De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerwegondersteunend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerwegondersteunend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Leerwegondersteunend onderwijs
Keuze Voortgezet Onderwijs WO HBO MBO Werken bezoek open dagen 6 VWO 5 HAVO 4 V M B O PRO 3 TL GL KBL BBL 2 1 Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2 Interesse, motivatie en prestatie Profielen ADVIES Sectoren 21,22,23 april Brugperiode Leerwegondersteunend onderwijs Tijdpad

2 Voorlichting Voortgezet Onderwijs maandag 12 januari 2015
Waarheen na de basisschool?

3 Schoolsoorten VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

4 VWO VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
LVS-toetsen van groep 6, 7 en 8 : A/B (merendeels A) Controlescore CITO-eindtoets: 543 of hoger 6 jaar Twee schoolsoorten: Atheneum / Gymnasium Profielkeuze in de bovenbouw Voorbereiding op studie aan Universiteit of Hoger Beroeps Onderwijs VWO

5 HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
LVS-toetsen van groep 6, 7 en 8 : A/B Controlescore CITO-eindtoets: 537 – 542 5 jaar Voorbereiding op studie Hoger Beroeps Onderwijs Profielkeuze in de bovenbouw Afhankelijk van de prestaties doorstroom naar 5 vwo mogelijk HAVO

6 Profielen in HAVO en VWO
Natuur en Techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij

7 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar
Voorbereiding voor opleiding aan Middelbaar Beroeps Onderwijs 4 leerwegen Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Keuze uit 4 sectoren die aansluiten bij beroepskeuze

8 Praktijkonderwijs PRO Voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat zij geen VMBO diploma kunnen behalen. Bereid leerlingen voor op een directe plek in de arbeidsmarkt Geen diploma, maar een getuigschrift

9 Leerwegen in het VMBO V M B O Theoretische leerweg (TL)
GL KBL BBL Theoretische leerweg (TL) Gemengde leerweg (GL) Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

10 Theoretische leerweg/MAVO
TL LVS-toetsen groep 6, 7 en 8: C/B Controlescore CITO-eindtoets: 532 – 536 Gericht op studie uit boeken Niet gericht op beroepskeuze Leerlingen doen examen in 6 algemene vakken (talen, geschiedenis, wiskunde, enz.) Sluit aan bij MBO niveau 3 &4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4

11 Gemengde Leerweg Leerlingen hebben weinig moeite met studeren, maar willen zich ook gericht voorbereiden op beroepen LVS-toetsen groep 6, 7 en 8: C/B Controlescore CITO-eindtoets: 532 – 536 Vermenging van theoretisch en praktisch onderwijs. Examen in 5 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak Sluit aan op MBO niveau 3 &4 GL

12 Kaderberoepsgerichte leerweg
Lijkt op de vroegere VBO LVS-toetsen groep 6, 7 en 8: C/D Controlescore CITO-eindtoets: 526 – 531 Leerlingen doen kennis op via praktisch bezig zijn Leerlingen zijn bezig met opleiding gericht op functie binnen het kader van de sector (bv sector techniek – kader elektro) Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Sluit aan op MBO 2 & 3 KBL

13 Basisberoepsgerichte leerweg
BBL Ook voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn LVS-toetsen groep 6, 7 en 8: D/E Toelatingsscore CITO: 520 – 525 Qua belasting wat minder zwaar dan de KBL en biedt het basisprogramma Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Lichter examenprogramma dan KBL Sluit aan bij niveau 1 & 2 van MBO

14 Leerwegondersteunend Onderwijs
Bij KBL of BBL advies Extra hulp Kleinere groepen Eigen tempo Toelaatbaarheids verklaring van een Regionale Verwijzingscommissie Leerwegondersteunend onderwijs

15 De sectoren bij het VMBO
TL GL KBL BBL Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw

16 Techniek Wat biedt een VMBO aan ! Bouwtechniek Metaaltechniek
Elektrotechniek Voertuigentechniek Installatietechniek Grafische techniek Transport en logistiek

