De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakgroepwerking Op school en in de scholengemeenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakgroepwerking Op school en in de scholengemeenschap."— Transcript van de presentatie:

1 Vakgroepwerking Op school en in de scholengemeenschap

2

3

4 Opzet VVKSO  Eigen mededeling rond vakgroepwerking op school en in de scholengemeenschap  Samenbrengen van een brede waaier aan teksten en initiatieven rond vakgroepwerking; geen ‘ultieme synthese’  Doel: -Richtinggevend en laagdrempelig document voor alle actoren -Reflectiedocument voor eigen werking en voor mogelijke ondersteuning door pedagogische begeleiding

5 Motivering en situering  Scholen als professionele organisaties: belang van teamwerk  Samenhang bewaken tussen leerjaren en graden  Kwaliteitszorg: schoolvisie vertalen naar eigen vakcontext  Aanspreekpunt bij doorlichtingen  Tekst = handreiking voor beleid vakgroepwerking in eigen ontwikkeling en in overleg met pedagogische begeleiding

6 Platform voor professionalisering  Kerntaak = optimalisatie van manier waarop lerarenteam vak- of domeindoelstellingen bereikt  Rekening houden met eigen trajecten van de vakgroepen  Klas-, leerjaar- en graadsoverstijgende afspraken  Evenwicht tussen gelijkgerichtheid en autonomie  Lerende organisatie: samen werken > samen leren  Ondersteunende rol door leidinggevende en/of pedagogische begeleiding

7 Vakgroepen op school  Organisatie van vakgroepen: nood aan algemene visie  Opdrachten van een vakgroep: -optimaliseren van de leerplanrealisatie via realistisch groeipad -adviesbevoegdheid?/signaalfunctie -zorg voor samenhang binnen het vak  Werking van een vakgroep -nood aan formeel geregelde werking - kwaliteit van vergadering bepaalt succes van de werking

8 Rol van het schoolbeleid  Sterk beleid en strategie nodig om vakgroepwerking te optimaliseren  Goede vakgroepwerking: bijkomende drijfkracht voor schoolbeleid  Nood aan regelmatig overleg tussen schoolbeleid en vakcoördinatoren  Aandacht voor verschillende trajecten van vakgroepen

9 Vakgroepen in scholengemeenschap  Vakken lage frequentie: nood aan schooloverstijgende overlegmomenten  Grote vakgroepen: overleg deelthema’s  Aansluitingsproblematiek bij overgang tussen scholen  Organisatie nascholing

10 Taak vakcoördinator  Samen ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijsturen werking  Rol van interne begeleider, maar gedeelde verantwoordelijkheid  Takenpakket  Communicatie met schoolbeleid, andere vakcoördinatoren op school en pedagogische begeleiding

11 Rol pedagogische begeleiding  Ondersteunende rol in ontwikkeling vakgroepwerking  Bewaking -vakinhoudelijke aspect -bredere groei naar grotere professionaliteit  Oog voor opvoedingsproject van de scholen en specifieke situaties  Procesbegeleiding

12 Bijlagen  Opdrachten voor een vakgroep  Vakgroepwerking: organisatorische en vergadertechnische tips  Instrumenten voor zelfevaluatie


Download ppt "Vakgroepwerking Op school en in de scholengemeenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google