De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een hel – als God liefde is? Welkom in de kerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een hel – als God liefde is? Welkom in de kerk"— Transcript van de presentatie:

1 Een hel – als God liefde is? Welkom in de kerk
Thema: Een hel – als God liefde is? Welkom in de kerk Franeker 8 november 2009

2

3 Hoe kan een God van liefde mensen naar de hel sturen?
Bezwaren tegen het christelijk geloof - 4 Franeker 29 november 2009

4 1. Een hel – als God liefde is?
‘Dus jij gelooft dat ik naar de hel ga? Wie geeft jou het recht om mij te veroordelen?’ ‘Ik ben vrij om mijn eigen levensovertuiging te kiezen. God kan mij toch niet dwingen?’ ‘God is liefde, niet woede.’ ‘Een eeuwige hel is sadistisch en wreed.’

5 2. Waar komt die afschuw vandaan?
Andere culturen: God van vergeving? ‘Andere wang toekeren’? Alle godsdiensten: onze daden hebben blijvende gevolgen God is liefde (intiem en persoonlijk): alleen in de Bijbel Cultuur die Gods liefde prima vindt, maar geen blijvende gevolgen voor onze daden wil Cultuur die christelijk geweest is

6 3. Karikatuur God geeft ons tijd en kijkt wat we doen
Als we aan het eind van ons leven verkeerd gekozen hebben: de hel Schreeuw om genade ‘Jammer, je bent te laat.’ Gevoelloze, wrede God die bloed wil zien

7 Wat zegt Jezus over de hel?
Kijken in Matteüs (waar de hel het meest voor komt)

8 4. De pijn van Jezus Matteüs 23,37:
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

9 5. Jezus over de Gehenna 5,22: ‘Dwaas’? Vuur van de Gehenna
5,29.30: Geen verleiding tot zonde, anders de Gehenna 10,28: God kan ziel en lichaam om laten komen in de Gehenna – geen angst voor de duivel maar voor God 18,8-9 (vgl 5,29-30): geen anderen misleiden, anders de Gehenna – eeuwigbrandend vuur 23,15.33: hypocriete farizeeërs: veroordeling tot de Gehenna

10 5. Jezus over de Gehenna Gehenna: dal Ben Hinnom – vuilnisbelt van Jeruzalem Gods oordeel: al het kwaad naar de vuilstort; de wereld weer als nieuw Zondige mensen: ook naar de vuilstort? Jezus komt om ons van de vuilnisbelt te redden: waarschuwing en verlossing Scherpste uitspraak (18,8): tegen leerlingen die ander van de goede weg zouden kunnen brengen

11 6. Mooie praatjes, geen daden
Matt 7,15-23: Valse profeten, wolven in schaapskleren Aan hun vruchten te herkennen Een boom zonder goede vruchten: omgehakt en in het vuur. Mooie woorden: “Heer, Heer” Profetie, demonen uitdrijven, wonderen Niet handelen naar de wil van mijn Vader “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

12 7. Niet luisteren naar het goede nieuws
8,12: ongelovige erfgenamen van het koninkrijk: uiterste duisternis, jammeren en knarsetanden 10,15: niet luisteren naar leerlingen? Oordeel over Sodom / Gomorra draaglijker 11,20-24: Jezus’ wonderen gezien en niet geloven? Oordeel over Tyrus / Sidon / Sodom draaglijker

13 8. Gelijkenissen 13: Onkruid op de akker: verleiders, wetsverkrachters jammeren en knarsetanden in de vuuroven 13: Sleepnet: kwaadwilligen jammeren en knarsetanden in de vuuroven 22: Bruiloft: gast zonder feestkleren jammeren en knarsetanden in duisternis 24: Slechte dienaar: met huichelaars jammeren en knarsetanden 25: Bokken: met de duivel eeuwige straf

14 9. Wat zegt Jezus over de hel?
Pas op voor de vuilnisbelt – Gehenna Wel woorden, geen daden: weggestuurd Goede nieuws horen, wonderen zien, geen geloof: je kunt beter een goddeloze heiden zijn Kwaadwillige, slechte mensen, huichelaars: jammeren en knarsetanden Als laatste: alle volken: eeuwig leven of eeuwige straf – op grond van je daden

15 9. Wat zegt Jezus over de hel?
Jezus waarschuwt voor de Gehenna Jezus’ doel: dat wij ons leven behouden Harde uitspraken: verleiders, huichelaars, valse profeten, mensen die willens en wetens niet geloven Verschil in oordeel: beter een goddeloze heiden dan een ongelovige Israëliet Veroordeling op grond van slechte daden zoals elke rechter doet

16 10. Een hel – als God liefde is?
‘Dus jij gelooft dat ik naar de hel ga? Wie geeft jou het recht om mij te veroordelen?’ Wij oordelen niemand, God alleen mag oordelen Wij weten niet wie er naar de hel gaat ‘Maak alle volken tot mijn discipelen’ – en red ze van de hel Wee de huichelachtige kerkgangers die anderen tot ongeloof brengen

17 10. Een hel – als God liefde is?
‘Ik ben vrij om mijn eigen levensovertuiging te kiezen. God kan mij toch niet dwingen?’ God dwingt niemand God oordeelt op grond van daden, niet op grond van levensovertuigingen God nodigt uit: liefde, eeuwige redding, De hel: gevolg van een vrije keus tegen God

18 10. Een hel – als God liefde is?
‘God is liefde, niet woede.’ Gods woede: reactie op afwijzing van zijn liefde God is goed en haat dus mensen die slecht willen, vooral ‘israëlieten’ / ‘christenen’ Onze liefde en vergeving: omdat God recht zal spreken en kwaad zal straffen Geen oordeel, geen hel: neem zelf wraak

19 10. Een hel – als God liefde is?
‘Een eeuwige hel is sadistisch en wreed.’ God is goed – kijk naar Jezus Christus Lewis: mensen in de hel willen hun zonde niet loslaten, willen Gods liefde niet Hel: gevolg van wantrouwen van God – je afsluiten voor God Hemel: onverdraaglijk voor wie God niet uit kan staan

20 11. Mijn kind, mijn zus, mijn vriend…?
God is liefde en wil mensen redden Wij weten niet hoe iemands leven verder gaat Gebed Getuig van Gods liefde Wij gaan er niet over Laat het oordeel over aan God Vertrouw: Gods oordeel is eerlijk

21


Download ppt "Een hel – als God liefde is? Welkom in de kerk"

Verwante presentaties


Ads door Google