17 Wat biedt een VMBO aan ! Zorg en Welzijn Verzorging
Uiterlijke verzorging

18 Economie Wat biedt een VMBO aan ! Administratie Handel en verkoop
Mode en commercie Consumptief

19 Wat biedt een VMBO aan ! Landbouw Landbouw en natuurlijke omgeving

20 Voortgezet Onderwijs in schema
WO HBO MBO Werken 6 VWO 5 HAVO 4 V M B O PRO 3 TL GL KBL BBL 2 1 Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2 KIEZEN? Profielen Sectoren Brugperiode Leerwegondersteunend onderwijs

21 Tijdpad Januari /Februari Maart April Mei
12 januari: Voorlichtingsavond bezoeken open dagen klassikale schoolbezoeken afnemen L.V.S-toetsen: Begrijpend Lezen; Rekenen & Wiskunde; Spelling 16/17 februari: Adviesgesprekken Maart 2 t/m 13 maart: aanmelden leerling bij V.O. – school bevestiging van aanmelding L.V.S. - resultaten en advies wordt naar school van keuze gestuurd tot 27 maart aanmelden bij tweede V.O-school na uitloting of afwijzing April begin april toelatingsbesluit van V.O.-school 21, 22 en 23 april CITO-eindtoets Mei vanaf 11 mei: uitslag CITO-eindtoets: indien de score van de eind toets positief afwijkt, kan het advies heroverwogen worden en evt. een nieuwe V.O.-school gezocht worden.

22 Hoe komt u tot een keuze? Voorlichting
Informatie uit de Rotterdamse V.O.- Gids 2015 Digitale V.O.-Gids: Digitale V.O.-Gids: Bespreek met uw kind wat hij/zij wil Interesse, motivatie en prestatie Type kind Type school Bezoek samen met uw kind open dagen LVS-toetsen groep 6,7, en 8 Advies basisschool

23 Inschrijven Ouders melden rechtstreeks aan bij de school van hun keus
Het adviesformulier van de basisschool meenemen Doe dit voor 14 maart 2015 V.O.-school stuurt bericht van ontvangst aanmelding aan de Regenboog Basisschool stuurt het Onderwijs Kundig Rapport (OKR) op naar de V.O.-school Voor 1 mei bericht van toelating

24 Filmpje! De C.I.T.O.-toetsen!
Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling

25 Cito eindtoets 21, 22 en 23 april 2015 Cito eindtoets Uitslag half mei
de leerlingen worden getoetst op hun kennis in rekenen, taal en studievaardigheden Ook wordt er deelgenomen aan de toetsen over aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde (biologie). Deze toetsen spelen geen rol in de CITO einduitslag!

26 Cito leerlingrapport

27 Cito leerlingrapport

28 Leerwegondersteunend onderwijs
Keuze Voortgezet Onderwijs WO HBO MBO Werken bezoek open dagen 6 VWO 5 HAVO 4 V M B O PRO 3 TL GL KBL BBL 2 1 Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2 Interesse, motivatie en prestatie Profielen ADVIES Sectoren 21,22,23 april Brugperiode Leerwegondersteunend onderwijs Tijdpad

29 Welke scholen? Farel College (Ridderkerk)
Scheepvaart en Transport College (Rotterdam-Waalhaven) Calvijn College afd. Vreewijk (Rotterdam-Feijenoord) Gemini College (Ridderkerk) De Passie (Rotterdam-Feijenoord) LMC Veenoord (Rotterdam-IJsselmonde) LMC Palmentuin (Rotterdam-IJsselmonde) Grafisch Lyceum (Rotterdam-Noord) Horeca Vakschool (Rotterdam-Noord) Edudelta College (Barendrecht) Thorbecke College (Rotterdam-Prinsenland) Calvijn College afd. Juliana (Rotterdam-Charlois)

