De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingsperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingsperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingsperspectief
Samenwerkingsverband po 2203 Hoogeveen

2 Uniformiteit Eén OPP voor samenwerkingsverband po2203, afdelingen Meppel, Steenwijk en Hoogeveen Aan het einde van dit schooljaar worden de ervaringen gebruikt voor eventuele bijstelling van dit document.

3 OPP voor… Rugzakleerlingen Aanvraag arrangement
Leerling met een arrangement

4 Jonge kinderen t/m groep 4
De eerste vier tabellen invullen (gegevens leerling, leerling profiel, integratief beeld en leerlingbegeleiding). Vanaf groep 5 de tabellen gebruiken per schooljaar.

5 Gegevens leerling: “harde” gegevens
Het startperspectief wordt bepaald bij een didactische leeftijd van 20. Het uitstroomperspectief wordt bepaald vanaf een didactische leeftijd van 40 maanden onderwijs. Het gaat hierbij om een theoretisch uitstroomperspectief

6 Leerlingprofiel: Zo concreet mogelijk invullen op de betreffende gebieden

7 Integratief beeld Samenvoeging van eerdere gegevens: verbanden leggen tussen de onderdelen van het leerling profiel

8 Leerlingbegeleiding De hulp die t/m groep 4 is aangeboden (belangrijk bij de aanvraag van een arrangement). Verwijzen naar plan/ lvs mag.

9 Verwachte groei per schooljaar
Vanaf groep 5 Via het rolmenu het startperspectief invoeren. Vul de score in van juni (eind 4), LRV verwacht dle en leerroute (bij afwijken van de leerlijn). Bespreking plan v. aanpak: welke plannen lopen er. Aan het einde van het schooljaar: scores invoeren en kijken of prognose is behaald.

10 Na groep 6 Het uitstroom perspectief vaststellen. Hier kan ook per vak de leerrendementsverwachting ingevuld worden.

11 aanbevelingen Groei in vaardigheidsscores -> funct.niv/vh niv.
Terughoudend zijn met IQ scores en verwachte groei Extra tabel bij doublure in groep 5 t/m 8 …. Mail naar:


Download ppt "Ontwikkelingsperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google