De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op school en in de scholengemeenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op school en in de scholengemeenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Op school en in de scholengemeenschap
Vakgroepwerking Op school en in de scholengemeenschap

2

3

4 Opzet VVKSO Eigen mededeling rond vakgroepwerking op school en in de scholengemeenschap Samenbrengen van een brede waaier aan teksten en initiatieven rond vakgroepwerking; geen ‘ultieme synthese’ Doel: - Richtinggevend en laagdrempelig document voor alle actoren - Reflectiedocument voor eigen werking en voor mogelijke ondersteuning door pedagogische begeleiding

5 Motivering en situering
Scholen als professionele organisaties: belang van teamwerk Samenhang bewaken tussen leerjaren en graden Kwaliteitszorg: schoolvisie vertalen naar eigen vakcontext Aanspreekpunt bij doorlichtingen Tekst = handreiking voor beleid vakgroepwerking in eigen ontwikkeling en in overleg met pedagogische begeleiding

6 Platform voor professionalisering
Kerntaak = optimalisatie van manier waarop lerarenteam vak- of domeindoelstellingen bereikt Rekening houden met eigen trajecten van de vakgroepen Klas-, leerjaar- en graadsoverstijgende afspraken Evenwicht tussen gelijkgerichtheid en autonomie Lerende organisatie: samen werken > samen leren Ondersteunende rol door leidinggevende en/of pedagogische begeleiding

7 Vakgroepen op school Organisatie van vakgroepen:
nood aan algemene visie Opdrachten van een vakgroep: - optimaliseren van de leerplanrealisatie via realistisch groeipad - adviesbevoegdheid?/signaalfunctie - zorg voor samenhang binnen het vak Werking van een vakgroep - nood aan formeel geregelde werking - kwaliteit van vergadering bepaalt succes van de werking

8 Rol van het schoolbeleid
Sterk beleid en strategie nodig om vakgroepwerking te optimaliseren Goede vakgroepwerking: bijkomende drijfkracht voor schoolbeleid Nood aan regelmatig overleg tussen schoolbeleid en vakcoördinatoren Aandacht voor verschillende trajecten van vakgroepen

9 Vakgroepen in scholengemeenschap
Vakken lage frequentie: nood aan schooloverstijgende overlegmomenten Grote vakgroepen: overleg deelthema’s Aansluitingsproblematiek bij overgang tussen scholen Organisatie nascholing

10 Taak vakcoördinator Samen ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijsturen werking Rol van interne begeleider, maar gedeelde verantwoordelijkheid Takenpakket Communicatie met schoolbeleid, andere vakcoördinatoren op school en pedagogische begeleiding

11 Rol pedagogische begeleiding
Ondersteunende rol in ontwikkeling vakgroepwerking Bewaking - vakinhoudelijke aspect - bredere groei naar grotere professionaliteit Oog voor opvoedingsproject van de scholen en specifieke situaties Procesbegeleiding

12 Bijlagen Opdrachten voor een vakgroep
Vakgroepwerking: organisatorische en vergadertechnische tips Instrumenten voor zelfevaluatie


Download ppt "Op school en in de scholengemeenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google