30 Filmpje! De brugklas!

31 Farel College (Ridderkerk)
Farel Lyceum: - VWO (Atheneum) . Cambridge Engels . T.T.O. - HAVO . Cambridge Engels . Science HAVO . Sport en Cultuur (onderbouw) Farel MAVO . Anglia MAVO Science MAVO Sport en Cultuur (onderbouw)

32 Farel Business School: VMBO
VMBO-Kader en Basis sector ECONOMIE (economie & ondernemen) sector ZORG & WELZIJN (zorg & lifestyle / sport en recreatie) LWOO PRO Christelijke School

33 Scheepvaart en Transport College (Rotterdam-Waalhaven)
VMBO Gemengde, Kader- en Basisberoepsgerichte Leerweg Sector Techniek Haven en Vervoer Rijn- en Binnenvaart Transport & Logistiek Scheeps- en jachtbouw LWOO

34 Calvijn College afd. Vreewijk (Rotterdam-Feijenoord)
VWO Gymnasium Atheneum HAVO Christelijke School

35 Gemini College (Ridderkerk)
Gemini Lyceum: VWO en HAVO Gemini (H)TL: VMBO Theoretische Leerweg Vakcolleges (4 jaar VMBO + 2 jaar MBO): VMBO B/K: sector business en office sector ZORG & WELZIJN sector TECHNIEK LWOO PRO * Laptop in de brugklas

36 De Passie (Rotterdam-Feijenoord)
VWO Atheneum HAVO VMBO Theoretische Leerweg geen sector Evangelische School

37 LMC Veenoord (Rotterdam-IJsselmonde)
VMBO Kader- en Basisberoepsgerichte Leerweg sector ECONOMIE (administratie en handel) sector ZORG & WELZIJN Vakcolleges (6 jaar VMBO+MBO) LWOO Sportklas Theaterklas

38 LMC Palmentuin (Rotterdam-IJsselmonde)
VMBO Theoretische, Gemengde en Kaderberoepsgerichte Leerweg sector ECONOMIE (administratie en handel) sector ZORG & WELZIJN LWOO Mode & Commercieleerlijn Sportleerlijn Theaterleerlijn

39 Grafisch Lyceum (Rotterdam-Noord)
VMBO voor Vormgeven en Media 4 leerwegen sector TECHNIEK: grafische techniek

40 Horeca Vakschool (Rotterdam-Noord)
VMBO 4 Leerwegen sector TECHNIEK: consumptief Koken en serveren Brood & banket Toerisme & hospitality

41 Edudelta College (Barendrecht)
VMBO 3 leerwegen (GL / KB / BB) Sector LANDBOUW: Groen & Recreatie Techniek Verzorging Handel LWOO Paardenklas - Wereldkeukenklas

42 Thorbecke College (Prinsenlaan)
VWO Atheneum HAVO VMBO Theoretische Leerweg (MAVO) - Cultuurprofiel (Dans & Drama; Creative Highschool) - Sportprofiel: . Sport Breed . Highschool (voetbal; hockey; tennis; basketbal; volleybal) - Thorbecke Klassen

43 Thorbecke College (Tattistraat)
VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg Sector ECONOMIE (administratie en handel) Sector ZORG & WELZIJN (uiterlijke verzorging/sport/ dienstverlening/veiligheid - Sportprofiel - Highschool Dans - Thorbecke klassen LWOO

44 Calvijn College afd. Juliana (Rotterdam-Charlois)
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg sector ECONOMIE (administratie/handel en verkoop) sector ZORG & WELZIJN LWOO Christelijke School (T)huiswerkvrij

45 einde Bedankt voor uw komst!

46 Klassikale schoolbezoeken
27 november: Palmentuin 1 december: Gemini College 12 december: gastles Scheepvaart & Transport College 16 januari: Veenoord 13 januari: Farel College Ouder(s) mee als begeleiding!

47 INFORMATIE Schoolkeuzegids Rotterdam 2015 www.schoolkeuzerotterdam.nl
Uitnodiging Informatiemarkt: 14 januari Brief FarelCollege + Farel Magazines


Download ppt "Leerwegondersteunend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google