De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

2 Agenda 2 December 19:30 Gelegenheidskoor Pasen, Lidwinakerk 2 December 19:30 Gelegenheidskoor Pasen, Lidwinakerk 2 December 19:30 LEF! 2 December 19:30 LEF! 6 December M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: De wet voorbij (Wegwijs jul/aug 2011) Inl: J.H. van Pijkeren 6 December M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: De wet voorbij (Wegwijs jul/aug 2011) Inl: J.H. van Pijkeren

3 Diensten 9:30voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Marieke Meeske, Lennard Sytsma en Manon Verschelling. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen zij dit zo de HERE wil doen op zondag 9 december in de morgendienst. Morgenavond 3 december vergaderd de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur, zoals gebruikelijk in het pandje. Diensten 9:30voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Marieke Meeske, Lennard Sytsma en Manon Verschelling. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen zij dit zo de HERE wil doen op zondag 9 december in de morgendienst. Morgenavond 3 december vergaderd de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur, zoals gebruikelijk in het pandje. Mededelingen kerkenraad

4 Diensten 9:30voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Diensten 9:30voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Mededelingen kerkenraad

5 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

6 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

7 175 C

8 ● Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

9 Psalm 99: 5, 6, 7, 8 5 Mozes trad in 't licht voor zijn aangezicht met Aäron saam, - priesters in Gods naam. Ook verhief tot Hem Samuel zijn stem. Waar Hij werd aanbeden schonk de HEER zijn vrede.

10 Psalm 99: 5, 6, 7, 8 6 In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. ’t Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.

11 Psalm 99: 5, 6, 7, 8 7 HERE onze God, bitter was hun lot. Gij hebt hen verhoord, ja Gij gaaft uw woord. Uw vergiffenis was voor hen gewis. Gij zijt vol genade, ook al wreekt Gij 't kwade.

12 Psalm 99: 5, 6, 7, 8 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

13 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

14 Psalm99:5, 6, 7, 8 ● Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

15 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 ● Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

16 LvdK 477: 1,2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

17 LvdK 477: 1,2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

18 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 ● Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

19 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 ● Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

20 Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak Joh 16:8-11

21 Inleiding Kerkelijke verlegenheid – Secularisatie – Kerkverlating – Religies bij de vleet

22 Inleiding Kerkelijke verlegenheid Wanneer de Parakleet komt zal hij de wereld ontmaskeren [elengchoo] inzake zonde, gerechtigheid en vonnis

23 Inleiding Kerkelijke verlegenheid Parakleet betreedt het wereldtoneel – Bemoediging voor kerk – Proces met de wereld Wereld in Gods rechtszaal Ontmaskering als aanklacht

24 Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak 1.Wie Jezus maar laat praten, mist het ultieme zicht op haar / zijn leven op aarde 2.Wie zich aan Jezus ergert slaat God in het gezicht 3.Wie Jezus elimineert tekent haar / zijn eigen doodsvonnis

25 1. Wie Jezus maar laat praten, mist het ultieme zicht op haar / zijn leven Geest klaagt de wereld aan inzake zonde, gerechtigheid en vonnis zonde – omdat ze niet in mij geloven Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak

26 1. Wie Jezus maar laat praten, mist het ultieme zicht op haar / zijn leven ‘Wereld’ = opzettelijk Jezus negeren Sanhedrin aangeklaagd wegen ‘de’ zonde Onverschilligheid staat schuldig voor God Jezus serieus nemen geeft vrijspraak Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak

27 2. Wie zich ergert aan Jezus slaat God in het gezicht Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak Geest klaagt de wereld aan inzake zonde, gerechtigheid en vonnis gerechtigheid – omdat ik naar de vader ga en jullie me niet meer zien

28 2. Wie zich ergert aan Jezus slaat God in het gezicht Namaak-gerechtigheid – Eigendunk – Kruismoord als oplossing Jezus breekt onze kaders af Pasen is goddelijk gelijk van Jezus Kruis is aanklacht én oproep – Opruimen van Jezus krenkt Gods liefde – Knielen aan het kruis is entree voor paradijs Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak

