

16 Taal Vaardigheden om fouten te verbeteren
Ze reden met hun autootje de drukke baan over en konden maar net een tegenligger ontwijken. Foutief gebruikt : baan Juist: weg

17 Taal Grammatica/vervoegingen
Op de Pukkelpopweide bars…e de hel los. Juist : barstte

18 Taal Schriftelijke rapporteringsvaardigheden
Een commentaar schrijven tussen 20 en 25 lijnen Over een onderwerp dat politie gebonden is Tussen de 20 en 25 lijnen Volg de opgegeven richtlijnen (zoniet worden punten afgetrokken)

19 Domein 2 : Bestuurlijke politie
Je bent inspecteur en komt als eerste ter plaatse bij een interventie na een gasmelding Welke zijn de eerste handelingen die u dient te stellen ? (gelinkt aan IGT – WPA - …) = een open vraag

20 Domein 3 : Gerechtelijke politie
Welke 4 voorwaarden zijn er vereist om een huiszoeking met toestemming op een wettelijke manier uit te voeren ? = halfopen vraag

21 Domein 4 : Organisatie (ontwikkeling) & beheer
Een casus met betrekking tot gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg en deontologie. Vragen met betrekking tot de politionele organisatie Bedoeling : aantonen dat men deze materie begrijpt en kan toepassen

22 Belangrijke opmerking
In tegenstelling tot de oproep behoren volgende K.B.’s niet tot de te kennen leerstof : K.B. 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (enkel hoofdstuk I en III)

23 5. Persoonlijkheidsonderzoek
Enkel de kandidaten geslaagd op de beroepsproef Duur 1 dag Inhoud: Geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst E-tray (postbakoefening) Gedragsproeven (rollenspelen, groepsproeven, casus…) Gedragsgericht interview Biografische vragenlijst

24 Beoordeling Het principe van assessment center wordt gehanteerd teneinde de resultaten te objectiveren. Elke competentie wordt 2 maal gemeten telkens door verschillende assessoren en via verschillende testen.

25 Doel: profiel van kandidaat toetsen aan het competentieprofiel
Competentiemodel Doel: profiel van kandidaat toetsen aan het competentieprofiel

26 Competentiemodel (soms als competentieprofiel vermeld)
Managen van informatie: Analyseren Managen van taken: Oplossingsgericht werken Managen van personen: Mensen aansturen Managen van interpersoonlijke relaties: (Intern) samenwerken (Extern) klantgericht optreden

27 Managen van zichzelf: Inzet tonen Coping Waarden: Betrokkenheid – Motivatie Normbesef – Integriteit Afwezigheid van psychopathologie Afwezigheid van extremisme

28

29

30 Score Competenties worden beoordeeld op een 9-puntenschaal: Score 9: de competentie is sterk aanwezig en is een troef voor de kandidaat; Score 8: de competentie is bij de kandidaat sterk aanwezig en ontwikkeld; Score 7: de competentie is aanwezig bij de kandidaat; Score 6: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, resultaten kunnen op korte termijn verwacht worden; Score 5: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden; Score 4: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, maar wordt een aandachtspunt voor de kandidaat; Score 3: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen; Score 2: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen op lange termijn; Score 1: de competentie is niet verworven door de kandidaat. Bemerking: de evaluatie van de criteria ‘'Afwezigheid van extremisme‘ en 'Afwezigheid van psychopathologie', kunnen geformuleerd worden als 'niets te melden'.

31 Beoordeling Mogelijke beoordelingen:
de kandidaat bezit de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; de kandidaat bezit het potentieel om de persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen; de kandidaat bezit momenteel niet de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (middenkader) uit te oefenen.

32 6. Selectiecommissie Enkel de kandidaten die minstens een beoordeling a of b behaald hebben (maw het potentieel hebben) op PP en/of een positieve evaluatie hebben verkregen betreffende hun potentieel Samenstelling: Gekwalificeerd lid DRP RS, als voorzitter Vertegenwoordiger lokale politie Vertegenwoordiger federale politie Doel: profiel van de kandidaat toetsen aan het competentiemodel

33 Selectiecommissie Mensen aansturen Klantgerichtheid Coping
Betrokkenheid en motivatie Normbesef en integriteit

34 7. Deliberatiecommissie
Samenstelling: Lid DRP RS als voorzitter Vertegenwoordiger VCLP Vertegenwoordiger federale politie Doel: op basis van volledige selectiedossier bepalen of een kandidaat al dan niet voldoet aan het competentiemodel. Mogelijkheden : zeer geschikt, geschikt of ongeschikt Rangschikking : eerst zeer geschikt (volgens T-score beroepsproef) en daarna geschikte kandidaten (volgens T-score beroepsproef)

35 8. Resultaten promo 2014 (N) Aantal ingediende kandidaturen : 449
Aanwezigen tijdens beroepsproef: 362 Geslaagd voor de taaltest : (!! 50 % - nu T 40) Geslaagd globale beroepsproef : 283 Deliberatiecommissie: 95 Totaal geslaagden : 95/362 = 26,24 %

36 Tips Blijf jezelf Je neemt deel aan een examen, hou dit steeds voor ogen Toon je competenties tijdens de proeven → wat niet kan gezien of gehoord worden, kan niet gescoord worden.

37 Zijn er vragen ? Dank U voor uw aandacht.


Download ppt "OPAC 23 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google