29 3. Wie Jezus elimineert, tekent haar / zijn eigen doodsvonnis Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak Geest klaagt de wereld aan inzake zonde, gerechtigheid en vonnis vonnis – omdat de heerser van deze wereld zijn vonnis gekregen heeft

30 3. Wie Jezus elimineert, tekent haar / zijn eigen doodsvonnis Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak Kruis is wereldhistorische vergissing van Satan Gods vonnis als boemerang: hel Verzet tegen God is je eigen graf delven Kerkelijk getuigenis in kosmisch gericht – Ernstige voorbode van Jongste Gericht – Serieuze vrijspraak tot zinvol leven met God

31 3. Wie Jezus elimineert, tekent haar / zijn eigen doodsvonnis Door de missionaire dienst van de kerk stelt de Geest het ongeloof aan de kaak Kruis is wereldhistorische vergissing van Satan Gods vonnis als boemerang: hel Verzet tegen God is je eigen graf delven Kerkelijk getuigenis in kosmisch gericht – Ernstige voorbode van Jongste Gericht – Serieuze vrijspraak tot zinvol leven met God En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? Of over hem horen als hij niet wordt verkondigd?

32 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 ● Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

33 Gezang 103, Gz 27: 1, 6, 7, 8, 9 1 Allen O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 6 Mannen O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn.

34 Gezang 103, Gz 27: 1, 6, 7, 8, 9 7 Allen Wanneer des vijands strijdkreet klinkt, geef dat de moed ons niet ontzinkt Weersta de satan met uw kracht, want hij belaagt ons dag en nacht. 8 Vrouwen Geest van de Vader en de Zoon, terneergedaald van Christus' troon, die met de Heiland voor ons pleit, breng al Gods volk tot heerlijkheid.

35 Gezang 103, Gz 27: 1, 6, 7, 8, 9 9 Allen U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

36 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

37 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a ● Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

38 Psalm 86: 2, 5 2 Ja tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven, rijk in goedertierenheid voor een hart dat tot U schreit. HEER, neem mijn gebed ter ore, wil mijn luide smeken horen. In het bitterste getij roep ik en Gij antwoordt mij.

39 Psalm 86: 2, 5 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

40 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

41 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

42 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 ● Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

43 Gezang 165, NG 85 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

44 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

45 182 D

46 Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie ds. C.J. Haak Kampen Collecte:Stichting Present

47

48 Verre naasten dichtbij! De Verre Naasten heeft ook in 2013 weer diverse projectreizen! Reis met ons mee en leer nieuwe landen kennen, ervaar en ontdek wat voor de gewone toerist verborgen blijft en maak kennis met de lokale bevolking. Bezoek projecten van De Verre Naasten en zie met eigen ogen meer van ons werk!

49 Reizen met De Verre Naasten is een unieke ervaring!  Bezoek wereldwijd medegelovigen en stap in hun leefwereld door te verblijven in gastgezinnen, samen activiteiten te ondernemen en ervaringen uit te wisselen!  Zie met eigen ogen het effect van het zendings- en hulpverleningswerk op het projectland en de bevolking  Versterk en bouw aan de relatie met je wereldwijde broers en zussen  Ervaar hoe God wereldwijd door partners en programma’s heen werkt

50 Ga in 2013 mee en mis deze unieke kans niet! Cyprus: Islam studiereis (8-15 januari)Cyprus India: volwassenreis (21 febr tot 14 maart 2013)India Zuid-Afrika: jongerenreis ( zomer 2013)Zuid-Afrika Kenia: jongerenreis (zomer 2013)Kenia: Brazilië: volwassenreis (7 t/m 23 oktober 2013) Ga naar www.deverrenaasten.nl/reizen en geef je op!www.deverrenaasten.nl/reizen


Download ppt "Psalm99:5, 6, 7, 8 Johannes15:18 - 16: 15 Lvdk477:1, 2 Johannes16:8 - 11 Gezang103:1a, 6m, 7a, 8v, 9a Psalm86:2, 5 Gezang165:2x Gezang182D:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google